ROMÂNIA

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

Completul de 9 judecători

ÎNCHEIERE                                                                                           Dosar nr. 55/1999

Şedinţa publică de la 21 februarie 2000

 

Preşedinte:            Sorin Moisescu    Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

                                Gabriel Ionescu    Preşedintele Secţiei penale

                                Dragoş Bărcănescu             Preşedintele Secţiei comerciale

                                Theodor Mrejeru  Preşedintele Secţiei de contencios administrativ

                                Ioan Griga                              Judecător

                                Liviu Giurgiu                         Judecător

                                Margareta Ionescu              Judecător

                                Ştefan Mateescu                  Judecător

                                Nicolae Mihai                       Judecător

                                ----------------------

                                Prim-magistrat asistent: Ioan Răileanu

                                Procuror: G-ral de brig. mag. Dan Voinea

 

                S-au luat în examinare recursurile declarate de inculpaţii Stănculescu Victor Atanasie şi Chiţac Mihai, părţile civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion, precum şi de partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale împotriva Sentinţei nr. 9 din 15 iulie 1999 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia penală.

                S-au prezentat: părţile civile recurente Cherlea Simion şi Radu Marin personal, precum şi partea responsabilă civilmente recurentă Ministerul Apărării Naţionale prin consilierul juridic principal Florea Bujorel, lipsind partea civilă recurentă Şuşuia Moise Ion, precum şi inculpaţii, care se află în stare de libertate.

                Pentru inculpatul Stănculescu Victor Atanasie s-au prezentat avocatul desemnat din oficiu Belcea Lucian şi avocatul ales Olteanu Ionel, iar pentru inculpatul Chiţac Mihai s-a prezentat avocatul desemnat din oficiu Găbudean Gheorghe.

                S-au mai prezentat părţile civile intimate: Acatrinei Constantin, Avram Elena, Bânciu Ioan, Cârstea Dragoş Vasile, Crişan Doina, Coca Ilie, Farcău Vasile, Gogolan Florea, Gliguţă Avram, Gavra Dănuţ, Ille Clara, Jichici Mihai, Kondra R. György, Merluşcă Ion, Matei Dediu Gheorghe, Nemţoc Domnica, Puiu Laurenţiu Mihai, Potroghir Lucica, Puşchiţă Darie, Popovici Ion, Pârja Ion, Sava Iosif, Şandru Horia Teodor, Tomesc Ioan, Tăut Angela şi Tabără Viorel, precum şi părţile vătămate Cărăbaş Nicolae Pompei, Stoianov Zora şi Ionesc Cornel.

                Au lipsit părţile civile intimate: [nu mai repetăm lista celor absenţi].

                Procedura de citare a fost îndeplinită.