Colecţia Mihai Rădulescu - Chemarea lui Dumnezeu în temniţele comuniste

Această lucrare reuneşte 24 emisiuni radiofonice, difuzate între 2 iulie şi 30 decembrie 1997, pe postul Radio România Tineret, sub genericul: "CRED, DOAMNE, AJUTĂ NECREDINŢEI MELE".
Ea este închinată Prea Cucernicului Părinte NICOLAE TĂNASE, fostul student al autorului, care, prin multa sa înţelegere şi dăruire de sine, a făcut posibilă apariţia primei ei ediţii, după ce a publicat şi a doua ediţie a lucrării aceluiaşi autor: "CARTEA CREŞTINULUI ÎNCEPĂTOR".

Culegerea şi tehnoredactarea computerizată aparţin autorului

Prima ediţie a cărţii de faţă a apărut în cadrul Seriei FIUL OMULUI nr. 13 a Editurii Ramida.

© Copyrightul asupra acestei lucrări aparţine autorului. 1998.


<<< Închidere >>>