Nr. 35/C.2/616/P/2001

 

                Către PREŞEDINTELE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE

 

                În baza art. 409, art. 410 alin. 1 partea I pct. 2 teza I, pct. 71 teza I şi a II-a şi partea a II-a pct. 8 din Codul de procedură penală şi art. 26 lit. a din Legea nr. 56/1993, declar

 

RECURS ÎN ANULARE

 

împotriva sentinţei penale nr. 9 din 15 iulie 1999 a Curţii Supreme de Justiţie - Secţia penală şi deciziei penale nr. 8 din 25 februarie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie - completul de 9 judecători, pentru motivele ce se vor arăta în continuare:

 

                1) Expertiza psihiatrică a inculpatului STĂNCULESCU VICTOR ATANASIE nu a fost efectuată în condiţiile prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul de procedură penală, iar actele de constatare efectuate de serviciile medico-legale nu au fost examinate şi avizate de Comisia de control şi avizare a actelor medico-legale,

                2) Instanţa de fond în mod nelegal a respins ca nefondată excepţia de neconstituţionalitate ridicată de inculpaţi.

                3) Inculpatului Stănculescu Victor Atanasie nu i-a fost respectat, de către instanţa de recurs, dreptul de a fi asistat de un apărător ales.

                4) Faptelor reţinute în seama inculpaţilor le lipsesc elementele constitutive ale infracţiunii.

 

(...) [se repetă cele reţinute în sarcina celor doi inculpaţi în hotărîrile judecătoreşti atacate]

 

                Consider că ambele hotărîri au fost pronunţate cu încălcarea legii.