[Cereri de despăgubiri respinse]

 

                VI. Cererile de despăgubiri, ale altor 13 părţi vătămate, nu sînt întemeiate. Astfel:

                1. Partea vătămată Andrei Ion Viorel declară că a fost rănit şi că are 4 copii, dar nu depune nici un act doveditor (vol. 22 p. 1). Instanţa i s-a adresat, în scris, cu rugămintea de a se prezenta sau de a trimite acte doveditoare, dar adresa s-a întors fără răspuns (vol. 29 p. 57-58).

                2. Partea vătămată Borţig Liviu-Ion se constituie parte civilă cu suma de 480 milioane lei, motivînd că a fost rănit la ... Cluj (vol. 26 p. 21 şi vol. 27 p. 300-303), nu la Timişoara.

                3. Partea vătămată Bogdan Roger-Doru se constituie parte civilă cu suma de 200 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 16 decembrie 1989, fiind împreună cu mama sa, Silvia Clipa, au fost arestaţi şi agresaţi de cadre militare care i-au cauzat leziuni vindecabile în 18 zile tratament medical. Că, în urma agresiunii suferite, a avut, în continuare, nevoie de îngrijiri medicale şi de control permanent acordate de dr. Cocean, la Spitalul de psihiatrie Gătaia.

                În dovedirea cererii, depune, acte medicale şi medico-legale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, actul constatator prin care parchetul militar confirmă că a participat la revoluţie, certificatul de luptător în revoluţie şi declaraţia prin care mama sa, Clipa Silvia, confirmă că a fost agresat (vol. 11 p. 141-143; vol. 12 p. 527 şi vol. 18 p. 187-189).

                Generalii-inculpaţi au sosit la Timişoara şi au luat măsuri de reprimare în ziua de 17 decembrie 1989, deci după ce partea vătămată Bogdan Roger-Doru a fost agresată, agresiune care nu le este imputabilă.

                4. Partea vătămată Bejan Mircea se constituie parte civilă cu suma de 50 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 20 decembrie 1989, a fost rănit la ... Lugoj, nu la Timişoara (vol. 10 p. 114, 245-250 şi vol. 16 p. 44).

                5. Partea vătămată Clipa Silvia se constituie parte civilă cu suma de 250 milioane lei, daune materiale şi morale, motivînd că, la data de 16 decembrie 1989, fiind împreună cu fiul ei, Bogdan Roger-Doru, a fost arestată şi bătută, rămînînd cu o invaliditate de gradul II.

                În dovedirea cererii, depune acte de spitalizare şi de stabilire a invalidităţii, - acte care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei -, certificatul de luptător în revoluţie şi acte de venituri anterioare revoluţiei (vol. 11 p. 138-140; vol. 12 p. 528 şi vol. 18 p. 182-185).

                Generalii-inculpaţi au sosit la Timişoara şi au luat măsuri de reprimare în ziua de 17 decembrie 1989, deci după ce partea vătămată Clipa Silvia a fost agresată, agresiune care nu le este imputabilă.

                6. Partea vătămată Cârnu Neculai cere despăgubiri, motivînd că, la 16 decembrie 1989, a fost agresat, agresiune în urma căreia a avut nevoie de 3-4 luni de îngrijiri medicale şi că a pierdut capacitatea de muncă.

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi dovada veniturilor anterioare vătămării (vol. 27 p. 212-218).

                Generalii-inculpaţi au sosit la Timişoara şi au luat măsuri de reprimare în ziua de 17 decembrie 1989, deci după ce partea vătămată a fost agresată, agresiune care nu le este imputabilă.

                7. Partea vătămată Chivu Alexandru se constituie parte civilă cu suma de 200 milioane lei daune morale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, a fost rănit fiul său, Radu Chivu, care, de 5 ani de zile, a plecat în străinătate cu tot cu acte (vol. 14 p. 399 şi vol. 23 p. 124-125).

                Cererea nu este dovedită.

                8. Partea vătămată Gavra Silvia se constituie parte civilă cu suma de 250 milioane lei daune materiale, motivînd că, la 17 decembrie 1989, fiul ei, Dănuţ Gavra, a fost rănit, prin împuşcare şi că a rămas infirm (vol. 6 p. 144; vol. 22 p. 9 şi vol. 23 p. 43).

                Cererea nu este întemeiată, deoarece părţii vătămate Gavra Dănuţ i s-a admis cererea de despăgubiri, pentru suma de 80 de milioane lei daune materiale şi 20 de milioane daune morale.

                9. Partea vătămată Iordan Florea se constituie parte civilă cu suma de 5 miliarde lei, motivînd că, la 22-23 decembrie 1989, i-a fost ucis, prin împuşcare, fiul, Silviu-Sebastian Iordan (vol. 16 p. 43).

                Cererea nu este întemeiată.

                Deşi citată, în mod repetat, partea vătămată nu s-a prezentat, nu a comunicat motivul neprezentării şi nu a trimis acte cu care să probeze temeinicia cererii[1].

                10. Partea vătămată Moldovan Vasile se constituie parte civilă cu suma de 100 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 18 decembrie 1989, a fost "împuşcat de Bandula" - care i-a cauzat leziuni vindecabile în 4 luni de tratament medical şi o invaliditate de gradul II. Că, pentru fapta sa, Bandula a fost condamnat şi obligat la plata unor despăgubiri derizorii[2].

                În dovedirea cererii, depune acte medicale - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 7 p. 104; vol. 14 p. 26-40, 407; vol. 19 p. 43-49).

                Cererea nu este întemeiată, deoarece, prin sentinţa penală nr. 1 din 28 septembrie 1990, cel ce a agresat partea vătămată a fost condamnat şi obligat să-i plătească despăgubiri (vol. 15 p. 434-437).

                11. Partea vătămată Meci Dimitrie se constituie parte civilă cu suma de 75 milioane lei daune materiale şi morale, motivînd că, la 16 decembrie 1989, a fost bătut şi rănit în revoluţie.

                În dovedirea cererii, depune actul medico-legal - care atestă vătămarea, cauzele şi consecinţele ei - şi certificatul de luptător în revoluţie (vol. 20 p. 48-52 şi vol. 22 p. 144-146).

                Generalii-inculpaţi au sosit la Timişoara în ziua de 17 decembrie 1989, deci după ce partea vătămată a fost agresată, agresiune care nu le este imputabilă.

                12. Partea vătămată Şuşuia Moise-Ion se constituie parte civilă cu suma de 5 milioane lei, motivînd că gloanţele slobozite în revoluţie i-au degradat apartamentul.

                Cererea nu este întemeiată.

                Inculpaţii nu sînt trimişi în judecată şi pentru infracţiunea de degradare, iar partea vătămată nu-şi probează pretenţia.

                13. Partea vătămată Stoica N. Simion cere despăgubiri, motivînd că, în decembrie 1989, a fost rănit la ... Lugoj (vol. 22 p. 199-200), nu la Timişoara. Cerere, evident, greşit îndreptată.

                Partea vătămată Mardare Sorin îşi retrage cererea de despăgubiri (vol. 7 p. 375; vol. 10 p. 338; vol. 14 p. 403).

 [1] dintr-o discuţie personală pe care am avut-o cu domnul Iordan, acesta mi-a spus că nu a trimis acte despre moartea fiului său fiindcă acesta a fost împuşcat după fuga lui Ceauşescu, în timpul aşa-zisei lupte cu teroriştii. Domnul Iordan a aşteptat îndeplinirea făgăduielii făcute de fostul procuror general Dan Voinea, anume că va începe un proces separat legat de terorişti, la care ar fi vrut să se constituie parte civilă. Cum acest nou proces n-a mai început, domnul Iordan regreta că nu a trimis actele la procesul Chiţac-Stănculescu.

[2] despăgubirile stabilite pentru Vasile Moldovan prin sentinţa nr. 1 din 28 septembrie 1990 au fost: 20325 lei + o despăgubire lunară de 1125 lei, începînd cu 1 iunie 1990. Despăgubirile au fost stabilite în sarcina făptuitorului Vasile Bandula şi a părţii responsabile civilmente Ministerul de Interne. Apreciem că Vasile Moldovan ar avea dreptul să ceară actualizarea valorii despăgubirii lunare, în cazul în care invaliditatea a persistat, prin acţiune împotriva lui Vasile Bandula şi Ministerul de Interne.