[Hotărîrea instanţei]

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

                Condamnă pe inculpaţii:

                1. STĂNCULESCU VICTOR ATANASIE (fiul lui Constantin şi al Aurorei, născut la 10 mai 1928 în Tecuci, judeţul Galaţi, cetăţean român, absolvent al Academiei Militare şi al Academiei de Studii Economice, general de armată în rezervă, consilier principal la firma "BALLI"[1], căsătorit, fără antecedente penale, are un copil, domiciliat în Bucureşti, sectorul 1, str. Şcoala Herăstrău nr. 65) şi

                2. CHIŢAC MIHAI (fiul lui Gheorghe şi al Savetei, născut la 4 noiembrie 1928 în comuna Suhărău, judeţul Botoşani, cetăţean român, absolvent al Academiei Militare, general-colonel în rezervă, pensionar, fără antecedente penale, domiciliat în Bucureşti, sectorul 2, str. Sf. Spiridon nr. 12), pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 174 alin. 1 raportat la art. 176 alin. 1 lit. b din Codul penal, cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 13 din acelaşi cod, la cîte 15 ani închisoare, 10 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din Codul penal şi la degradarea militară arătată de art. 67 din acelaşi cod.

                Condamnă pe aceiaşi inculpaţi pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 raportat la art. 174 alin. 1, 176 alin. 1 lit. b din Codul penal, cu aplicarea art. 75 lit. a şi a art. 13 din acelaşi cod, la cîte 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din Codul penal.

                În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. b şi a art. 35 din Codul penal, contopeşte pedepsele aplicate fiecărui inculpat, urmînd ca aceştia să execute cîte 15 (cincisprezece) ani închisoare, cîte 10 (zece) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din Codul penal şi degradarea militară arătată de art. 67 din acelaşi cod.

                În baza art. 163 din Codul de procedură penală şi a art. 357 alin. 2 din acelaşi cod, indisponibilizează, prin instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, pînă la concurenţa valorii stabilite prin această sentinţă[2].

                Obligă pe inculpaţi la cîte 25 milioane lei cheltuieli judiciare către stat.

                Lipseşte pe condamnaţi de drepturile arătate la art. 71 din Codul penal, pe durata prevăzută în acelaşi articol.

                Admite cererile de daune materiale şi morale formulate de părţile civile: [urmează enumerarea celor a căror pretenţii au fost admise; nu mai repetăm aceste nume].

                Obligă pe inculpaţi, în solidar, şi cu partea civilmente responsabilă Ministerul Apărării Naţionale, să plătească părţilor civile sus-menţionate, daune materiale şi morale, în sumă de: [urmează enumerarea fiecărei părţi civile, cu adresa acesteia şi cu despăgubirile care trebuiesc plătite; nu mai repetăm].

                La data plăţii efective a daunelor materiale şi morale, cuantumul acestora - stabilit prin această hotărîre - va fi reactualizat, în funcţie de rata (coeficientul) inflaţiei.

                Respinge cererile de despăgubiri civile formulate de părţile vătămate: [nu mai repetăm persoanele a căror cereri au fost respinse].

                Ia act că partea vătămată Mardare Sorin îşi retrage cererea de despăgubiri civile.

                Cu recurs în 10 zile, de la pronunţare, pentru părţile prezente şi de la comunicare, pentru cele lipsă.

                Pronunţată în şedinţă publică azi, 15 iulie 1999.

 

                PREŞEDINTE                        JUDECĂTOR                                        JUDECĂTOR

                M. Ciubotaru                        C. S. Marica                                           M. Teodorescu

 

                                                                MAGISTRAT ASISTENT

                                                                M. Dumitraşcu

 [1] este firma care a administrat pentru o vreme Sidex Galaţi. În timp ce Sidexul se afunda în datorii, Balli a prosperat.

[2] în ciuda acestei măsuri, plata efectivă a despăgubirilor a fost făcută de Ministerul Apărării Naţionale.