Poliţia şi Medicina Legală despre László Tőkés şi Ernő Újvárossy

 

 

            Referitor la agresarea lui László Tőkés în locuinţă şi la moartea lui Ernő Újvárossy am cerut lămuriri de la Poliţia Timiş. Despre Ernő Újvárossy şi prietenul acestuia Árpád Toszo am întrebat şi Institutul de Medicină Legală. Iată răspunsurile:

 

România

Ministerul de Interne

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş

 

            Nesecret

            Nr. A/II/105

            Timişoara 18.09.2001

 

            Către domnul Mioc Marius Remus

 

            Cu referire la sesizarea dumneavoastră adresată unităţii noastre la 29.08.2001 înregistrată cu nr. A/II/105 vă comunicăm rezultatul verificărilor efectuate în aspectele sesizate:

            La Poliţia Municipiului Timişoara există o plîngere formulată de numitul LÁSZLÓ TŐKÉS înregistrată cu nr. P.12459 din 08.11.1989 prin care reclamă faptul că în data de 02.11.1989 a fost agresat în locuinţa sa situată în str. Timotei Cipariu nr. 1 de mai multe persoane necunoscute.

            În cursul lunii decembrie 1989 dosarul de cercetare penală a fost trimis la procuratura locală care a dispus măsura de neîncepere a urmăririi penale.

            După ianuarie 1990 soluţia de neîncepere a urmăririi penale a fost infirmată de procuratură, dosarul fiind remis Poliţiei Municipiului Timişoara şi Procuraturii Militare Timişoara alternativ. Din anul 1995 dosarul penal s-a prescris.

            Cu privire la decesul numitului ERNŐ ÚJVÁROSSY, la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş nu există înregistrată nici o plîngere adresată de LÁSZLÓ TŐKÉS în cursul anului 1989 şi nici nu a fost investigată moartea lui ERNŐ ÚJVÁROSSY.

 

            Şeful Inspectoratului

            Colonel Andraş M. Dorel

 

            Institutul de Medicină Legală mi-a pus la dispoziţie raportul de autopsie al lui Ernő Újvárossy, raport care concluzionează că moartea s-a datorat intoxicaţiei medicamentoase cu diazepam. Iată acest raport, cît şi buletinul de analiză care-l însoţeşte:

 

691/A/15.09.1989

RAPORT MEDICO-LEGAL

 

            Subsemnatul dr. Ciobanu Viorel - medic principal legist la Laboratorul exterior de medicină legală Timişoara - solicitat fiind de către Miliţia mun. Timişoara - Biroul judiciar - de a efectua autopsia cadavrului numitului UJVAROSSY ERNEST în vîrstă de 55 ani, cu ultimul domiciliu stabil în Timişoara, Bd. 30 Decembrie nr. 7, jud. Timiş, care a decedat în ziua de 14.09.1989, pentru a stabili cauza morţii am procedat după cum urmează:

            Autopsia a avut loc la morga Laboratorului de medicină legală Timişoara.

 

            Istoricul faptelor

            Decedatul a fost găsit în perimetrul Pădurii Verzi, în jurul său aflîndu-se numeroase ambalaje goale de tranchilizante şi sedative (diazepam, haloperidol).

 

            Descrierea faptelor

            Examenul extern al cadavrului

            Cadavrul prezentat pentru autopsie aparţine unei persoane de sex masculin cu părţile moi bine reprezentate, vîrstă aparentă 55-60 ani, vîrstă reală 55 ani, talie înaltă.

            Semnele morţii reale sînt reprezentate de lividităţi violacei situate pe părţile dorsale ale trunchiului care nu pălesc la digito-presiune, rigiditate generalizată, pata verde nu se vizualizează.

            Semne de violenţă nu se constată pe cap, corp, membre.

 

            Examenul intern al cadavrului

            Capul şi cavitatea craniană

            Părţi moi pericraniene gălbui. Oasele bolţii şi bazei craniului integre. Dura mater fibroasă, sidefie, lucioasă. Leptomeningele semitransparent cu desenul vascular accentuat. Creerul cu şanţurile şi circumvoluţiile discret aplatizate pe secţiune substanţa cenuşie se delimitează net de substanţa albă, aspectul este umed, lucios cu mici puncte roşii care dispar la spălare.

            Trunchiul cerebral, bulbul şi cerebelul de acelaşi aspect. Ventriculii cerebrali liberi, plexurile coroide roşietice. Vasele mari de la baza creerului cu rare plăcuţe de aterom.

 

            Gura, gîtul şi organele gîtului

            Buzele sînt fără infiltrate sanguine. Cavitatea bucală liberă. Limba cu mucoasa catifelată pe secţiune desenul uniform roşietic. Părţile moi laterocervicale roşietice. Osul hioid, laringele, integre. Esofagul cu mucoasa plicaturată longitudinal fără conţinut. Faringe, laringe, trahee cu mucoasa violacee fără conţinut în lumen.

 

            Toracele şi cavitatea toracică

            Părţile moi gălbui. Grilaj sterno-costo-vertrebral integru.

            Plămînii uşor măriţi de volum, violacei cu desenul poligonal accentuat, crepitaţii prezente, pe secţiune aspect buretos, se scurge mult sînge lichid, negricios, macroaerat.

            Sacul pericardic lucios, umed conţine o lamă de lichid. Inima de 10/11/7 cm brun roşcată, orificiul mitral permeabil pentru două degete cel tricuspid ptr. trei degete. Grosimea peretelui ventricolului stg. 1-4 cm., pe secţiuni seriate desenul miocardic este uniform brun roşcat. Aorta cu cîteva plăcuţe de aterom. Coronarele suple, elastice.

 

            Abdomenul şi cavitatea abdominală

            Părţile moi gălbui. Peritoneul parietal şi visceral lucioase, umede. Cavitatea peritoneală fără conţinut.

            Ficatul cu capsula integră, cîntăreşte aproximativ 2000 g, brun gălbui, consistenţă uşor scăzută pe secţiune desenul lobular uniform. Căile biliare permeabile.

            Pancreasul alb gălbui cu desenul lobular păstrat.

            Splina cu capsula integră, violacee pe secţiune uniform violacee cu puncte albe.

            Stomacul conţine cca. 700 ml pastă alimentară semilichidă, cafenie. Mucoasa este uniform catifelată.

            Intestinul subţire şi gros de aspect şi conţinut corespunzător segmentului.

            Rinichii cîntăresc împreună aprox. 400 g brun violacei, consistenţă fermă, se decapsulează uşor, pe secţiune corticală de 1-1,5 cm gălbuie cu puncte roşietice, iar medulara intens violacee cu mici [...] triunghiulare. Calice şi bazinet libere. Vezica urinară plicatărată.

            Suprarenalele autolizate pe secţiune roşietice.

 

            Examene complementare

            - S-a recoltat sînge şi organe pentru examenul toxicologic.

 

CONCLUZII:

            1. Moartea numitului UJVAROSSY ERNEST a fost violentă.

            2. Ea s-a datorat intoxicaţiei acute medicamentoase.

            3. Moartea datează de 1-2 zile.

 

            Dr. Cioban Viorel

            medic principal medicină legală (ştampilă şi semnătură)

 

Buletinul de analiză:

            Institutul de Medicină Legală

            Laboratorul Exterior Timişoara

            691/A, 15 sept 89

(ştampilă "Institutul de Medicină Legală. Şeful Laboratorului Exterior Timişoara Profesor Dr. Crişan Traian" şi semnătură)

 

            500/R 89 sept 20

            sînge, stomac cu conţinut, ficat, corp delict

            UYVAROSSY ERNEST

 

            0,14/ zero întreg şi patrusprezece

            Alcool etilic în omogenizatul stomac plus conţinut 0,10 gr / 1000 gr.

            Alcool etilic în ţesutul hepatic: 0,033 gr / 1000 gr

            - Probele conţin diazepam

            Stomacul are un conţinut lichid brun-închis, vîscos în cantitate mică. Analiza efectuată asupra omogenatului stomac plus conţinut dă o concentraţie de diazepam de cca 19,4 mg / 100 gr. La o greutate a stomacului cu conţinutul de 223 gr rezultă o cantitate de diazepam de cca 48 mg (echivalentul a 5 tablete de diazepam de 10 mg) în acest organ.

            Substanţa activă din corpul delict (medicamentul tranchilizant GRAP - pimozid) lipseşte din probele biologice.

 

            Ing[iner] chim[ist] Taloş Ioan (semnătură)