APEL iniţiat de Sorin ILIEŞIU

 

 

 

 

APEL CĂTRE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

 

 

La 16 ani de la Proclamaţia de la Timişoara care a consacrat idealurile anticomuniste ale revoluţiei române din decembrie 1989, vă solicităm în mod ferm să condamnaţi regimul comunist din România ca nelegitim şi criminal printr-o declaraţie solemnă în faţa camerelor reunite ale Parlamentului. Această solicitare a fost exprimată de societatea civilă încă din 1990 şi este în consens cu Rezoluţia 1481 adoptată la data de 25 ianuarie 2006 de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei privind necesitatea condamnării crimelor comise de regimurile comuniste totalitare. Aceste crime trebuie condamnate nu doar pentru a răspunde unei recomandări a Consiliului Europei, ci pentru a răspunde voinţei poporului român manifestată încă din primele ore ale revoluţiei anticomuniste. Începând din 1990, condamnarea comunismului de către societatea civilă s-a concretizat într-un volum uriaş de mărturii şi documente: mii de studii şi sinteze ale istoricilor, mii de cărţi de mărturii, sute de filme documentare cu mărturii filmate, zeci de mii de ore cu înregistrări audio, nenumărate materiale publicate în ziare, reviste şi în spaţiul internet. După 1990, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România a denunţat crimele Securităţii prin acţiuni în justiţie, a iniţiat proiectele Legii deconspirării Securităţii (1993) şi Legii lustraţiei (1994), înălţând totodată pe întreg cuprinsul ţării monumente închinate memoriei victimelor. Menţionăm că România este prima ţară în care există, creat de Academia Civică, un Memorial al Victimelor Comunismului, înfiinţat la Sighet în 1994, luat sub egida sa de Consiliul Europei şi declarat de Parlamentul Romaniei ansamblu de interes naţional. În 1998 Consiliul Europei îl considera printre primele trei locuri de păstrare a memoriei continentului, alături de Memorialul de la Auschwitz şi Memorialul Păcii din Franţa.

Fostele ţări comuniste care astăzi fac parte din Uniunea Europeană, au condamnat de mult caracterul nelegitim şi criminal al comunismului în ţările lor. România a suportat un regim politic de o criminalitate extremă. Raportat la numărul populaţiei ţara noastră a avut cel mai mare număr de victime supuse exterminării. În toate fostele ţări comuniste regimul totalitar a căzut fără victime sau aproape fără victime, în timp ce în România populaţia neînarmată şi paşnică a fost masacrată: peste 1200 de morţi şi peste 4000 de răniţi. În mod firesc, România ar fi trebuit să fie prima ţară care să condamne oficial crimele comunismului. Până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat. Nu a fost posibilă adevărata reformă morală a României.

În timpul comunismului au fost încălcate în mod flagrant şi programatic aproape toate drepturilor omului, cu toate că statul s-a angajat să respecte Declaraţia Universală a Drepturilor Omului odată cu admiterea României în Organizaţia Naţiunilor Unite (1955).

Condamnarea oficială a crimelor comunismului trebuie făcută cât mai curând posibil, ideal la data de 22 Aprilie, când aniversăm începutul manifestaţiei anticomuniste din Piaţa Universităţii, cel mai lung miting anticomunist din istorie (52 de zile şi de nopţi fără întrerupere). Condamnarea criminalităţii comunismului trebuie făcută odată cu prezentarea principalelor crime comise de acesta. Este incredibil că au fost posibile orori atât de multe şi atât de mari. Multe dintre ele ne-au fost ascunse. Altele le-am trăit, dar le-am cunoscut doar parţial. Majoritatea românilor nu ştiu decât foarte puţin despre acestea. Cei tineri nu ştiu nimic sau aproape nimic.

Cerem de asemenea instituirea unei Zile naţionale de comemorare a victimelor comunismului din România.

Apreciem ca deosebit de necesară decizia guvernului de înfiinţare a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. Considerăm binevenită propunerea recentă a ministrului de externe pentru organizarea în România a unei conferinţe internaţionale pe tema crimelor comise în numele ideologiei comunismului. Menţionăm în acest context afirmaţia preşedintelui Statelor Unite, George W. Bush, referitoare la impunerea forţată a comunismului: “Acordul de la Yalta a continuat tradiţia nedreaptă a celui de la München şi a pactului Ribbentrop-Molotov. Încă o dată, când au negociat marile puteri, libertatea naţiunilor mici a fost oarecum neglijabilă. Totuşi, această încercare de a sacrifica libertatea de dragul stabilităţii a lăsat un întreg continent divizat şi instabil. Captivitatea a milioane de oameni din Europa Centrală şi de Est va rămâne în memorie ca una dintre cele mai mari nedreptăţi ale istoriei" (Riga, 7 Mai 2005).

Condamnând criminalitatea regimului comunist veţi dovedi că aveţi voinţa politică de a face un act de dreptate istorică, premisă a reconcilierii naţionale, aşa cum cere din 1990 societatea civilă.

 

Bucureşti, 10 Martie 2006

 

 

Grupul pentru Dialog Social, Societatea Timişoara,

Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România,

Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, Fundaţia Academia Civică,

Asociaţia Pro Democraţia, Alianţa Civică, Asociaţia 21 Decembrie 1989,

Blocul Naţional al Revoluţionarilor - Decembrie 1989 (126 de organizaţii de revoluţionari), Fundaţia Icar, Asociaţia Revoluţionarilor fără Privilegii, Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Fundaţia pentru o Societate Deschisă,

Memorialul Revoluţiei -Timişoara, Asociaţia 15 Noiembrie 1987 - Braşov,

Fundaţia Memoria, Fundaţia "Timişoara '89", Fundaţia „Gheorghe Ursu“,

Liga Pro Europa, Societatea Academică Română, APADOR–CH,

Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului în România,

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului,  Fundaţia Aspera, Liga Română de Presă,

Institutul Român de Istorie Recentă, Solidaritatea Universitară,

Centrul PEN Român şi Centrul PEN din Rep.Moldova (filiale ale Organizaţiei mondiale a scriitorilor), Asociaţia culturală "Pro Basarabia şi Bucovina", Atelierul Civic Ariergarda-Timişoara, Seniorii ligilor studenţeşti-Piaţa Universităţii 1990, Fundaţia Culturală ''Secolul 21'', Fundaţia Română pentru Democraţie, Asociaţia pentru Educaţie Civică (A.S.P.E.C.), Acţiunea pentru Apararea Drepturilor Omului, Fundaţia Revoluţiei din Decembrie 1989, Fundaţia “România Mileniului 3”,

Confederaţia Naţională Sindicală “CARTEL ALFA” (circa 1.000.000 membri) ,

Federaţia Sindicală “SOLIDARITATEA – Virgil Săhleanu” a metalurgiştilor din România (peste 10.000 membri),

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România.

 

 

S e m n ă t u r i   î n   n u m e   p e r s o n a l  :

 

Foşti deţinuţi politici (precum şi anii de condamnare):

Constantin Ticu Dumitrescu, 23 ani,

- preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România

Anastasia Iorgulescu, muncă silnică pe viaţă

Aurora Ille Dumitrescu, 6 ani

Ileana Samoilă, 8 ani

Ecaterina Niculescu, 2 ani

Cristache Ştefănescu, 20 ani

Dan Ottulescu, 10 ani

Gheorghe Mihai Ştefănescu, 10 ani

Florian Dumitrescu, 25 ani

George Ipate, 3 ani

Emil Mihăilescu, 5 ani

Charles Kercea, 7 ani

Silvestru Fociuc, 3 ani

Traian Luscan, 10 ani

Paul Dumitrescu, 2 ani

Mihai Marin, 8 ani

Constantin Răducanu, 7 ani

Miltiade Ionescu, 15 ani

Dumitru Moşoiu, 4 ani

Ion Varlam, 8 ani

Cristinel Dumitrescu, 14 ani

                             

 

Gabriela Adameşteanu, scriitor, redactor şef “Bucurestiul Cultural”

Lucia Albinescu, proiectant, Bucureşti

Vlad Alexandrescu, conf.univ., Universitatea din Bucureşti.

Radu F. Alexandru, scriitor

Dragoş Paul Aligică, George Mason University, Hudson Institute, SUA

Nicolae Almăjan, Preşedinte, Asociaţia Culturală "Semenicul", Sydney, Australia.

Anca Andriescu, asist.univ., Universitatea "Sapientia", Miercurea-Ciuc

Alexandru Andrieş, conf. dr. arhitect, Univ.de Arhitectura "Ion Mincu”

Sorin Antohi, membru în Biroul Comitetului Internaţional de Ştiinte Istorice

Vartan Arachelian, realizator TV

Ioana Voicu-Arnăuţoiu, membru în Senatul Alianţei Civice

Alexandru Arşinel

Gh. Arvunescu, membru în Consiliul director al Fundaţiei Academia Civică

Alexandru Avram, prof.dr., istorie greacă, Université du Maine, Le Mans, Franţa

Horea Avram, critic de artă, Montreal, Canada

Adriana Babeţi, scriitor

Victor Babiuc, fost ministru al Apărării Naţionale, fost ministru al Justiţiei

Teodor Baconsky, diplomat, scriitor

Georges Banu, prof.univ., Paris, Preşedinte de onoare al Asociaţiei Internaţionale de Critici de Teatru

Gloria Bădărău-Muurla, pictor, Finlanda

Ovidiu Bădescu, inginer, Timişoara

Marie-Jeanne Bădescu, scriitor, Timişoara

Cristian Bădiliţă, cercetător, scriitor, Institute for Advanced Study, Berlin

Andrei Bădin, jurnalist

Anca Băicoianu, editor, Bucureşti

Maria Francisca Băltăceanu, prof. univ. Universitatea Bucureşti

Boldur-Eugen Bărbat, informatician, prof.univ.dr.ing. Univ.„Lucian Blaga", Sibiu

Gheorghe M.Bârlea, scriitor, membru în Consiliul director al Fundaţiei Academia Civică

Victor Bârsan, cercetător, preşedinte “Acţiunea pentru Apararea Drepturilor Omului”

Alexandru Beldiman, arhitect

Ion Berindei, Arhitect, Massachusetts, SUA

Radu Bercea, director, Institutul de Studii Orientale, Bucureşti

Oscar Berger, redactor şef ziarul “Timişoara”

Ştefana Elvira Bianu, vicepreşedinte, Consiliul Mondial Român, Paris

Ana Birta, masterand Antropologie, Scoala Naţională de Studii Politico-Administrative

Ana Blandiana, iniţiatoare a Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei (Sighet)

Razvan Bobulescu, conf.univ.dr., Fac.de Fizică, Univ.Bucureşti, preşedinte F.N.S. “Alma Mater”

Ioana Boca, membru în Consiliul director al Fundaţiei Academia Civică

Alexandru Bogdan, istoric, Paris

Piroska Bogdan, secr.general, Societatea Timişoara

Carmen Bogner, psiholog , Timişoara

Gh. Boldur Lăţescu, prof. univ., cibernetician, Bucureşti

Dan Borteanu, medic, Bucureşti

Andrei Both, profesor Design, University of California, San Diego, SUA

Vasile Botnaru, jurnalist Radio Europa Liberă, Chişinău

Doru Botoiu, ziarist, Timişoara

Ioan Bozac, medic anestezist, Spitalul clinic de urgenţă, Cluj

Camelia Bozac, medic primar, Cluj

Lidia Bradley Gheorghiu, preşedinte, Fundaţia Aspera (Boston, SUA – Braşov, România)

Doru Braia, realizator TV

Geta Brătescu, artist plastic

Ioana Brătianu, ex-preşedinte, Consiliul Naţional al Românilor din Exil

Maria Brătianu, istoric, Paris

Mircea Brenciu, jurnalist, Braşov

Doina Monica Broşteanu, conf.univ., Universitatea Bucureşti

Emil Brumaru, poet, Iaşi

Ecaterina Elena Buculei, cercetător şt., Bucuresti

Theodore Bucur, prof.univ, Franţa

Cosmin Bumbuţ, fotograf, Bucureşti

Mariana Buruiană, actriţă

Radu Buşneag, jurnalist, Bucureşti

George Calalb, dr., preşedinte, Convenţia Medicilor Democraţi din România

Ionel Cană, medic, Bucureşti

Ovidiu Caraiani, lect. univ. dr., Universitatea Politehnică Bucureşti

Ion Caramitru, director, Teatrul Naţional Bucureşti

Doina Caramzulescu, ziarist, Bucureşti

Nicolae Caranfil, regizor film

Costin Cazaban, compozitor, prof.univ., Paris

Smaranda Cazan-Livescu, prof., preşedinte, Romanian American Cultural Center "Athenaeum", Atlanta, SUA.

Smaranda Călin, psiholog, Fundaţia Icar

Matei Călinescu, profesor, Indiana University, Bloomington, SUA

Mircea Cărtărescu, scriitor

Ştefan Câlţia, pictor

Magda Cârneci, director adj., Institutul Cultural Român, Paris

Manuela Cernat, scriitor, prof.univ.dr., UNATC, Bucuresti

Răsvan Cernat, dirijor

Doina Cernea, prof., Bucureşti

Yves Cernea, medic, Bucureşti

Ruxandra Cesereanu, scriitor, Cluj

Cătălin Cioabă, redactor Ed.Humanitas

Cristian Ciocan, cercetator, Bucureşti

Livius Ciocârlie, scriitor

Radu Ciobanu, scriitor, Deva

Vitalie Ciobanu, preşedinte PEN Club (Organizaţia Mondială a Scriitorilor, Rep.Moldova)

Adrian Cioroianu

Mihai Ciucă, ing., Slobozia

Octavian Ciupitu, arhitect, Stockholm, Suedia.

Octavian Alexandru Ciutacu, manager, Toronto, Canada

Denisa Comănescu, scriitor

Emil Constantinescu, fost preşedinte al României

Mihai Constantinescu, regizor film

Nicolae Constantinescu, medic, prof.univ.dr.,

Silvia Constantinescu, jurnalist, Stockholm, Suedia

Doina Cornea

Î.P.S.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

Emanoil Cosmovici, istoric, Bucureşti

George Costin, preşedinte executiv, Blocul Naţional al Revoluţionarilor “România 1989”

Miron Costin, doctor în ştiinţe medicale, Los Angeles, SUA

Dorana Coşoveanu, critic de artă

Sorin Coţofană, prof. univ., Delft, Olanda

Mihai Creangă, ziarist, Bucureşti

Ovidiu Creangă, scriitor, Toronto, Canada

Victoriţa Cristian, ing., Alexandria

Ladislau Csendes, membru CNSAS

Sorin Cucerai, scriitor, Bucureşti

Dan Culcer, scriitor,  preşedinte al Asociaţiei jurnaliştilor romani-Vest, Paris

Rodica Culcer, jurnalist

Grigore L. Culian, editor New York Magazin, New York.

Nicolae Cupcea, prof.univ. Universitatea Politehnica, Bucureşti

Stefania Curea Kenley, dr.arhitect, Universitatea din Paris

Livia Dandara, dr. în istorie, Bucureşti

Alexandru Darie, regizor, director Teatrul “L.Sturdza Bulandra”

Mirela Dăuceanu, artist vizual, Bucureşti

Andras Demeter, regizor de teatru

Raluca Demetrescu, artist plastic, doctorand, Sorbona, Paris

Iarina Demian, actriţă, regizoare, Teatrul de Comedie

Silviu Despa, ing., realizator TV

Mircea Diaconu, actor, prof.univ., director, Teatrul Nottara

Nicolae Dima, prof.univ., Adis Abeba, Etiopia

Dan Dimancescu, scriitor, Boston, SUA

Florica Dimitrescu, prof.univ., Bucureşti

Andrei Dimitriu, fost preşedinte director general al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sorin Dimitriu, prof.univ.dr., fost ministru al Privatizării

Paul Dimoftache, ing., Bucureşti

Daniel Dincă, ing., Alexandria

Dorin Dobrincu, istoric, Iaşi

Camelia Doru, preşedinte Fundaţia ICAR; director, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

Vasile Docea, conf.univ.dr.. Universitatea de Vest, Timişoara

Şerbana Drăgoescu, artist plastic, Bucureşti

Daniela Ştefania Drăgoi, dr. ing., Universitatea Transilvania, Braşov

Nicolae Draguşin, student, Fac.Ştiinte Politice, Universitatea Bucureşti

Mirela Duculescu, istoric de artă

Sever Dudău, ing. de aviaţie, Bucureşti

Horia Dulvac, scriitor, Craiova

Mariana Dulvac, inginer, Craiova

Virgil-Florin Duma, conf.univ.dr.ing., Univ. "Aurel Vlaicu" Arad

Adela Dumitrescu, preşedinte, Fundaţia Culturală First,Timişoara

Sorin Dumitrescu, pictor, preşedinte, Fundaţia Anastasia

Tudor Dunca, ing., fost ambasador al României în Germania

Francisc Ion Dworschak, dr. în medicină, Ottawa, Canada

Smaranda Enache, preşedinte, Liga ProEuropa, Târgu-Mureş

Dan Erceanu, director general, Biblioteca Naţională a României

Constantin Eretescu, prof.univ., scriitor, Providence, SUA

Ecaterina Evanghelescu, preşedinte, "L'Alliance Belgo-Roumaine" Bruxelles, Belgia

Paula Bentz-Fauci, director, Association Culturelle pour un Théâtre Européen, Paris

Radu Filipescu, preşedinte, Grupul pentru Dialog Social, disident, deţinut politic

Laurenţiu-Rareş Florea, arhitect, Bucureşti

Mariana-Silvia Florian, medic primar, Bucureşti

Nicoleta Frank, jurnalistă, Geneva, Elveţia

Anneli Ute Gabanyi, dr.analist politic, Inst.German pt. Politica Externă şi de Securitate SWP, Berlin

Dragoş Galgoţiu, regizor teatru

Georg Gane, scriitor, membru al Academiei Romano-Americane, Munchen, Germania

Corneliu D. Gelep, director imagine, Berlin, Germania

Nicu Dan Gelep, artist fotograf, cetăţean de onoare al Craiovei

Ovidiu Georgescu, regizor, lect.univ., UNATC, Bucureşti

Luciana-Alexandra Ghica, cercetator, European Studies Centre, University of Oxford

Marius Ghilezan, jurnalist

Liviu Giosan, geolog, Woods Oceanographic Institution, SUA

Ştefan Gladin, regizor TVR

Ioana Gogeanu, lect.dr., Universitatea din Bucureşti

Maria Ana Gogeanu, avocat, Bucureşti

Sanda Golopenţia, prof.univ., scriitor, Providence, SUA

Vasile Gorduz, sculptor

Mircea Paul Goreniuc, artist plastic, San Jose, SUA

Armand Goşu, conf. univ., Bucureşti

Remus Grama, preot, Cleveland, SUA

Ioan Groşan, scriitor

Sergiu Grosu, scriitor, Bucureşti

Dan Grozav, ing., Timişoara

Stere Gulea, prof.univ.UNATC, regizor

Martina Hochmuth, dramaturg, Viena, Austria

Cristian Hadji-Culea, prof.univ.UNATC, regizor

Anca Haţiegan, doctorand, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj

Alexandru Hâncu, comentator politic, Londra

Alexandru Herlea, fost ministru al Integrării Europene, prof. univ., Franţa

Sonia Herman, doctor în fizică, Catedra de Biofizică, Universitatea de Medicina "Carol Davila"

Ioan Horea, artist plastic, Toronto, Canada

Toronto, Canada

Bogdan Iuliu Hossu, preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale “CARTEL ALFA”

Lucia Hossu Longin, realizator TVR

Valentin Hossu-Longin, scriitor

Ovidiu Hurduzeu, scriitor, SUA

Laurian Ieremeiov, cons.juridic, Timişoara

Mircea Ignat, dr.ing. vicepreşedinte, Solidaritatea Universitară

Doru Ilieşiu, arhitect, New-York

Sorin Ilieşiu, iniţiatorul prezentului Apel, vicepreşedintele Alianţei Civice

Victor Ilieşiu, arhitect, Bucureşti

Petru Ilieşu, scriitor, preşedinte “Fundaţia Timişoara ’89”

Sorin Ilfoveanu, rector, Universitatea Naţională de Arte

Augustin Ioan, conf.univ.dr.arh.,Univ.de Arhitectură “Ion Mincu”

Aristide Ionescu, ing., vicepreşedinte, Fundaţia "Memoria", filiala Argeş

Cicerone Ioniţoiu, fost deţinut politic, istoric, Paris

Mihaela Indricău, sociolog, prof, Arad

Zoica Jienescu, medic primar, Bucureşti

Marco M. Katz, preşedinte, Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului în România

Thomas Kleininger, director Fundaţia Konrad Adenauer – România

Florin Kovacs, avocat, Timişoara

Gabriela Kovacs, avocat, Timişoara

Cristian Lascu, red. şef “National Geographic”

Dinu Lazăr, fotograf, Bucureşti

Doina Lazăr, ing., asistent direcţie, Ed.Humanitas

Mircea Lăcătuş, sculptor, Viena, Austria

Gheorghe Leahu, arhitect, Bucureşti

Alina Ledeanu, director al revistei "Secolul 21"

Gabriel Liiceanu

Lucian I. Livescu, preşedinte “American Romanian Sister Cities Council”, preşedinte “Youth For a Better World”, Atlanta, SUA

Monica Lotreanu, arhitect, director executiv, Asociaţia Naţională a Uniuniilor de Creaţie, Romania

Diana Lupescu, actriţă

Silviu Lupescu, director Editura Polirom

Domnica Macri, jurnalist

Şerban Madgearu, jurnalist, fost preşedinte al C.N.A.

Norman Manea, scriitor

Anca Manolescu, scriitor

Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România

Cătălina Maranduc, cercetător şt.III, Inst.de Lingvistică Iorgu Iordan-Al.Rosetti al Academiei Române

Viorel Marineasa, scriitor, Timişoara

Aurel Sergiu Marinescu, scriitor, New York, SUA

Teofil Mariţa, ing., Michigan,USA

Mircea Martin, prof.univ.dr. Universitatea Bucureşti

Claude  Matasa, prof.univ.dr.ing., Chicago, SUA

Irina Mavrodin, scriitor, prof.univ.dr.

Teofil Marita, inginer-proiectant, General Motor, Detroit,USA

Sorin Mărculescu, scriitor

Ana Mărgineanu, regizor teatru

Nicolae Mărgineanu, regizor film

Petru Mărgineanu, compozitor

Teodor Mărieş, preşedinte “Asociaţia 21 Decembrie 1989”

Carmen-Maria Mecu, conf.univ.dr., Univ.Ecologica, Facultatea de Psihologie

Nicolae Mecu, istoric literar, prof.univ., Bucureşti

Liviu Mihaiu, moralist, “Academia Caţavencu”

Alexandru Mihalcea, ziarist, Constanţa

Florian Mihalcea, preşedinte, Societatea Timişoara

Ilie Mihalcea, jurnalist, Paris

Octavian Mihăescu, scriitor, München, Germania

Mircea Mihăieş, vicepreşedinte, Institutul Cultural Român

Şerban Mihăileanu, cardiolog, Paris

Dan C. Mihăilescu, critic literar

Mariana Mihuţ, actriţă

Ada Milea

Marius C. Mina, vicepreşedinte CRP-PNTCD, New York

Mihai Minea, ing., Caransebeş

Paul Miron, scriitor, prof.univ., Freiburg, Germania

Elsa Lueder, prof.univ., Freiburg, Germania

Christian Mititelu, ex-director BBC Romania

Paul Mitroi, magistrat, Bucureşti

Ioana Moisil, prof.univ., matematician, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Ioan T. Morar, scriitor

Maia Morgenstern, actriţă

Călin Mucichescu, prof., Bucureşti

Christina Mucichescu, prof., Bucureşti

Alexandru Munteanu, redactor TVR

Eusebiu Munteanu, medic, Bucureşti

Ioana Munteanu, filolog, Universitatea din Bucureşti

Mircea Munteanu, istoric, Washington, SUA

Mona Muscă

Carmen Muşat, redactor şef “Observatorul Cultural”

Gheorghe Muşat, avocat

Mălin Muşatescu, cineast

Adriana Neda, sociolog, redactor Radio Semnal, Alexandria

Bujor Nedelcovici, scriitor, Paris

Radu Negrescu-Suţu, jurnalist, scriitor, Paris

Virgil Nemoianu, scriitor

Ambrozie Nicolae Nicoară, preşedinte, filiala Braşov, Asociaţia "Pro Basarabia şi Bucovina"

Cristian Nicoară, cercetător ştiinţific, Bucureşti

Lucica Nicoară, ing., membră în Comitetul coordonator al Alianţei Civice

Mona Nicoară, consultant în drepturile omului

Gabriela Blebea Nicolae, prof.univ., Universitatea Ottawa, Canada

Marina Nicolaev, arhitect, Bucureşti

Adrian Niculescu, istoric, dr.lect.univ. S.N.S.P.A.

Alexandru Niculescu, prof.univ., Paris

Cornel Nistorescu, ziarist

Viorica Nişcov, istoric literar, traducător, Bucureşti

Nicolae Noica, membru, Consiliul director, Fundaţia Academia Civică

Eric Nussbaum, regizor film

Viorel Oancea, deputat, fost primar al Timişoarei

Andrei Oişteanu, preşedinte, Asociaţia Româna de Istorie a Religiilor

Stejărel Olaru, director, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

Leonard Oprea, scriitor, SUA

Marius Oprea, preşedinte, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

Eugenia Oprescu, istoric literar, cercetator şt.

Ioan Oprescu, dr.antropolog, cercetator şt.

Laurentiu Orăşanu, ing., editor al revistei "Conexiuni", New York

Traian Orban, preşedinte, Memorialul Revoluţiei - Timişoara

Anca Oroveanu

Ion Mihai Pacepa, general, autor "Orizonturi Roşii"(1987), "Cartea Neagră a Securităţii” (1999), SUA

Rodica Palade, redactor şef, Revista 22

Toader Paleologu

Octavian Paler

Alexandru Panaitescu, arhitect

Dana Papadima, editor, director general, Ed.Humanitas Educaţional

Ovidiu Papană, dr.conf.,Universitatea de Vest, Timişoara

Vasile Paraschiv, disident, deţinut politic

Cristiana Paşca, doctorand, Harvard University, SUA

Horia-Roman Patapievici, scriitor, preşedintele Institutului Cultural Român

Oana Păunescu, scenograf

Vlad Păunescu, director general Castelfilm

Emanuel Pârvu, fotoreporter, Bucureşti

Rodica Pârvu, director, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor

Oana Pellea

Marius Pentelescu, ziarist Radio Timişoara

Dan Perjovschi, grafician

Lia Perjovschi, artist plastic

Marta Petreu, scriitor, Cluj

Ioan Pintea, scriitor, preot, Bistriţa

Lucian Pintilie

Monica Ioana Pillat, scriitor

Cristian Pîrvulescu, preşedinte, Asociaţia Pro Democraţia

Gabriel Pleşea, scriitor, publicist, New York, SUA

Andrei Pleşu

Maria Ploaie, actriţă

Anamaria Pop, scriitor, traducător, Ungaria

Ioan POP, reverend, Cluj

Ion Pop, prof. , Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj

Ilie Popa, prof.univ.dr.ing, decan, Facultatea de Electronică, Universitatea Piteşti

Alexander-Peter Popescu, stud.Istorie, Ştiinte Politice, Ruhr-Universität, Germania

Carmen Popescu, istoric de artă, Paris

Constantin Popescu, regizor film

Dana Nicoleta Popescu, cercetător ştiinţific, Timişoara

Stela Popescu

Titi Popescu, producător, Filmex-România

Radu Portocală, scriitor, director, Institutul Cultural Român, Paris

Florin Postolachi, preşedinte “Asociaţia 15 Noiembrie 1987 – Braşov”

Nicolae Prelipceanu, scriitor, jurnalist

Şerban Pretor, membru C.N.A.

Delia Prvacki, artist plastic, Singapore

Cristi Puiu, regizor film

Dan Puric, actor-regizor

Vasile Puşcaş, prof.univ., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj

Ştefan Racovitză, Geneva, Elveţia

Remus Radina, scriitor, fost deţinut politic, Paris

Silvia Radu, sculptor

Tania Radu, vicepreşedinte, Institutul Cultural Românâ

Dan-Eugen Raţiu, conf.univ.dr., Fac.Istorie şi Filosofie, Univ.Babeş-Bolyai, Cluj

Nestor Rateş, fost director, Radio Europa liberă

Johnny Răducanu

Iordan Rădulescu, preşedinte, Fundaţia Revoluţiei din Decembrie 1989

Alexandra Răzvan, av., preşedinte, Societatea Filarmonică din Timişoara

Constantin Răuţă, om de ştiinţă, Center of Excelence, College Park, Maryland , SUA

Victor Rebengiuc

Teofil Roll, director "John Paul II Friendship Center", New York, SUA

Ioan Roşca, cercetător, Teleuniversitatea din Montreal, Canada

Cecilia Roman, dr.ing., Cluj

Nicolae Roşu, sculptor, Straubing, Germania

Romulus Rusan, scriitor

Vlad Russo, editor, Ed.Humanitas

Victoria Rusu, dr., cercetător şt., Cluj

Carmen Sabău, dr. în Radiochimie, cercetator stiintific, Chicago, SUA

Mircea Sabău, dr. în Fizica, profesor, Chicago, SUA

Horia Salcă, ziarist, Braşov

Ana Maria Sandi, dr., specialist în educaţie, Banca Mondială – România

Adrian G. Săhlean, psihanalist, Boston, SUA.

Nicolae Săulescu, cercetator, membru corespondent al Academiei Române

Mircea Sârlea, ing., Braşov

Erland-Silviu Secrieru, actor, Viena, Austria

Oana Serafim, director Radio Europa Liberă, serviciul Romania/Moldova

Eliot Sorel, profesor, The George Washington University, SUA

Monica Spiridon, scriitor, prof. univ. dr. Universitatea din Bucureşti

Elena Daniela Staicu, asistent general, Consolidated Contractors International, Londra

Lavinia Stan, director, Centrul de Studii Post-comuniste, St.Francis Xavier University, Canada

Dan Stanca, ziarist

John Stoenescu, ing., businessman, Toronto, Canada

Ionel Stoian, primvicepreşedinte, Fundaţia “România Mileniului 3”

Cristiana Stoica, avocat

Petre Stoica, poet, Jimbolia

Valeriu Stoica, avocat, fost ministru al Justiţiei

Liviu Ioan Stoiciu, scriitor

Constantin Bălăceanu Stolnici, academician

Şerban Sturdza, arhitect

Oana-Valentina Suciu, sociolog, asist. univ., Universitatea Bucuresti

Radu Surdulescu, prof.dr.,Universitatea Bucureşti

Paul Svasta, prof.univ., Universitatea Politehnică, Bucureşti

Dorel Şandor, analist politic

Dan Şerban, medic veterinar, Braşov.

Eugen Şerbănescu, scriitor

Ovidiu Şimonca, redactor şef adj. “Observatorul Cultural”

Ana Şincai, conf.univ.dr., Bucureşti

Anca Şincan, cercetător, Târgu-Mureş

Mihai Şora, scriitor, fost ministru al Educaţiei

Marius Şmighelschi, arh., membru, Consiliul director, Fundaţia Academia Civică

Dorin Ştefan, arhitect, prof.univ., Universitatea de Arhitectură “Ion Mincu”

Alex Ştefănescu, scriitor

Domnica Ştefănescu, director Ed.”Maşina de scris”

Lucian Ştefănescu, redactor, Radio Europa Liberă, Praga

Nicolae Ştefănescu-Drăgăneşti, preşedintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului

Ion Taloş, prof.univ.dr.,Universitatea din Köln, Germania

Alin Tat, lector dr., Fac.de teologie greco-catolică, Univ.Babeş-Bolyai, Cluj

Christian Tămaş, scriitor, Iaşi

Iustin Tănase, preşedinte, CEO AIR-IT, Chicago, SUA

Stelian Tănase, analist politic

Andrei Tănăsescu, compozitor, conf.univ.dr.Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti

Simona Tănăsescu, biolog, Montréal, Canada

Alin Teodorescu, sociolog

Gheorghe Tiber, preşedinte, Federaţia sindicală “Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a metalurgiştilor din România

Viorel Timoceanu, medic, Timişoara

Vladimir Tismăneanu, profesor de ştiinţe politice, University of Maryland, SUA

Adriana Titieni,actriţă

Adrian Titieni, actor

Cornel Todea, regizor artistic, director Teatrul "Ion Creangă" Bucureşti.

Alexandru Todericiu, dr.politolog, Viena, Austria

Alexandru Tomescu, editor “Alternativa”, Toronto, Canada

Gábor Tompa, regizor de teatru si film, poet

Tibor Toro, deputat UDMR

Aurelian Trişcu, arhitect, membru în Consiliul director, Fundaţia Academia Civică

Florin Tudose, dr. psihiatru

Dan Tulvan, ing., Timişoara

Cecilia Luminiţa Tulvan, ing., Timişoara

Lucian Turcescu, preşedinte, Societatea Canadiană de Studii Patristice, Concordia University, Canada

Cornel Ţăranu, compozitor, Cluj

Daniela Ţăranu, prof., Cluj

Cristian Ţopescu

Cristina Ţopescu, realizator TV

Florin Ţurcanu, istoric, conf. univ., Bucureşti

Cornel Ungureanu, scriitor

Tudorel Urian, jurnalist, critic literar

Vasile Ursea, dr.ing.prof.univ., Univ. de Construcţii

Timotei Ursu, regizor de film, jurnalist, New York

George Mitin Variesescu, prof. Sydney, Australia, preşedintele societatii “Mihai Eminescu”

Cristian Vasile, istoric, cercetător ştiinţific, Inst. de Istorie Nicolae Iorga, Bucureşti

Mihai Vasile, vicepreşedinte, Societatea Timişoara

Anca Vasiliu, cercetător, CNRS, Paris

Karoly Vekov, conf.univ., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj

Dumitru Verdianu, sculptor, Viena, Austria

Ştefan Vianu, lector dr., Universitatea de Arhitectura “Ion Mincu”

Sorin Vieru, preşedinte, Fundaţia “Gheorghe Ursu”

Daniel Vighi, scriitor, Timişoara

Sanda Vişan, realizator TVR

Ciprian Voinescu, informatician, Braşov

Mona Vrabiescu Klegner, preşedintă Acord Inc., New York

Smaranda Vultur, conf. univ. dr. Universitatea de Vest, Timişoara

Dinu Zamfirescu, preşedinte, Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

Florin Zamfirescu, rector UNATC  “I.L. Caragiale” Bucureşti

Maria-Luiza Zamora, redactor revista de arhitectura “Igloo”, Bucureşti

Christina Zarifopol-Illias, prof.univ., Indiana University, Bloomington, Indiana, SUA

Iunian D. Zărnescu, inginer, Bucureşti

C.D. Zeletin, prof.univ., Universitatea de Medicina "Carol Davila

Ioana Zirra, lector univ., Universitatea Bucureşti

Vlad Zografi, scriitor

Şerban Rădulescu Zoner, preşedinte Alianţa Civică

Alexandru Zub, academician

 

 ( Până în prezent: 460 semnatari în nume propriu.

Lista rămâne deschisă, urmând a fi republicată )