STENOGRAMA  TALK-SHOW-ului  lui  Filip  Stoler  din  15 iunie  1997 - 1

 

“Doamnelor  şi  Domnilor,...permiteţi-mi  sa  vi-l  prezint,...  UniPlus  Radio,...  cu,...  Filip  Stoler,...  mãria  sa...  ascultãtorul,...  Kassandra  şi  Isaura,...  cele  mai  incendiare  subiecte,...  toatã  lumea  este  invitatã  în  studiourile  UniPlus,...  acestea  fiind  spuse,…  FILIP  STOLER  SHOW,...  poate    înceapã...”

6

***

 

.....“O  parte  a  actualei  puteri  politice,  a  fost  victima  curiozitãţii  minierilor,  care  au  vrut    ştie,  unde  stãteau  liderii  politici  ai  opoziţiei  şi  sã-i  cunoascã,  pe  unii,  chiar  personal.

   Acum,  opinia  publicã  se  întreabã  dacã  actualii  guvernanţi  doresc,  într-adevãr,  limpezirea  deplinã  a  enigmelor.

   Ministrul  de  Interne,  Gavril  Dejeu,  ştie  asupra  cui  cade  rãspunderea  moralã  şi  politicã  pentru  mineriada  din  iunie  “90.

...”Dacã  este  vorba,  prin  urmare,    rãspundem  la  întrebarea :  Cine  se  face  vinovat  de  aducerea  minierilor  în  Bucureşti  ?,  eu    spun  de  pe  acuma,  fãrã    fi  fãcut  cercetãri,  vinovatã  se  face  puterea  politicã  de  decizie  din  acel  moment,  care  a  hotãrât  aceastã  acţiune !

   A  existat  cineva,  de  la  vârful  puterii  politice,    fi  protestat  împotriva  unei  astfel  de  mãsuri ?

   Dacã  da,    ridice  mâna,  şi  astãzi,  dacã  n-a  ridicat-o  atuncea,  si    spunã :  Da  domnule,  eu  am  avut  cunoştinţã  de  acţiune  şi  m-am  opus  acestei  idei.

   Şi  eu    spun    vom  gãsi,  pe  scara  de  cercetare,  grade  de  rãspundere  diferitã  pentru  aceste  evenimente.

   Dar  nu  trebuieste    ne  îndreptãm  atenţia,  nici  spre  poliţistul  care,  a  lucrat  sub  comandã,  neapãrat  cel  care  a  lucrat  sub  comandã,  nici  pentru  minierul  Gheorghe  din  Valea  Jiului,  care  a  venit  pur  şi  simplu,  sub  influenţa  alcoolului  chiar,  pentru      ştiţi    asa  au  fost  ããã...,  ããã...,  îndoctrinaţi  ( în  ghilimele),  care  a  fost  în  necunoştinţã  de  cauzã,  a  lucrat  ca  o  brutã.

   Noi  trebuie    ne  îndreptãm  cercetarea  spre  acele  zone  de  vinovãţie,  a  cãror  responsabilitate  este  implicatã  în  actul  de  decizie  politicã,  şi  pe  urmã,  în  actul  de  executare,  la  diferite  nivele,  la  diferite  verigi  ale  acestei  operaţiuni.

   Cum  anume ?  Sigur    trebuie    se  porneascã  de  la  constatãri.  Şi  eu    spun  un  lucru,  am  vãzut,  la,  televiziune,  multe  episoade,  unele  repetate,  ale  fenomenului  13-15  iunie.

   Câţi  dintre  cei  îmbrãcaţi  în  haine  de  minieri,  au  fost  securişti  sau  alţii,  îmbrãcaţi  în  aceste  haine ?

   Ei  noi,  trebuie    facem  cercetare  şi    descoperim  aceste  lucruri.  Şi      spun  încã  ceva,  nu  neapãrat,  în  mineriada  din  1990,  din  iunie,  şi  acele  mineriade,  trebuie  şi  ele,  minuţios  verificate,  fiindcã şi  acolo,  nu  minierii  au  avut  rolul  principal.  Se  pare  cã,  rolul  principal  l-au  avut  alţi  oameni,  care  aparţineau  altor  formaţiuni,  îmbrãcaţi  în  haine  de  minieri,  tocmai  pentru  a  da  o  tentã  de  justificare  muncitoreascã,  dacã  vreţi,  o  justificare  socialã,  unei  poziţii  politice,  de  care,  Iliescu  şi  ai  lui  aveau  nevoie,  pentru  justificare  în  faţa  opiniei  publice.”

 

   Gavril  Dejeu,  promite    ancheta  trebuie  dusã  pânã  la  capãt,  oricare  ar  fi  acela.”   (*)

 

F.S.:  “Bunã  seara !  Sunt  Filip  Stoler !   Sunt  în  faţa  microfonului,  la  UniPlus  Radio,  pe  69,8  FM.

           Doamnelor  şi  Domnilor,  subiectul,  nu  trebuie    vi-l  mai  dezvãlui,  despre  ce  vom  vorbi  astã  searã,  tot  ce  pot      spun  este  cã,  invitatul  meu  din  aceastã  searã,  a  cerut  ca  talk-show-ul    fie  scurt,    fie  comprimat  şi    se  spunã  lucrurile,  la  obiect.   Deci,    rog,  dacã  veţi  intra  “în  direct”  la  UniPlus  Radio,    o  faceţi,  la  obiect,  cu  întrebãri  pertinente,  nu  mi-ar  displace  dacã  ar  fi  întrebãri  stânjenitoare  pentru  invitatul  meu  de  astã  searã,...ããã...,    sperãm    mai  e  ceva  de  spus,  faţã  de  ce,  s-a  tot  spus  pânã  acum,  şi,  în  cele  ce  urmeazã,  vreau    economisesc  timp,  deja  au  trecut  5  minute  din  aceastã  emisiune,  şi  vreau      dezvãlui  numele  invitatului  meu,  este  vorba  despre,  GELU  VOICAN-VOICULESCU !”

G.V.V.:  “Bunã  seara !”

 

F.S.:  “Şi,  întrebarea,  prima :  Cum  comentaţi  declaraţia  domnulu  Dejeu ?”

 

G.V.V.:  “Mie,  mi  se  pare    este  hazardat    se  susţinã  cã,  la  nivelul  puterii,  s-a  decis,  chemarea  minierilor,  din  moment  ce  contrazice  orice  logicã  politicã.   Reamintesc  cã,  la  momentul  acela,  eram  în  preajma  deschiderii  lucrãrilor  Parlamentului,  ceea  ce  numeşte  dânsul  puterea,  erau  forţe  politice  care  câştigaserã  alegerile,  cu  majoritate  zdrobitoare,  67%  în  Parlament,  preşedintele  Iliescu,  personal,  cu  83%  din  voturi,

deci,  eram  într-o  poziţie,  triumfalã,  nu  aveam  nici  un  interes  sã,  slãbim  opoziţia,    o  intimidãm  ş,    ne  înscenãm,  noi  înşine,  tulburãri  care,    genereze  dezordine,  şi    umbreascã  tocmai  acest  debut  al  vieţii  parlamentare,  al  instalãrii  primului  guvern  legitim,  în  urma  alegerilor  libere,  şi,  din  acest  punct  de  vedere,  este  complet  absurd,    creadã  cineva  cã,  aveam  interesul  sã,  provocãm  astfel  de  tulburãri.  Pe  de  altã  parte,  atunci  când  s-a  luat  decizia  ca  în  dimineaţa  de  13  iunie,    se  evacueze,  Piaţa  Universitãţii,  de  resturile,  insurgentilor,  care  încã  mai  blocau  acel  punct,  nimenea  nu  putea    prevadã  cã,  la  ora  prânzului,  va  urma  o,  reacţie,  violentã,  cu  atacul  a  trei  instituţii  de  stat,  Poliţia  Capitalei,  Ministerul  de  Interne  şi  Televiziunea.  şi  cu  atât  mai  mult,    se  presupunã  şi,  efectul,  acestor  violenţe,  şi  anume,  venirea  minerilor  la  Bucureşti,    restabileasã  ordinea.   Deci,  cine  a  pregãtit  acea  contrareacţie,  acele  atacuri,  bine  conduse,  care  dovedeau  cunoaşterea,  cel  puţin,  a  interiorului  clãdirilor  Poliţiei  Capitalei  şi  Ministerului  de  Interne,  a  premeditat  şi,  a  pregãtit,  venirea  minerilor.  Pentru  cã,  minerii  nu  puteau  veni  atât  de  prompt,  o  datã  cu,  întreruperea  Televiziunii,  deci,  lucrurile  au  fost  gândite,  puţin  dinainte,  şi,  prin  impactul  pe  care  l-a  avut  şi  îngrijorarea,  pe  care  a  stârnit-o  întreruperea  Televiziunii,  s-a  declanşat,  partea  a  doua  a  operaţiunii,  şi  anume,  venirea  minerilor  în  Bucureşti.”

 

F.S:  “Pãi,  la  vremea  aia,  Televiziunea,  aceastã  scânteie  într-un  butoi  de  pulbere,  întreruperea  Televiziunii,  a  fost  fãcutã,  dupã  cum  declarã  domnul  Emanoil  Valeriu,  ããã...,  de  la  sine  putere,  deci,  dânsul  a  dictat  întreruperea  Televiziunii,  ori.....”

 

G.V.V.:  ”Pentru    situaţia  era  criticã,  în  studioul  respectiv,  ããã...,  ããã..., atacanţii  urcaserã  la  etaj,  deja  se  devastase  parterul  şi  etajul  întâi,  se  distrusese  filmoteca,  au  fost  toate  acele  agresiuni  asupra  conducerii  Televiziunii,  domnul  Rãzvan  Theodorescu,  ããã...,  Alexandru  Starck,  fusese  rãnit,  şi  atunci,  probabil  cã.....”

 

F.S.:  “Ştiţi    Emanoil  Valeriu  n-avea  nici  un  drept,  la  vremea  aia,    ia  o  astfel  de  decizie ?”

 

G.V.V.:  “Este  posibil  dar,  în  situaţii  critice,  câteodatã,  se  comit  şi  erori  şi  se  depãşesc  anumite  atribuţii”.

 

F.S.:  “Domnu’  Voican,  ããã...,  s-au  scris  foarte  multe  cãrţi,  în  faţã  am  chiar  una,  v-am  arãtat-o  şi  dumneavoastrã  înainte,  scrisã  de  Sabin  Ivan,  un  membru  al  Comisiei  care  a  anchetat  aceste  evenimente,  şi-n,  aceste  cãrţi,  s-au  strâns  probe,  ei  le  spun  probe,  eu  rãmân  la  mijloc,  cum  cã,  totuşi,  spun  ei,  au  fost  chemaţi  minerii,  şi  asta,  din  partea  domnului  Iliescu.   Citez,  din  cartea  dânsului :

   A  urmat  inginerul  Nicolae  Cãmãrãşescu,  pe  care  l-am  recunoscut  imediat,  apãruse  pe  micul  ecran,  ca  terorist,  arestat  de  armatã.  Parcã-l  vãd,  predându-se  cu  mâinile  în  sus,  venea  speriat... bla,  bla,  bla.   Din  prezentarea  datelor  de  identitate,  am  aflat    a  fost  ofiter  de  Securitate,  apoi  la  S.R.I.,  pânã la  2  mai  1990,...  spune  Sabin  Ivan,  ...Direcţia  Contrainformaţii  Economice.   Dacã,  primele  declaraţii  au  fost  confuze  şi  incomplete,  într-un  interviu,  apãrut  mai  târziu,  în  România  Liberã”,  ziarul  a  cãrui  suspendare  o  ceruse  chiar  el  în  14  iunie,  Cãmãrãşescu  face  dezvãluiri  surprinzãtoare.   Le-a  fãcut  din  proprie  iniţiativã,  sau  la  comandã ?”... îşi  pune  întrebarea  Sabin  Ivan.  Mai  departe,

   Cele  mai  interesante  dezvãluiri,  pentru  Comisia  noastrã,  în  acel  interviu,  apãrut  însã  dupã  redactarea  Raportului,  erau,...”  citez :  “...Colonelul  Tache  Viorel,  Nota  Noastrã  (N.N.):,... spune  Sabin  Ivan,  ...fãcea  parte  din  Serviciul  0215,  aghiotantul  domnului  Voican,  în  timpul  evenimentelor  din  iunie,  ...a  telefonat  la  Petroşani,  pentru  mobilizarea  minerilor  şi  venirea  lor  la  Bucureşti.   Acelaşi  lucru  l-a  fãcut  şi  locotenent-colonelul  Mugurel  Florescu,  un  apropiat  al  domului  Voican,  martor  la  procesul  soţilor  Ceauşescu,  la  Târgovişte.  Din  discuţiile, purtate  cu colegul  sâu,  inginerul  Constantin  Ilinescu,  care  a  contribuit  la  mobilizarea  minerilor,  Cãmãrãşescu  a  aflat  cã,  minerii  au  fost  solicitaţi    vinã  la  Bucureşti,  telefonic,  de  cãtre  Gelu  Voican-Voiculescu  şi  ex-premierul  Petre  Roman.   De  la  Gara  de  Nord,  minerii  au  fost  conduşi,  la  Guvern,  de  nişte  persoane,  în  fruntea  lor  gãsindu-se  Rusu  Vanica.”   Şi,  în  continuare,  în  acelaşi  stil.   Cum  comentaţi  acest  gen  de  argumente ?

 

G.V.V.:  “Sunt  ããã...,  foarte  multe  afirmaţii  false !  În  primul  rând,  colonelul  Viorel  Tache,  nu  era  la  215,  era  consilierul  meu,  deci,  nu  putea  fi  şi  aghiotantul  meu  şi  consilierul  meu.  Eu  n-am  avut  aghiotant,  deci  era.....”

 

F.S.:  “Dar  ei  au  dovedit,...au  dovedit  asta !”

 

G.V.V.:  “.....Era  consilier,  la  cabinetul  meu  şi  n-avea  nici  o  legãturã  cu  215 !  ããã...,  ceea  ce-i  mai  amuzant  este    el  se  afla  în  Italia,  la  Campionatul  de  fotbal,  deci  ããã...,  dupã  cum  ştiţi,  chiar  în  ziua  de  13,  se  transmiteau  meciuri  din  Italia,  deci,  el  nu  era  prezent  în  Bucureşti,  ããã...,  lucrul  ãsta  se  poate  verifica,  mai  existã,  probabil,  pasaportul,  deci,  e  o  chestiune  tranşatã.   Asta  apropos  de  soliditatea  argumentelor !   Domnul  Mugurel  Florescu,  fusese  consilier  la  cabinetul  meu,  dar,  cu  multe  luni  înainte,  devenise  adjunct  al  Procurorului  General  şi  era  şeful  Procuraturii  Militare.  Deci,  n-avea  cum    se  afle  la  cabinetul  meu,  în  momentul  acela.  În  ce  priveşte  faptul  cã,  ããã...,  eu  sau  domnul  Petre  Roman,  am  chemat  minerii,  ããã...,  este  o  ããã...,  aberaţie,  minerii  nu  pot  fi  chemati  printr-un  simplu  telefon,  chiar  dacã  ar  veni  din  partea  noastrã.   Cât  priveşte  menţionarea  inginerului  Ilinescu,  inginerul  Ilinescu  şi  cu  un  inginer,  Napãu,  s-au  aflat  în  ziua  de  13,  în  Bucureşti,  şi  în  noaptea  de  13-14,  au  fost  cazaţi,  la  indicatia  mea,  în  camera  de  oaspeţi  a  Ministerului  Minelor,.....”

G.V.V.:  “Inginerul  Ilinescu  şi  inginerul  Napãu  care,.....”

 

F.S.:  “Aşa,  da,  da,.....”

 

G.V.V.:  .....erau  sindicalişti,  cu,  indicatia  expresã    nu  cumva    cheme  şi    contribuie,  cu  nimic  la,  venirea  minerilor,  întrucât,  nu  este  necesarã  aceastã  operaţiune,  din  punct  de  vedere  al,  autoritãtii,  de  stat,  ããã...,  la  momentul  când  minerii  au  plecat,  în  Bucuresti  situaţia  şi  ordinea  erau  restabilite  de  cãtre  intervenţia  paraşutiştilor.   Deci,  dupã  momentul  acela  de  derutã  şi  de  debandadã,  a  Poliţiei,  ordinea  a  fost  restabilitã  pânã  la  miezul  noptii,  practic,  venirea  minerilor  era  perfect  inutilã  şi,  nu  ne-ar  fi  adus  nici  un  serviciu.   Noi,  mai  având,  experienţe  anterioare,  cu  celelalte  douã  mineriade,  aceea  din  28-29  ianuarie,  când  au  venit  prima  datã,  în  urma  violenţelor  declanşate  de  ããã...,  Partidul  Naţional  Ţãrãnesc  şi  celelalte  partide  care,  pur  şi  simplu,  au  forţat  atuncea,  ããã...,  demisia  preşedintelui  Iliescu,  celebra  scenã  cu  “sula-n  coaste”.....”

 

F.S.:  “Dar  şi,  violenţele  astea  nu  se  comparã  domnu’  Voiculescu  cu  venirea  unor  mase  de...  mineri.”

G.V.V.:  “.....Atuncea,  au  fost,  s-au  declansat  primele  tulburãri,  provocate  de  forţe  politice  care  nu  erau  la  putere,  iar  la  18  februarie.....”

 

F.S.:  “Credeţi    armata  nu  fãcea  faţã ?”

 

G.V.V.:  “.....Da (?),  ei  au  venit  spontan,  atuncea,  minerii,  ca  reacţie  la  ceea  ce  au  vãzut  la  televizor    s-a  întâmplat  în  ziua  precedentã.  Eu    aflam  în  Egipt  deci,.....”

 

F.S.:  “Da  de  ce  n-au  venit,    zicem,  agricultorii,  sau  industriaşii  din  Iaşi,  din.....(?)”

 

G.V.V.:  “O      spun  şi  asta !  ããã...,  iar,  a  doua  oarã,  minerii,  au  venit  la  19  februarie,  ca  rãspuns  la,  atacul  violent  al  clãdirii  Guvernului,  când,  eu  era    fiu  omorât.  Şi,  ããã...,  fiindcã  am  aflat,  din  timp,  am  zburat  cu  o  echipã  formatã  din  ããã...,  reprezentanti  ããã...,  ai  F.S.N.  şi  ai  partidelor  de  opoziţie,  dl.  Radu  Ciuceanu,  ããã...,  Ion  Vâţã,  Cazimir  Ionescu,  Florin  Bãdinici,  în  fine,  o  echipã  mixtã  care,  am  reuşit    oprim,  venirea  spre  Bucureşti  a  20  de  mii  de  mineri,  în  schimb,  pe  când  eram  încã  în  aer,  2  trenuri,  2  garnituri,  erau  deja  pornite,  şi  le-am  vãzut  îndreptându-se  spre  Bucureşti.   Ele  au  venit,  dupã  masã,  pe  searã  şi,  au  fost  primite,  la  Palatul  Guvernului,  şi  cu  mari  precauţii,  au  fost  conduse,  în  aceeaşi  searã,  la  garã,  şi  nu  s-au  produs  incidente  în  Bucureşti.....”

 

F.S.:  “Da,  cine  conducea  trenul  ãla ?”

 

G.V.V.:  “.....deci,  iatã  cã,.....Poftiţi ?”

 

F.S.:  “Cine  conducea ?  Cine  conducea  trenul  ãla  cã,  mecanicul,  putea    refuze    conducã  un  tren  ca  ãsta !”

 

G.V.V.:  “Dom’ne,  sunt  amãnunte  nesemnificative,  ããã...,  noi  nu  aveam  nici  un  interes  ca    avem  minerii  în  Bucureşti,  dovadã  cã,  am  luat  atunci,  mãsura  de  a  preveni  aceastã,  ããã...,  ããã...,  întâmplare,  şi  mai  mult,    nu  ştiam  cum    îi,  ããã...,  scoatem  din  Bucureşti.  ããã...,  o      rãspund  imediat,  de  ce,  minerii  aveau  acest  comportament.....”

 

F.S.:  “Da,  da,.....”

 

G.V.V.:  “.....special.  Minerii,  reprezintã  o,  un  ããã...,  corp  profesional,  foarte  coerent.   Ei  au  un  spirit  de  corp,  care  nu  se  regãseşte  aproape  la  nici  o  altã  meserie.....”

 

F.S.:  “Asta  ca    nu  spunem  cã,  e  un  experiment.  Valea  Jiului  e  un  experiment  de  îndobitocire,  de.....”

 

G.V.V.:  “Ei,  eu.....,    sfãtuiesc    nu,  ããã......”

 

F.S.:  “Sã  nu    arunc  în  asemenea  lucruri,  aşa-i ?”

 

G.V.V.:  .....vã  lansaţi  în  asemenea  calificative,  pentru  cã,  sunt  români  şi,  cetãţeni,  sunt  ããã...,âââ...,ããã...,  în  egalã  mãsurã,  oameni  care  muncesc  într-o  anumitã  ramurã  profesionalã.  Însã,  din  cauza  condiţiilor  de  muncã,  aceşti  oameni  au  o  cu  totul  altã  percepţie  a  pericolului  şi  trãind  într-un  infern,  ei  ştiu    mai  rãu  decât  ceea  ce  au  în  fiecare  zi,  nu  poate    li  se  întâmple.   Ceea  ce,  le  dã,  o  altã,  ããã...,  viziune  asupra  curajului.  Pe  de  altã  parte,  aceşti  oameni,  se  considerã,  justiţiarii  României,  pentru    ei,  în  1977,  au  avut  curajul    sechestreze  pe  primul  ministru,  şi  alţi  miniştri,  membri  ai  guvernului  de  atunci,  şi  sã-l  cheme  pe  Ceauşescu,    îndepãrteze  toatã  suita  lui  şi    discute,  cu  el,  singuri,  punându-i  condiţii  şi,  ããã...,  obligându-l  sã.....”

 

F.S.:  “Da.(!?!).....”

 

G.V.V.:  “.....accepte,  ceea  ce  s-a  numit  atunci  “greva  minerilor  din  Valea  Jiului”  nu  numai.....”

 

F.S.:  “Dar  chestiunea,  nu  asta  este,    ei  sunt  justiţiari,  nu  dom’ne,  ei  sunt  nişte.....”

 

G.V.V.:  “Nu!  Ei  au  dovedit,  nimeni  n-a  avut  curajul,  în  România  lui  Ceauşescu,    facã  ce  au  fãcut  ei.....”

 

F.S.:  “Da,    rog,.....”

 

G.V.V.:  “.....în  al  doilea  rând,.....”

 

F.S:  “N-au  fãcut-o  pe  criterii  ideologice,  ei  au  fãcut-o  cu  burta,  putea  s-o  facã  orice  altã  categorie  de  români,.....”

 

G.V.V.:  “Ei,....Iarãşi    hazardaţi.   Au  fãcut,  o  acţiune  de  protest,  împotriva,  ããã...,  exceselor  la  care  erau  supuşi  ei,  ca,  lucrãtori  în  subteran !   Acuma,  dupã  revoluţie,  noi,  le-am  restituit  o  serie  de  drepturi  pe  care,  de  care-i  privase,  Ceauşescu.   Şi  atunci,  sigur  cã,  ei,  aveau,  un  fel  de  fidelitate  şi  de  recunoştinţã,  faţã  de  guvern  şi,  ããã...,  se  simţeau  datori    sarã,  ori  de  câte  ori  credeau  cã,  Guvernul  şi  Puterea,  este  în  primejdie”.

 

F.S.:  “Dar,  mai  devreme,  aţi  lãsat    se-nţeleagã,  în  aer,    ei  au  fost  incitaţi  de  cãtre  forţe.....,  deci,  nu  domnul  Iliescu  putea  sã-i  cheme,  ci  nişte  forţe  care  aveau  interes  ca  ei    vinã”.

 

G.V.V.:  “ããã....,primele  dãţi,  este  mai  mult  ca  sigur    au  venit  spontan.  ããã...,  acuma,  a  treia  oarã,  la  13  iunie,  este  posibil  ca  cineva,    fi  premeditat,  şi    fi  manipulat,  pregãtind,  într-un  fel,  venirea  lor.....”

 

F.S.:  “Mai  concret,  cei  care  nu  erau  de  acord  cu  politica  lui  Ion  Iliescu,  şi  a  actualei,  acelei  puteri.....”

 

G.V.V.:  “Nu  numai  a  lui  Ion  Iliescu,  cu  politica  generalã,  cu  noul  curs  al  vieţii  politice  care  îl  lua,  în  România,  prin  deschiderea  lucrãrii  parlamentare.  Însemna  cã,  în  mod  ireversibil  ne  îndreptam  pe  calea  democraţiei,  a  statului  de  drept.   Şi,  probabil.....”

F.S.:  “Auziţi ?   Ştiţi  ce  se-ntâmplã ?.....”

 

G.V.V.:  “.....forţe  revanşarde  şi,  nostalgice,  credeau    prin,  printr-o  ultimã  zvâcnire,  printr-un  act  disperat,  ei  pot  sã,  împiedice,  acest  lucru,  şi,  s-au  dedat  la  aceastã  zvâcnire.....”

 

F.S.:  “Domnu’  Voican ?”.....

 

G.V.V.:  “.....nu  este  exclus    se  fi  urmãrit  şi  compromiterea  imaginii  României.....”

 

F.S.:  “Dom’.....,  dom’.....,  domnu’  Voican ?.....”

 

G.V.V.:  “Vã  ascult (!?!)”

 

F.S.:  “.....la  vremea  aia,  ããã...,  dumneavoastrã  la  un  moment  dat,  aţi  avut  o  funcţie  importantã  de,  ããã...,  în  conducerea  Securitãţii,  la  vremea  aia,  Puterea,  deja  stabilitã  în  România,.....”

 

G.V.V.:  “Nu !   Şi  asta  este  o  aproximaţie !   Nu !   Eu  eram  vice-prim  ministru.....”

 

F.S.:  “Da (!?!).....”

 

G.V.V.:  “.....la  31  decembrie,  am  preluat  comanda  Departamentului  Securitãţii  Statului,  pe  care  l-am  dezmembrat  în,  luna  ianuarie  şi,  l-am  vãrsat,  în  mare,  la  Armatã,  adicã  toate  unitãţile  componente  s-au  vãrsat  la  Armatã,  cu  excepţia  ããã...,  Serviciului  Român  de  Informaţii,  Serviciului  de  Informaţii  Externe,  S.I.E.,.....”

 

F.S.:  “Da (!?!).....”

 

G.V.V.:  “.....care  a  luat  naştere  la  18  ianuarie  ‘90,  şi  a,  unitãţii  0215,  în  componenţa  Ministerului  de  Interne,  care  a  luat  naştere  la  1  februarie.  Restul  Securitãţii,  vãrsatã  în  Armatã,  a  fost  preluat,  la  26  martie,  de  S.R.I.,  organizat  de  domnul  Mãgureanu,.....”

 

F.S.:  “Deci,  întrebarea  unui,  ããã........”

 

G.V.V.:  “.....şi,  s-au  constituit  serviciile  secrete  române,  Serviciul  Român  de  Informaţii,  S.R.I.,  S.I.E.,  cum  v-am  spus  mai  înainte,  ããã...,  unitatea  asta  din  Ministerul  de  Interne,  mai  erau  ããã........”

 

F.S.:  “.....un  ascultãtor,  m-a  rugat      întreb,  dacã,  dumneavoastrã,  prima  oarã  când  aţi  apãrut,  pe  ecran,  aţi  spus    ããã...,  dumneavoastrã  sunteţi  geolog,  şi    aţi  fost  oprimat  şi  închis  pe.....,  chestii  politice ?  ããã...,  cum  s-a  putut  ca,  la  31  ããã...,  ianuarie,  aţi  spus,  ããã...,  sã...,sã  preluaţi  comanda  ããã...,  unui  segment  atât  de  imortant,  cum  ar  fi,  Securitatea  românã ?  Nu    era  fricã  de.....,  de  ce  ããã...,  de  ce  aveaţi  pe  mânã ?”

 

G.V.V.:  “ããã...,  nu  aveam  de  ales,  era  o  situaţie  de  forţã  majorã,.....”

 

F.S.:  “Dar  aveaţi  habar,  mãcar,  de  Securitate ?   De  Securitate,  ce  înseamnã ?”

 

G.V.V.:  “ããã...Da !   Timp  de  20  si  ceva  de  ani  m-a  urmãrit,  când  am  fost  în  2  ani,  de  douã  ori  închis  de  ei,  o  datã,  condamnat  un  an,  şi  supus  unor  presiuni.....”

 

F.S.:  “Da  asta  înseamnã  cã,  da.....”

 

G.V.V.:  “.....regularitate,  supravegheat,  anchetat,.....”

 

F.S.:  “.....da,  întrebarea  se  referea,  dacã  ştiaţi  de  dosare,  locuri,  case  conspirative,  asta  e.....”

G.V.V.:  “Nu  era  necesar    cunosc  asta.  Atuncea,  la  31,  a  fost  arestatã  conducerea  Departamentului  si  ããã...,  a  trebuit,  ca  cineva    preia,  imediat,  comanda,  în  locul  generalului  Vlad  şi,  telefonic,  am  fost  însãrcinat,      duc  la  Ministerul  de  Interne,    convoc  activul  ããã...,  direcţiilor  şi  subunitãţilor  care.....”

 

F.S.:  “Pãi,  cine,  cine  v-a  dat  telefonul  ãsta ?”

 

G.V.V.:  “ããã...,  Petre  Roman,  primul  ministru,  deci,  şeful  meu  ierarhic.....”

 

F.S.:  “Pãi  dom’le  şi  dânsul,.....e  o  acţiune  iresponsabilã,    punã,    dea  telefonic  ordin  unui  om    punã,....    preia  un  astfel  de  segment,  cum  e  Securitatea.....”

 

G.V.V.:  “Ei,  nu  era  deloc  iresponsabil,  trebuia    avem  controlul,  în  urma  decapitãrii  Departamentului  Securitãţii.....”

 

F.S.:  “Da (!?!).....”

 

G.V.V.:  “.....cineva  trebuia  sã,  preia  comanda.  Si,  aceastã  sarcinã  mi-a  revenit  mie,  iar  eu,  mai  departe,  nu  am  fãcut  decât    dezmembrez,  împreunã  cu  ministrul  Apãrãrii,  sã,  ããã...,  practic    desfiinţãm,  acest  Departament  pe  care  vremelnic,  ããã...,  cãruia  vremelnic  i-am  luat  comanda.  Deci,  la.....”

 

F.S:  “Ştiu    vreţi,  da.....,  da.....”

G.V.V.:  .....deci  la  epoca  la  care    referiţi,  eu  nu  mai  eram,  comandantul  Securitãţii,  eram  doar,  vice-prim  ministru,  în  ultimile  zile,  ale  mandatului.....”

 

F.S.:  “Da !...,  Bine !.....”

 

G.V.V.:  “.....pentru  cã,  la  28  iunie  se  forma  noul  Guvern.....”

 

F.S.:  “Haideţi,...Haideţi    reformulez  întrebarea,  şi  anume  cã,  toate  aceste.....,  ããã...,  pârghii,  cum  ar  fi,  serviciile  secrete,  armata,  erau  ããã...,  ordonate,  aveau  şefi,  din  rândul  ããã...,  ããã...,  celor  care  câştigaserã  ããã...,  în  faţa  electoratului,  deci,  ããã...,.....”

 

G.V.V.:  “Nu,...nu,...nu,.....”

 

F.S.:  “.....Întrebarea  mea  este  deci :,  ããã...,   Cum  putea  opoziţia,  sau  cei  care  nu  erau  de  acord  cu  politica  domnului  Iliescu,    foloseascã  acest  segment  al  securiştilor,  ca    cheme  ei,  minerii ?”

 

G.V.V.:  “.....chiar  din  rândurile  lor,  cãrora  noi  le-am  acordat  încredere  şi  i-am  numit  în  funcţii  de  conducere.   Singura  excepţie  este,  domnul  Virgil  Mãgureanu  care,  într-adevãr,  era  civil  şi  conducea  S.R.I......”

 

F.S.:  “Da,  da,.....Haideţi    mai  am      mai  întreb  ceva,.....”

 

G.V.V.:  “.....dar  şi  dânsul,  în  momentul  ãla,  avea  o  poziţie,  neutrã,  ca    zicem  aşa,  fiind  neangajat  politic”.

 

F.S.:  “Da,  eu  fiind,.....am  numai  30  de  ani,.....  acum  7  ani  aveam  doar  23  de  ani,  nu  pot    pun  întrebãri  decât  pe  baza  celor  care  s-au  ocupat  cu  anchetarea,  eu  nu  pot      pun  o  întrebare  decât,  în  mod  logic,  atunci  când  mi  se  pare    e  ceva,    nu  e  de  crezut”.

 

G.V.V.:  “La  23  de  ani,  eraţi  major  de  5  ani”.

 

F.S.:  “Eram  major  de  5  ani,  da  eram,  mai  mult  decât  necopt,  în  ceea  ce  priveşte  politica  şi,.....manipularea,      nu  spuneţi    n-a  fost,.....  atunci.....”

G.V.V.:  “Nu  a  fost  fãcutã  o  manipulare  de  cãtre  cei  aflaţi  la  putere,  pentru  cã,  v-am  spus,  nu  avea  nici  un  sens,  interesul  nostru  era  chiar  sã,  întãrim  opoziţia,  pentru    orice  regim  democratic  presupune,  o  opoziţie.   El  nu  poate  funcţiona  decât  complementar,  având  o  opozţie.   Ori,  în  momentul  acela,  când  câştigasem,  cum  câştigasem,.....”

 

F.S.:  “Da (!?!).....”

 

G.V.V.:  “.....era  absurd  sã,  concepem  noi  înşine  un  plan  prin  care  sã,  devastãm  sediile  partidelor  de  opoziţie,    ããã...,  speriem,    intimidãm,  pe  liderii  partidelor  politice  şi,  în  general,    lovim  în  aceastã  opoziţie.....”

 

F.S.:  “Pãi.....,  Piaţa.....,  Piaţa  Universitãţii  era  un.....,  era  un  semnal,      temeţi  de  Piaţa  Universitãţii  şi,  asta  poate  fi  un  motiv  pentru  care    chemaţi  minerii”.

 

G.V.V.:  “Ei,  Piaţa  Universitãţii  încetase  şi,  dupã  alegeri,  îşi  pierduse  orice  raţiune  de  a  fi,  dovadã    însãşi  Partidul  Naţional  Ţãrãnesc,  la  18  mai  ‘90,  s-a  delimitat  de  acţiunea  de  la  Piaţa  Universitãţii.....”

 

F.S.:  “Bun !  Aici  vreau      întreb  ceva ?”

 

G.V.V.:  “.....la  Piaţa  Universitãţii  nu  mai  rãmãseserã  decât,  o  scursurã  care,  continua,    întreţinã  o  atmosferã  pestilenţialã  şi,    abuzeze,  blocând  un  drum  public  care,  nu  poate  fi  ããã...,  reţinut  de  nimenea F.S.:  “Bun !,  Uitaţi  ce  scrie  în  carte,  aici :

         Armata  a  intrat  în  acţiune,  la  Bucureşti,  la  ora  18,30.  Paraşutiştii,  cum  avea    spunã  colonelul  Cantuniari,  au  fost,  au  pãtruns  în  sediul  Televiziunii,  invadatã  de  manifestanţi,  în  jurul  orei  19,30,  reuşind  -i  evacueze  la  ora  20,30.   Generalul  Vasile  Ionel,  i-a  raportat  ministrului  Victor  Stãnculescu,  care  se  afla  la  Berlin,    armata  devenise  stãpânã  pe  situaţie,  la  ora  1,05,  în  14  iunie.....”

 

G.V.V.:  “Exact !   Eu  v-am  spus,  la  miezul  nopţii,  dar,.....”

 

F.S.:  “.....da,  deci, :  “.....la  acea  orã,  trenurile  cu  mineri  din  Valea  Jiului,  puteau  fi,  oprite  între  Craiova  şi  Caracal,  da,  numai    executivul,  nu  a  fãcut  acest  lucru  ci,  dimpotrivã,  a  continuat    cheme  mineri  şi  alte  categorii  sociale  din  ţarã,  ultimele  trenuri  plecând,  la  ora  7  si  9,  în  14  iunie.   Încã  o  dovadã    executivul  nu  avusese  încredere  în  armatã,  aducerea  celor  peste  20  de  mii  de  mineri  şi  muncitori  pe  strãzile  Bucureştiului  era  o  demonstraţie  de  forţã.”  spune  Sabin  Ivan,  în  aceastã  carte.....Numai  puţin !  “.....Din  declaraţiile  d-lui  general  Dumitru  Paul  Ivanov,  comandantul  garnizoanei  Bucureşti,  am  aflat  care  era  starea  de  spirit  a  armatei  în  acele  zile,  citez :  “Aşa  cum,  (Nota  lor :  referire  la  decembrie  1989 !),  au  fost  discreditate,  miliţia  şi  securitatea,  s-a  încercat,  probabil,  la  fel,  si  cu  armata.   S-a  încercat,  în  mod  fãţiş,    se  discrediteze  armata,  acuzaţia  fãcutã  de  conducerea  ţãrii  nu  ne-a  venit  bine,  “cã  n-am  ajutat”,  “cã  n-am  intervenit  în  forţã”,  aşa  cum,  probabil,  s-ar  fi  dorit.”

   Şi  aici,  uitaţi  o.....,  o  notã,  informativã,  datã  de  Victor  Stãnculescu,  de  generalul  Victor  Stãnculescu :

   Domnului  Radu  Nicolae,  Preşedintele  Comisiei  Parlamentare  de  anchetã  a  evenimentelor  din  13-15  iunie,

   În  perioada  16-19  iunie,  în  unitãţile  din  Garnizoana  Bucureşti,  ale  M.Ap.N.-ului,  au  fost  cazaţi  958  de  minieri.  În  zilele  respective,  nu  au  pãrãsit  cazãrmile,  au  practicat  jocuri  sportive,  au  fost  hrãniţi,  îmbrãcaţi  şi  li  s-au  asigurat  obiecte  de  igienã  personalã,  precum  şi  articole  de  lenjerie  de  cop  şi  îmbrãcãminte.   Dar,  la  trimiterea  lor  în  localitãţile  de  reşedinţã,  au  refuzat    predea  articolele  de  lenjerie  şi  îmbrãcãminte.   General  Victor  Atanasie  Stãnculescu,  Ministrul  Apãrãrii  Naţionale.”.....   Cum  comentaţi  lucrurile  astea ?”

G.V.V.:  “Domnu’  Filip  Stoler,  în  primul  rând,  despre  evenimentele  astea  s-a  scris  foarte  mult !   Dumneavoastrã    bazaţi,  numai  pe  o  singurã  versiune  care,  este  parţialã,  este  pãrtinitoare,  a  domnului  Sabin,  şi.....”

 

F.S.:  “Da,  dar  este,.....face  parte  dintr-un  Raport  oficial,  al  unei  Comisii  în  care  erau  şi.....”

 

G.V.V.:  “Lasã !,  Nu-mi  citiţi  acuma,  dintr-o  carte  a  dânsului  în  care  poate  fi  subiectiv”.

 

F.S.:  “Aaa (?!?).....,  aşa (?!?).....”

 

G.V.V.:  “Eu    spun  acum  cã,  dacã  aţi  fi  muncit  mai  mult,  aţi  fi  colectat  mai  multe  documente  despre  acest.....,  aceastã  perioadã,  de  evenimentele  de  atunci.....”

 

F.S.:  “Da,  da......”

 

G.V.V.:  “.....si  aţi  fi  putut  avea  o  abordare  mai.....,  mai  completã.....”

 

F.S.:  “Bun !  Bun !  Da  cum.....,  cum  comentaţi ?  Da (?!?).....”

 

G.V.V.:  “Sã  discutãm  dar,  îi  dãm  prea  multã  importanţã  domnului  Sabin,  luîndu-i  toate  insinuãrile  în  seamã.....”

 

F.S.:  “Da...,da...,  dar  totuşi,  cum (???).....”

G.V.V.:  “ããã...,  în  ceea  ce  priveşte  armata,  armata  nu  avea  datoria    intervinã  în  operaţiuni  de  represiune.   Totuşi,  din  cauzã    Ministerul  de  Interne  era  atacat,  şi,  câteva  instituţii  din  Capitalã,  au  fost  puse  în  pericol,  au  intervenit  paraşutiştii  care,  au  restabilit  ordinea,  aşa  cum  a  arãtat  acolo,  este  foarte  exact,  la  Televiziune  şi  la  Ministerul  de  Interne,  pânã  la  miezul  nopţii,  acolo  era  1  noaptea,  ordinele  erau,  au  despresurat  tot  şi  s-a  restabilit  ordinea.    Minerii,  nu  mai  puteau  fi  împiedicaţi,  şi  eu  nu  cunosc,    mai  fi  venit  mineri  şi  peste  zi,  cum  zice  domnul  Sabin,  dar,  este  posibil,  ããã....   Eu  nu  ştiu  ce  s-a  întâmplat  în  dimineaţa  de  14  iunie,  e  şi  foarte  greu  de  verificat,  ããã...,  câte  garnituri  au  mai  venit  şi  peste  zi,  nu  este  exclus,  dar,  trenurile  care  au  apucat    plece,  au  plecat  înainte,  în  jurul  orei  20,  22,  ca    poatã  ajunge  la  6  dimineaţa,  în  Bucureşti.  Ele  n-au  mai  putut  fi  împiedicate  şi,    reamintesc  cã,  în  septembrie  ‘91  când,  ele  veneau  şi,  exista  tot  interesul  ca  ele    fie  stopate,  acest  lucru  nu  a  fost  posibil.   Ei  bine,  la  fel  şi  în  iunie  ‘90,  când,  autoritatea  noastrã  era  şi  mai  slabã,  trãiam  atunci  o  crizã  de  autoritate.   Dupã  revoluţie,  nici  un  fel  de  organ  de  represiune  nu  voia  sã,  îşi  mai  exercite  atribuţiile”.

 

F.S.:  “Ăsta  e  motivul  pentru  care,  în  garã.....,  în  garã  în  Valea  Jiului,  minerii  nu  au  fost  opriţi  de  armatã ?   Totuşi,  exista  armatã  şi  în  acea  zonã.  Putea  fi  masatã  în  garã  şi,    nu-i  lase”.

 

G.V.V.:  “Nu  a  fost  posibil,  nici  în  septembrie  ‘91,  ştiţi  ce  s-a  întâmplat  la  Craiova  cu  toatã  intervenţia  armatei.....”

 

F.S.:  “Da  acolo,  nici  nu  s-au  bãgat,  nu,  cu  toatã  intervenţia,  da  aicea  la  13-15,  nici  nu  s-a  bãgat  armata.   S-au  urcat,  bine  mersi,  în  trenuri !”

 

G.V.V.:  “Eu  nu  ştiu  dacã  armata  putea  interveni  în  Petroşani.....”

F.S.:  “Şi.....,  şi  ieşea  mãcelul  acolo,  nu  ieşea  aici,  în  Bucureşti.  Între  soldaţi  şi  mineri,  şi  nu  între  mineri  şi  civili”.

 

G.V.V.:  “Armata,  nu  a  primit  asemenea  ordine.  Orice  încercare  de  a-i  împiedica  pe  mineri    punã  mâna  pe  trenuri  şi    intervinã,  ar  fi  fost  zadarnicã,  aşa  cum  a  fost,  cu  un  an  mai  târziu,  în  septembrie  ‘91,  deci,  astea  nu  sunt  argumente,  astea  nu  sunt  decât  încercãri  de  a  ne  culpabiliza  pe  noi”.

 

F.S.:  “Nu.....,  sunt  întrebãri  fireşti  domnu’  Voican,  întrebãri !”

 

G.V.V.:  “Bun !  Sunt  întrebãri  sugerate  de  un  document  parţial,  nu  este  un  document  obiectiv.....”

 

F.S.:  “Da,  dacã    întrebam  numai  pe  dumneavoastrã,    înjurau  ascultãtorii  cã,.....  de  ce  l-ai  chemat  numai  pe  domnu’  Voican ?.....”

 

G.V.V.:  “Bun !  Atunci,  domnul  Sabin,  e  în  lipsã,  numai  prin  cartea  lui.....”

 

F.S.:  “Da.....,  da,.....”

 

G.V.V.:  “Face  dialog  cu  mine  în.....”

 

F.S.:  “Exact !,  da.....”

 

G.V.V.:  “Bun !  ããã...,  În  ce  priveşte  nota  domnului  Stãnculescu,  ea  se  referã  la  o  chestiune  care,  ããã...,  nu  are  nici  o  relevanţã  în  cadrul  discuţiei  noastre.   Minerii,  cum  se  ştie,  grosul  minerilor,  au  plecat,  dupã  ce  au  fost  adunaţi,  adunaţi  la  EREN,  spunându-se  cã.....,  spunânduli-se  cã,  le  va  vorbi  preşedintele  Iliescu,  au  fost  îmbarcaţi  în  Gara  Bãneasa  şi,  grosul,  au  pãrãsit  Bucureştiul.   Ce-a  mai  rãmas,  au  plecat  cu  nişte  autobuze,  şi,  într-adevãr,  vreo  mie,  958,  cum  zice  foarte  exact,  ca  orice  militar,  domnul  general  Stãnculescu,.....”

 

F.S.:  “Da,  da......”

 

G.V.V.:  “.....pentru  a  nu  mai  exista  riscul  unor  incidente,  unor  violenţe,  unor  brutalitãţi,  au  fost  într-un  fel  discret,  sigur,  nu  e  vorba  de  o  arestare,  dar,  sub  pretextul    sunt  cartiruiţi.....”

 

F.S.:  “Asta,  dupã  evenimente,  vreţi    spuneţi    au  fost  puşi  acolo ?”

G.V.V.:  “.....Da,  în  ziua  de  15  seara,  care  n-am  mai  putut,  n-au  mai  fost  autobuze,  n-am  mai  avut  ce    facã  cu  ei,  ca sã  nu  ne  expunem  la  prelungirea  brutalitãţii,  au  fost,  discret,  încartiruiţi,  într-o  unitate  militarã,  şi,  pânã  a  existat  posibilitatea  de  a  fi  evacuaţi,  li  s-a  pus  la  dispoziţie,  ce  zice  domnul  general,  şi  deci,  nu  era  nici  o.....,  cum      spun  eu,  soluţie  “in  extremis”,  de  a  scãpa  de  cei  care  nu  au  plecat  atunci,  cu  trenurile  şi  cu  autobuzele.  Deci  nu  e  nici  un  mister,  nu  e  nici  o  chestiune  şi,  ceea  ce  zice  nota  aceea,    dovedeşte    ei  nu  au  mai  ieşit  de  acolo  şi,  dupã  15  iunie,  nici  nu  au  mai  fost  incidente.    spun,  noi  eram  foarte  conştienţi  de  prejudiciul  uriaş,  pe  care  ni-l  produce,  în  imagine,  în  special  imaginea  României  în  exterior,  aceastã,  aceastã  mineriadã,  având,  cele  douã,  dinainte,  când,  la  a  doua,  chiar  am  reuşit    o  împiedicãm.  Deci,  dacã  atuncea,  nu  am  avut  interesul,  sã,  avem  asemenea  complicaţii,  de  ce  ne-am  fi  fãcut  acum,  umbrindu-ne  tocmai,  debutul  vieţii  parlamentare”

F.S:  “Domu’  Voican,    vrea      întreb  acuma  o  chestiune  care,  nu  e  de  informaţie,  mi-a  venit  mie  întrebarea  asta.....”

 

G.V.V.:  “Vã  rog,.....”

 

F.S.:  “.....şi  anume :  De  ce  a  colcãit  presa,  de  7  ani,.....  care  a  fost  şi  de  o  parte  şi  de  cealaltã,.....  de  informaţii,  acuzatoare,  la  adresa  domnului  Iliescu  şi  a  echipei  dânsului ?   De  ce,  nu  existã  cãrţi  scoase,  care    incrimineze  opoziţia,  deci,  dovezi  cum  cã,  opoziţia,  la  vremea  aia,  ar  fi  încercat    aducã  minerii ?   Sunteţi  ţintele,.....  dumneavoastrã,  şi  Petre  Roman,.....  sunteţi  ţinte  clare  şi,  cu  aşa-zise  dovezi,  prezentate  în  astfel  de  cãrţi,  care, spuneţi  dumneavoastrã    nu  sunt  credibile.   Dar,  de  ce  nu  sunt  ţinte  la  adresa  unor  membri  ai  opoziţiei,    ar  fi  adus  minerii ?”

 

G.V.V.:  “În  primul  rând,  cei  aflaţi  la  putere,  sunt  întotdeauna,  ţintele,  atât  ale  presei  cât,  în  special,  ale  opoziţiei.....”

 

F.S.:  “Da,.....  da,.....”

 

G.V.V.:  “Dacã  era  absurd  ca,  noi    chemãm  minerii,  şi    ne  creem  toatã  aceastã  complicaţie,  înscenându-ne  tulburãri  de  care  nu  aveam  nici  un  fel  de  nevoie,  este  şi  mai  absurd  sã,  credem  cã,  opoziţia,  ar  fi  putut    facã  aşa  ceva”.

 

F.S.:  “Şi  atunci,  CINE  ?”

 

G.V.V.:  “Deci,  de  asta  nu  au  apãrut  cãrţi  care    acuze  opoziţia.....”

 

F.S.:  “A,  deci  dumneavoastrã  n-o  acuzaţi ?   Numai  presupuneţi.....”

 

G.V.V.:  “Da,  nimeni  nu  a  fãcut  acuzaţii    opoziţia  ar  fi  fãcut  aşa  ceva.   Eu  numai,  susţin  cã,  totul  a  fost  opera  acelora  interesaţi    blocheze  debutul  vieţii  democratice,  şi,  în  acelaşi  timp,  poate  fi  şi  opera  unor  agenţi,  sovietici,  interesaţi  sã,  strice  imaginea  ããã...,  României  în.....”

 

F.S.:  “Sã-i  facã  sovieticii,  domnului  Iliescu,  una  ca  asta ?   Dumneavoastrã  credeţi  cã,  aveau  ceva,  vreun  dinte,  împotriva  domnului  Iliescu ?”

G.V.V.:  “Bineînţeles !”

 

F.S.:  “De  ce ?”

 

G.V.V.:  “Pentru    domnul  Iliescu  nu  trebuia    preia  conducerea  Revoluţiei  române.....”

 

F.S.:  “Da  CINE ?”

 

G.V.V.:  “Nu  ştiu,  întrebaţi-i,  la  Moscova.....”

 

F.S.:  “Aaa,  da (!?!).....”

 

G.V.V.:  “Da.....”

 

F.S.:  .....(râde).....

 

G.V.V.:  “În  al  doilea  rând,  interesul  Uniunii  sovietice,  care  era  întreagã,  şi  puternicã,  în  coasta  noastrã,  graniţã  în  graniţã  cu  noi,  era  ca,    întârzie  şi    împiedice  intrarea  noastrã  în  structurile  europene,  atunci,  era  vorba  doar,  de  Consiliul  Europei,  nici  nu  se  visa  de  Organizaţia  Tratatului  Atlanticului  de  Nord,  O.T.A.N.  şi,  Uniunea  Europeanã.....”

 

F.S.:  “Da,  de  exemplu,  cei  de  dincolo  de.....”

 

G.V.V.:  “Deci,  este  foarte  verosimil    presupunem  cã,  pentru  a  oferi  occidentului  motive    ne  dezavueze,  au  creat,  un  asemenea  spectaol  care,  a  şi  reuşit,    ne  compromitã  în  ochii  occidentului  şi,    întârzie,  într-un  fel,  procesul  integrãrii  noastre”.

 

F.S.:  “Versiunea  celorlalţi  ştiţi  care  este ?   Cã,.....versiunea  lor  deci,  nu  e  a  mea !   Cã,  preşedintele  Iliescu,  fiind  mai  mult  decât  simpatizant  al  Moscovei,  a  creat  aceastã  situaţie,  ca  România    nu  intre  în  structurile  europene,  ca    rãmânã,  totuşi,  sub  umbrela  şi  influenţa  Moscovei”.

 

G.V.V.:  “Chestiunea  asta  cu  preşedintele  Iliescu,  simpatizant  al  Moscovei  este,  absolut  superfluã.  Nimic  nu  dovedeşte  asta,  dovadã  cã,  în  ‘92,  preşedintele  Iliescu,  câştigând  al  doilea  rând  de  alegeri,  de  data  asta,  în  urma  Constituţiei.....”

 

F.S.:  “Pãi,  n-a  semnat  tratatul ?”

G.V.V.:  “.....în  baza  Constituţiei,  orienteazã  politica  externã  a  României,  cu  obiective  principale :  integrarea  în  structurile  europene  şi  euro-atlantice,  lucru  care,  a  devenit  o  marotã  obsesivã  şi  care,  culmineazã  cu,  situaţia  de  acuma.  Toatã  aceastã  orientare,  este  opera  preşedintelui  Iliescu.   Şi,  documentul  de  la  Snagov,  care,  reprezintã,  strategia  integrãrii  României  în  Europa,  dupã  ce  Uniunea  Europeanã,  a  emis  2  pagini  dactilo  de,  principiile  şi  condiţiile  pentru  integrare,  România  este,  singura  ţarã  din  lagãrul  socialist care,  vine  cu  un  document  de  116  pagini,  în  care  exprimã  o  concepţie  coerentã,  de  ce  înseamnã  integrarea  României  în  Uniunea  Europeanã,  luând  fieare  ramurã  economicã,  analizând  condiţiile  de  dezvoltare,  premize,  este  un  document  extrem  de  serios,  de.....”

 

F.S.:  “Pãi,  în  ããã...,  declaraţii  oficiale,  poţi    spui    vrei    intri,  prezinţi  şi  un  astfel  de  document,  şi  apoi.....”

 

G.V.V.:  “Pãi  dar  nu  e  vorba  de  declaraţii,  e  vorba.....”

 

F.S.:  “.....vii  şi  trânteşti  si  o  mineriadã,  şi  apoi  se  anuleazã  totul.....”

 

G.V.V.:  “.....e  vorba  de.....,  eu    spun    astea  sunt  ulterioare  mineriadelor,  noi,  preşedintele  Iliescu,  a  avut  o  politicã  europeanã  de,  constanţã  şi,  în  continuitate,  iar  obiecţia  cu  tratatul  cu  U.R.S.S.,  nu  a  fost,  aceea  s-a  semnat  în  ‘91,  nici  nu  s-a  mai  ratificat,  U.R.S.S.  a  dispãrut.....”

 

F.S.:  “Da.....,  intenţia  a  contat,  era.....”

 

G.V.V.:  “.....intenţia  era,  în  condiţiile  momentului  acela,  de  existenţã  a  Uniunii  Sovietice,  şi,  dacã-l  analizaţi  veţi  considera  cã,  nu  este  un  ããã...,  document  de  aservire  a  României  faţã  de  Uniunea  Sovieticã.  Ulterior  Uniunea  Sovieticã  disperând,.....  dispãrând,  elanul  nostru  spre  Europa  a  fost  amplificat  şi,  putem  spune  chiar  cã,  România  a  profitat  de  momentul  acela  de,  descumpãnire  din  fosta  Uniune  Sovieticã,  din  Rusia  şi  din  tot  ce  s-a  întâmplat  şi,  am  reuşit    ne  orientãm,  în  aceeaşi  situaţie  se  afla  şi  Bulgaria.     reamintesc  cã,  dupã  13-15  iunie,  la  Sofia  nu  ştiu  ce  incendii  erau  şi,  B.B.C.-ul  a  difuzat  cã,  la  Bucureşti  totul  e  în  flãcãri,  şi  aşa  mai  departe.   Deci,  exista,  cineva  interesat  care    compromitã,  sistmatic,  imaginea  României.....”

 

F.S.:  “Şi,.....  şi  B.B.C.-ul  credeţi    a  fost  unul  din  aceştia ?”

 

G.V.V.:  “Nu,  B.B.C.-ul  a  fost  manipulat  de  cineva,  care  i-a  strecurat  asemenea  informaţii  false  sau,  poate  cã.....”

 

F.S.:  “Da (???),  aveau  oameni  aicea  donmule  Voican.....”

G.V.V.:  “Ei  totuşi,  uitaţi-vã    lucrul  a  fost  posibil.   Eu  nu  acuz  B.B.C.-ul,  eu  spun    B.B.C.-ul  s-a  lãsat,  târât,  în  aceastã  capcanã  care,  însã,  dovedeşte  o  oarecare  intenţionalitate,  aceea  de  a  compromite  imaginea  României.   Şi,  ceea  ce  s-a  întâmplat,  prin  toate  aceste  mineriade,  inclusiv  ultima,  din  septembrie,  nu  a  fãcut  decât    dãuneze  României,  întârziind-o  cam,  cu  câte  un  an  jumate.   Un  an  jumate,  în  iunie  ‘90,  încã  un  an  jumate,  în  septembrie  ‘91,  şi  astfel,  noi  am  reuşit    rãmânem  în  urmã,  chiar  dacã  am  fãcut  eforturi,  în  spcial  diplomatice,  uriaşe,  pentru  a  recupera.   Şi,  am  intrat,  aproape  la  timp  în  Consiliul  Europei  dar,  restul  suntem  în  situaţia  în  care  suntem  astãzi”.

 

F.S.:  “Da,.....da,.....”

 

G.V.V.:  “Asta  nu  înseamnã  cã,.....cã,  dacã  am  fi  fost  perfecţi,  astãzi  am  fi  fost  în  NATO  sau  asta.....”

 

F.S.:  “Ei,  şi  asta  e  de  discutat,  da.....”

 

G.V.V.:  “Numai    decizia  asta  este.....”

 

F.S.:  “Domnu’  Voiculescu,.....”

 

G.V.V.:  “.....oricum  o  altã  chestiune  şi.....”

 

F.S.:  “.....mãcar  economic  dacã,.....se  fãceau  treburi  bune  şi  tot  intram.   Da !   Domnu’  Voiculescu ?.....”

 

G.V.V.:  “.....pãi,  dacã  nu  se  producea  mineriada  din  septembrie,  în  noiembrie,.....  în  octombrie  ‘91,  am  fi  avut  convertibilitatea  leului.....”

 

F.S.:  “Cine  ne-o  fi  fãcut-o  dom’ne ?   Aveţi.....”

 

G.V.V.:  “Încã  o  datã.  Cei  care.....”

 

F.S.:  “Aveţi  ceva ?  Bãnuiţi  ceva ?.....”

G.V.V.:  “Da !   Eu  bãnuiesc  forţele  revanşarde,  nostalgice  care  sunt  de  acord,  deci,  extrema  stângã,  dacã  vreţi,.....foştii,  cei  care  nu  sunt  interesaţi  în,  democratizarea  României,  şi,  pe  de  altã  parte,  agentura  sovieticã  care,  putea    lucreze  activ  la,  înnegrirea  imaginii  României”.

 

F.S.:  “Pãi,.....pãi  aceşti  foşti,  nu  au  primit  cele  mai  bune  privilegii  de  la  donnul  Iliescu ?   Şi  anume,  pensiile,  pensiile  foştilor  P.C.R.-işti,  care  erau  de  6.000  şi  ceva  de  lei ?   Nu  au  fost  ocrotiţi,  într-un  fel ?   Ce  sens  avea  toatã  chestia  asta ?”

 

G.V.V.:  “Toate  pensiile  care  s-au  dat,  s-au  dat  conform  Legii  pensiilor  şi,  nimeni  nu  a  avut  o  intenţie  de  a,  privilegia  pe  cineva.   Şi,  dupã  cum  bine  ştiţi,  a  existat  o  puternicã,  opoziţie  surdã,  din  partea  celor  care  şi-au  pierdut  toate  rangurile  şi  care,  în  timpul  lui  Ceauşescu  au  reprezentat  o  nomencklaturã  favorizatã  care,  nu  erau  interesaţi  de  angajarea  României  pe  calea  democratizãrii,  a  statului  de  drept.....”

 

F.S.:  “Da,  da,  da,.....ziarele  vremurilor  şi  multe  cãrţi  scoase  ulterior,  spun    mulţi  din  ei  au  rãsuflat  uşuraţi,  vãzând    în  locul  lui  Ceauşescu  a  venit  preşedintele  Iliescu.   E  un  adevãr,  sau.....?   Eu  spun  ce,.....  ştiţi  şi  dumneavoastrã,  le-aţi  citit  de  atâta  timp.....”

G.V.V.:  “Este  limpede,  dacã  asistãm  la  toatã  rãfuiala,  la  toate  epurãrile  politice,  care  se  fac  acuma,  dupã  7  ani,  de  cãtre  actualii  guvernanţi  cã,  dacã  ei  ar  fi  câştigat  alegerile  din  mai  ‘90,  ããã...,  rãzbunarea  ar  fi  fost  mult  mai  puternicã  şi,  s-ar  fi  ajuns  la  confruntãri,  pentru  cã,  nici  aceşti  foşti,  de  care  vorbeam,  n-ar  fi  stat  cu  mâinile  în  sân  şi,  atunci,  ããã...,  de  la  puternice  clivaje  sociale  am  fi  alunecat  la  conflicte,  ajungând  chiar,  poate,  la  un  rãzboi  civil,  care  ar  fi  pus  în  pericol  chiar  integritate  statului  nostru,  adicã,  ne-am  fi  iugoslavizat  noi,  în  locul  Iugoslaviei.   Si,  atunci,  sub  acest  aspect,  prezenţa  lui  Ion  Iliescu,  ca  preşedinte  al  României,  desigur    a  reprezentat,  un  element  de  echilibru.  Încã  de  la  începutul  Revoluţiei,  apariţia  lui,  a  împiedicat  alunecarea  în  anarhie,  pentru    altfel,  diverşi  lideri  improvizaţi  s-ar  fi  ciorovãit,  pânã  s-ar  fi  cãzut  în  anarhie,  iar  apoi,  prin  politica  de  reconciliere  naţionalã,  pe  care  a  dus-o,  constant,  Ion  Iliescu,  a  fãcut  ca,  România    fie  o  insulã  de  stabilitate  şi,    se  menţinã  un  anumit  echilibru,  o  ordine.....”

 

F.S.:  “Domnu’  Voiculescu,  staţi  puţin  aşa,  da,.....”

 

G.V.V.:  “.....  şi  o  pace  socialã,  pânã  în  zilele  noastre.....”

 

F.S.:  “.....existã  casete,  în  care,  preşedintele  Iliescu,  la  vremea  aia,  a  spus  clar,    vinã  masele  populare  ca  sã-i  eliberãm,  şi  sã.....,  deci,  i-a  chemat,  practic (!!!).  Cum  a  fost  o  insulã  de  stabilitate ?”

 

G.V.V.:  “Erau  mesaje  adresate  bucureştenilor,  în  nişte  momente,  în  nişte  situaţii,  punctuale.....”

 

F.S.:  “Chiar  şi  bucureştenilor,.....chiar  şi  lor,  în  loc  sã-i  apere,  ieşea.....”

 

G.V.V.:  “Asta  nu  era  incitare  la  violenţã,  dimpotrivã.....”

 

F.S.:  “.....dar  asta  a  adus  pânã  la  coada  cozii.....”

 

G.V.V.:  “Citaţi-mi,  ce  violenţe  s-au  produs  la  îndemnul  apelurilor  preşedintelui  Iliescu.....”

F.S.:  “Pãi  au  venit  minerii,  pânã  la  coadã.....”

 

G.V.V.:  “Minerii  n-au  venit  în  urma  apelului,  luaţi  şi  timpul  la  care  s-a  difuzat  apelul  acela  televizat  care  a  fost  înregistrat  în  Calea  Victoriei  şi,  era  cam  cu  douã  ore  dupã  ce  trenurile  plecaserã,  deci  nu,  cuvântarea  preşedintelui  Iliescu  a  fãcut    vinã  minerii”.

 

F.S.:  “Spuneţi-mi  aici,..ããã...,  ce  pãrere  aveţi  dumneavoastrã  despre  înregistrarea  aia  dintre  Chiţac  şi  Diamandescu,  în  care  spun  cã,.....sã  dea  foc  la  autobuz,.....uitaţi  cum  zice  aici,.....stenograma,  dacã-i  corect (???):     rog    informaţi  pe  domnul  preşedinte,  ne  ,.....sau,.....ne  dãm  foc  la  autobuze ?   Asta  a  fost  înţelegerea.     rog    informaţi !   Au  fost,  au  existat  câteva  discuţii  asupra  acestei  formulãri  ne    sau  ne  dãm  foc”,  iar  ei  au  spus  cã,.....a  zis    ne  ”,  iar  mai  încolo  li  s-a  pus  întrebarea    de  ce  au  spus  cã,.....cã    rog    informaţi”,  asta  a  fost  înţelegerea,    rog    informaţi”.   Dumneavoastrã  ce  opinie  aveţi,  vis-a-vis  de  aceastã  înregistrare ?”

 

G.V.V.:  “Dom’le !  Toatã  aceastã  poveste  cu  înregistrarea  asta  este  sub  semnul  echivocului”.

 

F.S.:  “Da (?!?)”

 

G.V.V.:  “Acolo,  se  formuleazã,  ããã...,  transcrieri  diferite  din  ããã...,  sonor  în  ããã...,  text,    e  dãm”,    e  ”,  totul  este  interpretabil  şi,  cred  cã,  se  exploateazã  periculos.....”

 

F.S.:  “Si  .....”Asta  a  fost  înţelegerea......”

G.V.V.:  .....eu  nu    pot  pronunţa,.....eu  nu    pot  pronunţa  asupra  veracitãţii,  întregii  transcrieri,  şi  al  ããã...,  enunţului  respectiv !”

 

F.S.:  “Sunteţi  juma’,  juma’ ?.....”

 

G.V.V.:  “Poftiţi ?”

 

F.S.:  “Sunteţi  50%,  50% ?.....”

 

G.V.V.:  Nu !  Este  absurd  ca  ããã...,  Chiţac    discute  în  ããã...,  în  fonie,  în  direct.....,  cu.....,  Diamandescu.....”

 

F.S.:  “Vreţi    spuneţi,  necodificat  ?”

 

G.V.V.:  “ããã...,  nu,  da.....,  sã-şi  propunã  sã-şi  dea  foc  ei  singuri  la  autobuze.  Iarãşi,  apare  aceastã  chestie,  care-i  complet  absurdã.....”

 

F.S.:  “Pãi,.....da,  dacã  era  un  scenariu  deja  prescris,  e.....,  e  normal !”

 

G.V.V.:  “.....da  ce  scenariu ?  adicã.....  ce ?.....  şi,.....  Po.....,  Poliţia  ããã...,  ããã...,  îşi  incendiazã  autobuzele,  pentru  ce ?”

 

F.S.:  “Da  întrebarea  asta  n-o  pun  eu,  o  pun  ãştia,  de  7  ani  de  zile,  Express”,  Flag.....ãştia,  Zig-Zag”-ul,  toţi,.....  şi  mai  nou  acum,  ããã...,  toţi,  nu  pun  eu  întrebarea  asta !”

 

G.V.V.:  “În  primul  rând,  aceastã  chestiune,  ar  trebui  s-o  elucidaţi  cu  cei  doi,  ããã...”

 

F.S.:  “Da,  da (!?!).....”

 

G.V.V.:  “.....vorbitori.  În  al.....”

 

F.S.:  “Eu  v-am  cerut  o  pãrere,  da ?.....”

G.V.V.:  “.....în  al  doilea  rând,  ããã...,  este  un  simplu  decupaj.....”

 

F.S.:  “Da (!?!).....”

 

G.V.V.:  “Noi  nu  putem  şti,  ce-au  avut  ei  în  cap,  când,  duceau  aceastã  discuţie  care,  se  duce,  în  general,  ããã...,  cum      spun,  fragmentar,  se  duce.....,  ããã....,  eliptic,  cei  doi  ştiu  la  ce  sã.....,  se  referã,  poate  acolo  spune :  aşa  ne-a  fost  înţelegerea  ca  -l  informãm.....?”

 

F.S.:  “Ahaa.....!”

 

G.V.V.:  “Deci,  ããã...,  lucrurile  sunt  foarte.....”

 

F.S.:  “Da.....,  da.....(!?!)...”

 

G.V.V.:  “.....vulnerabile,  şi  plus,  chestiunea  asta :  nu  este  de  conceput  cã,  Poliţia  şi-a  dat  foc,  la.....,  autobuze,  şi    spun  altceva :  în  condiţiile  vieţii  şi.....,  lumii  pe  care  o  cunoaşteţi,  în  România,  de  ce,  în  afarã  de,  a.....,exploatarea,  la  maximum,  pe  toate  pãrtile,  a  acestei  înregistrãri,  care  dealtfel,  cum      spun,  trebuie  verificatã  şi  dacã  este.....,  autenticã,  dacã  într-adevãr  sunt  vocile  lor,  şi  aşa  mai  departe.....”

 

F.S.:  “Ha,  ha,  ha,.....pãi  aicea  chiar  cã.....”

G.V.V.:  “De  ce ?.....De  ce  credeţi  dumneavoastrã    nu  s-a  gãsit,.....niciun,  fost  om  care  a  fost  acolo.....,  un  poliţist,  unu’  care-a  vãzut,    spunã :   Da  dom’ne,  eu  am  fost  poliţist,  acuma  nu  mai  sunt,  şi  am  primit  ordin    dau.....,  dumneavoastrã  nu-nţelegeţi    lucrurile  astea  ar  transpira ?  În  condiţiile astea,  în  care  nimeni  nu  se  mai  teme  de  nimic !.....  nimenea,  nu  a  venit,    confirme,  de  o  parte  sau  de  alta,    spunã  unu’ :  dom’ne.....”

 

F.S.:  “Eiii.....”

 

G.V.V.:  “.....eram  eu,  lângã  autobuze,  eu  student,  sau  mai  ştiu.....,  şi  am  vãzut  oameni  din  Poliţie,  cu  flacãrã  în  mânã  dând  foc  la  benzinã.....”

 

F.S.:  “Pãi  staţi    vedeţi  cã.....o  s-o  luãm  încet  acuma.....”

 

G.V.V.:  “.....în  afarã  de,.....  aceastã  frazã,  eu  nu  am  auzit  nişte  oameni  care.....,  timp  de  7  ani  de  zile.....,    facã,  mãcar  în  particular,  asemenea  dezvãluire.....”

 

F.S.:  “Da.....”

G.V.V.:  “.....ori,  credeţi  cã,  dumneavoatrã  presa,  care,  sunteţi  atât  de,..... activi,  nu  aţi  fi  gãsit  asemenea,.....  nu  aţi  fi  ããã...,  ããã...,  procurat,  nişte  mãrturisiri ?  Totul,  se  bazeazã  numai  pe  o  frazã  înregistratã  în,.....  eter,  din.....,  dintr-un  ããã...”

 

F.S.:  “Dom’ne,.....  nu  ştiu.....”

 

G.V.V.:  “.....  trafic  de  radio.....”

 

F.S.:  “O    vedem  acuma.....”

 

G.V.V.:  “.....nu  este,  o  asemenea  chestiune  nu  ţine,  în  picioare,  ş’ncodatã,  ããã...,  ããã...,  asta  dovedeşte,  cum      spun,  o,..... mentalitate,..... complet  fantasmagoricã,.....  aa.....,  exploata  la  maximum,  aceastã  boalã  a  scenariilor,  scenarita  asta.  Nu  este  serios  ca,  oameni  cu.....,  formaţia  celor  de  la.....,  Interne,  sã.....,  inventeze  asemenea  planuri,  în  care,  ei  înşişi  sã-şi  facã,  sã-şi.....  dom’ne.....  ei,.....,  adicã,  cãdem  într-o.....  rocambolesc,  într-o  imaginaţie  absolut  bolnavã,  cã.....,  unii  se  îmbrãcau  în  mineri.....”

 

F.S.:  “Daa (?!?).....”

 

G.V.V.:  “.....  alţii  se-mbrãcau,  tot  ei  erau.....,  tot  ei  se  omorau  între  ei.....”

 

F.S.:  “Pãi,  sunt.....,  sunt  între  ei,  domnu’  Voican,.....”

 

G.V.V.:  “.....adicã  pânã  la  urmã,  cum      spun.....,  ajungem,  pur  şi  simplu,  la,  o,  nebunie.....”

 

F.S.:  “Da  au  spus,.....au  spus  multi  bãtuţi,  care  au  spus  c-au  vãzut,  mâini  albe,  au  vãzut  feţe  fine,  n-au  vãzut  aceleaşi  feţe  de  mineri,  da  declaraţiile  astea  nu  sunt.....”

 

G.V.V.:  “.....astea  sunt,.....astea  sunt  lucruri  trase  de  pãr  şi,  tendenţioase.....”

 

F.S.:  “Haideţi    luãm  şi  noi  nişte  telefoane  în  direct,  ca    fie  talk-show-ul  ãla.....”

 

G.V.V.:  “Vã  rog    luaţi  toate  telefoanele.....”

 

F.S.:  “Aloo !.....Alooo !.....Bunã  seara !   Sunteţi  în  direct !.....”

 

  (  :  “Bunã  seara !”

 

F.S.:  “Bunã  seara !”

(  :  “Bunã  seara  dragã  Filip,  bunã  seara  dragã  Manuel,  bunã  seara  domnule...Voican-Voiculescu.....”

 

G.V.V.:  “Vã  salut,  bunã  seara !”

 

  (  :  “.....  şi  nu  în  ultimul  rând,  bunã  seara,  tuturor  celor  care  se  aflã,  întâmplãtor  ori  nu,  pe  aceastã  frecvenţã,  la  aceastã  orã.   Numele  meu  este  Mihai  Popescu”.

 

F.S.:  “Sã  trecem  direct  la  întrebãri”.

 

M.P.:  “Sã  trecem  direct  la  întrebare !   Stimate  domnule  Voican-Voiculescu,.....”

 

G.V.V.:  “Da,  ascult !”

 

M.P.:  “.....acceptaţi  cã,  dumneavoastrã  expuneţi  o  construcţie,  sigur    da,  logicã,  dar,  în  logica  dumneavoastrã.   Acceptaţi  acest  punct  de  vedere ?”

 

G.V.V.:  “Mai  mult !  Eu  accept    propun  o  ipotezã,  pentru    nu  sunt  deţinãtorul  adevãrului  absolut”

M.P.:  “Excepţional !   Şi  eu  sunt  adept  al  acestei  politici !  În  condiţiile  astea,  puteţi  accepta  ideea    pot  fi  şi  alte  opinii ?”

 

G.V.V.:  “Bineînţeles,  atâta  timp  cât  un  lucru  nu  este  clarificat  încã,  dupã  7  ani,  planeazã  incertitudinea  asupra  autorilor  şi  respnsabililor  chemãrii  minierilor  în  Bucureşti,  dar  şi  a  provocãrii  tulburãrilor  din  13  iunie  care,  au  generat  venirea  minierilor,  orice  pãreri  sunt  posibile”.

 

M.P.:  “Bun !   Mulţumesc  foarte  mult !     încercãm    mergem  mai  departe,  domnule  Voican.   Domnule  Voican,    rog    aveţi  amabilitatea  sã rãspundeţi  la  o  primã  întrebare.....”

 

GV.V.:  “Desigur !”

M.P.:  “Care  e  statutul  dumneavoastrã  actual ?”

 

G.V.V.:  ”Vã  rãspund  cât  pot  mai  bine.....”

 

M.P.:  “Mai  concret,  cu.....”

 

G.V.V.:  “.....dar,  n-are  nici  o  legãturã  cu,  subiectul  !?!.....”

 

M.P.:  “Are,  are  o  strânsã  legãturã !  De  ce ?   Vreau    aveţi  amabilitatea    ne  spuneţi,  cu  ce    ocupaţi  dumneavoastrã,  în  mod  concret,  acum ?”

 

G.V.V.:  “Eu  sunt.....fãrã  ocupaţie,  domnul  meu”.

 

M.P.:  “Vã  compãtimesc !”

 

G.V.V.:  “Îmi  pare  rãu,  n-am  spus-o  cu  scopul  ãsta,  dar.....”

 

M..P.:  “asta  aţi  obţinut.   Ããã...,  mergem  mai  departe.   Domnule  Voican,  dumneavoastrã  sunteţi,  spre  norocul  dumneavoastrã,  o  persoanã  publicã.   Aşa  aţi  intrat  în  conştiinţa,  nu (?),  în  conştiinţa  acestui  popor,  prin  ããã...,  rolul  pe  care  l-aţi  avut  şi  vi  l-aţi  asumat,  prin  actele  pe  care  le-aţi  comis,  în  consecinţa  acestui  rol  şi  aşa  mai  departe.....”

 

G.V.V.:  “Desigur !”

 

M.P.:  “Urmare  a  acestui  fapt,  cred    conştientizaţi  faptul  cã,  sunteţi  într-o  poziţie  oarecum  dificilã,  în  sensul    sunteţi  o  ţintã  fixã  expusã,  nu (?),  unor  lovituri  imprevizibile  care  pot  veni  din  orice  direcţie”.

 

G.V.V.:  “Vã  mãrturisesc    nu  am  o  viziune  atât  de.....dramaticã,  pentru  cã,  nu  consider    ne  jucãm  de-a  hoţii  şi  vardiştii  şi    trebuie    primesc  lovituri.....”

 

M.P.:  “Da !   Ăsta  este  dreptul  dumneavoastrã,  sigur    da,      consideraţi  aşa  cum  puteţi.....”

 

G.V.V.:  “Persoanã  publicã  nu  înseamnã    este  expusã  ultrajului !”

 

M.P.:  “Nu,  nu  neapãrat,  e  în  funcţie  de  ceea  ce  persoana  respectivã  comite,  ca    spunem  aşa,  nu ?”

 

G.V.V.:  “Da !”

 

M.P.:  “Bun !    mergem  mai  departe !”

 

G.V.V.:  “Vã  urmez !”

 

M.P.:  “Ããã...,  la  momentul  în  discuţie,  13-15  iunie,  datã  fiind  poziţia  pe  care  o  ocupaţi  în  ierarhia  structurilor  de  putere,  la  acel  moment,.....”

 

G.V.V.:  “Daaa.....”

M.P.:  “...ce  ar  fi reprezentat  pentru  integritatea  persoanei  dumneavoastrã,  un  refuz  de  implicare  rezultat,  eventual,  în  urma  unei  evaluãri  lucide  a  consecinţelor  unei  asemenea  implicãri,  atât  pentru  un  numãr  imprevizibil  de  oameni,  ce  ar  fi  fost  ameninţaţi  de  evenimente,  cât  şi,  în  ceea  ce  privea,  eu  ştiu,  imaginea  pe  care  o  produceau  evenimentele  respective,  la  adresa  României ?”

 

G.V.V.:  “Domnul  meu,  da  eu  nu  m-am  implicat  cu  nimic.   Evenimentele  ne-au  luat-o  înainte.   La  un  moment  dat  ããã...,  alo !.....”

 

M.P.:  “Da !     ascult !”

G.V.V.:  “La  momentul  respectiv,  pe  mine,  evenimentele  m-au  surprins,  împreunã  cu  aproape  90  de  senatori  ai  F.S.N.,  în  plinã....., în  primele  mãsuri  de  organizare  a  grupului  nostru  parlamentar.   Abia  la  6  dupã-masa,  am  aflat  tot  ce  s-a  întâmplat.  Cineva,  a  intrat  şi  mi-a  mai  spus,  nu  mi-a  venit    cred,  am  crezut    sunt  exagerãri,  apoi  am  vãzut  fumul  care  se  ridica  din  diverse  puncte,  eram,  în  clãdirea  Comitetului  Central  şi,  m-am  dus  la  Guvern.   Acolo  am  constatat  şi  am  aflat  cã,.....  tot  ce  se  produsese  de  la  ora  14  pânã  atuncea,  deci,  practic,  evenimentele  ne-au  luat-o  înainte  şi,  nu  m-am  implicat.  În  ce  priveşte  funcţia ?   Eram  încã,  vice-prim  ministru,  dar  în  acelaşi  timp  eram  senator  ales,  eram  exact  în  perioada  de  tranziţie,  urma  peste  o  sãptãmânã,    predau,  deci  eram  în  lichdarea  cabinetului,  nu  mai  eram  într-un  exerciţiu  în  forţa  atribuţiilor  mele  şi,  dincolo,  urma      instalez  ca  senator,  când  se  deschidea  Parlamentul.   Deci,  cam  asta  era  misia  mea.  Şi,  nu  m-am  implicat  în  nici  un  fel !   Am  aflat,  tot  ce  s-a  întâmplat,  ããã...,  minerii  au  venit  ããã...,  peste  bucureşteni,  cum  ştiţi,  adicã,  în  ce  consideraţi    constã  implicarea  mea,  directã,  ca  persoanã ?”

 

M.P.:  “Pãi,  implicarea  dumneavoastrã  decurgea,  în  mod  logic,  din  funcţia  pe  care  o  ocupaţi,  la  momentul  respectiv”.

 

G.V.V.:  “Aşa,  şi (???).....”

 

M.P.:  “Ããã...,    rog    îmi  permiteţi.....”

 

G.V.V.:  “Eu  nu  reprezentam.....”

 

M.P.:  “Vã  rog  sã-mi  permiteţi  şi  mie    vorbesc,    rog    nu  recurgeţi  la  metoda  Iliescu  cã,…  este  jenant”.

 

G.V.V.:  “Eu  nu  cunosc  metoda  Iliescu”.....

 

M.P.:  Metoda  Iliescu  este  discursul  fluviu,  ca    fiu  concret !   Ããã...,  vãd    şi  dumneavoastrã  excelaţi  în  aceeasi  manierã.”

 

G.V.V.:  “Este  un  dialog,  nu  un  discurs !”

 

M.P.:  “Da,  dar,  modul  cum  îl  abordaţi  dumneavoastrã  îl  transformã  în  ceea  ce este !”

 

F.S.:  “Gata,  gata,  haideţi    nu  mai  purtãm  discuţii.....”

 

M.P.:  “Nu,  nici  vorbã,  nici  vorbã,  la.....  acţie  şi  reacţie.   Ããã...,  domul  Voican,  haideţi    încercãm    mergem  mai  departe.....,  cu  amabilitatea.....”

 

G.V.V.:  “Staţi  puţin,  dumneavoastrã  nu  m-aţi  convins  cu  ce  m-am  implicat  eu  în  13-15  iunie ?”

 

M.P.:  “Domnu’  Voican,  eu  nici  nu  încerc      conving  de  ceva,  în  privinţa  asta.....  dumneavoastrã  trebiue    fiţi  convins,  înaintea  oricui”.

 

G.V.V.:  “Nu.....,  dar  aţi  adus  în  discuţie  implicarea  mea.....”

 

M.P.:  “Pãi,  absolut !   În  calitate.....”

 

G.V.V.:  “Bine,  bine,  dar  expuneţimi-o.....”

 

M.P.:  Excepţional !   V-o  expun !   Domnu’  Voican,  în  calitate  de  vice-prim  ministru,  dumneavoastrã  “bântuiaţi”,  hai    folosesc  aceastã  expresie,  între  un  local  şi  altul,  în  nişte  momente  cruciale  pentru,  pentru  România,  înainte  de  orice  altceva ?”

 

G.V.V.:    Şi  care.....”

 

M.P.:  “Dupã  descrierea,  dupã  descrierea  dumneavoastrã,    fim  bine  înţeleşi.   Şi  mai.....”

 

G.V.V.:  “Da.....”

 

M.P.:  “Şi  mai  remarc,  în  legãturã  cu  asta,  nişte  inadvertenţe  logice,  pe  care  dumneavoastrã  vi  le  asumaţi,.....   E  dreptul  dumneavoastrã,  evident,  dar  hai    le  enumerãm  şi    vedem  dacã  le  acceptaţi  ca  atare,  ca  fiind  inadvrtenţe  logice”.

 

G.V.V.:  “Vã  rog,...”

 

M.P.:  “Iatã-le  (!!!),  în  succesiunea  lor.   Domnul  Voican,  în,  în  introducerea  asta,  care  a  avut  loc  pânã  acuma,  dumneavoastrã  aţi  folosit  câteva,  câţiva  termeni,  cu  o  conotaţie  precisã.   Iatã-i,  care  ar  fi :  insurgenţi”,  la  adresa  unor  persoane  care  erau  într-un  numãr,  pare-se,  extrem  de  limitat  şi,  dumneavoastrã  ştiţi  foarte  bine  asta,  în  momentul  în  care  s-a.....,  a  avut  loc  intervenţia,  sub  forma  sub  care  a  avut,  da ?   Pe  de  altã.....”

 

G.V.V.:  “Ããã...,  insurgenţi,  numesc  pe  cei  care  au  atacat  şi,  incendiat,  Poliţia  Capitalei,  distrugând  fişierul  de  evidenţã  al  populaţiei,  cei  care  au  atacat  Ministerul  de  Interne  şi  care  au  devastat  2  etaje  din  Televiziune.   Dumneavoastrã,  ce  nume  le  daţi  acestor  “atacanţi”,  poftim ?”

M.P.:  “Domnu’  Voican,  aicea  am      refer  la  o  altã  afirmaţie  a  dumneavoastrã.   Dumneavoastrã  folosiţi  termenul  de  afirmaţii  false  dar,  cum  se  face  cã,  aceste  afirmaţii  au  valoare  de  fals,  numai  când    privesc,  când    incrimineazã,  sub  o  formã  sau  alta,  pe  dumneavoastrã,  cei  care  reprezentaţi  puterea,  şi  nu  în  alte  circumstanţe ?”

G.V.V.:  “Domnule,  eu  spun  cã,  nu  este  verosimil  ca  noi    ne  fi  organizat  tulburãri  împotriva  noastrã.....”

 

M.P.:  “Este  perfect  verosimil,  dar,  nu  este  verosimil  în  logica  onstruitã  de  dumneavoastrã !   Pentru  cã,  într-un  lanţ  logic,  este  suficient    introduci,  o  verigã  falsã,  şi  aceasta  este  veriga  pe  care  dumneavoastrã  v-aţi  strãduit  s-o  introduceţi,  pentru  a  perturba,  a,  a,  eu  ştiu,  a  disturba,  sensul  întregului  lanţ  logic  şi  deci,  concluzia  finalã”.

 

G.V.V.:  “Pãi,  spuneţi-mi  dumneavoastrã  motivul  pentru  care  am  fi  organizat  noi  atacarea  Poliţiei,  Internelor  şi  Televiziunii  în  13  iunie.....”

 

M.P.:  “Foarte  simplu,  domnu’  Voican,  pentru  a    asigura  liniştea”,  pe  care  regimul  pe  care  l-aţi  instaurat,  şi  a  durat  7  ani  de  zile,  ããã...,  cum    spun,  constituia  motv  de,  eu  ştiu,  de  voinţã,  de  dorinţã  şi,  spre  asta  tânjeaţi”.

 

G.V.V.:  “Nu  e  de  sperat    stã  în  picioare  cã,  atunci  când  câştigi  alegerile,  cum  le-am  câştigat  noi,  aveam  nevoie    tocmim  nişte  oameni    atace  3  instituţii  importante  din  Bucureşti,    le  devasteze,  ca  pe  urmã    vinã  minerii,  ca  o  reacţie  la aceste  atacuri,    creeze  alte  tulburãri,  care  ne-au  costat  enorm  în  imagine ?     rog,  este  un  punct  de  vedere,  dar  mie  nu  mi  se  pare  cã,  cineva  cu  mintea  întreagã  ar  putea    conceapã  asemenea  scenarii  şi,  ar  recurge  la  asemenea  mijloace  atunci  când,  este  câştigãtor,  în  condiţiile  în  care  am  fost  noi”.

 

M.P.:  “Domnu’  Voican,  iarãşi  straniu  ş  sunt,  cum    spun,  surprins,    recurgeţi  chiar  şi  la  invectivã,  ããã...,  cu  mintea  întreagã”,    refer  la  aceastã  formulare.  Domnu’  Voican,.....uitaţi  ce  se  întâmplã,  ããã...,  timpul,  scurgerea  acestor  7  ani  a  dovedit  cã,  dumneavoastrã,  de  la  bun  început,  din  momentul  ããã...,  25  decembrie  1989.....”

 

G.V.V.:  “Da,.....”

 

M.P.:  “..... şi  pânã  în  momentul  15  noiembrie  1997,  v-aţi  aflat  într-o  permanentã  şi  gravã  crizã  de  legitimitate.   Aţi,  aţi,  cum    spun,  creat  aceastã  stare,  de  la  bun  început,  prin  acel  ããã...,  prin  acea  diversiune  pe  care  a  constituit-o  ããã...,  transformarea  C.F.S.N.-ului  în  partid  politic,  şi  de  aicea  a  rezultat  fondul  pe  care,  contestarea  permanentã  a  puterii  pe  care  dumneavoastrã  aţi  instaurat-o,  a  persistat  timp  de  7  ani.   Sunteţi  de  acord ?”

 

G.V.V.:  Nu !   Domnule    reamintesc    un  act  revoluţionar  este  un  act  arbitrar,  violent,  brutal,  împotriva  unei  ordini  existente”.

 

M.P.:  “Da,  domnule  Voican.   Aşa.....”

 

G.V.V.:  “Puterea  noastrã  decurge  din  Revoluţia  care  s-a  produs  în  22  decembrie.  Noi  am  luat  puterea  printr-un  act  revoluţionar.     este  aşa,  nimeni  nu  ne-a  contestat  atunci,  toatã  populaţia  bucureştiului  a  stat  pe  strãzi  în  mai  multe  puncte,  contribuind  la  succesul  şi  la  consolidarea  regimului  nostru.   Din  acest  punct,  decurge  legitimitatea  noastrã,  prin  act  revoluţionar.   Ãsta  nu  este  un  act  legal,  este  un  act  arbitrar.  Au  urmat  apoi,  alegerile  din  20  mai,  care  n-au  fost  contestate  de  nimeni,  care  ne-au  conferit  o  legitimitate  electoralã.   Din  acel  moment,  urmeazã  perioada  care  o  cunoaşteţi,  n-are  rost    mai  reiterez.   Dovadã    am  fost  cinstiţi,    ceea  ce  am  pus  în  operã,  de  atunci  pânã  acuma,  a  pemis  ca  în  ‘96    pierdem  alegerile.  Noi  am  creat  acest  sistem  care  a  funcţionat  în  felul  ãsta”.

 

F.S.:  “Cum  comentaţi  declaraţia  preşedintelui,  ex-preşedintelui  Iliescu,  care  a  spus    nu  vom  candida,  eu  nu  voi  candida  la  preşedenţie”,  ca  ulterior,    se  constituie  în  partid  şi  sã.....,  cum  comentaţi  aceastã  ããã...”

 

M.P.:  “întorsãturã”.....

 

G.V.V.:  “La  ce  moment    referiţi ?”

 

F.S.:  “Atunci,  atunci  când.....”Eu  nu  voi  candida  la  preşedentia  României,    nu  voi.....nu  voi  face  un  partid  politic  şi.....”

 

G.V.V.:  “Eu  nu-mi  amintesc.....,  nu-mi  amintesc  acuma  de  o  asemenea  declaraţie.....”

 

F.S.:  “Da,  a  fãcut  treaba  asta.....”

 

G.V.V.:  “Nu  ştiu,  dumneavoastrã  o  spuneţi,  este  posibil  dar,  dupã  cum  ştiţi,  în  politicã  te  poţi  rãzgândi”.

 

F.S.:  “Mda......”