ROMÂNIA
CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

Completul de 9 judecători

 

Decizia nr. 8                                                           Dosar nr. 55/1999

Şedinţa publică de la 25 februarie 2000

 

Preşedinte:            Sorin Moisescu                    Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie

                                Gabriel Ionescu                    Preşedintele Secţiei penale

                                Dragoş Bărcănescu             Preşedintele Secţiei comerciale

                                Theodor Mrejeru                  Preşedintele Secţiei de contencios administrativ

                                Ioan Griga                              Judecător

                                Liviu Giurgiu                         Judecător

                                Margareta Ionescu              Judecător

                                Ştefan Mateescu                  Judecător

                                Nicolae Mihai                       Judecător

                                ----------------------

                                Prim-magistrat asistent: Ioan Răileanu

                                Procuror: G-ral de brig. mag. Dan Voinea

 

                În şedinţa publică de la 21 februarie 2000 s-au luat în examinare recursurile declarate de inculpaţii Stănculescu Victor Atanase (cunoscut şi sub numele de Stănculescu Victor Atanasie) şi Chiţac Mihai, de părţile civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion, precum şi de partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale împotriva sentinţei nr. 9 din 15 iulie 1999 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia penală.

                Dezbaterile au fost consemnate în încheierea din 21 februarie 2000, iar pronunţarea deciziei a fost amînată pentru azi 25 februarie 2000, cînd

CURTEA

                Asupra recursurilor de faţă,

                În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

                (...) [se repetă cele consemnate în dispozitivul sentinţei nr. 9 din 15 iulie 1999]

                Împotriva sentinţei au declarat recurs inculpaţii, partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale, precum şi părţile civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion.