Către Consiliul Suprem al Magistraturii

                Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, cod 050012

 

                Subsemnatul, MIOC MARIUS REMUS, domiciliat în [...], formulez următoarea

 

RECLAMAŢIE

împotriva următorilor magistraţi ai Curţii Supreme (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

1. judecător TIUCĂ ION

2. judecătoare BĂRBULESCU LIDIA

3. oricăror altor magistraţi care se fac vinovaţi de încălcările legii care fac obiectul acestei reclamaţii, şi care vor fi depistaţi în urma anchetei pe care dv. o veţi face

 

                Referitoare la

                1. nerespectarea art. 295 alin. 1 Cod procedură penală

                2. neconsemnarea, în încheierea de şedinţă, a tuturor discuţiilor care au avut loc

                3. nerespectarea art. 305 alin. 2 Cod procedură penală

 

                ÎN FAPT:

                Respectivii judecători, în calitate de preşedinţi ai instanţei care judecă procesul Chiţac-Stănculescu, care face obiectul dosarului 4/2001 al Curţii Supreme - Secţiile Unite (TIUCĂ ION - termenele din 28.01.2002, 24.06.2002, 19.05.2003; BĂRBULESCU LIDIA - termenul din 20.10.2003) au neglijat îndatoririle care le reveneau ca urmare a art. 295 alin. 1 Cod procedură penală.

                Art. 295 alin. 1 Cod procedură penală prevede: "Preşedintele completului de judecată are îndatorirea să ia din timp toate măsurile necesare, pentru ca la termenul de judecată fixat judecarea cauzei să nu sufere amînare".

                Preşedinţii instanţelor din cauza menţionată, anume judecătorul TIUCĂ ION şi judecătoarea BĂRBULESCU LIDIA (pentru termenul din 20 octombrie 2003), nu şi-au îndeplinit această "îndatorire" prevăzută de lege. Ei aveau obligaţia să verifice din timp dacă s-a îndeplinit procedura de citare, iar dacă există lipsuri să ia măsuri pentru corectarea acestora, inclusiv prin citare prin presă sau la uşa instanţei - pentru părţile a căror adresă nu este cunoscută.

                Este o bătaie de joc la adresa răniţilor şi familiilor îndoliate din revoluţie - părţi civile şi vătămate în acest proces - ca să se amîne procesul pentru a 5-a oară. Cine ne va returna banii cheltuiţi cu deplasarea (a 5-a oară) la Bucureşti, cine ne va răscumpăra timpul pierdut? De 2 ani în acest proces se pronunţă numai amînări, fără să se discute nimic despre fondul cauzei.

                Nu mă gîndesc numai la mine. Mă întreb cine îl va despăgubi, de pildă, pe rănitul din revoluţie GAVRA DAN, rămas fără un picior în urma împuşcării sale în 17 decembrie 1989, care a făcut efortul să se deplaseze în cîrje pînă la Bucureşti, doar pentru a afla că procesul se amînă?

                Există opinia larg răspîndită la Timişoara că aceste amînări repetate au scopul de a descuraja părţile civile şi vătămate din proces să se mai prezinte, astfel încît inculpaţii şi avocaţii acestora să fie fără adversar la judecarea cauzei (ştiut fiind că şi Parchetul General a cerut achitarea inculpaţilor).

                Judecarea recursului în anulare în procesul Chiţac-Stănculescu a fost amînată deja de peste 2 ani, fără să se realizeze nici cea mai mică discuţie cu privire la fondul pricinii. Noi am avut înţelegere la început, căci sînt vreo 400 de părţi civile şi vătămate care trebuiesc citate, dintre acestea unele şi-au schimbat adresa. Totuşi, 2 ani de zile este o perioadă în care înţelegerea noastră s-a epuizat, mai ales că am observat şi o altă încălcare - neconsemnarea în încheierea de şedinţă a tuturor discuţiilor care au avut loc.

                Prevăzînd că mereu se va invoca lipsa procedurii de citare ca motiv de amînare, la termenul din 19 mai 2003 subsemnatul, în calitate de mandatar al părţii civile şi vătămate FERKEL-ŞUTEU MIHAELA, am cerut ca, pe lîngă citarea prin poştă sau afişare la locul faptei, să se realizeze şi o citare prin presă. Această cerere a mea nu s-a consemnat în încheierea de şedinţă (vinovat: judecător TIUCĂ IOAN), dar poate fi confirmată de părţile civile şi vătămate prezente, numele cărora reiese din încheierea de şedinţă. Dintre aceştia, cu titlu de exemplu menţionez martorul PRICOP IOAN din Timişoara, str. Liniştii 88 ap. 5.

                Refuzul de a consemna în încheierea de şedinţă propunerea de a se face citarea părţilor şi prin presă, coroborat cu faptul că la termenul următor iar nu s-a îndeplinit procedura de citare, îmi întăreşte bănuiala că, în acest caz avem de a face cu o căutare deliberată de pretexte pentru amînarea procesului.

                Pe lîngă problema neconsemnării, în încheierea de şedinţă, a tuturor celor discutate, mai există şi problema nerespectării art. 305 alin. 2 Cod procedură penală.

                În data de 5 noiembrie 2003 m-am prezentat la arhiva secţiilor unite, cu scopul de a studia dosarul cauzei. Voiam să verific mai ales încheierea de şedinţă din data de 20 octombrie 2003.

                Mi s-a spus însă că această încheiere de şedinţă nu este încă disponibilă, căci ar fi "la semnat". Conform art. 305 alin. 2 Cod procedură penală, "încheierea se întocmeşte de grefier în 24 de ore de la terminarea şedinţei şi se semnează de preşedintele completului de judecată şi de grefier". Or, eu mă prezentasem la arhiva instanţei după 16 zile de la şedinţă, deci răstimpul de 24 de ore era de mult depăşit!

                Nu exclud posibilitatea să existe legătură între neconsemnarea în încheierile de şedinţă a tuturor propunerilor făcute de părţi şi întocmirea cu întîrziere a acestor încheieri.

                Urmare a faptului că nu am putut consulta încheierea de şedinţă din 20 octombrie 2003, cît şi a faptului că la secţiile unite ale Curţii Supreme nu există obiceiul să se afişeze numele judecătorilor care judecă cauza (doar numele părţilor e afişat), eu doar neoficial am aflat că numele judecătoarei care a prezidat şedinţa de judecată din 20 octombrie 2003 este BĂRBULESCU LIDIA. În cazul în care această informaţie se dovedeşte greşită, prezenta reclamaţie se va considera îndreptată împotriva judecătoarei care a prezidat sus pomenita şedinţă de judecată (al cărei nume se poate afla din încheierea de şedinţă, presupunînd că aceasta va fi pînă la urmă întocmită).

                Din felul cum vorbeau cu mine arhivarii de la secţiile unite ale Curţii Supreme, amînarea întocmirii încheierii păreau să o considere un lucru firesc, ca şi cînd ar fi o practică obişnuită a Curţii Supreme. Eu nu mă pronunţ despre ce se întîmplă în alte cauze, ştiu doar ce s-a întîmplat în cauza în care sînt implicat. Dacă cumva nerespectarea art. 305 alin. 2 Cod procedură penală e un lucru frecvent la Curtea Supremă, e vremea ca această instituţie să-şi schimbe felul de lucru!

                Urmare a celor semnalate, vă rog să luaţi măsuri disciplinare împotriva magistraţilor sus-menţionaţi, şi să mă informaţi şi pe mine despre rezultatul acestei reclamaţii.

 

                DOVEZI:

                Încheierile de şedinţă din datele de 28.01.2002, 24.06.2002, 19.05.2003, 20.10.2003 - aflate în dosar 4/2001 al CSJ - Secţiile unite

                Procura prin care sînt mandatat să o reprezint pe văduva din revoluţie FERKEL-ŞUTEU MIHAELA în faţa Curţii Supreme, la judecarea recursului în anulare din procesul Chiţac-Stănculescu - alăturată.

                Martor: PRICOP IOAN, rănit în revoluţie, parte vătămată în procesul Chiţac-Stănculescu, domiciliat în [...]

                Sînt dispus să mă prezint şi personal ca martor, dacă voi fi chemat.

 

                Cu stimă,

                MARIUS REMUS MIOC

                mandatar al părţii civile FERKEL-ŞUTEU MIHAELA în procesul Chiţac-Stănculescu (dosar 4/2001 al CSJ - Secţiile Unite)