[Dispozitivul]

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE

                Respinge recursurile declarate de inculpaţii Stănculescu Victor Atanase şi Chiţac Mihai, părţile civile Cherlea Simion, Radu Marin şi Şuşuia Moise Ion, precum şi de partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale împotriva sentinţei nr. 9 din 15 iulie 1999 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia penală.

                Obligă pe inculpaţi să plătească statului cîte 1900000 lei cheltuieli judiciare în recurs, din care cîte 1200000 lei, reprezentînd onorariile pentru apărarea din oficiu a fiecărui inculpat, se vor avansa din fondul Ministerului Justiţiei.

                Obligă pe partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale să plătească statului suma de 700000 lei cheltuieli judiciare în recurs.

                Mai obligă, solidar, pe inculpaţi şi partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale să plătească următoarele sume, cu titlu de cheltuieli judiciare în recurs:

                - cîte 900000 lei părţilor civile Cârstea Dragoş Vasile, Farcău Vasile, Ille Clara, Matei Dediu Gheorghe, Nemţoc Domnica, Pârja Ion, Popovici Ion, Puşchiţă Darie, Sava Iosif, Şandru Horia Teodor, Tabără Ioan Viorel, Tăut Angela şi Tomesc Ion, precum şi părţilor vătămate Cărăbaş Nicolae Pompei, Ionesc Cornel şi Stoianov Zora;

                - cîte 450000 lei părţilor civile Acatrinei Constantin, Avram Elena, Bânciu Ioan, Balmuş Trifan, Crişan Doina, Coca Ilie, Farcău Mariana Domnica, Gogolan Florea, Gliguţă Avram, Gavra Dănuţ, Iacob Francisc, Jichici Mihai, Kondra R. Győrgy, Lengyel Daniela, Luchescu Stelian, Luca Ştefan, Luca Georgeta, Şoimoşan (Lazăr) Lidia, Bărcuiaş (Madoşi) Ana, Merluşcă Ion, Molnar Ioan, Mureşan Dumitru, Orban Traian Gabriel, Osman Eugen, Puiu Laurenţiu Mihai, Potroghir Lucica, Wittman Erika şi Zăbulică Liliana, precum şi părţilor vătămate Bucioacă Constantin, Grădinaru (Panduru) Domnica, Hauder Elza şi Vişan Doina.

                Pronunţată, în şedinţă publică, azi 25 februarie 2000.

 

pentru PREŞEDINTELE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE

Sorin Moisescu - decedat semnează VICEPREŞEDINTELE CURŢII, Paul Florea

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE

Gabriel Ionescu

PREŞEDINTELE SECŢIEI COMERCIALE

Dragoş Bărcănescu

PREŞEDINTELE SECŢIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Theodor Mrejeru

JUDECĂTORI: Ioan Griga, Liviu Giurgiu, Margareta Ionescu, Ştefan Mateescu, Nicolae Mihai

PRIM MAGISTRAT ASISTENT

Ioan Răileanu