[Recursurile lui Cherlea, Radu şi Şuşuia]

 

                - Partea civilă Cherlea Simion a susţinut că sumele pe care inculpaţii au fost obligaţi, solidar cu Ministerul Apărării Naţionale, să i le achite, cu titlu de daune materiale şi de daune morale, sînt insuficiente, neacoperind în raport cu dovezile ce le-a prezentat prejudiciul real suferit. Ca urmare, a solicitat să-i fie admis recursul şi să se majoreze cuantumul despăgubirilor ce i s-au acordat la o sumă pe care o lasă la apreciere, dar la stabilirea căreia să fie luat în considerare şi indicele inflaţiei.

                - Partea civilă Radu Marin a cerut să i se admită recursul în sensul majorării cuantumului despăgubirilor ce i s-au acordat de la 50 milioane lei la 700 milioane lei, susţinînd că fără justificare nu i s-au acordat despăgubiri pentru daunele ce i s-au cauzat prin deteriorarea stării psihice a fiului său Radu Vasile, după ce acest a asistat la împuşcarea celuilalt fiu, Radu Constantin, considerat erou-martir.

                - Partea civilă Şuşuia Moise Ion, care nu s-a prezentat pentru susţinerea recursului ce l-a declarat, a arătat, prin cererea trimisă, că în mod greşit nu i s-a acordat suma de 6.760.000 lei, cu care a solicitat să fie despăgubit, pentru a-şi putea repara rulourile şi tencuiala exterioară de la apartamentul său, care i-au fost deteriorate prin focurile de armă trase de militari din unitatea de la Vînju Mare (fila 39 vol. 30).