XVI

O cameră de vreo şase metri lungime, cam tot atât de lată, o fereastră ce dă într'un zid interior, în mijlo­cul tavanului un bec slab. De la uşă, porneşte priciul acoperit de aceleaşi scoarţe dreptunghiulare, din resturi de stofă împletite şi merge de-a lungul a trei laturi ale camerei. Lângă uşă, un loc liber de vreo câţiva metri pătraţi. Când am intrat în cameră, puterile parcă mi se tăiaseră; cele douăzeci şi două de perechi de ochi hol­baţi şi feţele supte îmi provocaseră teama.

Acum, sunt oarecum liniştit. Şeful camerei ne-a fă­cut loc pe prici. Eu şi Dinu Georgescu — el la vreun metru de mine — vis-a-vis de uşă, Burcea în partea opusă, vârât între doi, care şi-au redus spaţiul locativ nu tocmai cu plăcere, iar Pătrăşcanu, chiar lângă uşă, în capul priciului. S'a suit cu greu, după care, mai mult a căzut pe burtă, cu capul pe mâini, cu faţa schimonosi­tă de durerile rănilor de pe spate.

Nimeni din cei ce i-am găsit aici nu are curiozitatea, sau mai de grabă curajul să se arate curioşi de ce a fost schilodit atât de rău Pătrăşcanu. La rândul meu, nici eu nu îndrăznesc să spun ceva.

Nu încape nici o îndoială că toţi cei de aici au tre­cut prin camera 4 Spital. O văd pe chipurile lor!

In cameră e tăcere. Numai arareori se spune câte o vorbă, două, vecinului.

Fiecare face ce vrea: se uită în tavan şi-aruncă privi­rea pe fereastră sau, pur şi simplu, se lungeşte pe locul lui. Dealtfel, e tot ce s'ar putea face! Mă întreb, dacă ar fi posibil să te dai jos de pe prici şi să faci o mişcare de un pas, doi — înainte şi'napoi — pe locul liber de lângă uşă.

Şeful camerei e de statură mijlocie, cap oval, nas subţire, puţin în sus, ochi vioi, gură mică, o linie dreap­tă de câţiva centimetri deasupra unei bărbii ascuţite.

Sade rezemat la marginea priciului, la picioarele lui Pătrăşcanu şi din când în când vorbeşte în şoaptă cu doi, ce-şi au locul lângă robotul demascat.

După un timp, cel din stânga mea mă priveşte insistent, apoi mă întreabă, pe un ton care vrea să arate indiferenţă:

    Aţi trecut, desigur, pe la camera 4 Spital?îi răspund cu aceeaşi indiferenţă:

    Ah, da.

Apoi, forţându-se să zâmbească:

  Ce asemănare între Nuţi Pătrăşcanu şi unchiul său, Lucreţiu Pătrăşcanu, fostul ministru de justiţie.

Îl aprob, ca şi cum aş fi ştiut de totdeauna de rude­nia dintre robot şi ministrul comunist. Într'adevăr, au trăsături comune, iar nasurile, perfect drepte, regulate, sunt parcă unul şi acelaşi.

De teamă să nu fiu întrebat de ce-am dat la camera 4 Spital, rămân indiferent; schimb vorba.

Aflu aşa, că cel de lângă mine e student la Facul­tatea de Medicină din Timişoara, are doi ani de condam­nare, îl cheamă Văleanu. E voinic, un corp bine proporţionat, cap oval, trăsăturile feţei regulate şi toate îm­preună, alcătuiesc un om bine făcut. Mă gândesc că decât aici, i-ar fi stat mai bine într'o societate mondenă, înconjurat de fete cu stare, gata fiecare să-şi aducă ca zestre un cabinet medical, amenajat cu toată aparatura modernă... Rămas singur, numai cu gândurile, mă în­treb cum s'o fi ajuns la acest paradox, ca în aceeaşi fa­milie unchiul să fie comunist iar nepotul legionar; mă gândesc la cei doi Pătrăşcanu. Unul vrea crearea unei societăţi noi, care să dea un om nou, celălalt, vrea un om nou — ieşit din însuşirea preceptelor lui Corneliu Codreanu — care să dea o societate nouă. Oricum, comunistul e cel care pune căruţa înaintea boilor!....

Despre Pătrăşcanu de vis-a-vis de mine, nu ştiu mai nimic. A spus Ţurcanu când 1-a demascat, că a fost şeful legionarilor de la Facultatea de Medicină din Bu­cureşti şi că a stat închis şi în timpul războiului...

La rândul lui, Lucreţiu Pătrăşcanu, comunistul, a fost mazilit în 1948; acum, e şi el în închisoare....

E unul din comuniştii din România, care n'a fost şcolit la Moscova. Pe tot timpul războiului s'a găsit în ţară, ascuns sau cu domiciliul supravegheat la.. Azuga!

De unde dealtfel dispare la începutul anului 1944.

în primăvara anului 1944 era căutat, dar nu de poliţie. Iuliu Maniu avea oarecare treabă cu el!

Mi-aduc aminte de acea primăvară, când bombar­dierele anglo-americane străbăteau cerul României, de la apus spre răsărit. În fiecare zi era alarmă. Sus, cerul parcă mai albastru ca niciodată, rămânea, şerpuit de dârele de fum lăsate din coada Liberatoarelor, impasi­bil la ce e jos. Oamenii îşi căutau adăposturi de urgia bombardierelor. Apoi le urmăreau cu privirea, până departe la orizont. Nu-mi era frică de « fortăreţele zburătoare » eram însă terorizat la gândul că de-acolo din­spre răsărit, unde la pierdeam din ochi, într'o zi, mai devreme sau mai târziu, ar putea să dea peste noi pu­hoiul armatelor sovietice. Gândurile şi adierea vântului de primăvară îmi dădeau o nostalgie a trecutului, nu prea îndepărtat, când în România nu se vorbea de pericolul armatelor sovietice. Gândurile şi adierea vântului fiindcă noi, în România, nu aveam comunişti.

În această primăvară, Lucreţiu Pătrăşcanu, comunis­tul, e căutat.

Partidele democrate din România — Naţional-Ţărănesc, Naţional Liberal şi Social-Democrat — creaseră un consiliu, care să analizeze situaţia în care se găsea ţara la acea oră. Victoria aliaţilor nu mai era pusă la îndoială. însuşi Mareşalul Antonescu ducea tratative în vederea încheierii unui armistiţiu cu Uniunea Sovie­tică, în capitala Suediei. Aşa că trecea cu vederea acti­vitatea consiliului partidelor democrate, care prinr'un emisar al lor, ducea tratative cu anglo-americanii la Cairo. Din ambele părţi se spera, probabil, să se înlă­ture amestecul sovietic în treburile României....

Iuliu Maniu, Preşedintele Partidului Naţional-Ţărănesc, Nicolae Penescu, Secretarul general al partidu­lui, Dinu Brătianu, Preşedintele Partidului Naţional-Liberal şi Titel Petrescu, Preşedintele Partidului Social-Democrat, au o întrunire la Bucureşti. Aici cad de acord, că ţinând totuşi seama, că trupele sovietice vor fi acelea care vor intra în România şi nu cele americane, ar fi oportun ca din consiliu să facă parte şi comuniştii.

Dar ia-i, de unde nu's!...

E adevărat, câteva duzini de comunişti — mai de­grabă spioni pentru Uniunea Sovietică — se găseau internaţi în lagărul de la Târgu-Jiu, iar alţii se găseau în Uniunea Sovietică. E adevărat, pe de altă parte, că Partidul Comunist ar fi numărat în trecut câteva sute de membri, sigur este însă că în primăvară anului 1944, conducătorii partidelor democrate nu puteau dădea mă­car de un singur exemplar! îşi aduc totuşi aminte de Lucreţiu Pătrăscanu, poate unde era unicul intelectual al partidului comunist; Lucreţiu Pătrăscanu şi-a luat doctoratul în drept la Berlin. Ştiau că nu e internat la Târgu-Jiu şi după informaţiile lor, nu dăduse bir cu fugiţii în Uniunea Sovietică. Trebuia deci, să fie în România. Nu puteau da însă sfoară în ţară de găsirea lui, că doar activitatea le era secretă. S'au gândit atunci şi-au apelat la comandantul armatei a 4-a din Moldova, Generalul Racoviţă.

Acesta a spus numai:

— Lasă că vi4 aduc eu; e undeva prin Moldova.

După câteva zile, Generalul se prezintă cu Lucreţiu Pătrăscanu în faţa lui Maniu, Brătianu, Penescu şi Titel Petrescu.

Era mic de tot Pătrăscanu, odată ajuns în faţa de­mocraţilor români! îşi împreuna mâinile în semn de respect şi nu-i venea să-şi creadă ochilor că se găsea ală­turi de marele democrat, Iuliu Maniu.

I s'a spus de crearea Consiliului partidelor demo­crate din România şi că e chemat şi el să reprezinte Par­tidul Comunist.

Fericire supremă! Un comunist e chemat de Iuliu Maniu, să ia parte la rostul ţării.

Mulţumiri şi recunoştiinţă eternă:

În 1946, Lucreţiu Pătrăscanu, Ministrul Justiţiei în guvernul Petru Groza, impus ţării de Vâşinski, taie şi spânzură în ţara românească!

Iuliu Maniu, Brătianu, Penescu, Titel Petrescu şi toţi democraţii români sunt — în propaganda deşănţată a comuniştilor — duşmanii muncitorimii, ţărănimii, uneltele imperialiştilor americani; sunt reacţionari, re­trograzi, fascişti... Democraţi sunt acum ei, comuniştii! Iar Lucreţiu Pătrăscanu, «democratul» Pătrăscanu, îşi scrie cartea « Sub cele trei dictaturi ». Şi o expune în toate vitrinele. Oamenii se grăbesc s'o cumpere; poate vor de acolo de ceva care să le înlăture teama, că o nouă dictatură nu se va instaura în România....

Nu ştiu ce vor fi putut găsi în ea; un fapt e cert: Lu­creţiu Pătrăscanu dă ordin să fie epuraţi din barou avo­caţii care refuză să se înscrie în partidele guvernamen­tale, comunist sau cele aliate lui!

Aşa stând lucrurile, ce să mai afli din cartea lui despre dictaturile din trecut!

Mai trece vreun an şi guvernul comunist pune capăt oricărei activităţi a partidelor democrate din România. Prin Februarie 1947 Lucreţiu Pătrăscanu devine şi Pro­fesor universitar. Ce uşor se reuşeşte câteodată în viaţă!

Îşi deschide cursul de Economie Politică la Facul­tatea de Drept din Bucureşti, în aula cea mare. Bine înţeles, începutul a fost făcut pentru oficialităţi. Tot guvernul era acolo, corpul diplomatic şi noua protipen­dadă comunistă. Afară, pe culoare, fuseseră instalate difuzoare, ca să poată auzi şi studenţii ce spune confe­renţiarul despre subiectul ce şi 1-a propus: « Este Eco­nomia Politică o Ştiinţă? »

A fost aplaudat furtunos de cei din aulă; afară pe culoare însă, domnea o stare de nelinişte. Pentru stu­denţi, acest început nu era de bun augur. Era indiciul că în aulele Facultăţii de Drept vor lua loc oameni noi la catedră, aleşi la bunul plac al comuniştilor.

La scurt timp, ca un semn rău prevestitor, moare profesorul Ion Gruia. Cheltuielile de înmormântare au fost acoperite de cheta făcută printre studenţi. I.V. Gruia fusese epurat din barou de Lucreţiu Pătrăscanu. Salariul de profesor pe timpul inflaţiei nu-i ajungea de­sigur să-şi acopere cheltuielile pentru primele zece zile ale lunii. Aşa, a murit sărac, lipit pământului!

În anii ce-au urmat, mulţi profesori ai Facultăţii de Drept din Bucureşti au fost înlocuiţi cu oameni noi. Alţii au fost arestaţi....

 

La câteva săptămâni după conferinţa din aula mare a Facultăţii, curiozitatea mă împinge să văd ce se întâm­plă la cursul de economie politică al lui Lucreţiu Pătrăs­canu. Mă îndrept spre sala unde-şi ţine prelegerile. Pe culoar, nici ţipenie de om. îmi zic că sala trebuie să fie ticsită de studenţi, aşa cum era cu un an, doi, în urmă, la cursul lui Istrate Micescu. Deschid prima uşă a amfi­teatrului, cu grija omului care nu vrea să turbure acti­vitatea altora şi din liniştea micului antreu, dau în aula aproape goală. Tăcere mormântală! La catedră, Lucreţiu Pătrăşcanu pare că-şi caută un pasagiu într'o bro­şură; în primul rând, cinci auditori, cu ochii aţinti pe cărticică şi pe degetele profesorului. Sunt ca în aştep­tarea unei dovezi peremptorii!

Lucreţiu Pătrăşcanu îşi întrerupe căutatul, îmi zâm­beşte şi-mi face semn să iau loc. Cei cinci îmi surâd toţi laolaltă, ca la comandă.

Îmi zic, că am picat aici ca musca în lapte.

După câteva secunde, nesfârşit de lungi, profesorul dă de pasagiul de care are nevoie; îi dă citire, după care spune:

  Iată deci, că Rosetti, ne aduce aceste preţioase indicii, că proprietatea în ţările româneşti a fost la început colectivă.

Cei cinci, dau din cap de sus în jos. îşi arată astfel deplina lor aprobare pentru obârşia colectivismului în România ....

Caut să prind cine să fie acest Rosetti şi cum e inti­tulată broşurică. Nimic! Să întreb, nu e deloc oportun; s'ar rămâne cu impresia, ca aş vrea să iau şi eu parte în mod serios la acest curs, care aduce mai degrabă a şedinţă de celulă.

Ceea ce mă preocupă deocamdată, e cum s'o zbu­ghesc de aici, nu de altceva, dar să nu dea de mine vreun cunoscut. Orice, numai de colaboraţionist nu vreau să fiu etichetat. Brusc, îmi iau inima în dinţi şi din câţiva paşi, întinşi larg, pe vârful picioarelor, fără zgomot, sunt afară... Azi mă chinuiesc să ştiu, cum s'o fi ajuns la întemniţarea lui Lucreţiu Pătrăşcanu! Să fie la mijloc numai consecinţa unei lupte pierdute de el, pentru putere, în sânul Comitetului central al Partidu­lui comunist, sau urmarea acelei ieşiri bruşte, după abolirea monarhiei! Trebuia un nume dat ţării, noii republici. Căzuseră de acord să-i zică Republica Socia­listă România. La care Lucreţiu Pătrăşcanu, cu privirea pierdută în gol, reflectează:

  Eh,  Republica  Socialistă  România,   Republica Socialistă  Azerbaidjan,  Republica  Socialistă  Uzbekistan....Apoi, ţara a luat numele de Republica Populară Română, iar Pătrăşcanu a luat drumul puşcăriei...