Curtea Supremă de Justiţie - secţiile unite

Dosar nr. 4/2001 (recurs în anulare)

Termen 24 iunie 2002

 

                Către Curtea Supremă de Justiţie

                Bucureşti, str. Batiştei nr. 25, sector 2

 

                Subsemnata, FERKEL-ŞUTEU MIHAELA, domiciliată în [...], în calitate de parte civilă în cauza care face obiectul dosarului nr. 4/2001 de la secţiile unite ale Curţii Supreme, formulez următoarea

 

EXCEPŢIE DE NECONSTITUŢIONALITATE

a art. 412 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

                Cer sesizarea Curţii Constituţionale pentru constatarea neconstituţionalităţii art. 412 alin. 1 Cod procedură penală şi anularea dispoziţiei dată în temeiul acestui articol de procurorul general al României privind suspendarea executării pedepsei inculpaţilor Chiţac Mihai şi Stănculescu Victor.

                În speţă, procurorul general al României a dispus suspendarea executării pedepsei celor doi inculpaţi sus-pomeniţi, declarînd totodată recurs în anulare în cauza care-i priveşte.

                Art. 412 alin. 1 Cod procedură penală prevede: "Procurorul general poate dispune suspendarea executării hotărîrii înainte de introducerea recursului în anulare".

                O prevedere similară a existat şi în Codul de procedură civilă (fostul art. 3302 din Codul de procedură civilă), dar Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 73 / 1996, definitivă prin Decizia 96 / 1996, a constatat neconstituţionalitatea acelui articol (motiv pentru care credem că a şi fost modificat prin O.U.G. 59 / 2001).

                Consider că argumentele pe care Curtea Constituţională le-a invocat în Decizia 73/1996 se aplică şi cu privire la art. 412 alin. 1 Cod procedură penală. "Numai încălcîndu-se principiul separaţiei puterilor în stat, procurorii ar putea dispune suspendarea executării unei hotărîri judecătoreşti (...) Considerentele de oportunitate pentru suspendarea executării hotărîrii de către procurorul general, înainte de a sesiza instanţa, nu pot avea, în sensul celor arătate, un temei constituţional".

                "Într-un alt context, Curtea Constituţională a decis că o dispoziţie legală, prin care se suspendă cursul judecăţii sau executarea hotărîrilor judecătoreşti definitive referitoare la anumite cauze determinate, este neconstituţională (Decizia Curţii Constituţionale nr. 6 din 11 noiembrie 1992). Or, dacă nici autoritatea legiuitoare nu poate dispune suspendarea executării hotărîrilor judecătoreşti referitoare la anumite cauze determinate, cu atît mai mult o asemenea măsură nu poate fi luată de o altă autoritate".

(Citatele de mai sus provin din motivarea Deciziei 73/1996 a Curţii Constituţionale)

                Suspendarea executării hotărîrii îmi provoacă prejudicii, deoarece, alături de suferinţa pe care am îndurat-o prin pierderea soţului, apare o altă suferinţă, aceea de a vedea că persoanele vinovate de moartea soţului meu nu sînt trase la răspundere conform legii. Pedepsirea vinovaţilor pentru moartea soţului meu este o metodă prin care - e drept doar parţial - se repară prejudiciul moral suferit în decembrie 1989.

                ÎN DREPT:

                Constituţia României, art. 11; 15; 16; 20; 128 şi 144 lit. c) din Constituţie.

 

                Parte civilă

                FERKEL-ŞUTEU MIHAELA

                văduvă din revoluţie