Izvoare documentare

 

 

Bacu, Dumitru, Piteşti, centru de reeducare studenţească, Bucureşti, 19.91

Bacu, Dumitru, Procesul reeducării, rev. „Puncte cardi­nale", aprilie-iunie, 1996

Boşca-Mălin,  Emil,   Telepatie  şi  hipnoză în  închisorile comuniste, Iaşi, 1995

Bordeianu,  Gh.  Dumitru,  Mărturisiri din mlaştina dis­perării, vol. I, Paris, 1992, vol. II, Bucureşti, 1995

Chioreanu, Nistor, Morminte vii. Iaşi, 1992

Dumitrescu, Grigore, Demascarea, Munchen, 1978

Gheorghiţă, Viorel, Et ego, Timişoara, 1994

Ierunca, Virgil, Fenomenul Piteşti, Bucureşti, 1990

Ivan, Sabin, Pe urmele adevărului, Constanţa, 1996

Lucinescu, Dan, Jertfa, Iaşi, 1997

Mateiaş, Virgil, Anii de groază din România comunistă, Madrid, 1991

Merişca, Costin, Tărîmul Gheenei, Galaţi, 1993

Merişca,   Costin, Addendă  la  mărturiile  despre  Piteşti, „Strict secret" nr. 110 şi 111, iunie 1992

Muntean, Ioan, La pas prin „reeducările" de la Piteşti, Gherla şi Aiud, Bucureşti, 1997

Paven, St. Justin, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?, Bu­cureşti, 1996

Petrişor, Marcel, Fortul 13, Bucureşti, 1991

Petrişor, Marcel, Secretul Fortului 13, Iaşi, 1994

Plapşa, Lucian, Soarele de la nord, Timişoara, 1996

Popa, Neculai, Satanica reeducare comunistă (volum dacti­lografiat)

Rădulescu, Mihai, Casa lacrimilor neplînse, Bucureşti, 1993

Timaru, Mihai, Amintiri de la Gherla, Timişoara, 1993

Voinea,  Octavian,  Masacrarea studenţimii române,  Bu­cureşti, 1996

 

*    *

 

„Memorialul ororii. Documente ale procesului reeducării din închisorile Piteşti, Gherla", Bucureşti, 1995

 

*    *

 

Revista „Memoria", nr. 1-20

*    *

 

Mărturii orale ale lui: Daşchievici Petru, Fuică Ion, Gebac Leonard, Ionescu Paul, Ioniţă Nicolae, Leviţchi Mihai, Miculescu Alexandru, Nicorescu Traian, Popa Neculai, Popescu Paul, Popescu Traian, Scutaru Mihai, Şahan Eugen, Şufaru Gheorghe, Tomuţă Octavian, Unişor Constantin.