Cerere de evacuare a soţiei lui Tőkés: Judecătoria Timişoara, Dosar 12015 / 13.12.1989

 

Fila 1:

Eparhia Reformată Oradea

Nr. 1366-1989

 

            Către Judecătoria Timişoara

 

            Depunem prezenta cerere de ordonanţă prezidenţială prin care solicităm evacuarea de îndată a numitei Tőkés Edit din locuinţa ce aparţine bisericii noastre de pe str. Timotei Cipariu nr. 1 din Timişoara.

            Menţionăm că prin sentinţa nr. 7190 din 20 octombrie 1989 rămasă definitivă, s-a dispus evacuarea soţului său Tőkés László din locuinţa susmenţionată, ea neavînd nici un drept asupra spaţiului locativ ce face obiectul acestei sentinţe.

 

            Oradea, la 12 decembrie 1989

 

            Episcop                                                            Locţiitorul primului curator

            D. László Papp (semnează Ştefan Tarr) Banyai Edit

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Fila 2:

Republica Socialistă România

Dosar 12015 / 1989

Judecătoria Timişoara

            Încheiere

            Şedinţa publică din 15.12.1989

            Instanţa compusă din:

            Preşedinte: Dănuţ Diaconescu

            Grefier: Cornelia Recheşan

            Pe rol judecarea procesului civil - ordonanţă preşedinţială privitor pe reclamanta par[o]hia Reformată Oradea şi pîrîta Tőkés Edit.

            La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile.

            Procedura completă.

            Judecata văzînd lipsa nejustificată a părţilor la acest termen.

            Pentru aceste motive dispune

            Suspendă judecarea cauzei în baza art. 242 pct. 2 Cod procedură civilă.

            Pronunţată în şedinţă publică azi 15.12.1989.

 

[Notă: art. 242 pct. 2 cod procedură civilă are următorul conţinut: "Instanţa va suspenda judecata dacă nici una din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii"; încheierea aflată la dosar este dactilografiată pe formular standard pretipărit, şi, neobişnuit, nu poartă nici un fel de iscălitură - nici a judecătorului, nici a grefierului - motiv pentru care poate fi considerată din punct de vedere juridic lovită de nulitate absolută]