[Concluzie]

 

                În consecinţă, în raport de toate probele administrate în cauză, rezultă că activităţile desfăşurate la Timişoara de către inculpaţii Stănculescu Victor-Atanasie şi Chiţac Mihai nu au cauzat moartea celor 72 persoane şi rănirea altor 253, ceea ce constituie motivul de recurs în anulare prevăzut de art. 410 alin. 1 partea I pct. 2 teza I din Codul de procedură penală.

                Pentru aceste motive, cer admiterea recursului în anulare, casarea hotărîrilor şi rejudecarea cauzei, în limitele arătate[1].

 

                Procuror General

                Tănase Joiţa

 

                Anexe: memoriile inculpaţilor şi părţii responsabile civilmente.

 [1] prin "limitele arătate" se arată că nu se pun în discuţie despăgubirile plătite victimelor revoluţiei. Este o metodă de a evita protestele acestora şi de a asigura o atitudine pasivă la proces din partea lor.