Păsărin, OTV şi cadavrele arse la crematoriu în 1989

 

 

            Apariţia colonelului Păsărin la OTV, în emisiunea lui Dan Diaconescu (difuzată şi în reluare pe 12 ianuarie), este firească în condiţiile în care urmează să se rejudece procesul Chiţac-Stănculescu, şi s-a primit sarcina de a lămuri opinia publică că aceşti doi generali sînt nevinovaţi.

            Bine, dar dacă ei nu-s vinovaţi, atunci cine? se întreabă tot românul. Colonelul de securitate Păsărin dă şi un răspuns: KGB-ul. E vorba de acel atotputernic KGB care n-a fost capabil să oprească destrămarea Uniunii Sovietice, dar făcea minuni în România. Pentru a fi mai credibil, Păsărin arată şi dovezi: morţii furaţi din Spitalul judeţean Timiş în decembrie 1989 şi incineraţi la Bucureşti sînt tocmai acei agenţi KGB care au omorît revoluţionari la Timişoara, apoi au fost la rîndul lor omorîţi.

            Cine sînt totuşi cei arşi la crematoriu? Iată-i, cu adresa la care locuiau în 1989:

 

 1. Andrei Maria, 25 ani, casnică, Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad bl. A 107 ap. 12

 2. Apro Mihai, 31 ani, lăcătuş, Timişoara, str. Naturii 4 sc. B ap. 20

 3. Balmuş Vasile, 26 ani, muncitor, Timişoara, str. Luminii 35 sc. A ap. 4

 4. Balogh Pavel, 69 ani, pensionar, Timişoara, str. Mangalia nr. 18

 5. Bărbat Lepa, 43 ani, contabilă, Timişoara, str. Ion Raţiu 6A

 6. Belehuz Ioan, 41 ani, impiegat CFR, Timişoara, str. Gr. Alexandrescu 40

 7. Belici Radian, 25 ani, pompier, Timişoara, str. 16 Februarie bl. 17 sc. B ap. 58

 8. Bînciu Leontina, 39 ani, muncitoare, Timişoara, str. Elevului 3 sc. A ap. 12

 9. Caceu Margareta, 40 ani, funcţionară, Timişoara, str. Dîmboviţa 6A

10. Carpîn Dănuţ, 25 ani, parchetar, Timişoara, str. Textiliştilor 20 ap. 6

11. Chörösi Alexandru, 24 ani, muncitor, Timişoara, str. Reşiţa 19

12. Ciobanu Constantin, 43 ani, muncitor, Timişoara, str. Transilvaniei 9 sc. D ap. 10

13. Cruceru Gheorghe, 25 ani, muncitor, Timişoara, str. Hebe 47

14. Csizmarik Ladislau, 55 ani, profesor de muzică, Timişoara, str. Cosminului 11

15. Ewinger Slobodanca, 20 ani, muncitoare, Variaş, sat Gelu nr. 68, jud. Timiş

16. Ferkel-Şuteu Ştefan Alexandru, 43 ani, sudor, Timişoara, str. Cheia 3 sc. A ap. 8

17. Florian Antoniu Tiberiu, 20 ani, student, Timişoara, complex studenţesc cămin 2

18. Gîrjoabă Constantin Dumitru, 30 ani, electrician, Timişoara, str. Bicaz 11 ap. 4

19. Haţegan Petru, 47 ani, electrician, Timişoara, str. Chişodei 89

20. Ianoş Paris, 18 ani, fără ocupaţie, Timişoara, str. Cozia 56 ap. 7

21. Iosub Constantin, 18 ani, elev, Chişoda, str. Bucegi 32, jud. Timiş

22. Ioţcovici Gh. Nuţu, 25 ani, strungar, Timişoara, bd. Gheorghe Lazăr 40 sc. E ap. 2

23. Lăcătuş Nicolae, 27 ani, muncitor, Timişoara, str. Mediaş 2A

24. Luca Rodica, 30 ani, funcţionară, Timişoara, str. Muzicescu 26 ap. 3

25. Mardare Adrian, 20 ani, muncitor, Timişoara, str. Dorobanţilor bl. D 14

26. Miron Ion, 50 ani, pensionar, Timişoara, str. Haga 10

27. Motohon Silviu, 35 ani, ajutor maistru, Timişoara, str. Liniştei 3 ap. 7

28. Munteanu Nicolae Ovidiu, 25 ani, student, Orăştie, str. Unirii 61B, jud. Hunedoara

29. Nagy Eugen Francisc, 17 ani, elev, Turda, str. Zambilelor 10 ap. 10, jud. Cluj

30. Opre Gogu, 40 ani, electrician, Cerneteaz nr. 275, jud. Timiş

31. Osman Dumitru, 24 ani, barman, Sadova nr. 183, jud. Dolj

32. Oteliţă Aurel, 34 ani, muncitor, Timişoara, Calea Lipovei cămin 8, ap. 88

33. Radu Constantin, 33 ani, lăcătuş, Timişoara, str. Luţa Ioviţă 6

34. Sava Angela Elena, 25 ani, muncitoare, Timişoara, str. Ştefan Stîncă bl. 119

35. Sporer Rudolf Herman, 33 ani, zugrav, Timişoara, str. Musorgschi 24

36. Stanciu Ion, 42 ani, operator chimist, Timişoara, str. Naturii 1 sc. B ap. 14

37. Wittman Petru, Timişoara, str. Ungureanu 11

38. Zăbulică Constantin, 30 ani, muncitor, Timişoara, str. Constantin cel Mare 13

 

            Mai există deasemeni 2 persoane declarate oficial dispărute:           Zornek Otto, 53 ani, zugrav. şi Pisek Ştefan. Se bănuieşte că şi acestea au fost printre cei incineraţi. În "Agenda Zilei" din 20 decembrie 2001 Viorica Rubanschi publică despre un nou caz care ar putea fi printre cei arşi la crematoriu: familia Giurgi din satul Dumitra, lîngă Bistriţa, îşi caută mortul prin Timişoara de 12 ani.

 

            Persoanele sus-pomenite (mai puţin dispăruţii) au primit titlul de erou-martir al revoluţiei, iar familiile lor beneficiază de Legea 42 / 1990.

            Cadavrele acestor morţi au fost furate de la Spitalul Judeţean Timişoara de către ofiţeri de miliţie şi securitate şi transportate la Bucureşti pentru ca, prin incinerare, să se şteargă urma masacrului de la Timişoara. Numele celor implicaţi în operaţiunea de furt a cadavrelor au fost dezvăluite în procesul "Timişoara" şi pot fi aflate citind Sentinţa Curţii Supreme de Justiţie nr. 6 din 9 decembrie 1991. Deoarece în ianuarie 1990 a fost dat un decret de amnistie, persoanele implicate în furtul cadavrelor au fost încadrate la acest decret.

            Identificarea acestor morţi s-a făcut de către familiile acestora, după revoluţie, pe baza certificatelor de constatare a morţii întocmite de medicul legist Dressler[1]. Aceste certificate erau destul de sumare, în 17-18 decembrie 1989 cadavrele respective erau neidentificate, iar doctorul Dressler a scris doar descrieri de tipul "cadavru sex bărbătesc, robust, între 20-30 ani, prezintă plagă împuşcată torace". Pe baza acestei descrieri 33 de familii au iscălit un proces-verbal la Procuratură precum că recunosc într-unul din certificatele doctorului Dressler pe membrul de familie pe care l-au pierdut la revoluţie. Alte 5 familii au considerat certificatele doctorului Dressler insuficient de lămuritoare şi au obţinut recunoaşterea decesului celui pe care-l căutau prin hotărîri judecătoreşti, după trecerea a mai mult de un an de la dispariţie, cu martori care au fost de faţă la împuşcare. De aceea mai apar şi cîteva (7) certificate medico-legale care nu sînt revendicate. Deşi doctorul Dressler a numărat 40 de cadavre, acest număr fiind consemnat şi în Sentinţa nr. 6 / 1991 a Curţii Supreme, pe unele monumente consacrate celor arşi la crematoriu, sau în unele comentarii pe acest subiect, numărul acestora ajunge la 43 sau 44. Se adaugă certificatele medico-legale nerevendicate, botezate "cadavru neidentificat", la cei recunoscuţi oficial. Dar aceste certificate nerevendicate, cel mai probabil aparţin celor care au obţinut recunoaşterea decesului prin hotărîre judecătorească fără să indice vreun certificat medico-legal, plus celor dispăruţi.

            Fac o ultimă precizare: Asociaţia "Memorialul Revoluţiei" a cerut postului OTV să dezmintă afirmaţiile făcute de colonelul Păsărin. Rămîne de văzut dacă dl. Dan Diaconescu acceptă să dea dezminţiri.

 

("VIP în Banat - Eurocopita" din februarie 2002)

 

            Notă: Nu cunosc ca OTV să fi dezminţit "informaţiile" colonelului Păsărin. Înainte de emisiunea respectivă de la OTV, "România Mare" din 9 noiembrie 2001, rubrica "Săptămîna pe scurt", relatase că cele 40 de persoane incinerate în decembrie 1989 sînt agenţi unguri. Am cerut revistei "România Mare" să dea dezminţire, ceea ce nu s-a întîmplat. Ca urmare, am dat dezminţire în "Ziua" din 8/9 decembrie 2001. După relativ scurt timp la OTV a apărut emisiunea cu Păsărin, în care cei 40 de arşi la crematoriu nu mai sînt agenţi unguri, ci KGB.

 [1] de fapt, nu numai Milan Dressler ci toţi medicii legişti din Timişoara au fost implicaţi în alcătuirea acelor certificate de deces.