XVIII

 

 

Afară s-a luminat. Ziua nu e încă clară, ceaţa pătrunde printre ziduri până la fereastra noastră; stau în aşteptarea "deschiderii".

Azi încep demascările interioare.

Am luat ceaiul după care ieşim la WC. Ne spălăm repede pe faţă. Levinski e mereu printre noi. Gardianul se găseşte în uşa întredeschisă a culoarului, mai mult cu spatele la noi.

Odată reîntorşi în cameră, suntem toţi într-o aşteptare lungă, temătoare.

Levinski, rezemat de prici la picioarele lui Pătrăşcanu, rupe tăcerea şi bate din palme. Nimeni nu mai mişcă. Dintr-o cutie de carton - probabil adusă de gardian în timp ce eram la WC - scoate cuburile de săpun de culoare cenuşie, pe care ni le împarte, cu grija omului care are asupra lui valori de care trebuie să răspundă. Primim şi câte un ac. Ni se atrage atenţia să nu cumva să le pierdem, fiindcă seara trebuie predate gardianului.

După o pauză, Levinski mai spune:

- Azi o să înceapă autobiografia Lupaşcu.

E unul din cei doi care au avut lungi convorbiri, în şoaptă, cu Levinski.

Lupaşcu, adus de spate, slab, ca un plop bătut de vânt, cap oval, ascuţit jos, prea lat sus, blond, ochi verzi, se arată - vădit în mod forţat - mulţumit că este primul ales.

Mai târziu, Lupaşcu a arătat că  totuşi e pe drumul bun şi a  cerut să fie bătut, pentru că astfel să-şi poată stârpi din el măcar  o parte din răul care-l macină. Bineînţeles că bătălia i s-ar fi dat şi fără s-o ceară el. Căci noi, cei cinstiţi de aici, trebuie să ne facem datoria,  să aducem şi pe cei răi pe calea cea bună. Am avut şi eu aceleaşi oscilări la început, dar mi-am impus voinţa şi am reuşit să le înving. Acum, sunt pe un drum bun.

Pătrăşcanu, singurul lungit pe-o rână, îl priveşte fix, plin de înţelegere. E o privire care trădează însă un trecut comun cu al lui Levinski — schingiuiri duse dincolo de puterile de îndurare ale omului. în privirea lui, poţi vedea însă şi hotărârea să-şi salveze viaţa.

Toţi rămânem nemişcaţi, cu ochii pierduţi în gol, într'o linişte desăvârşită...

Câteva minute mai târziu, Lupaşcu îşi începe auto­biografia.

O copilărie pierdută într'un cartier sărac al Bucureştiului: oameni plini de păduchi, hrăniţi cu fructe putrede, făcându-şi somnul pe o saltea de paie infectă... « tot ceea ce vă spun e adevărat, imaginea casei mele părinteşti care nu era mai bună decât locuinţele celor­lalţi din cartier, aşa cum am văzut-o cu ochii mei de copil, mi-e mereu întipărită în minte. în prima auto­biografie, descrierea copilăriei mele n'a fost cea ade­vărată. Am avut îndrăzneala să mint, că nu trăisem în sărăcie, în mizerie. De ce-am făcut-o? E consecinţa educaţiei reacţionare care am primit-o în şcoală — acea educaţie care avea ca scop să ocolească adevărul, privind suferinţele celor ce muncesc. Minţeam, nu vre­am să destăinuiesc că eram impresionat de locuinţele mizerabile din cartierul meu. N'am avut sinceritatea să destăinuiesc că vream să fiu departe de acest cartier, cât mai departe, să ies din acel infern; doream să fiu în rândul societăţii burgheze, îndestulată, fără să mai mă gândesc la cei ce muncesc şi trăiesc în mizerie. Vream să mă simt eu bine — vedeţi ce mentalitate retrogradă, — nu mă interesa că agonia lor era atât de grea.

Era în timpul războiului şi-mi făceam ultima clasă de liceu, în particular. Nici asta n'am spus-o în prima mea autobiografie. O făceam în particular, fiindcă eram sărac. De ce n'am spus-o? Acum îmi dau seama că nu făceam altceva decât să apăr societatea veche, burghezo-capitalistă. Era consecinţa educaţiei primită în scoală. N'aveam voie să văd mizeria în jurul meu; şi nici pe-a mea nu trebuia s'o văd.

De multe ori, când veneam seara acasă, eram atât de plictisit de viaţă încât mă aruncam pe pat, aşa cum eram, fără să mă dezbrac, fără să mă spăl. Undeva, în subconştientul meu, mocnea idea — era atât de ade­vărată — că nu mai era necesar să mă spăl, când totul în jurul meu era atât de murdar. Totul era infect, chiar şi aerul care-1 respiram. Şi ce făceam, ca să mă consolez? închipuiţi-vă: mă duceam la biserică. De ce? Fiindcă acolo, mi se spusese la şcoală să mă duc când sunt în greutate. Biserica din cartier era refugiul meu. Mă strecuram printre ceilalţi nenorociţi şi aşteptam de la Dumnezeu mântuirea. Şi aş fi aşteptat-o şi în ziua de azi, dacă n'aş fi avut şansa să mă găsesc aici».

Rămân cu privirea pierdută'n gol. Sunt căzut ca în neant şi câteodată prind numai frânturi din cele spuse de Lupaşcu.

Tot ce-i iese din gură, e pură invenţie. Nu pare deloc omul trăit în mijlocul lumpenproletariatului...

Deodată, privirea-mi pierdută se întretaie cu aceea a lui Levinski. Ochii lui, mă privesc fix, fioroşi, amenin­ţători, îmi aud inima bătându-mi tumultos. M'a prins, desigur, într'o totală nesinceritate faţă de ce se întâm­plă aici! Cu aceşti ochi îmi poate vedea interiorul.

Îmi iau un aer de nevinovăţie şi-mi întind capul spre Lupaşcu, în semn de atenţie deosebită.

... « în 1945 am fost recrutat în Mişcarea Leginonară. Era normal să ajung acolo! Orbit de educaţia care o primisem, nu puteam să văd, în cursul acestui tumultos an, că se ducea o luptă pe viaţă şi pe moarte între progres şi întuneric. Eu nu puteam să văd pro­gresul — educaţia primită mă orbise, aşa că m'am dus în întuneric. Inconştient! Un imbecil! Văzusem în ju­rul meu atâta suferinţă, atâta mizerie se etala în faţa ochilor mei, încât m'am aruncat în braţele legionarilor, convins fiind că acolo găsesc leacul vindecării sociale. Citeam cărţile care mi se dăduseră, fără să-mi pot dezlipi ochii de pe ele. Însuşindu-mi ideile doctrinei lor mistice, am devenit eu însumi un habotnic, rugându-mă, închinându-mă, de câte ori consideram că mi-o cere Dumnezeu. Nu vedeam — orbit cum eram — că în jurul meu oamenii munceau, se străduiau pentru o viaţă mai bună, pentru progres; eu, cu Biblia în buzunar! Nu eram capabil să mă întreb: ce făcusem eu pentru ţara mea, sau dacă voi fi în stare să întreprind ceva în viitor?

Brusc, însă, mi-a venit o idee: să mă vâr în rân­durile celor care se străduiau să construiască o socie­tate mai bună, dar nu cu gânduri cinstite. Vream nu­mai să profit de pe urma noii orânduiri a ţării. Opor­tunism. Asta era leagă noastră — în desăvârşirea căreia, politicienii noştri din trecut erau maeştri. »

Şi aşa mai departe, Lupascu a continuat până aproa­pe de sosirea mesei de prânz. A batjocorit tot: pe el, familia, Biserica, trecutul ţării. A lăudat, în schimb, impostura care ne cârmuieşte ţara de la impunerea ei de către Uniunea Sovietică.

După cele prin câte o fi trecut, Lupaşcu găseşte, astfel, singurul mijloc să poată trăi, să nu moară aici... După terminarea mesei de prânz, către orele două, Lupaşcu îşi continuă demascarea interioară. Vorbeşte de activitatea lui de oportunist până la arestare.

... « am ajuns membru al Partidului Muncitoresc Român, în urma fuzionării social-democraţilor dizidenţi cu comuniştii. Eu fusesem înscris la Social-Democraţi.

Am intrat într'un partid guvernamental, conside­rând că de acolo — acoperit — pot observa în linişte mişcările comuniştilor; vream să-i văd distruşi. Era la mijloc, pe de altă parte, dorinţa mea să trăiesc mai uşor; fiind membru al partidului, puteam obţine o slujbă mai bine plătită şi cu muncă cât mai puţină. Aşa, am făcut parte dintr'o comisie care trebuia să cerceteze toate cărţile din biblioteca lui Istrate Micescu. Răsfoind un volum, scapă din el o foaie. Era o scrisoare. O citesc. Să încerc să vă redau conţinutul. Corneliu Codreanu se găsea la Paris cu Irina, în luna de miere. De acolo, îi scrie lui Moţa: Dragă Ion, îţi comunic o veste care, pentru Legiune şi pentru poporul român, e de ordin divin. Irina e însărcinată. Un nou Mesia, va veni, de data asta pe pământul românesc. »

Lupaşcu minte şi acum. Povestea cu scrisoarea asta am mai auzit-o şi din alte guri şi toţi, treceau descope­rirea pe contul lor, sau cel puţin pe a unui prieten. Lupaşcu continuă:

... « mi-am dat seama atunci, că Corneliu Codreanu trebuie să fi fost un mare naiv: Irina rămăsese însărci­nată cu vreunul pe la Paris, iar el, impunându-şi absti­nenţa, aşa cum se cuvine să facă un legionar, o credea fecioara Irina... »

Trag cu ochiul la câţiva din cameră, pe care îi bănuiesc că sunt legionari. Sunt toţi cu privirea pierdută în gol. Nici o tresărire pe faţa lor. în ochi li se poate citi, totuşi, indignarea.

Levinski îi urmăreşte cu precauţie; să nu-şi trădeze vânatul. I-a surprins în acesta revoltă mută. Dacă eu nu mă îndoiesc că legionarii de aici sunt cuprinşi de amă­răciune, mare mirare ar fi să creadă Levinski altfel! Şi când mă gândesc că în autobiografie trebuie să spui tot, toate gândurile....!

Lupaşcu spune mereu, vrute şi nevrute.

Sunt cuprins de atâta teamă pentru ceea ce va urma cu aceasta batjocoră — această auto-terfelire, încât ni­ci nu mai pot fi atent la destăinuirile lui Lupaşcu....

Cînd am auzit zgomotul târşitului de hârdaie pe cu­loar, Lupaşcu şi-a încheiat şi el demascarea interioară — sau poate numai şi-a întrerupt-o.

Mâncăm, încet, ciorba de arpacaş. După masă, lih­nit de foame şi zdrobit de oboseală — e atât de greu să asculţi o autobiografie şase, şapte ore pe zi — n'am decât o dorinţă: să mă pot lungi pe prici...

Dar Levinski nu ne dă pace. Cum şi-a pierdut acest robot simţurile; de ce nu e şi el obosit!

Bate din palme şi spune:

  Să facem unele aprecieri asupra celor spuse azi de Lupaşcu.

Îl întreabă întâi pe Pătrăşcanu, ce crede de sincerita­tea celui ce şi-a făcut demascarea, adică dacă încă mai are putregai în el.

Robotul, forţându-se să-şi îndrepte trupul, cu faţa schimonosită de durere, spune rar:

  Se pare că Lupaşcu e pe drumul bun.

E întrebat apoi unul dintre legionari — slab, numai oase şi piele, cap lunguieţ, buze livide, nasul — un os ca o prelungire a frunţii:

        Tu ce ai de spus Morărescu?

Cred că Lupaşcu e sincer, spune omul, cu timi­ditate în glas .

Levinski intervine brusc:

  Bine, bine, sincer; e el sincer, dar tu ce ai de spus despre tine, despre gândurile tale, în legătură cu ce ai aflat din autobiografia lui?

Morărescu, reflectând un moment, răspunde:

    Desigur, că din cele relatate de Lupaşcu, trebuie să caut să revizuiesc ce mi-am însuşit despre Legiune, însă, vedeţi, asta nu se poate petrece, aşa dintr'odată; e un proces care cere timp.

    Aş fi mulţumit să fie aşa, intervine Levinski, cu condiţia, însă, să nu minţi şi acum, aşa cum ai făcut în trecut. Apoi: ce ai de spus Pătrăşcanu?

Acesta, scremându-se mereu de dureri:

  Categoric, că minte. I-am citit în ochi furia de care era cuprins, când Lupaşcu vorbea de scrisoarea lui Codreanu. Morărescu e un bandit. Caută să ne inducă în eroare. Minciuna, pentru el, e numai mijlocul să scape uşor din demascările interioare.

Levinski sare de la locul lui de lângă uşă şi se repede la Morărescu. Îi pune mâna în gât şi îi strigă:

  La aceeaşi concluzie am ajuns şi eu. Crezi că nu te-am urmărit, banditule? Te-ai trădat în ochi. Apoi se dă un pas îndărăt şi îi face un semn cu capul, care înseamnă:  scoală-te.

Morărescu, slăbănogul Morărescu, vine spre capul priciului, unde îmi am şi eu locul.

Levinski ne spune să lăsăm priciul gol; ne îngră­mădim la vreo doi metri, printre ceilalţi.

Victima, la un semn al lui Levinski, se dezbracă; rămâne numai în chiloţi. E atât de slab! Se întinde pe prici, pe burtă. Lupaşcu îl leagă la gură cu un prosop, bine strâns la ceafă, după care îi întinde mâinile şi se aşează pe ele. Un altul îi stă pe picioare.

Levinski îşi scoate cureaua de la pantaloni. E lată de trei degete, din piele tare şi are o cataramă, cât jumă­tatea palmei. începe să-1 lovească cu furie pe spinare; după câteva minute e toată dungi roşii. Morărescu se zbate neputincios în strânsoarea celor doi. îi văd ochii holbaţi de groază. Urlă năbuşit în prosop. Levinski apucă cureaua de celălalt capăt. Catarama îi zdrobeşte pielea. Lipiţi unul de altul, privim scena, neputincioşi. Parcă mi se opreşte respiraţia; îmi iau privirea de la oribila scena şi mi-o fixez în podea....

Sunt numai câteva zile de când sunt în această came­ră. Groaza şi-a făcut loc din nou în sufletele noastre. O citesc pe feţele tuturor. Trăim zile tot atât de înspăi­mântătoare ca cele din camera 4 Spital — lupta între viaţă şi moarte.

Noua ofensivă, care se duce împotriva conştiinţelor, îmi apare ca valurile unui ciclon, a cărui furie ne rosto­goleşte, într'un vârtej de deznădejde. Mă simt copleşit de o durere ce-mi dă parcă o uşoară febră. Aş vrea să fiu singur! Rămân în această seară, după stingere, ore lungi într'o suferinţă mută. încerc, totuşi, să-mi cântă­resc puterea de răbdare şi să reflectez asupra vulnerabi­lităţii trupului, în care mi-am pus până acum toată încre­derea; mi-e frică să nu mă îmbolnăvesc...

Această sinistră experienţă, în care nu poţi întreve­dea ce o să urmeze în minutul următor, mă îngrozeşte, mai cu seamă prin durata ei; cuvintele lui Ţurcanu îmi bat în urechi: « demascarea interioară ar putea dura chiar ani »! Este pentru prima oară, când analizez teroa­rea de aici în perspectiva timpului şi-mi dau seama că până acum am ignorat gravitatea prelungirii acestei experienţe. Mă simt sleit de puteri — şi asta numai după un timp atât de scurt. Nu mai am parcă nici o dorinţă. Tot ce mi-a rămas, e instinctul de conservare, încerc să adorm, ca să înving, aşa, răul. Afară, pale de vânt, prelungite printre ziduri până la fereastra noastră, îmi împiedică somnul.

Dimineaţa, după ce-am terminat de mâncat mălaiul fiert, Levinski ne spune că nu avem voie să luăm cu noi, la spălător, gamelele. Explicaţia: oameni cu conştiinţe atât de mârşave, ca ale noastre, trebuie să mănânce în vase nespălate.

Suntem la WC. Stăm înghesuiţi în mica încăpere, unde e o chiuvetă şi de unde se intră în cele două cabine. Totul trebuie făcut în viteză; spălatul pe faţă durează pentru fiecare circa douăzeci de secunde şi cam tot atât si folosirea cabinei.

Intorşi în cameră, ni se spune că nu mai avem voie să vorbim între noi şi nici chiar să ne mişcăm prea mult pe prici. O excepţie; Levinski, în colţ, lângă uşă, face un pas înainte şi unul înapoi — o mişcare, care probabil îi destinde nervii. Noi, în schimb, suntem stane de piatră.

Cât de odios e să ai puterea şi să abuzezi de ea!

Privirile lui piezişe — poate că în felul acesta ne descoperă mai bine nesinceritatea — ne exasperează. Viaţa devine pe zi ce trece mai greu de suportat; mâncărimea pielei mă antrenează în mişcări bruşte ale tru­pului — o frământare permanentă, chinuită, care aduce mai de grabă a convulsiune epileptică.

Demascările interioare continuă:

— Astăzi îşi va face autobiografia Pop Aurel, de­cretează Levinski.

Cel ce a fost desemnat, cap oval, nas aquilin, buze subţiri, are o tresărire care îi trădează surprinderea. Emoţia ne îngheaţă parcă pe toţi. Levinski, suveran, ne priveşte dintr'o aruncătură de ochi, de la un capăt la altul al camerei.

Pop Aurel, cu gura rămasă deschisă, nu schiţează un gest că ar da un semn de începere. Aşa cum e, ai impresia că e sufocat.

După câteva minute lungi, îşi revine din zăpăceală şi cu vocea stinsă îşi începe demascarea interioară.

După vreo oră, timp în care a schiţat o copilărie lipsită de bucurii, trece la perioada de după 23 August 1944, când Pop Aurel e înscris în partidul Naţional Ţărănesc. Activează din plin în organizaţia de tineret a partidului, la Cluj, unde studia Dreptul...    preocuparea mea de căpetenie era, cum să-mi

însuşesc mai bine arta de a-mi impune argumentele; adevărul venea pe planul al doilea. Numai aşa conside­ram că puteam să parvin la o « poziţie » în partid. Am luat de la toate şcolile filosofice câte ceva şi le-am dat o întrebuinţare perfidă, ca să ajung la un conglomerat de sofisme, cu care să pot duce lupta. îmi însuşisem simpli­tatea cincilor, ca astfel să atrag mulţimea iar fondul gre­şit al sofismului, ca să induc în eroare... »

Pop înşiră multe citate din filosofi, de necontrolat; filosofi vechi şi noi. Totul dezlânat, incoerent. în halul de slăbiciune în care ne găsim, mă întreb, cum ar putea fi altfel!

Pop Aurel face sforţări penibile să placă; se pune mereu, într'o lumină cât mai proastă. Ca să apară mai convingător, se serveşte, din când în când, de exemple din timpul revoluţiei franceze, în care au fost terorizaţi oameni nevinovaţi. Robespierre n'a avut niciodată un admirator de talia lui Pop Aurel! Continuă aşa, până la prânz.

După masă şi după ce spectacolul cu cele optzeci de sandvişuri s'a terminat, Pop Aurel continuă. Bate apa'n piuă cu cinismul, perfidia, arta de a înşela buna credinţă a oamenilor.

Nu cred să se îndoiască nimeni, că aici e cea mai desăvârşită şcoală a minciunii. Şi eşti obligat s'o urme­zi! Pop Aurel o face fără nici o reticenţă. El şi-a jurat (atunci în 1946) să trăiască în minciună. O iubea. Şi era hotărât să nu se abată de la această cale. Noi, la rândul nostru, facem sforţări vizibile, să părem interesa­ţi de această expunere.

Am încercat în mai multe rânduri să dezertez de la « datorie ». Ochiul vigilent al lui Levinski m'a readus la ordine; atenţie, mereu atenţie. Şi sunt atât de obosit şi sfârşeala venită de la stomac mă chinuieşte îngrozitor!

în această caznă, am dus-o până la polonicul de ciorbă de seară. Imediat după masă încep dezbaterile.

  Are cineva de pus vreo întrebare? începe rar, calm, Levinski.

De vis-a-vis de mine, o voce aspră îmi dă un fior:

  Îl demasc pe Pop Aurel.

E ca un rechizitoriu. Pop Aurel păleşte. Toţi ceilal­ţi, sunt cu ochi pe cel acuzat — pe victimă. O nouă seară de supliciu!

Levinski bate din palme. Ca la comandă, toate pri­virile sunt pe el.

Apoi, cu o vădită preocupare pentru demascarea anunţată:

        Să vedem ce are de spus Andronache. Acuzatorul îşi ia săpunul, îl învârteşte pe toate păr­ţile. A notat mult. E de statură mijlocie, o bărbie ascu­ţită, de parcă ornează şi prelungeşte o faţă scobită de slăbiciune, în care lucesc doi ochi vii. După un timp se hotărăşte şi spune:

  După câte a spus astăzi Pop Aurel, am înţeles că el şi-a însuşit o serie de idei de bază, culese cu ane­voie din operele unor gânditori — buni sau răi — apă­rute în decursul timpurilor. Tot ce-a cules a fost trecut prin sita perfidiei lui. A făcut-o, după cum el însuşi a afirmat aici, să înşele buna credinţă a oamenilor, să poată astfel parveni într'un partid politic. Nu înţeleg însă, de ce încearcă şi de data asta — aşa cum a făcut şi în demascarea ce şi-a expus-o acum câteva săptămâni, într'o altă cameră să ne înşele şi pe noi, aici. Nu ştiu dacă aţi observat, cu câtă abilitate a ocolit să vorbeas­că de oamenii de azi, cu care a fost în contact sau pe care i-a urmat. El ne-a purtat în urmă cu două mii de ani! L'aţi auzit spunând o singură vorbă de Iuliu Maniu, de exemplu? Nu. De ce a evitat? Nu e decât o singură explicaţie:   Pop Aurel consideră că demascările interioare vor fi de scurtă durată, că într'o zi, mai apropiată sau mai îndepărtată, vor înceta. Cum vede el că vor înceta, nu ştiu. Probabil că-i aşteaptă pe americani. Şi ca să iasă cu faţa curată, ceea ce trebuia să fie imputat politicienilor noştri şi-a imputat-o lui însuşi, ca şi cum el ar fi fost preşedintele Partidului Naţional-Ţărănesc, nu Iuliu Maniu. Probabil că şi-a zis: aici nu trebuie să pătez onoarea nici unui politician român.

Levinski, după ce a ascultat cu toată atenţia cele spuse de Andronache, îşi dă părerea:

   Ai surprins banditul din el, cum nu se poate mai bine. Apoi, cu dispreţ:

   Pop Aurel e putred şi mă întreb, cât timp îi va trebui până să-şi cureţe interiorul.

Din capul priciului, sare, aşa beteag cum e, Pătrăşcanu. Aproape ţipând:

    Mai înţeleg să gândeşti ca Pop Aurel, în 1947, în 1948, hai în 1949; dar în 1950 să nu cauţi să-ţi schimbi părerile, trebuie să fi pur şi simplu un imbecil. Apoi, încet, calm:

    Andronache merge pe un drum bun. Cu vreo câteva luni de zile în urmă, gândea şi el ca Pop Aurel. A fost demascat....

Cu toată teama de care sunt cuprins pentru ceea ce va urma, reuşesc să traduc astfel intervenţia lui Pătrăşcanu: nu vedeţi că aici ni se cere pur şi simplu, să bat­jocorim tot ce-a fost anticomunist în România? Trebuie s'o facem. Altfel, trebuie să murim.

Pop Aurel e acuzat. Nu i se cere să se apere. Nici nu cred ca ar mai putea-o face. Tremură din tot corpul. E galben, ca ceara.

Totuşi, încearcă să-şi ridice mâinile — faţa schimo­nosită — într'un efort disperat să vorbească dar de pe buze nu-i ies decât cuvinte bâlbâite. Apoi rămâne cu privirea pierdută în gol. Apare ca o uşurare a deznădejdii de care e cuprins! E ca şi cum s'ar întreba, de ce se găseşte aici, să-şi înmormânteze viaţa în acest laborator al sufletelor chinuite? Se gândeşte poate, că departe de acest loc de teroare şi de moarte, viaţa e frumoasă, e plină de bucurii....

Pop Aurel e dezbrăcat, lăsat numai în chiloţi. E întins pe prici, pe burtă, prosopul, — acest instrument al năbuşirii durerii — bine strâns la ceafă.

Levinski scoate de sub prici două bâte. Una io dă lui Andronache. Acesta o ia, cu oarecare ezitare.

Cealaltă bâtă şi-o opreşte Levinski pentru el.

Pop Aurel e bătut întâi la tălpile picioarelor. Se zvârcoleşte de durere, dar neputincios, în strânsoarea celor ce-1 ţin de mâini şi de picioare. Mai târziu e bătut la spate, mult, atât de mult, până sângele a ţâşnit prin pielea ruptă...

În faţa mea, la un metru, ochii schingiuitului mă privesc fix, mari deschişi, îngroziţi. Nu mai pot să-i suport privirea; îmi las capul în piept....

A doua zi dimineaţa, tocmai ne pregăteam să ascul­tăm a nouă demascare interioară, când gardianul sec­ţiei deschide brusc uşa. Se dă înlături şi în prag e direc­torul închisorii, Dumitrescu. în spatele lui, încă patru gardieni. E chiar el, stăpânul acestei închisori! înalt, robust, cap rotund, blond, trăsăturile feţei regulate, mereu îmbujorat la faţă, cu o piele prea albă.

E încruntat. Ne priveşte pe toţi deodată, cu duşmă­nie de moarte. Văd în el, aşa, un adevărat asasin al celor a care nu vor să creadă în comunism. Levinski, în picioare, la un metru distanţă de uşă, e cu capul în jos. Parcă ar fi vinovat de mânia directo­rului! Acesta îl măsoară din cap până picioare, apoi deodată zbiară, în aşa fel, încât să se înţeleagă că e pentru absolut toată lumea:

— Să scoateţi putregaiul din voi, bandiţilor, că alt­fel nu iese unul viu de aici.

Imediat, se întoarce pe călcâie, şi iese; uşa e trân­tită de gardian, în spatele lui.

Iată, aşa dar, încă o demascare: directorul închisorii ne face să înţelegem, că el este unul din cei care dirijează acţiunea de teroare din penitenciar. Chiar vocabularul € dat de Ministerul de Interne.

În ce-1 priveşte pe Livinski, el e creaţia lui şi a celorlalţi din Minister. Dar nu numai Levinski, ci şi toţi ceilalţi roboţi.

Levinki nu mai aşteaptă mult şi, ca împins de o for­ţă invizibilă, începe să ne lovească la întâmplare cu cureaua ce şi-a scos-o de la pantaloni. Mă strâng în mine şi aşa aştept să-mi primesc loviturile. Robotul loveşte mereu, dar din când în când, se opreşte să răsufle. Aşa o ţine până se aud hârdaiele târşite pe culoar. Acest târşit, e mereu vestitorul că teroarea trebuie întreruptă.

Atunci, privirile ni se întâlnesc şi fiecare îşi dă seama, că şi ceilalţi îşi ascund un suflu de uşurare. E poate
singurul secret ce-1 ţinem ascuns demascărilor...