[Aprecierile instanţei asupra recursurilor]

 

                Recursurile nu sînt fondate.

                A. Cu privire la recursurile inculpaţilor şi la recursul părţii responsabile civilmente

                1. În legătură cu participarea celor doi inculpaţi la acţiunea de reprimare a demonstranţilor de la Timişoara

                Aşa cum corect s-a reţinut prin sentinţă, în urma actelor de reprimare la care au fost supuşi demonstranţii de la Timişoara, au fost ucise 72 persoane, iar alte 253 au fost rănite, din care unele foarte grav, rămînînd infirme pentru toată viaţa.

                Contrar celor susţinute prin motivele de casare formulate, cei doi inculpaţi s-au implicat în aducerea la îndeplinire a ordinului dat de Nicolae Ceauşescu pentru reprimarea demonstranţilor de la Timişoara, ei înşişi recunoscînd că au făcut parte din grupul de generali şi ofiţeri care s-au deplasat în acest scop, la 17 decembrie 1989, sub conducerea fostului secretar al C.C. al P.C.R. Coman Ion.

                Probele învederate prin sentinţă sînt pertinente, iar din conţinutul acestora rezultă că ambii inculpaţi au fost incluşi în seara de 17 decembrie 1989, imediat după ce au ajuns la Timişoara, în cele două comandamente care s-au constituit, Chiţac Mihai făcînd parte din comandamentul stabilit la Divizia 18 mecanizată, cu cadre ale Ministerului Apărării Naţionale, iar Stănculescu Victor Atanase din comandamentul de la comitetul judeţean de partid Timiş, condus de Coman Ion.

                Referirile din sentinţă la declaraţiile făcute de Coman Ion şi la relatările numeroşilor martori audiaţi, care au fost implicaţi în evenimentele de la Timişoara, justifică pe deplin concluzia instanţei că inculpaţii s-au informat asupra amploarei manifestaţiilor, au participat la preluarea comenzii trupelor din garnizoană, la înarmarea lor cu muniţie de război şi cu grenade lacrimogene, la amplasarea acestora în punctele de întîlnire cu demonstranţii, la instruirea lor cum să acţioneze, au controlat cum sînt executate ordinele de reprimare, au luat măsuri de paralizare a rezistenţei protestatarilor, s-au informat asupra rezultatului acţiunilor de represiune şi au verificat numărul morţilor şi răniţilor din spitale.