Cuvânt înainte

 

Oculta comunistă - pe lângă falsificarea trecutului nostru istoric- şi-a propus să falsifice şi istoria viitoare. În acest scop a confecţionat documente false destinate arhivelor, viitorii cercetători ai istoriei urmând să le ia drept autentice. Actele primare false constau în declaraţii smulse victimelor prin torturi inimaginabile.

Editura "Vremea" s-a şi grăbit să publice un volum masiv, "Memorialul ororii", cu asemenea "documente", contrafăcute de Securitate sub teroare.

În asemenea condiţii numai mărturiile supravieţuitorilor pot constitui izvoare autentice, pe baza cărora să se scrie istoria adevărată.

Iată de ce, împreună cu Octavian Voinea, ne-am propus să strângem cât mai multe mărturii de la sutele de supravieţuitori ai închisorilor comuniste.

Am început cu perioada de după 15 mai 1948, deoarece aceasta a fost cea mai fierbinte şi cea mai importantă. Atunci, Oculta comunistă a hotărât nimicirea Legiunii "Arhanghelul Mihail", cea mai numeroasă şi puternică formaţiune de luptă a tineretului conştient, capabilă să facă opoziţie eficientă bolşevizării ţării.

Iniţial, acest capitol (dedicat răstignirii tineretului român) a purtat titlul de "Eli, Eli, lama sabcctani ?" (Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai părăsit ?).

Octavian Voinea - ca martor ce a trecut prin miezul de foc al acestei grozăvii satanice - mi-a relatat verbal episoadele aşa cum i-au venit în minte.

Doi ani a durat înregistrarea mărturiilor, transcrierea lor de pe banda magnetică, aranjarea în ordine cronologică şi stilizarea de la limbajul vorbit la cel scris.

Când totul a fost gata o boală nemiloasă a început să roadă în trupul bravului camarad martir Octavian Voinea.

Cu un ultim efort de voinţă Tavi Voinea a ascultat citirea de către mine a mărturiei relatate de el şi a făcut corectura necesară.

În grabă mare, lucrând zi şi noapte, am mai strâns multe mărturii ale victimelor supravieţuitoare, intercalându-le la locul potrivit în lucrare. Astfel, la sfârşitul lunii mai 1994, lucrarea cu o întindere de aproximativ 1.000 de pagini a fost terminată.

Năpraznica boală nu i-a permis lui Octavian Voinea să mai citească manuscrisul completat cu celelalte mărturii, n-a putut nici măcar să-l asculte în lecturarea mea. La 20 iulie 1994, temerarul legionar OCTAVIAN VOINEA, a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani.

*

Din cauza lipsei mijloacelor financiare am fost nevoit să reduc lucrarea, eliminând celelalte mărturii. Am eliminat chiar şi din mărturia lui Voinea acele episoade care nu se refereau direct la distrugerea studenţimii române.

*

Făcând un sondaj, am constatat că peste 95% din românii care se declară creştini convinşi de rit ortodox, greco-catolic sau romano-catolic nu cunosc ce înseamnă "Eli, Eli, lama sabactani ?" Din această cauză am schimbat titlul iniţial al cărţii în:

"MASACRAREA STUDENŢIMII  ROMÂNE"

Gheorghe ANDREICA

29 aprilie 1995