Să cîştigăm voturi găsind noi categorii de cetăţeni care să ceară despăgubiri de la stat!

 

 

            Slavomir Gvozdenovici, deputatul Uniunii Sîrbilor din România, lucrează la o lege prin care să fie despăgubiţi cei care au pierdut averi în partea de Banat rămasă Iugoslaviei după 1919. O iniţiativă logică, care se înscrie în curentul general de gîndire al politicienilor români, anume acela de a-şi consolida poziţia politică identificînd cîte un grup de interese căruia să-i promită avantaje materiale din bugetul statului. Oameni care au fost păgubiţi în decursul timpului există în toate ţările, dar statul român este unic prin uşurinţa cu care acceptă să acopere pagube de care nu este responsabil. Febra revendicărilor de despăgubire a depăşit deja perioada comunistă şi graniţele României. Oare de ce nu se ţine seamă de prescripţia de 30 de ani, prescripţie care, conform art. 1890 Cod civil, nu poate fi înlăturată nici măcar pe motiv de rea-credinţă sau lipsă a titlului de proprietate?

            S-a dat o lege prin care România despăgubeşte basarabenii jefuiţi de ruşi, de ce nu s-ar da o lege şi pentru bănăţenii jefuiţi de sîrbi? Cetăţenii români veterani ai armatei ungare (înrolaţi în timpul ocupării Ardealului de Nord) primesc de la statul român, nu de la cel ungar, drepturi de veterani de război. Poate că au luptat împotriva României, dar asta nu interesează pe nimeni. Germanii duşi la muncă forţată în Rusia tot de la România, nu de la Rusia, primesc despăgubiri.

            Sarabanda revendicărilor de despăgubire va continua. PRM-ul, de pildă, cerea despăgubirea deponenţilor F.N.I. Vin şi eu cu cîteva idei despre categorii de cetăţeni care ar putea cere despăgubiri, poate domnii politicieni le vor folosi: proprietarii caselor dărîmate la cutremurul din 1977, deponenţii BTR, cei a căror case au fost bombardate în timpul celui de-al doilea război mondial, victimele inundaţiilor din perioada comunistă, victimele inflaţiei începute în 1990, biserica ortodoxă căreia Alexandru Ioan Cuza i-a secularizat o parte din avere.

            A făgădui despăgubiri din bugetul statului este o metodă sigură pentru politicieni de a cîştiga voturi. Cine s-ar opune unor revendicări de despăgubiri imediat ar cîştiga un grup compact de votanţi ostili. Eu însumi, scriind aceste rînduri, sînt convins că am devenit odios multor concetăţeni.

            Însă, toată această vînare a despăgubirilor nu înseamnă decît a ne fura singuri căciula. Tot noi, contribuabilii, sîntem cei care vom plăti despăgubirile cu care dragii noştrii parlamentari îşi cîştigă voturile.

 

("VIP în Banat - Eurocopita" 16-28 februarie 2003)