CINE  POARTà RESPONSABILITATEA  ŞI,  CINE  SUNT  VINOVAŢII  PENTRU  PRODUCEREA,  DESFÃŞURAREA  ŞI  CONSECINŢELE  MINERIADEI  DIN  13-15  IUNIE  1990 ?       -  Mihai Gheorghiu

 

Introducere

 

   De  7  ani,  între  13  şi  15  iunie,  are  loc  o  tristã  şi  jenantã  aniversare.   Se  mai  aniverseazã  încã  un  an  de  când,  într-o  ţarã,  cu  pretenţii  la  vocaţie  şi  recunoaştere  europeanã,  au  putut  fi  puse  la  cale  şi  sãvârşite,  atrocitãţi  de  filiaţie  medievalã,  comise  de  un  grup  social  -  incitat,  îndoctrinat,  organizat  şi  condus  din  umbrã  -  împotriva  populaţiei  civile  a  unui  oraş,  populaţie  care,  n-a  avut  altã  vinã  decât  aceea  de  a  se  fi  aflat  din  întâmplare  pe  strãzi  -  în  calea  brutelor  dezlãnţuite.

   Ca  şi  imaginile  datând  din  timpul  Revoluţiei  române  televizate  în  direct”,  şi  cele  ale  acestui  moment  ruşinos  de  atroce,  au  cutreierat  micile  ecrane  ale  întregului  mapamond,  stârnind,  pe  bunã  dreptate,  repulsie,  indignare  şi,  în  ultimã  instanţã,  dispreţ  pentru  o  ţarã  în  care,  cu  zece  ani  înainte  de  finele  secolului  XX,  asemenea  lucruri  se  mai  pot  petrece.   Şi  nu  în  Africa,  nu  în  America  Latinã,  nici  în  Asia  ci,  undeva,  în  estul  Europei.   Într-o  ţarã  care,  cu  numai  6  luni  în  urmã,  pretindea    doreşte    se  înscrie  pe  linia  democraţiei  în  concertul  ţãrilor  central  ori  nord  europene.

   Oricum  ar  fi,  inevitabilul  s-a  produs.   Straniu  şi  inexplicabil,  ruşinos  şi  jenant  este  însã  faptul  cã,  anii  trec  şi  nu  se  poate  ieşi  din  impasul  inexplicabil,  la  prima  vedere,  al  gãsirii  rãspunsurilor  la  întregul  cortegiu  de  întrebãri  pe  care  acel  oribil  accident  le-a  ridicat.   Întrebãri  care,  frãmântã  şi  lasã  deopotrivã  consternatã  opinia  publicã  internã  şi  internaţionalã.

   Ca  şi  setul  de  întrebãri  legate  de  tenebroasele  circumstanţe  ale  Revoluţiei  române”,  nici  acest  din  urmã  set  de  întrebãri  nu  reuşeşte  sã-şi  poatã  gãsi  rãspunsurile.

   Au  loc  alegeri  libere”,  se  schimbã  echipe  guvernamentale  ori  parlamentare,  se  nasc  şi  mor  regimuri  dar,  în  privinţa  aflãrii  rãspunsurilor  la  aceastã  multitudine  de  întrebãri,  nu  se  înregistreazã  nici  un  progres.

   Suntem  oare,  victimele  unei  monstruoase  conjuraţii,  trãim  o  realitate  virtualã,  suntem  sistematic  minţiţi  şi  noi  nu  vrem    facem  absolut  nimic  pentru  a  ne  depãşi  aceastã  stare ?

   Sunt  întrebãri  pe  care,  cei  lucizi  nu  şi  le  pot  refuza,  iar  pe  cei  vinovaţi  fãcându-i    se  inflameze.   Pentru  cã,  vinovãţia,  se  pare,  este  în  egalã  mãsurã  împãrţitã,  între  autori  şi  executanţi,  la  care  se  adaugã  şi  victime  ori  martori,  ce  pot  rãmâne  pasivi,  indiferenti  ori,  prefãcut  preocupaţi,  de  orice  altceva  în  afarã  de  adevãr.

   Ponderea  statisticã  a  acestora,  certitudinea  care  îi  dominã,  precum    ei  ar  reprezenta  normalitatea”,  se  pot  constitui  în  unice  explicaţii,  pentru  toate  neîmplinirile,  pentru  toate  eşecurile,  pentru  imaginea  şi  destinul  României,  cu  trimiteri  spre  un  viitor  indefinit  şi  tenebros.

   Iatã  de  ce,  acest  eseu  încearcã    se  constituie  într-un  duş  rece”,  un  şoc  menit    scuture  tot  ce  este  abject  în,  din  pãcate,  atât  de  mulţi  dintre  compatrioţii  noştri.

   Pornind  de  la  cele  douã  evenimente  radiofonice,  consumate  cu  ocazia  ultimei  aniversãri,  a  7-a,  anterior  consemnate,  utilizându-le  conţinutul,  bogat  în  mãrturii  şi  semnificaţii,  vom  construi  acest  eseu,  în  genul  unei  demonstraţii  -  aproape  matematice  -  care  pentru  cititor    se  încheie  cu  familiarul  Quod  erat  demonstrandum” !

    Şi  cum,  peste  toate  celelalte,  uitarea,  se  constituie  într-un  soi  de  scuzã  şchioapã  a  multora  din  noi,  vom  începe  printr-o  scurtã  enumerare  retrospectivã  a  faptelor,  evenimentelor  şi  situaţiilor  scurse  peste  noi  în  aceşti  ultimi  7  ani.

   Desigur,  acolo  unde  va  fi  cazul,  vom  face  şi  succinte  comentarii  ori  vom  recurge  la  citate,  având  menirea    faciliteze  înţelegerea  unor  dedesubturi  ce  ar  putea,  eventual,    scape  unora,  pretins,  neavizaţi.