[Despre recursurile lui Cherlea, Radu şi Şuşuia]

 

                B. Cu privire la recursurile părţilor civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion

                Potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. 3 din Codul de procedură penală, repararea pagubei, în cazul acţiunii civile alăturată acţiunii penale în cadrul procesului penal, se face potrivit dispoziţiilor legii civile, iar în conformitate cu art. 998 din Codul civil, aplicabil în speţă, "orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara".

                Apreciind că dispoziţiile menţionate nu fac distincţie între prejudiciul patrimonial şi cel nepatrimonial, ci că ele pretind doar ca dezdăunarea să fie integrală şi justă, prima instanţă a stabilit că părţii civile Cherlea Simion i se cuvin 50 milioane lei daune materiale şi 50 milioane lei daune morale. Pentru stabilirea valorii daunelor în aceste cuantumuri, s-a avut în vedere că din probele administrate a rezultat că Cherlea Simion a fost agresat şi rănit prin împuşcare, la 17 decembrie 1989, fiindu-i necesare, pentru vindecare, 14 zile de tratament medical.

                Aceste cuantumuri ale daunelor materiale şi morale suferite de Cherlea Simion, pe lîngă că nu sînt inferioare, în raport cu dovezile prezentate, prejudiciilor real suferite, dar nici nu puteau fi stabilite în sume mai mari, decît cu încălcarea principiului disponibilităţii, deoarece acesta nu s-a constituit parte civilă cu sume mai mari decît cele care i-au fost acordate (filele 219-220 vol. 17).

                Tot astfel, suma de 50 milioane lei ce i s-a acordat cu titlu de daune morale părţii civile Radu Marin, care a solicitat să i se stabilească o despăgubire plătibilă periodic, apare judicios determinată din moment ce, aşa cum s-a relevat în motivarea sentinţei, această parte, vădit prejudiciată moral în urma uciderii, prin împuşcare, a fiului său Radu Constantin, nu a prezentat dovezi din care să rezulte că a suferit şi un prejudiciu material.

                În fine, în ceea ce priveşte pe Şuşuia Moise Ion, care s-a constituit parte civilă cu suma de 5 milioane lei, pe motiv că i-a fost degradat apartamentul de gloanţele trase la Timişoara în perioada 17-22 decembrie 1989, în mod justificat i s-a respins cererea de despăgubiri, deoarece, aşa cum s-a arătat prin sentinţă, inculpaţii nu au fost trimişi în judecată şi pentru săvîrşirea infracţiunii de distrugere sau degradare şi nici nu au fost prezentate dovezi pentru justificarea pretenţiei formulate.

                Fiind, astfel, nefondate criticile formulate de părţile civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion şi cum nu se constată existenţa vreunui caz de casare, susceptibil a fi luat în considerare din oficiu, urmează ca şi recursurile acestora să fie respinse.