CINE  POARTà RESPONSABILITATEA  ŞI,  CINE  SUNT  VINOVAŢII  PENTRU  PRODUCEREA,  DESFÃŞURAREA  ŞI  CONSECINŢELE  MINERIADEI  DIN  13-15  IUNIE  1990 ?    - Mihai Gheorghiu

 

 

   Cine  a  fost  implicat ?

 

   Pentru  a  putea  rãspunde  la  aceastã  întrebare,  se  impune  o  micã  lãmurire  prealabilã.

   Indiferent  cine  a  fost  implicat,  înainte  de  toate,  trebuie    admitem    în  ansamblul  evenimentelor  din  13-15  iunie  1990  au  existat  douã  planuri (niveluri  ori  paliere)  de  implicare :  primul,  politic,  cu  rol  de  concepţie  şi  coordonare,  şi  al  doilea,  executiv,  cu  rol  de  punere  în  aplicare  şi  ducere  la  bun  sfârşit  a  tot  ce  a  presupus  ansamblul  evenimentelor.

 

   Ori,  pentru  a  menţine  convenţia  de  nominalizare  adoptatã  în  secţiunea  precedentã,  actorul  O,  trebuie    admitem  cã,  nu  dispunea  la  momentul  desfãşurãrii  evenimentelor  decât  cel  mult  de  palierul  politic.   Spunem  cel  mult,  pornind  de  la  premisa    este  extrem  de  discutabil  ca  froţele  sale  componente    fi  putut  deveni  solidare  în  ideea  operationalizãrii  şi  susţinerii  cu  sorţi  de  izbândã  a  unui  puci  menit    rãstoarne  situaţia  politicã  rezultatã  la  20  mai  1990.

 

   Cât  priveşte  palierul  executiv,  nu  poate  fi  credibil  ca  atâta  timp  cât  tot  ce  poate  fi  încadrat  în  coneptul  de  logisticã (instituţii,  materiale  şi  oameni),  aparţinea  adversarului,  el    fi  putut  întreprinde  ceva.

 

   Acelaşi  lucru  îl  putem  susţine  şi  în  privinţa  actorului  R.   Cu  precizarea  suplimentarã,  în  cazul  acestuia,    el  nu  dispunea  nici  măcar  de  palierul  politic.

 

   Aşadar,  nu  poate  rãmâne  în  discuţie  decât  actorul  P.

   Am  aflat,  în secţiunea  anterioarã,  care  erau  mobilul,  momentul  şi  contextul  alese  pentru  întregul  proiect.

   Dupã  consumarea  evenimentelor  din  13-15  iunie”,  de  la  momentele  imediat  urmãtoare  şi  pânã  azi,  s-au  expus  tot  felul  de  puncte  de  vedere,  teorii  ori  scenarii.   Au  avut  loc  sute  de  conferinţe  de  presã,  susţinute  de  partide  politice,  reprezentanţi  ai  Parlamentelor (între  timp  succedându-se  douã),  ai  executivelor (şi  în  privinţa  acestora  situaţia  fiind  identicã),  ai  Comisiei  Parlamentare  de  anchetare  a  evenimentelor.....”,  personalitãţi  publice,  analişti  şi  mafalde.   S-au  publicat  ambele  versiuni  ale  Raportului  Comisiei  Parlamentare  de  anchetare  a  evenimentelor....  care  a  poposit  pânã  şi,  tocmai,  la  Consiliul  Europei.  S-au  scris  chiar  şi  câteva  cãrţi  pe  tema  în  discuţie.

 

   În  toate  situaţiile  enumerate  aici,  apartenenţii  puterii,  care  a  rãmas  aceeaşi,  în  esenţã,  pe  întregul  parcurs  al  celor  7  ani,  în  numeroasele  lor  apariţii  ori  intervenţii  au  susţinut,  vehement  şi  obstinat,  ca  fiind  absurdã  o  incriminare  a  puterii  în  raport  cu  cele  petrecute,  cu  conjunctura  şi  efectele  imediate  şi  de  perspectivã.  Şi,  în  toate  aceste  situaţii,  au  vorbit  mult,  foarte  mult,  vânturãnd  tot  felul  de  ipoteze,  încadrabile  între  hilar  şi  fantastic,  nu  puţine  dintre  ele.   Dar,  peste  toate,  au  vorbit  oferind  astfel  posibilitatea  unui  volum  suficient  de  informaţie  care,  selectat  şi  ordonat  poate  fi  utilizat  la  decriptarea  enigmei  ce  pluteşte  asupra  orchestrãrii,  autoratului  şi  contribuţiei  aduse  în  consumarea  faptelor.

   Noi,  ne  vom  mãrgini  numai  la  douã,  şi  cele  mai  recente,  materiale  avute  în  vedere  în  cuprinsul  acestui  eseu.   Este  vorba  de  cele  douã  stenograme  ale  unor  emisiuni  de  radio  consumate  în  seara  zilei  de  15  iunie  1997.

 

   Analizând  aceste  surse,  se  pot  obţine,  cu  destulã  claritate,  câteva  versiuni  ale  scenariului  original  ce  a  stat  la  baza  evenimentelor  din  13-15  iunie  1990”,  cele  mai  multe  oferite  chiar  de  cei  implicaţi,  în  ciuda  vehemenţei  cu  care îşi  neagã  aceastã  implicare.   Lucru  nu  lipsit  de  semnificaţie, fiecare  dintre  aceştia  se  strãduie  însã,  dupã  posibilitãţi,    abatã  în  orice  altã  direcţie  atenţia,  într-un  demers  cu  atât  mai  incriminant  la  adresa  propriei  situaţii.

 

   În  cele  ce  urmeazã,    vom  oferi  aceste  versiuni  într-o  ordine,  sugestivã,  sperãm  noi.

 

 

   Versiunea  ION  ILIESCU

                                                  Obţinutã  în  urma  declaraţiilor  sale  din  Dialogul  sãptãmânii  de  la  B.B.C.

 

   În  contextul  vieţii  politice  din  prima  jumãtate  a  anului  ‘90,  când  forţele  din  opoziţie  au  apelat  la  presiunea  strãzii  încã  de  la  începuturi,  12  ianuarie,  28  ianuarie,  18  februarie,  Târgu  Mureş  şi  Piaţa  Universitãţii,  care  nu  au  fost  un  spectacol  folcloric,  de  agrement,  cum  încearcã  -l  prezinte  unii,  ci  pentru  noi,  a  reprezentat  un  spin  iritativ  permanent,  o  platformã  electo.....,  o  tribunã  electoralã  cu  o  notã  agresivã,  Piaţa  Universitãţii  a  fost  o  tribunã  de  incitare  la  urã,  exclusivism,  la  intoleranţã  şi  chiar  şi  la  vionenţã.

   Puterea  de  atunci,  a  pus  la  cale  evenimentele  din  13  iunie,  montând  perturbãri  în  viaţa  publicã.   A  fost  o  treabã  bine  pregãtitã  şi  trebuie  înţeles  cã,  la  trei  sãptãmâni  dupã  alegeri,  cum  se  stinsese  tot  fenomenul  chestiunii  Pieţii  Universitãţii  şi  se  pregãtea,  convocarea  noului  Parlament.....,  ori  era  clar,  o  chestie  fireascã   şi  crea  premizele  pentru  a  curãţi  Piaţa.

   Era  însã  vorba  de  starea  psihologicã  a  Poliţiei.   Pãi,  care  Poliţie ?     ministrul  de  Interne  Chiţac  s-a  acuns !   De  fricã    restabileascã  ordinea !   Nu  de  efective  este  vorba !

   Eu  am  apelat  la  populaţia  Bucureştiului,  -şi  apere  instituţiile  de  drept,  de  stat !   Dar  cum  nu  a  rãspuns  satisfãcãtor,  în  ultimã  instanţã,  am  apelat  la  armatã.   Şi  armata  avea  însã,  reţinerile  ei.

   Şi  atunci,  am  chemat  minerii !

   Nu  e  vorba  de  nici  o  explicaţie  pentru  garniturile  de  tren !   Ce ?   Noi  sîntem  în  Africa ?   Avem  o  reţea  de  cãi  ferate  foarte  densã  şi  se  cãlãtoreşte  de  la  Petroşani  la  Bucureşti,  fãrã  dificultãţi !

   Da !   Au  venit  cu  miile  de  mineri !   Nişte  garnituri  de  tren  se  aranjeazã  rapid.  Nu  asta-i  problema !

   Dar  nu  ata-i  chestiunea !

   Da’  nu  minerii  au  venit  primii  în  Bucureşti !   În  primul  rând,  în  dupã-amiaza,  respectiv,  în  seara  de  13  şi  în  14  iunie,  au  fost  bucureştenii.   În  primul  rând,  erau  îngroziţi  de  scenele  la  care.....  de  groazã,  la  care  asistaserã  în  13  şi,  mai  ales,  de  ce  au  vãzut  oamenii  şi  la  Televiziune.   Deci,.....  instituţia  aceasta  care  a  relatat  toatã  desfãşurarea  şi  a  Revoluţiei  române  şi  a  evenimentelor  ulterioare.   Deci  chestiunea  are  o  amplitudine  mult  mai  mare !

   Şi  minerii,  s-au  simţit  obligaţi,  şi  ei,  ca  factor  social,  care  vin    apere  instituţiile,  pe  care  le-a  generat,  Revoluţia  românã,  şi  deci,  cei  care  nu  voiau    recunoascã  rezultatul  alegerilor  din  20  mai,  au  fost  obiectul  acestei  reacţii  a  societãţii  româneşti  şi  a  muncitorimii  bucureştene,  a  cetãţenilor  bucureşteni  şi,  inclusiv  a.....  minerilor.   Care  au  fost  aplaudaţi,  când  au  ajuns  în  capitalã,  de  cãtre  populaţia  Bucureştiului.   Pentru    au  vãzut  în  ei,  neavând  alt  sprijin,  Poliţia  fiind  total  absentã,  şi-au  zis.....,  iatã  vin  mãcar  ãştia  -şi  asume  rãspunderea,  -i  punã  la  punct  pe  aceşti  vandali  care  vroiau    ne  arunce  în  anarhie.

   Putea    fie  rãzboi  civil !  doamnã !   Putea    fie  rãzboi  civil,  numai    n-aveau  forţa  necesarã  ca    meargã  pânã  acolo !

   Aşa  cã,  în  primul  rând  minerii,  trebuiau  salutaţi,  şi  eu  d-aia  i-am  salutat.   Pentru    au  salvat  societatea  şi  în  acelaşi  timp  pe  noi,  de  acţiunile  unor  elemente  anarhizante.

   Domnul  Coposu  a  fãcut  o  declaraţie  publicã,  la  conferinţa  de  presã,  inclusiv  a  BBC-ului,    au  venit    rãstoarne  guvernul,  FSN-ul.   Aia  a  fost  începutul  care  s-a  perpetuat  pânã  la  13  iunie.  Iatã  unde  este  originea  şi  cine  sunt  vinovaţii    a  trebuit    chem  minerii.

   Eu    simt  responsabil  pentru  ceea  ce  s-a  fãcut  pentru  a  stabiliza  viaţa  publicã  din  România !

   Am  cãutat,  de  fiecare  datã  soluţii  politice,  pentru    aveam  posib.....,  chiar    fi  vrut,  aveam  posibilitatea    apelãm  la  mijloace  de  forţã.   Ori  apariţia  oamenilor.....”

 

 

    Prima  versiune  GELU  VOICAN-VOICULESCU

                                                                                           Obţinutã  în  urma  declaraţiilor  sale  şi  ale  celorlalţi  interviewaţi  din  Dialogul  sãptãmânii  de  la  B.B.C.  şi  intervenţiei  şi  rãspunsurilor  oferite  în  cadrul  talk-show-ului  postului  de  radio  UniPlus

 

 

   Eu  am  avut  un  fel  de  ããã.....,  participare,  la  atacurile  care  au  avut  loc  în  ziua  de  13,  ca  vice-prim  ministru  am  avut  o  contribuţie  la,  chemarea  şi  venirea  mineilor.  Acuma’  trebuie      spun    acest  lucru  nu   se  realizeazã  cu  una  cu  douã,  minerii  nu  sunt  nişte  oameni  care,  la  un  simplu  telefon,  vin  în  Bucureşti.

   Eu  spun    am  pregãtit,  contrariposta,  reacţia  aceea  de  la.....,  începând  cu  orele  14,  care  s-a  soldat  cu  toate  atacurile  celor  trei  instituţii  care  vi  le-am  spus.   E.....,  probabil,  cã.....,  am  premeditat  şi,  aducerea  minerilor,  pregãtind  şi  fãcând  posibil,  materialmente,  acest  lucru.   Eu    aflam,  apoi,  cu  Petre  Roman,  cu  Ion  Iliescu,  şi  de  faţã  cu  mulţi  alţii  în,  Calea  Victoriei,  în  Palatul  Victoria,  când,  am  primit  vestea,  venirii  minerilor.

   Petre  Roman  s-a  luat  cu  mâinile  de  cap,  pentru    şi-a  dat  seama  de  impactul  negativ  care-l  va  avea  el,  asupra  opiniei  publice.

   Dar  nu  mai  puteau  fi  împiedicaţi.   Aşa  cum  n-au  putut  fi  împiedicaţi  nici  în  septembrie,  când  veneau  clar  chemaţi  de  mine    dãrâme  guvernul.....”   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

 

     înteleg  atunci    puterea,  nu  controla  la,  în  acel  moment,  ţara ?   (NN:  Rodica  Chelaru)

 

   În  mare  parte  da,  doamnã !  Adicã,  erau  ããã.....,  erau  factori  care  nu  se  supuneau  şi,  erau  o  întreagã  reţea  subversivã  care  putea  acţiona,  la  cheremul  meu,  pe  fondul  aparentei  lipse  de  experienţã  a  guvernului,  a  unei  crize  generale  de  legitimitate  şi  autoritate.  În  ‘90,  Uniunea  Sovieticã  era  foarte  ããã.....,  puternicã  încã  şi,  era  principalul  nostru  sprijin  şi  vecin.”   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

 

   “Ããã.....,    îndoiesc    Uniunea  Sovieticã  ar  fi  fãcut  ããã.....,  ceva  împotriva  ããã.....,  ããã.....,  lui  Ion  Iliescu  şi  a  echipei  ããã.....,  sale.”   (NN:  Mihai  Gheorghiu)

 

   Nu.....,  a  României !  Indiferent  cine  ar  fi  fost  la  conducere.”   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

 

   “Ion  Iliescu,  a  fost  extrem  de  generos,  a  semnat  acel  tratat  cu  Uniunea  Sovieticã.....”   (NN:  Mihai  Gheorghiu)

 

   Ei  şi ?  Ce-i  cu  asta ?”   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

 

   “Ããã.....,  cert  este    e  greu    ţi-l  reprezinţi  pe  fostul  preşedinte  al  României  ca  un  om  ããã.....,  pe  care.....,    rog  ããã.....,  pe  care  Moscova  l-ar  fi  dorit  înlãturat  cu  orice  preţ,  ããã.....,  de  la.....,  de  la  putere.”   (NN:  Mihai  Gheorghiu)

 

   Aşa  şi  era.....,  dar  s-a  realizat  o  îngrozitoare  compromitere  a  imaginii  României,  care  ne-a  aruncat  cu  foarte  mulţi  ani  îndãrãt,  aşa  cum  şi,  urmãtoarea  mineriadã  şi,  ultima,    sperãm,  a  produs  un  prejudiciu  imens,  nu  s-a  mai  fãcut  ããã.....,  convertibilitatea  monedei,  s-a  întrerupt  un  anumit  curs  al  reformei  care  nu  convenea,  şi  aşa  mai  departe  şi  ããã.....,  ããã.....,  încrederea  investitorilor  strãini  a  revenit,  abia  dupã  un  an  jumate,  în  raport  cu  ‘91.”   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

 

   “Este  evident    imaginea  ããã.....,  României  a  fost  ããã.....,  compromisã  şi    daunele  au  fost,  au  fost  imense.  Dar  e  interesant  de  observat  ããã.....,  ããã.....,  cui  i-a  folosit,  ããã.....,  şi  ããã.....,  ããã.....,”   (NN:  Mihai  Gheorghiu)

 

   Celor  interesaţi  ca  România    nu  intre  în  Europa !”   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

 

   “În  aceastã  ordine  de  idei  trebuie    credem  cã.....,  Uniunea  Sovieticã.....”   (NN:  Mihai   Gheorghiu)

 

 

 

   A  doua  versiune  GELU  VOICAN-VOICULESCU

                                                                                             Obţinutã  în  urma  declaraţiilor,  intervenţiei  şi  rãspunsurilor  sale  oferite  în  cadrul  talk-show-ului  postului  de  radio  UniPlus

 

G.V.V.:  Mie  nu  mi  se  pare    este  hazardat    se  susţinã  cã,  la  nivelul  puterii,  s-a  decis,  chemarea  minerilor,  din  moment  ce  nu  contrazice  logica  politicã  de  atunci.   Reamintesc  cã,  la  momentul  acela,  eram  în  preajma  deschiderii  lucrãrilor  Parlamentului,  ceea  ce  numeşte  domnul  Dejeu  puterea,  erau  forţe  politice  care  câştigaserã  alegerile,  cu  majoritate  zdrobitoare,  67%  în  Parlament,  preşedintele  Iliescu,  personal,  cu  83%  din  voturi,  deci,  eram  într-o  poziţie  triumfãtoare  dar,  aveam  un  interes  sã,  slãbim  opoziţia,    o  intimidãm  şi,  puteam,    ne  înscenãm,  noi  înşine,  tulburãri  care,    genereze  dezordine  şi,    umbreascã  tocmai  acest  debut  al  vieţii  parlamentare,  al  instalãrii  primului  guvern  cât  de  cât  mai  legitim,  şi  nu  este  absurd,    creadã  cineva  cã,  nu  aveam  interesul  sã,  provocãm  astfel  de  tulburãri  în  scop  de  intimidare.

   Pe  de  altã  parte,  atunci  când  s-a  luat  decizia  ca  în  dimineaţa  de  13  iunie,    se  evacueze,  Piaţa  Universitãţii,  de  resturile,  inocenţilor,  care  încã  mai  blocau  acel  punct,  am  prevãzut  ca,  la  ora  prânzului,    se  simuleze  o  reacţie  violentã,  cu  atacul  a  trei  instituţii  de  stat,  Poliţia  Capitalei,  Ministerul  de  Interne  şi  Televiziunea,  şi  cu  atât  mai  mult,  am  pregătit  şi,  efectul,  acestor  violenţe,  şi  anume,  venirea  minerilor  la  Bucureşti,  chipurile,    restabileascã  ordinea.

   Deci,  am  pregãtit  acea  contrareacţie,  acele  atacuri,  bine  conduse,  care  dovedeau  cunoaşterea,  cel  puţin,  a  interiorului  clãdirilor  Poliţiei  Capitalei  şi  Ministerului  de  Interne,  dar  am  premeditat  şi,  am  pregãtit  şi,  venirea  minerilor.

   Pentru  cã,  minerii  nu  puteau  veni  atât  de  prompt,  decât  o  datã  cu,  întreruperea  televiziunii,  deci,  lucrurile  au  fost  gândite,  puţtin  dinainte,  şi,  prin  impactul  pe  care  l-a  avut  şi  îngrijorarea,  pe  care  a  stârnit-o  întreruperea  televiziunii,  s-a  declanşat,  partea  a  doua  a  operaţiunii,  şi  anume,  venirea  minerilor  în  Bucureşti.

   Şi,  pentru  ca  situatia    parã  criticã,  în  studioul  respectiv,  ããã.....,  ããã.....,  “atacanţii”  trebuiau    urce  la  etaj,    devasteze  parterul  şi  etajul  întâi,    simuleze  distrugerea  filmotecii,    mimeze  toate  acele  agresiuni  asupra  conducerii  Televiziunii,  domnul  Rãzvan  Theodorescu,  ããã.....,  Alexandru  Starck,    parã    fusese  rãnit,  şi  atunci,  probabil  .....”

 

F.S.:  “Ştiti    Emanoil  Valeriu  n-avea  nici  un  drept,  la  vremea  aia,    ia  o  astfel  de  decizie ?”

 

G.V.V.:  Este  posibil  dar,  în  situaţiile  aparent  critice,  câteodatã,  se  “comit”  şi erori  şi  se  depãşesc,  tacit,  anumite  atribuţii,  dacã  e,  ordin.”

 

F.S.:  “Domnu’  Voican,  ããã.....,  s-au  scris  foarte  multe  cãrţi,  în  faţã  am  chiar  una,  v-am  arãtat-o  şi  dumneavoastrã  înainte,  scrisã  de  Sabin  Ivan,  un  membru  al  Comisiei  care  a  anchetat  aceste  evenimente,  şi,  aceste  cãrţi,  s-au  strâns  probe,  ei  le  spun  probe,  eu.....,  rãmân  la  mijloc,  cum  cã,  totuşi,  spun  ei,  “au  fost  chemaţi  minerii”.....,  şi  asta,  din  partea  domnului  Iliescu.   Citez,  din  cartea  dânsului :   “.....  a  urmat  inginerul  Nicolae  Cãmãrãşescu,  pe  care  l-am  recunoscut  imediat,  apãruse  pe  micul  ecran,  ca  terorist,  arestat  de  armatã.   Parcã-l  vãd,  predându-se  cu  mâinile  în  sus,  venea  speriat.....”  bla,  bla,  bla.....,  “.....  din  prezentarea  datelor  de  identitate,  am  aflat    a  fost  ofiţer  de  securitate,  apoi  la  SRI,  pânã  la  2  mai  1990.....”  spune  Sabin  Ivan,   “.....  Direcţia  Contrainformaţii  Economice.  Dacã,  primele  sale  declaraţii  au  fost  confuze  şi  incomplete,  într-un  interviu,  apãrut  mai  târziu,  în  “România  Liberã”,  ziarul  a  cãrui  suspendare  o  ceruse  chiar  el  în  14  iunie,  Cãmãrãşescu  face  dezvãluiri  surprinzãtoare.   Le-a  fãcut  din  proprie  iniţiativã,  sau  la  comandã ?.....”  îşi  pune  întrebarea  Sabin  Ivan.   Mai  departe,

   Cele  mai  interesante  dezvãluiri,  pentru  comisia  noastrã,  în  acel  interviu,  apãrut  însã  dupã  redactarea  Raportului,  erau,  citez :

   Colonelul  Tache  Viorel,  (Nota  Noastrã).....,  spune  Sabin  Ivan.....,  “..... fãcea  parte  din  Serviciul  0215),  aghiotantul  domnului  Voican,  în  timpul  evenimentelor  din  iunie,  a  telefonat  la  Petroşani,  pentru  mobilizarea  minerilor  şi  venirea  lor  la  Bucureşti.   Acelaşi  lucru  l-a  fãcut  şi  locotenent  colonelul  Mugurel  Florescu,  un  apropiat  al  domnului  Voican,  martor  la  procesul  soţilor  Ceauşescu  la  Târgovişte.   Din  discuţiile  purtate  cu  colegul  sãu,  inginerul  Constantin  Ilinescu,  care  a  contribuit  la  mobilizarea  minerilor,  Cãmãrãşescu  a  aflat  cã,  minerii  au  fost  solicitaţi    vinã  la  Bucureşti,  de  cãtre  Gelu  Voican-Voiculescu  şi  ex-premierul  Petre  Roman.   De  la  Gara  de  Nord,  minerii  au  fost  conduşi,  la  guvern,  de  nişte  persoane,  în  fruntea  lor  gãsindu-se  Rusu  Vanica.”

 

G.V.V:  Colonelul  Viorel  Tache,  era  la  215,  era  consilierul  meu  şi  aghiotantul  meu.   Ceea  ce-i  mai  amuzant  este    el  figura    este  în  Italia,  la  Campionatul  de  fotbal,  deci  ããã.....,  dupã  cum  ştiţi,  chiar  în  ziua  de  13,  se transmiteau  meciuri  din  Italia,  deci,  el  apãrea    nu  era  prezent  în  Bucureşti,  ããã.....,  lucrul  ãsta  se  poate  verifica,  mai  existã,  probabil,  paşaportul,  deci,  e  o  chestiune  aranjatã,  asta  aşa  pentru  soliditatea  argumentelor.   Domnul  Mugurel  Florescu,  fusese  consilier  la  cabinetul  meu  dar,  cu  câteva  luni  înainte,  îl  mutasem  şi,  devenise  adjunct  al  Procurorului  General  şi  era  acum  şeful  Procuraturii  Militare.

 

   În  ce  priveşte  faptul    ããã.....,  eu  sau  domnul  Petre  Roman,  am  chemat  minerii,  ããã.....,  minerii  puteau  fi  chemaţi  printr-un  simplu  telefon,  doar  dacã  ar  veni  din  partea  noastrã.   Cât  priveşte  menţionarea  inginerului  Ilinescu,  inginerul  Ilinescu  şi   cu  un  inginer,  Napãu,  s-au  aflat  în  ziua  de  13,  în  Bucureşti,  în  noaptea  de  13-14,  au  fost  cazaţi,  la  indicaţia  mea,  în  camera  de  oaspeţi  a  Ministerului  Minelor,.....  erau  sindicalişti,  cu,  indicaţia  expresã    cheme  şi    contribuie  la,  venirea  minerilor,  întrucât,  era  necesarã  aceastã  operaţiune,  din  punct  de  vedere  al,  autoritãţii,  de  stat,  ããã.....   La  momentul  când  minerii  au  plecat,  în  Bucureşti  situaţia  şi  ordinea  erau  restabilite  de  cãtre  intervenţia   paraşutiştilor.

   Deci,  dupã  momentul  acela  de  derutã  şi  de  debandadã,  a  Poliţiei,  ordinea  a  fost  restabilitã  pânã  la  miezul  nopţii,  practic,  venirea  minerilor  ar  fi  fost  perfect  inutilã  dar,  ne-ar  fi   adus  un  alt  fel  de  serviciu.   Noi,  mai  având,  experienţele  anterioare,  cu  celelalte  douã  mineriade,  aceea  din  28-29  ianuarie,  când  au  venit  prima  datã,  în  urma  violenţelor  simulate  de  ããã.....,  ca    parã    Partidul  Naţional  Ţãrãnesc  şi  celelalte  partide,  pur  şi  simplu,  ar  fi  forţat  atuncea  ããã.....,  demisia  preşedintelui  Iliescu,  celebra  scenã  cu  “sula-n  coaste”.....,  atuncea,  au  fost  folosiţi,  au  declanşat  primele  tulburãri,  care    fie  atribuite  forţelor  politice  care  nu  erau  la  putere,  iar  la  19  februarie.....,  da,  ei  au  venit  aparent  spontan,  atuncea,  minerii,  ca  reacţie  la  ceea  ce  au  vãzut  nevestele    s-a  întâmplat  în  ziua  precedentã.

   O      spun  şi  asta.  Ããã.....,  a  doua  oarã,  minerii  au  venit  la  19  februarie,  ca  rãspuns  la  atacul  simulat  al  clãdirii  guvernului,  când,  eu  am  pretins    era    fiu  omorât.   Şi  fiindcã  am  aranjat,  din  timp,  am  zburat  cu  o  echipã  formatã  din  ããã.....,  reprezentanţi  ããã.....,  ai  FSN  şi  ai  partidelor  de  opoziţie,  domnul  Radu  Ciuceanu,  ããã.....,  Ion  Vâţã,  Cazimir  Ionescu,  Florin  Bãdinici,  în  fine,  o  echipã  mixtã  care,  am  reuşit    “oprim”,  venirea  spre  Bucureşti  a  20  de  mii  de  mineri.   În  schimb,  pe  când  eram  încã  în  aer,  douã  trenuri,  douã  garnituri,  erau  deja  pornite,  şi  le-am  vãzut  îndreptându-se  spre  Bucureşti.

   Celelalte,  au  venit  dupã  masã,  pe  searã  şi,  au  fost  primite,  la  palatul  guvernului  şi  au  fost  conduse,  la  PNŢcd  şi  PNL  unde  au  produs  incidente.   O      rãspund  imediat  de  ce  minerii  aveau  acest  comportament.....  special.

   Minerii,  reprezintã  o,  un  ããã.....,  corp  profesional,  foarte  coerent.  Ei  au  un  spirit  de  corp,  care  nu  se  regãseşte  la  nici  o  altã  meserie.   Ei,  sunt  români  şi,  cetãţeni,  sunt  ããã.....,  îîî.....,  ããã.....,  în  egalã  mãsurã,  oameni  care  muncesc  într-o  anumitã  ramurã  profesionalã,  însã,  din  cauza  condiţiilor  de  muncã,  aceşti  oameni  au  o  cu  totul  altã  percepţie  a  pericolului  şi,  trãind  într-un  infern,  ei  ştiu    mai  rãu  decât  ceea  ce  au  în  fiecare  zi,  nu  poate    li  se-ntâmple.   Ceea  ce,  le  dã,  o  altã  ããã.....,  viziune  asupra  curajului.

   Pe  de  altã  parte,  aceşti  oameni,  se  considerã,  justiţiarii  României,  pentru    ei,  în  1977,  au  avut  curajul    sechestreze  pe  primul  ministru,  şi  alţi  miniştri,  membri  ai  guvernului  de  atunci,  şi  -l  cheme  pe  Ceauşescu,    îndepãrteze  toatã  suita  lui  şi     discute,  cu  el,  singuri,  punându-i  condiţii  şi  ããã.....,  obligându-l  sã.....,  accepte,  ceea  ce  s-a  numit  atunci  “greva  minerilor  din  Valea  Jiului”.  Ei  au  dovedit,  nimeni  n-a  avut  curajul,  în  România  lui  Ceauşescu,    facã  ce  au  fãcut  ei.....,  au  fãcut,  o  acţiune  de  protest,  împotriva  ããã.....,  exceselor  la  care  erau  supuşi  ei  ca,  lucrãtori  în  subteran.

   Acuma,  dupã  Revoluţie,  noi,  le-am  restituit  o  serie  de  drepturi  pe  care,  de  care-i  privase,  Ceauşescu.    Şi  atunci,  sigur  cã,  ei,  aveau,  un  fel  de  fidelitate  şi  de  recunoştinţã,  faţã  de  guvern,  şi  ããã.....,  se  simţeau  datori    sarã,  de  câte  ori  îi  chemam.   Şi,  ei  credeau  cã,  guvernul  şi  puterea,  este  în  primejdie.

   Deci,  primele  dãţi,  este  mai  mult  ca  sigur   n-au  venit  spontan.   Ããã.....,  sã,  acuma,  a  treia  oarã,  la  13  iunie,  am  premeditat,  şi  i-am  manipulat,  pregãtind,  într-un  fel,    venirea  lor.....

   Ei  au  acţionat  împotriva  celor  care  nu  erau  de  acord  cu politica  lui  Ion  Iliescu,  şi  a  actualei.....,  acelei  puteri.....,  cu  noul  curs  al  vieţii  politice  pe  care  îl  lua  România,  prin  deschiderea  lucrãrii  Parlamentului.   Altfel,  însemna  cã,  în  mod  ireversibil  ne  îndreptam  pe  calea  democraţiei,  a  statului  de  drept.   Şi,  probabil, cã  ne-au  crezut  când  le-am  spus  cã :  forţe  revanşarde  şi,  nostalgice,  legionare,  credeau    prin.....,  printr-o  ultimã  zvâcnire,  printr-un  act  disperat,  ele  pot  sã,  împiedice,  acest  lucru  şi,  s-au  dedat  la  aceastã  zvâcnire.  Nu  le-am  spus    urmãrim  compromiterea  României.....

   La  vremea  aia  ããã.....,  eu  eram  vice-prim  ministru.....   La  31  decembrie,  am  preluat  comanda  Departamentului  Securitãţii  Statului,  pe  care  l-am  dezmembrat  în,  luna  ianuarie  şi,  l-am  vãrsat,  în  mare,  la  armatã,  adicã  toate  unitãţile  componente  s-au  vãrsat  la  armatã,  cu  exceptia  ããã.....,  Serviciului  Român  de  Informaţii,  Serviciului  de  Informaţii  Externe,  SIE.....,  care  a  luat  naştere  la  18  ianuarie  ‘90,  şi  a,  unitãţii  0215,  în  componenţa  Ministerului  de  Interne,  care  a  luat  naştere  la  1  februarie.   Restul  Securitãţii,  vãrsatã  în  armatã,  a  fost  preluat,  la  26  martie,  de  SRI,  organizat  de  domnul  Mãgureanu  şi,  s-au  constituit  serviciile  secrete  române,  Serviciul  Român  de  Informaţii, SRI,  organizat  de  domnul  Mãgureanu  şi,  s-au  constituit  serviciile  secrete  române,  Serviciul  Român  de  Informaţii,  SRI,  SIE,  cum  v-am  mai  spus  mai  înainte,  ããã.....,  unitatea  asta  din  Ministerul  de  Interne,  mai  erau  ããã.....”

 

F.S.:  “Un  ascultãtor,  m-a  rugat      întreb,  dacã,  dumneavoastrã,  prima  oarã,  când  aţi  apãrut,  pe  ecran,  aţi  spus    ããã.....,  dumneavoastrã  sunteţi  geolog,  şi    aţi  fost  oprimat  şi  închis  pe.....,  chestiuni  politice ?   Ããã.....,  cum  s-a  putut  ca,  la  31  ããã.....,  ianuarie,  aţi  spus,  ããã.....,  sã,    preluaţi  comanda  ããã.....,  unui  segment  atât  de  important,  cum  ar  fi  Securitatea  românã ?   Nu    era  fricã  de.....,  de  ce  ããã.....,  de  ce  aveaţi  pe  mânã ?”

 

G.V.V.:  Ããã.....,  nu  aveam  de  ales,  era  o  situaţie  de  forţã  majorã.....”

 

F.S.:  “Dar  aveaţi  habar,  mãcar  de  Securitate ?   De  Securitate,  ce  înseamnã ?.....”

 

G.V.V.:  Ããã.....,  da !   Timp  de  douãzeci  şi  ceva  de  ani  m-a  urmãrit,  când  am  fost  în  doi  ani,  de  douã  ori  închis  de  ei,  o  datã  condamnat  un  an,  şi  supus  unor  presiuni.....,  regulate,  supravegheat,  anchetat.”

 

 

F.S.:  “Întrebarea  se  referea,  dacã  ştiaţi  de  dosare,  locuri,  case  conspirative,  asta  e.....”

 

G.V.V.:  Nu  era  necesar    cunosc  asta.  Atuncea,  la  31,  a  fost  arestatã  conducerea  Departamentului  şi  ããã.....,  a  trebuit,  ca  cineva    preia,  imediat,  comanda,  în  locul  generalului  Vlad  şi,  telefonic,  am  fost  însãrcinat,      duc  la  Ministerul  de  Interne,    convoc  activul  ããã.....,  direcţiilor  şi  subunitãţilor  care.....”

 

F.S.:  “Pãi,  cine  v-a  dat  telefonul  ãsta ?”

 

G.V.V.:  Ããã.....,  Petre  Roman,  primul  ministru,  deci,  şeful  meu  ierarhic.....”

 

F.S.:  “Pãi,  dom’le  şi  dânsul.....,  e  o  acţiune  iresponsabilã,    punã,    dea  telefonic  ordin  unui  om    punã,    preia  un  astfel  de  segment,  cum  era  Securitatea.....”

 

G.V.V.:  Ei,  nu  era  deloc  iresponsabil,  trebuia    avem  controlul,  în  urma  decapitãrii  Departamentului  Securitãţii.....,  cineva  trebuia  sã,  preia  comanda.  Şi  aceastã  sarcinã  mi-a  revenit  mie,  iar  eu,  mai  departe,  nu  am  fãcut  decât    dezmembrez,  împreunã  cu  ministrul  apãrãrii,  sã,  ããã.....,  practic    desfiinţãm,  acest  departament  pe  care  vremelnic,  ããã.....,  cãruia  vremelnic  i-am  luat  comanda.   Deci  ,  la  epoca  la  care    referiţi,  eu  nu  mai  eram,  comandantul  Securitãţii,  eram  doar,  vice-prim  ministru,  în  ultimele  zile  ale  mandatului.....,  pentru  cã,  la  28  iunie  se  forma  noul  guvern.”

 

F.S.:  Întrebarea  mea  este  deci,  ããã.....:  Cum  putea  opoziţia,  sau  cei  care  nu  erau  de  acord  cu  politica  domnului  Iliescu,    foloseascã  acest  segment  al  securiştilor,  ca    cheme  ei,  minerii ?”

 

G.V.V.:  Şefii  erau  chiar  din  rândul  lor,  cãrora  noi  le-am  acordat  încredere  şi  i-am  numit  în  funcţii  de  conducere.   Singura  excepţie  este,  domnul  Virgil  Mãgureanu  care,  într-adevãr,  apãrea    era  civil  şi  conducea  SRI.....,  dar  şi  dânsul,  în  momentul  ãla,  avea  o  poziţie,  neutrã,    zicem  aşa,  fiind  angajat  politic.  Împreunã  trebuia    concepem  un  plan  prin  care  sã,  devastãm  sediile  partidelor  de  opozitie,    ããã.....,  speriem,    intimidãm,  pe  liderii  partidelor  politice  şi,  în  general,    lovim  în  aceastã  opoziţie.....”

 

F.S.:  “Pãi,  Piaţa  Universitãţii   era  un.....,  era  un  semnal,      temeţi  de  Piaţa  Universitãţii  şi,  asta  poate  fi  un  motiv  pentru  care    chemaţi  minerii ?”

 

G.V.V.:  Ei,  Piaţa  Universitãţii  încetase  şi,  dupã  alegeri,  îşi  pierduse  orice  raţiune  de  a  fi,  dovadã    însãşi  Partidul  Naţional  Ţãrãnesc,  la  18  mai  ‘90,  s-a  delimitat  de  acţiunea  de  la  Piaţa  Universitãţii.   La  Piaţa  Universitãţii  nu  mai  rãmãseserã  decât,  o  scursurã  care,  continua,    întreţinã  o  atmosferã  pestilenţialã  şi,    abuzeze,  blocând  un  drum  public  care,  nu  poate  fi  ããã.....,  reţinut  de  nimenrea.”

 

F.S.:  “Bun !   Uitaţi  ce  scrie  în  carte  aici :  Armata  a  intrat  în  acţiune  la  Bucureşti,  la  ora  18,30.   Paraşutiştii,  cum  avea    spunã  colonelul  Cantuniari,  au  fost,  au  pãtruns  în  sediul  Televiziunii,  invadatã  de  manifestanţi,  în  jurul  orei  19,30,  reuşind  -i  evacueze  la  ora  20,20.   Generalul  Vasile  Ionel,  i-a  raportat  ministrului  Victor  Stãnculescu,  care  se  afla  la  Berlin,    armata  devenise  stãpânã  pe  situaţie  la  ora  1,05,  în  14  iunie.....”

 

G.V.V.:  Exact !   Eu  v-am  spus  la  miezul  nopţii,  dar.....”

 

F.S.:  “.....  deci  la  acea  orã,  trenurile  cu  mineri  din  Valea  Jiului,  puteau  fi,  puteau  fi  oprite  între  Craiova  şi  Caracal,  da’,  numai    excutivul,  nu  a  fãcut  acest  lucru  ci,  dimpotrivã,  a  continuat    cheme  mineri  şi  alte  categorii  sociale  din  ţarã,  ultimele  trenuri  plecând,  la  ora  7,  şi  9,  în  14  iunie.   Încã  o  dovadã    executivul  nu  avusese  încredere  în  armatã,  aducerea  celor  peste  20  de  mii   de  mineri  şi  muncitori  pe  strãzile  Bucureştiului  era  o  demonstraţie  de  forţã“,  spune  Sabin  Ivan,  în  aceastã  carte !   Numai  puţin.....  din  declaraţiile  domnului  general  Dumitru  Paul  Ivanov,  comandantul  garnizoanei  Bucureşti,  am  aflat  care  era  starea  de  spirit  a  armatei  în  acele  zile”,   citez :  “......aşa  cum..”..,  nota  lor,  “referire  la  decembrie  1989),  “.....au  fost  discreditate  miliţia  şi  securitatea,  s-a  încercat,  probabil,   la  fel,  şi  cu  armata.   S-a  încercat  în  mod  fãţiş,    se  discrediteze  armata,  acuzaţia  fãcutã  de  conducerea  ţãrii  nu  ne-a  venit  bine,...    n-am  ajutat,...    n-am  intervenit  în  forţã,  aşa  cum,  probabil,  s-ar  fi  dorit.”

   Şi  aici,  uitaţi  o.....,  o  notã  informativã,  datã  de  Victor  Stãnculescu,  de  generalul  Victor  Stãnculescu :

   Domnului  Radu  Nicolae,  Preşedintele  Comisiei  parlamentare  de  anchetã  a  evenimentelor  din  13-15  iunie,....   În  perioada  16-19  iunie,  în  unitãţile  din  garnizoana  Bucureşti  ale Ministerului  Apãrãrii  Naţionale,  au  fost  cazaţi  958  de  mineri.   În  zilele  respective,  nu  au  pãrãsit  cazãrmile.   În  timpul  staţionãrii,  aceştia  au  audiat  şi  vizionat  programele  de  radio  şi  televiziune,  au  practicat  jocuri  sportive,  au  fost  hrãniţi  şi  îmbrãcaţi  şi  li  s-au  asigurat  obiecte  de  igienã  personalã,  precum  şi  articole  de  lenjerie  de  corp  şi  îmbrãcãminte.  dar,  la  trimiterea  lor  în  localitãţile  de  reşedintã,  au  refuzat    predea  articolele  de  lenjerie  şi  îmbrãcãminte.   General  Victor  Stãnculescu,  ministrul  Apãrãrii  Naţionale.”  Cum  comentaţi  lucrurile  astea ?”

 

G.V.V.:  Domnu’  Filip  Stoler,  în  primul  rând,  despre  lucrurile  astea  s-a  scris  foarte  mult,  dumneavoastrã    bazaţi,  numai  pe  o  singurã  versiune  care,  este  parţialã,  a  domnului  Sabin,  şi.....,  ããã.....,  în  ceea  ce  priveşte  armata,  armata  nu  avea  datoria    intervinã  în  operaţiuni  de  represiune.  Totuşi,  din  cauzã    Ministerul  de  Interne  pãrea  atacat,  şi,  cãteva  instituţii  din  Capitalã,  erau  puse  în  pericol,  au  inervenit  paraşutiştii  pe  care  i-am  chemat,  au  restabilit  ordinea,  aşa  cum  a  arãtat  acolo,  este  foarte  exact,  la  Televiziune  şi  la  Ministerul  de  Interne,  pânã  la  miezul  nopţii,  acolo  era  1  noaptea,  ordinele  erau,  au  despresurat  tot  şi  s-a  restabilit  ordinea.   Minerii,  nu  mai  puteau  fi  împiedicaţi,  doar  erau  chemaţi,  şi  eu  nu  cunosc,    mai  fi  venit  mineri  şi  peste  zi,  cum  zice  domnul  Sabin,  dar,  este  posibil,  ããã.....,  eu  ştiu  ce  s-a  întâmplat  în  dimineaţa  de  14  iunie,  e  şi  foarte  greu  de  verificat  acuma,  ããã.....,  câte  garnituri  au  mai  venit  peste  zi,  nu  este  exclus,  dar,  trenurile  care  au  apucat    plece,  au  plecat  înainte,  în  jurul  orei  20,  22,  la  semnal,  ca    poatã  ajunge  la  6  dimineaţa,  în  Bucureşti.   Ele  nu  puteau  fi  împiedicate  şi,    reamintesc  cã,  în  septembrie  ‘91  când,  ele  veneau  iar  şi,  exista  interesul  unora  ca  ele    fie  stopate,  acest  lucru  nu  a  fost  posibil.   Ei  bine,  la  fel  şi  în  iunie  ‘90,  când,  autoritatea  noastrã  era  şi  mai  slabã,  trãiam  atunci  o  crizã  de  legitimitate  şi  autoritate.....   În  ce  priveşte  nota  domnului  Stãnculescu,  ea  se  referã  la  o  chestiune  care,  ããã.....,  nu  are  nici  o  relevanţã  în  cazul  discuţiei  noastre.   Minerii,  cum  se  ştie  oficial,  grosul  minerilor,  au  plecat,  dupã  ce  au  fost  adunaţi,  adunaţi  la  EREN,  spunânduli-se    le  va  vorbi  preşedintele  Iliescu,  care   le  va  mulţumi,  apoi  au  fost  îmbarcaţi  în  gara  Bãneasa  şi,  grosul,  au  pãrãsit  Bucureştiul.   Ce-a  mai  rãmas,  rãtãciţii,  au  plecat  cu  nişte  autobuze,  şi,  într-adevãr,  vreo  mie,  958,  cum  zice  foarte  exact,  ca  orice  militar,  domnul  general  Stãnculescu,  i-am  mai  pãstrat  în  ziua  de  15,   pentru  a  nu  exista  riscul  unor  incidente,  unor  violenţe,  unor  brutalitãţi,  se  ştie  ce-a  fost  cu  ţiganii  şi  ããã.....  aşa    au  fost  într-un  fel  discret,  îmbrãcaţi  militar,  şi  încartiruiţi,  într-o  unitate  militarã,  sub  pretextul    sunt  cartiruiţi  acolo,  şi  li  s-a  pus  la  dispoziţie  din  ordinul  nostru,  ce  zice  domnul  general,  şi  deci,  era  o.....,  cum      spun  eu,  o  soluţie  “in  extremis”,  la  care  ne  gândisem,  deci  nu  e  nici  un  mister,  nu  e  nici  o  chestiune  şi,  ceea  ce  zice  nota  aceea,    dovedeşte    ei  nu  au  mai  ieşit  de  acolo  şi,  dupã  15  iunie,  dacã  nu  au  mai  fost  incidente.     spun,  noi  eram  foarte  conştienţi  de  prejudiciul  uriiaş,  pe  care  ni-l  va  produce,  în  imagine,  în  special  imaginea  României  în  exterior  ne  interesa.   Având  cele  douã,  dinainte,  deci  dacã  atuncea,  nu  am  avut  interesul    le  oprim,  de  ce  am  fi  fãcut-o  acum,  umbrindu-ne  tocmai,  debutul  în  linişte  al  vieţii  parlamentare.   Dacã  nu  era  absurd  ca,  noi    chemãm  minerii,  şi    ne  creem  toatã  aceastã  complicaţie,  înscenându-ne  tulburãri  de  care  aveam  atâta  nevoie,  este  şi  mai  absurd  sã,  credem  cã,  opoziţia,  ar  fi  putut    facã  aşa  ceva.   Deci,  de  asta  nu  au  apãrut  cãrţi  care    acuze  opoziţia.   D’aia,  aparent  nimeni  din  noi  n-a  fãcut  acuzaţii    opoziţia  ar fi  fãcut  aşa  ceva.   Dar  am  pergãtit  un  scenariu  special  pentru  asta.....”

 

 

A  treia  versiune  GELU  VOICAN-VOICULESCU

                                                                                        Obţinutã  în  urma  declaraţiilor,  intervenţiei  şi  rãspunsurilor  oferite  în  cadrul  talk-show-ului  postului  de  radio  UniPlus

 

 

   Eu  susţin  cã,  totul  a  fost  opera  acelora  interesaţi    blocheze  debutul  vieţii  democratice,  şi,  în  acelaşi  timp,  poate  fi  şi  opera  unor  agenţi,  sovietici,  interesaţi  sã,  strice  imaginea  ããã.....,  României  în  ochii  occidentalilor.  Bineânţeles    aveau  ceva  împotriva  domnului  Iliescu,  pentru    domnul  Iliescu  nu  trebuia    preia  conducerea  Revoluţiei  române.....   Nu  ştiu  cine  era  preferat,  întrebaţi-i  la  Moscova.....

   În  al  doilea  rând,  interesul  Uniunii  Sovietice,  care  era  întreagã,  şi  puternicã,  în  coasta  noastrã,  graniţã  în  graniţã  cu  noi,  era  ca,    întârzie  şi    împiedice  intrarea  noastrã  în  structurile  europene,  atunci,  era  vorba  doar,  de  Consiliul  Europei,  nici  nu  se  visa  de  Organizaţia  Tratatului  Atlanticului  de  Nord,  O.T.A.N.  şi,  Uniunea  Europeanã.....”

   Deci,  este  foarte  verosimil    presupunem  cã,  pentru  a  oferi  occidentului  motive    ne  dezavueze,  au  creat,  un  asemenea  spectaol  care,  a  şi  reuşit,    ne  compromitã  în  ochii  occidentului  şi,    întârzie,  într-un  fel,  procesul  integrãrii  noastre.   Pãi,  dacã  nu  se  producea  mineriada  din  septembrie,  în  noiembrie,.....  în  octombrie  ‘91,  am  fi  avut  convertibilitatea  leului.....

   Da !   Eu  bãnuiesc  forţele  revanşarde,  nostalgice  care  sunt  de  acord,  deci,  extrema  stângã,  dacã  vreţi,.....  foştii,  cei  care  nu  sunt  interesaţi  în,  democratizarea  României,  şi,  pe  de  altã  parte,  agentura  sovieticã  care,  putea    lucreze  activ  la,  înnegrirea  imaginii  României.

   Şi,  dupã  cum  bine  ştiţi,  a  existat  o  puternicã,  opoziţie  surdã,  din  partea  celor  care  şi-au  pierdut  toate  rangurile  şi  care,  în  timpul  lui  Ceauşescu  au  reprezentat  o  nomencklaturã  favorizatã  care,  nu  erau  interesaţi  de  angajarea  României  pe  calea  democratizãrii,  a  statului  de  drept.....

   Este  limpede,  dacã  asistãm  la  toatã  rãfuiala,  la  toate  epurãrile  politice,  care  se  fac  şi  acuma,  dupã  7  ani,  cã dacã  actualii  guvernanţi  ar  fi  câştigat  ei  alegerile  din  mai  ‘90,  ããã...,  rãzbunarea  ar  fi  fost  mult  mai  puternicã  şi,  s-ar  fi  ajuns  la  confruntãri,  pentru  cã,  nici  aceşti  foşti,  de  care  vorbeam,  n-ar  fi  stat  cu  mâinile  în  sân  şi,  atunci,  ããã...,  de  la  puternice  clivaje  sociale  am  fi  alunecat  la  conflicte,  ajungând  chiar,  poate,  la  un  rãzboi  civil,  care  ar  fi  pus  în  pericol  chiar  integritate  statului  nostru,  adicã,  ne-am  fi  iugoslavizat  noi,  în  locul  Iugoslaviei”.

 

 

   Versiunea  GAVRIL  DEJEU  (actualul  Ministru  de  Interne)

                                                                  Obţinutã  în  urma  declaraţiilor  sale  din  Dialogul  sãptãmânii  de  la  B.B.C.

 

   Pentru  aducerea  minierilor  în  Bucureşti,  vinovatã  se  face  puterea  poloiticã  de  decizie  din  acel  moment.   Dovada  o  constituie  faptul    nu  a  existat  nimeni  la  vârful  puterii  politice  care  având  cunoştinţã  de  acţiune    se  fi  opus  acelei  idei.

   Pentru  implicarea  în  acele  evenimente  existã  grade  de  rãspundere  diferite.

   Departajarea  rãspunderii  pentru  implicarea  în  evenimente  se  plaseazã  pe  diferite  nivele,  la  diferite  verigi  ale  actului  de  decizie  politicã  şi,  pe  urmã,  în  actul  de  execuţie.

   Vinovãţia  poliţiştilor  ce  au  lucrat  sub  comandã,  neapãrat  a  celor  care  au  lucrat  sub  comandã  cât  şi  a  minierilor  simpli,  care  au  venit  pur  şi  simplu  sub  influenţa  alcoolului  fiind  îndoctrinaţi  şi  în  necunoştinţã  de  cauzã  şi  au  lucrat  ca  nişte  brute,  este  de  ordin  secundar.

   Numai  din  episoadele  prezentate  şi  existente  la  Televiziune,  unele  repetate,  se  poate  vedea    rolul  principal  l-au  avut  alţi  oameni,  care  aparţineau  altor  formaţiuni,  îmbrãcaţi  în  haine  de  minieri,  tocmai  pentru  a  da  o  tentã  de  justificare  muncitoreascã,  sau  dacã  vreţi,  o  justificare  socialã,  unei  poziţii  politice,  justificare  de  care  Iliescu  şi  ai  lui  aveau  nevoie  în  faţa  opiniei  publice”.

 

   Aşadar,  v-am  oferit  mai  sus,  cele  cinci  versiuni  ale  scenariului  care  a  putut  sta  la  baza  fundamentãrii  deciziei  cât  şi  operaţionalizãrii  şi  punerii  sale  în  aplicare  începând  din  13  iunie  1990.   Compilând  patru  din  cele  cinci  versiuni  de  care  dispunem,  (a  treia  versiune  a  domnului  Gelu  Voican-Voiculescu,  în  accepţiunea  noastrã,  neputând  fi  demnã  de  luat  în  considerare,  urmare  a  numeroselor  inadvertenţe  cu  relitatea  desfãşurãrii  practice  a  evenimentelor  în  discuţie)  obţinem  versiunea  de  sintezã”,  menitã  a  ne  oferi  o  imagine  ceva  mai  clarã  asupra  obiectului  analizei  noastre.  Iatã  deci,  aceastã  versiune :

 

   Pentru  aducerea  minierilor  în  Bucureşti,  vinovatã  se  face  puterea  poloiticã  de  decizie  din  acel  moment.  Dovada  o  constituie  faptul    nu  a  existat  nimeni  la  vârful  puterii  politice  care  având  cunoştinţã  de  acţiune    se  fi  opus  acelei  idei.

   În  contextul  vieţii  politice  din  prima  jumãtate  a  anului  ‘90,  când  forţele  din  opozitie  au  apelat  la  presiunea  strãzii  încã  de  la  începuturi,  12  ianuarie,  28  ianuarie,  18  februarie,  Târgu  Mureş  şi  Piaţa  Universitãţii,  care  nu  au  fost  un  spectacol  folcloric,  de  agrement,  cum  încearcã  sã-l  prezinte  unii,  ci  pentru  noi,  a  reprezentat  un  spin  iritativ  permanent,  o  platformã  electo.....,  o  tribunã  electoralã  cu  o  notã  agresivã.  Piaţa  Universitãţii  a  fost  o  tribunã  de  incitare  la  urã,  exclusivism,  la  intoleranţã  şi  chiar  şi  la  vionenţã.

   Domnul  Coposu  a  fãcut  o  declaraţie  publicã,  la  conferinţa  de  presã,  inclusiv  a  BBC-ului,    au  venit    rãstoarne  guvernul,  FSN-ul.  Aia  a  fost  începutul  care  s-a  perpetuat  pânã  la  13  iunie.  Iatã  unde  este  originea  şi  cine  sunt  vinovaţii    a  trebuit    chem  minerii.   (NN:  lon  Iliescu)

   Mie  nu  mi  se  pare    este  hazardat    se  susţinã  cã,  la  nivelul  puterii,  s-a  decis,  chemarea  minerilor,  din  moment  ce  nu  contrazice  logica  politicã  de  atunci.   Reamintesc  cã,  la  momentul  acela,  eram  în  preajma  deschiderii  lucrãrilor  Parlamentului,  ceea  ce  numeşte  domnul  Dejeu  puterea,  erau  forţe  politice  care  câştigaserã  alegerile,  cu  majoritate  zdrobitoare,  67%  în  Parlament,  preşedintele  Iliescu,  personal,  cu  83%  din  voturi,  deci,  eram  într-o  pozitie  triumfãtoare  dar,  aveam  un  interes  sã,  slãbim  opoziţia,    o  intimidãm  şi,  puteam,    ne  înscenãm,  noi  înşine,  tulburãri  care,    genereze  dezordine  şi,    umbreascã  tocmai  acest  debut  al  vieţii  parlamentare,  al  instalãrii  primului  guvern  cât  de  cât  mai  legitim,  şi  nu  este  absurd,    creadã  cineva  cã,  nu  aveam  interesul  sã,  provocãm  astfel  de  tulburãri  în  scop  de  intimidare.   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

   Pe  de  altã  parte,  atunci  când  s-a  luat  decizia  ca  în  dimineaţa  de  13  iunie,    se  evacueze,  Piaţa  Universitãţii,  de  resturile,  inocenţilor,  care  încã  mai  blocau  acel  punct,  am  prevãzut  ca,  la  ora  prânzului,    se  simuleze  o  reacţie  violentã,  cu  atacul  a  trei  instituţii  de  stat,  Poliţia  Capitalei,  Ministerul  de  Interne  şi  Televiziunea,  şi  cu  atât  mai  mult,  am  pregtit  şi,  efectul,  acestor  violenţe,  şi  anume,  venirea  minerilor  la  Bucureşti,  chipurile,    restabileascã  ordinea.

   Deci,  am  pregãtit  acea  contrareacţie,  acele  atacuri,  bine  conduse,  care  dovedeau  cunoaşterea,  cel  puţin,  a  interiorului  clãdirilor  Poliţiei  Capitalei  şi  Ministerului  de  Interne,  dar  am  premeditat  şi,  am  pregãtit  şi,  venirea  minerilor.   Puterea  de  atunci,  a  pus  la  cale  evenimentele  din  13  iunie,  montând  perturbãri  în  viaţa  publicã.   A  fost  o  treabã  bine  pregãtitã  şi  trebuie  înţeles  cã,  la  trei  sãptãmâni  dupã  alegeri,  cum  se  stinsese  tot  fenomenul  chestiunii  Pieţii  Universitãţii  şi  se  pregãtea,  convocarea  noului  Parlament.....,  ori  era  clar,  o  chestie  fireascã   şi  crea  premizele  pentru  a  curãţi  Piaţa.

   Ori,  Piaţa  Universitãţii  încetase  şi,  dupã  alegeri,  îşi  pierduse  orice  raţiune  de  a  fi,  dovadã    însãşi  Partidul  Naţional  Ţãrãnesc,  la  18  mai  ‘90,  s-a  delimitat  de  acţiunea  de  la  Piaţa  Universitãţii.   La  Piaţa  Universitãţii  nu  mai  rãmãseserã  decât,  o  scursurã  care,  continua,    întreţinã  o  atmosferã  pestilenţialã  şi,    abuzeze,  blocând  un  drum  public  care,  nu  poate  fi  ããã.....,  reţinut  de  nimenrea.

   Totodatã,  erau  şi  unii  factori  care  nu  se  supuneau  şi,  erau  o  întreagã  reţea  subversivã  care  putea  acţiona,  la  cheremul  meu    (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu),  pe  fondul  aparentei  lipse  de  experienţã  a  guvernului,  a  unei  crize  generale  de  legitimitate  şi  autoritate.  În  ‘90,  Uniunea  Sovieticã  era  foarte  ããã.....,  puternicã  încã  şi,  era  principalul  nostru  sprijin  şi  vecin.

 

   Eu,   (NN:  Ion  Iliescu)  am  apelat  la  populaţia  Bucureştiului,  -şi  apere  instituţiile  de  drept,  de  stat !   Dar  cum  nu  a  rãspuns  satisfãcãtor,  în  ultimã  instanţã,  am  apelat  la  armatã.  Şi  armata  avea  însã,  reţinerile  ei.

   Şi  atunci,  am  chemat  minerii !

   Da’  nu  minerii  au  venit  primii  în  Bucureşti !   În  primul  rând,  în  dupã-amiaza,  respectiv,  în  seara  de  13  şi  în  14  iunie,  au  fost  bucureştenii.   În  primul  rând,  erau  îngroziţi  de  scenele  la  care.....  de  groazã,  la  care  asistaserã  în  13  şi,  mai  ales,  de  ce  au  vãzut  oamenii  şi  la  Televiziune.   Deci....  .instituţia  aceasta  care  a  relatat  toatã  desfãşurarea  şi  a  Revoluţiei  române  şi  a  evenimentelor  ulterioare.   Deci  chestiunea  are  o  amplitudine  mult  mai  mare.....

   Ei  au  acţionat  împotriva  celor  care  nu  erau  de  acord  cu politica  lui  Ion  Iliescu,  şi  a  actualei.....,  acelei  puteri.....,  cu  noul  curs  al  vieţii  politice  pe  care  îl  lua  România,  prin  deschiderea  lucrãrii  Parlamentului.   Altfel,  însemna  cã,  în  mod  ireversibil  ne  îndreptam  pe  calea  democraţiei,  a  statului  de  drept.   Şi,  probabil, cã  ne-au  crezut  când  le-am  spus  cã :  forţe  revanşarde  şi,  nostalgice,  legionare,  credeau    prin.....,  printr-o  ultimã  zvâcnire,  printr-un  act  disperat,  ele  pot  sã,  împiedice,  acest  lucru  şi,  s-au  dedat  la  aceastã  zvâcnire.  Nu  le-am  spus    urmãrim  compromiterea  României.....

   La  vremea  aia  ããã.....,  eu  eram  vice-prim  ministru.....   La  31  decembrie,  am  preluat  comanda  Departamentului  Securitãţii  Statului,  pe  care  l-am  dezmembrat  în,  luna  ianuarie  şi,  l-am  vãrsat,  în  mare,  la  armatã,  adicã  toate  unitãţile  componente  s-au  vãrsat  la  armatã,  cu  excepţia  ããã.....,  Serviciului  Român  de  Informaţii,  Serviciului  de  Informaţii  Externe,  SIE.....,  care  a  luat  naştere  la  18  ianuarie  ‘90,  şi  a,  unitãţii  0215,  în  componenţa  Ministerului  de  Interne,  care  a  luat  naştere  la  1  februarie.   Restul  Securitãţii,  vãrsatã  în  armatã,  a  fost  preluat,  la  26  martie,  de  SRI,  organizat  de  domnul  Mãgureanu  şi,  s-au  constituit  serviciile  secrete  române,  Serviciul  Român  de  Informaţii,  SRI,  SIE,  cum  v-am  mai  spus  mai  înainte,  ããã.....,  unitatea  asta  din  Ministerul  de  Interne,  mai  erau  ããã.....”

   Eu  am  avut  un  fel  de  ããã.....,  participare,  la  atacurile  care  au  avut  loc  în  ziua  de  13,  ca  vice-prim  ministru  am  avut  o  contribuţie  la,  chemarea  şi  venirea  mineilor.   Acuma’  trebuie      spun    acest  lucru  nu   se  realizeazã  cu  una  cu  douã,  minerii  nu  sunt  nişte  oameni  care,  la  un  simplu  telefon,  vin  în  Bucureşti.

   Eu  spun    am  pregãtit,  contrariposta,  reacţia  aceea  de  la.....,  începând  cu  orele  14,  care  s-a  soldat  cu  toate  atacurile  celor  trei  instituţii  care  vi  le-am  spus.   E.....,  probabil,  cã.....,  am  premeditat  şi,  aducerea  minerilor,  pregãtind  şi  fãcând  posibil,  materialmente,  acest  lucru.   Eu    aflam,  apoi,  cu  Petre  Roman,  cu  Ion  Iliescu,  şi  de  faţã  cu  mulţi  alţii  în,  Calea  Victoriei,  în  Palatul  Victoria,  când,  am  primit  vestea,  venirii  minerilor.

   Petre  Roman  s-a  luat  cu  mâinile  de  cap,  pentru    şi-a  dat  seama  de  impactul  negativ  care-l  va  avea  el,  asupra  opiniei  publice.

   Dar  nu  mai  puteau  fi  împiedicaţi.  Aşa  cum  n-au  putut  fi  împiedicati  nici  în  septembrie,  când  veneau  clar  chemaţi  de  mine    dãrâme  guvernul.....”   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

   Nu  e  vorba  de  nici  o  explicaţie  pentru  garniturile  de  tren !   Ce ?   Noi  sîntem  în  Africa ?   Avem  o  reţea  de  cãi  ferate  foarte  densã  şi  se  cãlãtoreşte  de  la  Petroşani  la  Bucureşti,  fãrã  dificultãţi !

   Da !    Au  venit  cu  miile  de  mineri !   Nişte  garnituri  de  tren  se  aranjeazã  rapid.   Nu  asta-i  problema !

   .....  a  urmat  inginerul  Nicolae  Cãmãrãşescu,  pe  care  l-am  recunoscut  imediat,  apãruse  pe  micul  ecran,  ca  terorist,  arestat  de  armatã.   Parcã-l  vãd,  predându-se  cu  mâinile  în  sus,  venea  speriat.....”  bla,  bla,  bla.....,  “.....  din  prezentarea  datelor  de  identitate,  am  aflat    a  fost  ofiţer  de  securitate,  apoi  la  SRI,  pânã  la  2  mai  1990.....”  (spune  Sabin  Ivan),  “.....   Direcţia  Contrainformaţii  Economice.   Dacã,  primele  sale  declaraţii  au  fost  confuze  şi  incomplete,  într-un  interviu,  apãrut  mai  târziu,  în  România  Liberã”,  ziarul  a  cãrui  suspendare  o  ceruse  chiar  el  în  14  iunie,  Cãmãrãşescu  face  dezvãluiri  surprinzãtoare.   Le-a  fãcut  din  proprie  initiaţivã,  sau  la  comandã ?.....”  (îşi  pune  întrebarea  Sabin  Ivan)

   Cele  mai  interesante  dezvãluiri,  pentru  comisia  noastrã,  în  acel  interviu,  apãrut  însã  dupã  redactarea  Raportului,  erau,  citez :

   Colonelul  Tache  Viorel,  (Nota  Noastrã.....,  spune  Sabin  Ivan),  “.....  fãcea  parte  din  Serviciul  0215),  aghiotantul  domnului  Voican,  în  timpul  evenimentelor  din  iunie,  a  telefonat  la  Petroşani,  pentru  mobilizarea  minerilor  şi  venirea  lor  la  Bucureşti.  Acelaşi  lucru  l-a  fãcut  şi  locotenent  colonelul  Mugurel  Florescu,  un  apropiat  al  domnului  Voican,  martor  la  procesul  soţilor  Ceauşescu  la  Târgovişte.   Din  discuţiile  purtate  cu  colegul  sãu,  inginerul  Constantin  Ilinescu,  care  a  contribuit  la  mobilizarea  minerilor,  Cãmãrãşescu  a  aflat  cã,  minerii  au  fost  solicitaţi    vinã  la  Bucureşti,  de  cãtre  Gelu  Voican-Voiculescu  şi  ex-premierul  Petre  Roman.   De  la  Gara  de  Nord,  minerii  au  fost  conduşi,  la  guvern,  de  nişte  persoane,  în  fruntea  lor  gãsindu-se  Rusu  Vanica.”

   Colonelul  Viorel  Tache,  era  la  215,  era  consilierul  meu  (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)  şi  aghiotantul  meu.   Ceea  ce-i  mai  amuzant  este    el  figura    este  în  Italia,  la  Campionatul  de  fotbal,  deci  ããã.....,  dupã  cum  ştiţi,  chiar  în  ziua  de  13,  se  transmiteau  meciuri  din  Italia,  deci,  el  apãrea    nu  era  prezent  în  Bucureşti,  ããã.....,  lucrul  ãsta  se  poate  verifica,  mai  existã,  probabil,  paşaportul,  deci,  e  o  chestiune  aranjatã,  asta  aşa  pentru  soliditatea  argumentelor.   Domnul  Mugurel  Florescu,  fusese  consilier  la  cabinetul  meu  dar,  cu  câteva  luni  înainte,  îl  mutasem  şi,  devenise  adjunct  al  Procurorului  General  şi  era  acum  şeful  Procuraturii  Militare.

   În  ce  priveşte  faptul    ããã.....,  eu  sau  domnul  Petre  Roman,  am  chemat  minerii,  ããã.....,  minerii  puteau  fi  chemaţi  printr-un  simplu  telefon,  doar  dacã  ar  veni  din  partea  noastrã.   Cât  priveşte  menţionarea  inginerului  Ilinescu, inginerul  Ilinescu  şi   cu  un  inginer,  Napãu,  s-au  aflat  în  ziua  de  13,  în  Bucureşti,  în  noaptea  de  13-14,  au  fost  cazaţi,  la  indicaţia  mea,  în  camera  de  oaspeţi  a  Ministerului  Minelor,.....  erau  sindicalişti,  cu,  indicaţia  expresã    cheme  şi    contribuie  la,  venirea  minerilor,  întrucât,  era  necesarã  aceastã  operaţiune,  din  punct  de  vedere  al,  autoritãţii,  de  stat,  ããã.....   La  momentul  când  minerii  au  plecat,  în  Bucureşti  situaţia  şi  ordinea  erau  restabilite  de  cãtre  intervenţia   paraşutiştilor.

 

   Deci,  dupã  momentul  acela  de  derutã  şi  de  debandadã,  a  Poliţiei,  ordinea  a  fost  restabilitã  pânã  la  miezul  nopţii,  practic,  venirea  minerilor  ar  fi  fost  perfect  inutilã  dar,  ne-ar  fi   adus  un  alt  fel  de  serviciu.   Noi,  mai  având,  experienţele  anterioare,  cu  celelalte  douã  mineriade,  aceea  din  28-29  ianuarie,  când  au  venit  prima  datã,  în  urma  violenţelor  simulate  de  ããã.....,  ca    parã    Partidul  Naţional  Ţãrãnesc  şi  celelalte  partide,  pur  şi  simplu,  ar  fi  forţat  atuncea  ããã.....,  demisia  preşedintelui  Iliescu,  celebra  scenã  cu  “sula-n  coaste”.....,  atuncea,  au  fost  folosiţi,  au  declanşat  primele  tulburãri,  care    fie  atribuite  forţelor  politice  care  nu  erau  la  putere,  iar  la  19  februarie.....,  da,  ei  au  venit  aparent  spontan,  atuncea,  minerii,  ca  reacţie  la  ceea  ce  au  vãzut  nevestele    s-a  întâmplat  în  ziua  precedentã.

   O      spun  şi  asta.  Ããã.....,  a  doua  oarã,  minerii  au  venit  la  19  februarie,  ca  rãspuns  la  atacul  simulat  al  clãdirii  guvernului,  când,  eu  am  pretins    era    fiu  omorât.   Şi  fiindcã  am  aranjat,  din  timp,  am  zburat  cu  o  echipã  formatã  din  ããã.....,  reprezentanţi  ããã.....,  ai  FSN  şi  ai  partidelor  de  opoziţie,  domnul  Radu  Ciuceanu,  ããã.....,  Ion  Vâţã,  Cazimir  Ionescu,  Florin  Bãdinici,  în  fine,  o  echipã  mixtã  care,  am  reuşit    “oprim”,  venirea  spre  Bucureşti  a  20  de  mii  de  mineri.   În  schimb,  pe  când  eram  încã  în  aer,  douã  trenuri,  douã  garnituri,  erau  deja  pornite,  şi  le-am  vãzut  îndreptându-se  spre  Bucureşti.

   Celelalte,  au  venit  dupã  masã,  pe  searã  şi,  au  fost  primite,  la  palatul  guvernului  şi  au  fost  conduse,  la  PNŢcd  şi  PNL  unde  au  produs  incidente.   O      rãspund  imediat  de  ce  minerii  aveau  acest  comportament.....  special.

   Minerii,  reprezintã  o,  un  ããã.....,  corp  profesional,  foarte  coerent.  Ei  au  un  spirit  de  corp,  care  nu  se  regãseşte  la  nici  o  altã  meserie.   Ei,  sunt  români  şi,  cetãţeni,  sunt  ããã.....,  îîî.....,  ããã.....,  în  egalã  mãsurã,  oameni  care  muncesc  într-o  anumitã  ramurã  profesionalã,  însã,  din  cauza  condiţiilor  de  muncã,  aceşti  oameni  au  o  cu  totul  altã  percepţtie  a  pericolului  şi,  trãind  într-un  infern,  ei  ştiu    mai  rãu  decât  ceea  ce  au  în  fiecare  zi,  nu  poate    li  se-ntâmple.   Ceea  ce,  le  dã,  o  altã  ããã.....,  viziune  asupra  curajului.

   Pe  de  altã  parte,  aceşti  oameni,  se  considerã,  justiţiarii  României,  pentru    ei,  în  1977,  au  avut  curajul    sechestreze  pe  primul  ministru,  şi  alţi  miniştri,  membri  ai  guvernului  de  atunci,  şi  -l  cheme  pe  Ceauşescu,    îndepãrteze  toatã  suita  lui  şi     discute,  cu  el,  singuri,  punându-i  condiţii  şi  ããã.....,  obligându-l  sã.....,  accepte,  ceea  ce  s-a  numit  atunci  “greva  minerilor  din  Valea  Jiului”.   Ei  au  dovedit,  nimeni  n-a  avut  curajul,  în  România  lui  Ceauşescu,    facã  ce  au  fãcut  ei.....,  au  fãcut,  o  acţiune  de  protest,  împotriva  ããã.....,  exceselor  la  care  erau  supuşi  ei  ca,  lucrãtori  în  subteran.

   Acuma,  dupã  Revoluţie,  noi,  le-am  restituit  o  serie  de  drepturi  pe  care,  de  care-i  privase,  Ceauşescu.   Şi  atunci,  sigur  cã,  ei,  aveau,  un  fel  de  fidelitate  şi  de  recunoştinţã,  faţã  de  guvern,  şi  ããã.....,  se  simţeau  datori    sarã,  de  câte  ori  îi  chemam.   Şi,  ei  credeau  cã,  guvernul  şi  puterea,  este  în  primejdie.

   Deci,  primele  dãţi,  este  mai  mult  ca  sigur    n-au  venit  spontan.  Ããã.....,  însã,  acuma,  a  treia  oarã,  la  13  iunie,  am  premeditat,  şi  i-am  manipulat,  pregãtind,  într-un  fel,    venirea  lor.....

   Şi  pentru  ca  situaţia    parã  criticã,  în  studioul  respectiv,  ããã.....,  ããã.....,  “atacanţii”  trebuiau    urce  la  etaj,    devasteze  parterul  şi  etajul  întâi,    simuleze  distrugerea  filmotecii,    mimeze  toate  acele  agresiuni  asupra  conducerii  Televiziunii,  domnul  Rãzvan  Theodorescu,  ããã.....,  Alexandru  Starck,    parã    fusese  rãnit,  şi  atunci,  probabil  .....”

   Este  posibil  dar,  în  situaţiile  aparent  critice,  câteodatã,  se  “comit”  şi  erori  şi  se  depãşesc,  tacit,  anumite  atribuţii,  dacã  e,  ordin.

   Deci,  am  pregãtit  acea  contrareacţie,  acele  atacuri,  bine  conduse,  care  dovedeau  cunoaşterea,  cel  puţin,  a  interiorului  clãdirilor  Poliţiei  Capitalei  şi  Ministerului  de  Interne,  dar  am  premeditat  şi,  am  pregãtit  şi,  venirea  minerilor.

   Armata  a  intrat  în  acţiune  la  Bucureşti,  la  ora  18,30.   Paraşutiştii,  cum  avea    spunã  colonelul  Cantuniari,  au  fost,  au  pãtruns  în  sediul  Televiziunii,  invadatã  de  manifestanţi,  în  jurul  orei  19,30,  reuşind  -i  evacueze  la  ora  20,20.   Generalul  Vasile  Ionel,  i-a  raportat  ministrului  Victor  Stãnculescu,  care  se  afla  la  Berlin,    armata  devenise  stãpânã  pe  situaţie  la  ora  1,05,  în  14  iunie  deci  la  acea  orã,  trenurile  cu  mineri  din  Valea  Jiului,  puteau  fi,  puteau  fi  oprite  între  Craiova  şi  Caracal,  da’,  numai    excutivul,  nu  a  fãcut  acest  lucru  ci,  dimpotrivã,  a  continuat    cheme  mineri  şi  alte  categorii  sociale  din  ţarã,  ultimele  trenuri  plecând,  la  ora  7,  şi  9,  în  14  iunie.   Încã  o  dovadã    executivul  nu  avusese  încredere  în  armatã,  aducerea  celor  peste  20  de  mii   de  mineri  şi  muncitori  pe  strãzile  Bucureştiului  era  o  demonstraţie  de  forţã.

   Din  declaraţiile  domnului  general  Dumitru  Paul  Ivanov,  comandantul  garnizoanei  Bucureşti,  am  aflat  care  era  starea  de  spirit  a  armatei  în  acele  zile”,   (citaeză  Sabin  Ivan) :  “......aşa  cum..”..,  (nota  lor,  “referire  la  decembrie  1989),  “.....  au  fost  discreditate  miliţia  şi  securitatea,  s-a  încercat,  probabil,   la  fel,  şi  cu  armata.   S-a  încercat  în  mod  fãţiş,    se  discrediteze  armata,  acuzaţia  fãcutã  de  conducerea  ţãrii  nu  ne-a  venit  bine,...    n-am  ajutat,...    n-am  intervenit  în  forţã,  aşa  cum,  probabil,  s-ar  fi  dorit.”

   Totuşi,  din  cauzã    Ministerul  de  Interne  pãrea  atacat,  şi,  cãteva  instituţii  din  Capitalã,  erau  puse  în  pericol,  au  inervenit  paraşutiştii  pe  care  i-am  chemat,  au  restabilit  ordinea,  aşa  cum  a  arãtat  acolo,  este  foarte  exact,  la  Televiziune  şi  la  Ministerul  de  Interne,  pânã  la  miezul  nopţii,  acolo  era  1  noaptea,  ordinele  erau,  au  despresurat  tot  şi  s-a  restabilit  ordinea.

   Pentru  cã,  minerii  nu  puteau  veni  atât  de  prompt,  decât  o  datã  cu,  întreruperea  televiziunii,  deci,  lucrurile  au  fost  gândite,  puţin  dinainte,  şi,  prin  impactul  pe  care  l-a  avut  şi  îngrijorarea,  pe  care  a  stârnit-o  întreruperea  televiziunii,  s-a  declanşat,  partea  a  doua  a  operaţiunii,  şi  anume,  venirea  minerilor  în  Bucureşti.

   Şefii  erau  chiar  din  rândul  lor,  cãrora  noi  le-am  acordat  încredere  şi  i-am  numit  în  funcţii  de  conducere.   Singura  excepţie  este,  domnul  Virgil  Mãgureanu  care,  într-adevãr,  apãrea    era  civil  şi  conducea  SRI.....,  dar  şi  dânsul,  în  momentul  ãla,  avea  o  pozitie,  neutrã,    zicem  aşa,  fiind  angajat  politic.   Împreunã  trebuia    concepem  un  plan  prin  care  sã,  devastãm  sediile  partidelor  de  opoziţie,    ããã.....,  speriem,    intimidãm,  pe  liderii  partidelor  politice  şi,  în  general,    lovim  în  aceastã  opoziţie.....

 

   Minerii,  nu  mai  puteau  fi  împiedicaţi,  doar  erau  chemaţi,  şi  eu  nu  cunosc,    mai  fi  venit  mineri  şi  peste  zi,  cum  zice  domnul  Sabin,  dar,  este  posibil,  ããã.....,  eu  ştiu  ce  s-a  întâmplat  în  dimineaţa  de  14  iunie,  e  şi  foarte  greu  de  verificat  acuma,  ããã.....,  câte  garnituri  au  mai  venit  peste  zi,  nu  este  exclus,  dar,  trenurile  care  au  apucat    plece,  au  plecat  înainte,  în  jurul  orei  20,  22,  la  semnal,  ca    poatã  ajunge  la  6  dimineaţa,  în  Bucureşti.   Ele  nu  puteau  fi  împiedicate  şi,    reamintesc  cã,  în  septembrie  ‘91  când,  ele  veneau  iar  şi,  exista  interesul  unora  ca  ele    fie  stopate,  acest  lucru  nu  a  fost  posibil.   Ei  bine,  la  fel  şi  în  iunie  ‘90,  când,  autoritatea  noastrã  era  şi  mai  slabã,  trãiam  atunci  o  crizã  de  legitimitate  şi  autoritate.....   În  ce  priveşte  nota  domnului  Stãnculescu,  ea  se  referã  la  o  chestiune  care,  ããã.....,  nu  are  nici  o  relevanţã  în  cazul  discuţiei  noastre.   Minerii,  cum  se  ştie  oficial,  grosul  minerilor,  au  plecat,  dupã  ce  au  fost  adunaţi,  adunaţi  la  EREN,  spunânduli-se    le  va  vorbi  preşedintele  Iliescu,  care   le  va  mulţumi,  apoi  au  fost  îmbarcaţi  în  gara  Bãneasa  şi,  grosul,  au  pãrãsit  Bucureştiul.   Ce-a  mai  rãmas,  rãtãciţii,  au  plecat  cu  nişte  autobuze,  şi,  într-adevãr,  vreo  mie,  958,  cum  zice  foarte  exact,  ca  orice  militar,  domnul  general  Stãnculescu,  i-am  mai  pãstrat  în  ziua  de  15,   pentru  a  nu  exista  riscul  unor  incidente,  unor  violenţe,  unor  brutalitãţi,  se  ştie  ce-a  fost  cu  ţiganii  şi  ããã.....  aşa    au  fost  într-un  fel  discret,  îmbrãcaţi  militar,  şi  încartiruiţi,  într-o  unitate  militarã,  sub  pretextul    sunt  cartiruiţi  acolo,  şi  li  s-a  pus  la  dispoziţie  din  ordinul  nostru,  ce  zice  domnul  general,  şi  deci,  era  o.....,  cum      spun  eu,  o  soluţie  “in  extremis”,  la  care  ne  gândisem,  deci  nu  e  nici  un  mister,  nu  e  nici  o  chestiune  şi,  ceea  ce  zice  nota  aceea,    dovedeşte    ei  nu  au  mai  ieşit  de  acolo  şi,  dupã  15  iunie,  dacã  nu  au  mai  fost  incidente.     spun,  noi  eram  foarte  constienti  de  prejudiciul  urias,  pe  care  ni-l  va  produce,  în  imagine,  în  special  imaginea  României  în  exterior  ne  interesa.  având  cele  douã,  dinainte,  deci  dacã  atuncea,  nu  am  avut  interesul    le  oprim,  de  ce  am  fi  fãcut-o  acum,  umbrindu-ne  tocmai,  debutul  în  linişte  al  vieţii  parlamentare.

   Aşa  cã,  în  primul  rând  minerii  trebuiau  salutaţi,  şi  eu  d-aia  i-am  salutat.   Pentru    au  salvat  societatea  şi  în  acelasi  timp  pe  noi,  de  acţiunile  unor  elemente  anarhizante.   (NN:  Ion  Iliescu)

   Dacã  nu  era  absurd  ca,  noi    chemãm  minerii,  şi    ne  creem  toatã  aceastã  complicaţie,  înscenându-ne  tulburãri  de  care  aveam  atâta  nevoie,  este  şi  mai  absurd  sã,  credem  cã,  opoziţia,  ar  fi  putut    facã  aşa  ceva.   Deci,  de  asta  nu  au  apãrut  cãrţi  care    acuze  opoziţia.   D’aia,  aparent  nimeni  din  noi  n-a  fãcut  acuzaţii    opoziţia  ar fi  fãcut  aşa  ceva.   Dar  am  pergãtit  un  scenariu  special  pentru  asta.....

   Numai  din  episoadele  prezentate  şi  existente  la  Televiziune,  unele  repetate,  se  poate  vedea    rolul  principal  l-au  avut  alţi  oameni,  care  aparţineau  altor  formaţiuni,  îmbrãcaţi  în  haine  de  minieri,  tocmai  pentru  a  da  o  tentã  de  justificare  muncitoreascã,  sau  dacã  vreţi,  o  justificare  socialã,  unei  poziţii  politice,  justificare  de  care  Iliescu  şi  ai  lui  aveau  nevoie  în  faţa  opiniei  publice.

   Aşa  şi  era.....,  dar  s-a  realizat  o  îngrozitoare  compromitere  a  imaginii  României,  care  ne-a  aruncat  cu  foarte  mulţi  ani  îndãrãt,  aşa  cum  şi,  urmãtoarea  mineriadã  şi,  ultima,    sperãm,  a  produs  un  prejudiciu  imens,  nu  s-a  mai  fãcut  ããã.....,  convertibilitatea  monedei,  s-a  întrerupt  un  anumit  curs  al  reformei  care  nu  convenea,  şi  aşa  mai  departe  şi  ããã.....,  ããã.....,  încrederea  investitorilor  strãini  a  revenit,  abia  dupã  un  an  jumate,  în  raport  cu  ‘91.”   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

   Este  evident    imaginea  ããã.....,  României  a  fost  ããã.....,  compromisã  şi    daunele  au  fost,  au  fost  imense.  Dar  e  interesant  de  observat  ããã.....,  ããã.....,  cui  i-a  folosit,  ããã.....,  şi  ããã.....,  ããã.....,   (NN:  Mihai  Gheorghiu)

   Celor  interesaţi  ca  România    nu  intre  în  Europa !   (NN:  Gelu  Voican-Voiculescu)

   În  aceastã  ordine  de  idei  trebuie    credem  cã.....,  Uniunea  Sovieticã.....   (NN:  Mihai  Gheorghiu)

   Putea    fie  rãzboi  civil !   Putea    fie  rãzboi  civil,  numai    n-aveau  forţa  necesarã  ca    meargã  pânã  acolo !    Eu    simt  responsabil  pentru  ceea  ce  s-a  fãcut  pentru  a  stabiliza  viaţa  publicã  din  România !   Am  cãutat,  de  fiecare  datã  soluţii  politice,  pentru    aveam  posibilitatea.....,  chiar    fi  vrut,  aveam  posibilitatea    apelãm  la  mijloace  de  forţã.   Ori  aparitia  oamenilor.....”   (NN:  Ion  Iliescu)

   Pentru  implicarea  în  acele  evenimente  existã  grade  de  rãspundere  diferite.

   Departajarea  rãspunderii  pentru  implicarea  în  evenimente  se  plaseazã  pe  diferite  nivele,  la  diferite  verigi  ale  actului  de  decizie  politicã  şi,  pe  urmã,  în  actul  de  execuţie.

   Vinovãţia  poliţiştilor  ce  au  lucrat  sub  comandã,  neapãrat  a  celor  care  au  lucrat  sub  comandã  cât  şi  a  minierilor  simpli,  care  au  venit  pur  şi  simplu  sub  influenţa  alcoolului  fiind  îndoctrinaţi  şi  în  necunoştinţã  de  cauzã  şi  au  lucrat  ca  nişte  brute,  este  de  ordin  secundar.   (NN:  Gavril  Dejeu)

 

   Credem  cã,  prin  acestea,  am  epuizat  şi  rãspunsul  la  întrebarea  ce  poartã  loc  de  titlu  al  acestei  secţiuni :  Cine  a  fost  implicat  în  luarea  deciziilor ?    Nu  înainte  însã  de  a  sublinia,  încã  o  datã,  existenţa  a  douã  nivele  de  implicare,  cel  politic,  în  primul  rând,  urmat  de  cel  executiv (administrativ),  care  nu  înseamnã    nu  poate  fi  deasemenea  incriminat.

 

   În  privinţa  chestiunii  implicãrii  personale  şi  deci  şi  a  rãspunderilor  care  derivã  din  aceasta,  considerãm    nu  este  nici  menirea  şi  nici  datoria  noastrã  de  a  desemna  prezumptivii  vinovaţi.   Ceea  ce  putem  însã  face  este,  de  a  reaminti  care  erau,  instituţiile  şi  persoanele  care  le  reprezentau,  instituţii  şi  persoane  care,  în  mod  firesc,  ar  fi  trebuit    se  implice  în  rezolvarea  tuturor  problemelor  legate  de  evenimentele  din  13-15  iunie  1990”.  De  ce  nu  au  fãcut-o  timp  de  7  ani,  este  însã.....  o  altã  poveste.

   Aşadar,  din  22  decembrie  ‘89  şi  pânã  la  28  iunie,  autoritãţile  statului  au  fost,  pe  rând  reprezentate  de :

 

   - Preşedintele  CFSN (pânã  la  9  februarie  ‘90) :  Ion  Iliescu

   -  Primul  ministru  al  guvernului  provizoriu (pânã  la  28  iunie  ‘90) :  Petre  Roman

   -  Vice-prim  ministru  al  guvernului  provizoriu (pânã  la  28  iunie  ‘90) :  Gelu  Voican-Voiculescu

   -  Ministrul  de  Interne,  în  guvernul  provizoriu (pânã  la  28  iunie  ‘90) :  general  Mihai  Chiţac

   -  Ministrul  Apãrãrii  Naţionale  în  guvernul  provizoriu (pânã  la  28  iunie  ‘90) :  general  Nicolae  Militaru (pânã  la  19  februarie  ‘90)

                                                              general  Victor  Atanasie  Stãnculescu (din  20  februarie  ‘90  pânã  la  28  iunie  ‘90)

   -  Directorul  Serviciului  Român  de  Informaţii (din  18  ianuarie  ‘90) :  Virgil  Mãgureanu

   -  Comandantul  Inspectoratului  General  al  Poliţiei (pânã  în  28  iunie  ‘90) :  general  Ioan  Diamandescu

   -  Comandantul  Poliţiei  Capitalei (pânã  în  28  iunie  ‘90) :  general  Bâtlan

   -  Procurorul  General  al  României (pânã  la  28  iunie  ‘90) :  Ioan  Robu

   -  Procurorul  General  Adjunct  al  României (şef  al  Procuraturii  Militare) (pânã  la  28  iunie  ‘90) :  general  Mugurel  Florescu

   -  Ministrul  Transporturilor  şi  Comunicaţiilor  în  guvernul  provizoriu (pânã  la  28  iunie  ‘90) :  ?

   -  Preşedintele  CPUN (din  9  februarie  ‘90  pânã  în  28  iunie  ‘90) :  Ion  Iliescu

   -  Vice-preşedintele  CPUN (din  9  februarie  ‘90  pânã  în  28  iunie  ‘90) :  Radu  Câmpeanu

   -  Vice-preşedintele  CPUN (din  9  februarie  ‘90  pânã  în  28  iunie  ‘90) :  Marţian  Dan

   A  urmat  perioada  cuprinsã  între  20  iunie  ‘90  si  27  septembrie  1992 (al  doilea  rând  de  alegeri  generale  şi  prezidenţiale) :

 

   -  Preşedintele  României :  Ion  Iliescu (din  20  iunie  ‘90)

   -  Preşedintele  Camerei  Deputaţilor (din  28  iunie  ‘90) :  Marţian  Dan

   -  Preşedintele  Senatului (din  28  iunie  ‘90) :  acad.  Alexandru  Bârlãdeanu

   -  Primul  ministru (al  primului  guvern  investit  de  Parlament  la  28  iunie  ‘90) :  Petre  Roman

   -  Ministrul  Apãrãrii  Naţionale :  general  Victor  Atanasie  Stãnculescu

   -  Ministrul  de  Interne :  Doru-Viorel  Ursu

   -  Ministrul  Justiţiei :  Victor  Babiuc

   -  Ministrul  Lucrãrilor  Publice,  Transporturilor  şi  Amenajãrii  Teritoriului :  Doru  Panã

   -  Directorul  Serviciului  Român  de  Informaţii :  Virgil  Mãgureanu

   -  Procurorul  General  al  României :  Vasile  Manea  Drãgulin

   -  Procurorul  General  Adjunct  al  României (şef  al  Procuraturii  Militare) :  general  Mugurel  Florescu

   -  Comandantul  Inspectoratului  General  al  Poliţiei :  general  Ioan  Diamandescu

   -  Comandantul  Poliţiei  Capitalei :  general  Niculae  Niţu

   -  Preşedintele  FSN :  Petre  Roman

 

   Începând  din  15  noiembrie  ‘90 (dupã  înlãturarea  guvernului  Roman  la  28  septembrie  ‘91) :

 

   -  Primul  ministru :  Theodor  Dumitru  Stolojan

   -  Ministrul  de  Interne :  Victor  Babiuc

   -  Ministrul  Apãrãrii  Naţionale :  general  Niculaie  Spiroiu

   -  Ministrul  Justitiei :  Mircea  Ionescu  Quintus

   -  Ministrul  Transporturilor :  Traian  Bãsescu

   -  Directorul  Serviciului  Român  de  Informaţii :  Virgil  Mãgureanu

   -  Procurorul  General  al  României :  Vasile  Manea  Drãgulin

   -  Procuror  General  Adjunct  al  României (şeful  Procuraturii  Militare) :  general  Mugurel  Florescu

   -  Comandantul  Inspectoratului  General  al  Poliţiei :  general  Ioan  Diamandescu

   -  Comandantul  Poliţiei  Capitalei :  general  Nicolae  Niţu

   -  Preşedintele  PD (FSN) (dupã  scindarea  din  aprilie  ‘92  a  FSN) :  Petre  Roman

   -  Vice-preşedintele  PD (FSN) (dupã  scindarea  din  aprilie  ‘92  a  FSN) :  Adrian  Severin

   -  Preşedintele  FDSN (dupã  scindarea  din  aprilie  ‘92  a  FSN) :  N.  S.  Dumitru

   -  Vice-preşedintele  FDSN (dupã  scindarea  din  aprilie  ‘92  a  FSN) :   Marţian  Dan

 

   Începând  din  15  noiembrie  1992 (dupã  desfãşurarea  celui  de-al  doilea  rând  de  Alegeri  Generale  şi  prezidenţiale :  27  septembrie-11  octombrie  ‘92) :

 

   -  Preşedintele  României :  Ion  Iliescu

   -  Preşedintele  Camerei  Deputaţilor :  Adrian  Nãstase

   -  Preşedintele  Senatului :  Oliviu  Gherman

   -  Primul  ministru (investit  de  Parlament  la  15  noiembrie  1992) :  Nicolae  Vãcãroiu

   -  Ministrul  de  Interne :  general  George  Ioan  Dãnescu

                                          Doru  Ioan  Tãrãcilã (dupã  a  treia  remaniere  a  guvernului  din  18  august  ‘94)

   -  Ministrul  Apãrãrii  Naţionale :  general  Niculaie  Spiroiu

                                                    Gheorghe  Tinca (dupã  a  doua  remaniere  a  guvernului  din  6  martie  ‘94)

    -  Ministrul  Justiţie :  Petre  Ninosu

                                    Gavril  Iosif  Quzbaian (dupã  a  doua  remaniere  a  guvernului  din  6  martie  ‘94)

   -  Procurorul  General  al  României :  Vasile  Manea  Drãgulin (pânã  în  august  ‘94)

                                                            Nicolae  Cochinescu  (din  august  ‘94)

   -  Procurorul  General  Adjunct  al  României (şeful  Procuraturii  Militare) :  general  Mugurel  Florescu (pânã  în  august  ‘94)

                                                                                                                           general  Samoilã  Joarzã (din  august  ‘94)

   -  Ministrul  Transporturilor :  Victor  Theodoru

                                               Aurel  Novack (dupã  a  doua  remaniere  a  guvernului  din  6  martie  ‘94)

   -   Directorul  Serviciului  Român  de  Informaţii :  Virgil  Mãgureanu

   -  Comandantul  Inspectoratului  General  al  Poliţiei :  general  Ioan  Diamandescu

   -  Comandantul  Poliţiei  Capitalei :  general  Nicolae  Niţu

   -  Preşedintele  PD (FSN) :  Petre  Roman

   -  Vice-preşedintele  PD (FSN) :  Adrian  Severin

   -  Preşedintele  FDSN :  N. S. Dumitru (pânã  la  transformarea  FDSN  în  PDSR  din  9-11  iulie  ‘93)

   -  Vice-preşedintele  FDSN :  Marţian  Dan (pânã  la  transformarea  FDSN  în  PDSR  din  9-11  iulie  ‘93)

   -  Preşedintele  PDSR (din  11  iulie  ‘93  pânã  în  15  decembrie  ‘96) :  Oliviu  Gherman

   -  Preşedintele  Executiv  PDSR (din  11  iulie  ‘93  pânã  în  15  decembrie  ‘96) :  Adrian  Nãstase

   -  Preşedintele  PUNR (de  la  momentul  semnãrii  “Acordului  de  participare  la  guvernare”  în  ‘94) :  Gheorghe  Funar

   -  Presedintele  PSM (de  la  momentul  semnãrii  “Acordului  de  participare  la  guvernare”  în  ‘94) :  Ilie  Verdeţ

   -  Preşedintele  PRM (de  la  momentul  semnãrii  “Acordului  de  participare  la  guvernare”  în  ‘94) :  Corneliu  Vadim  Tudor

 

   Nu  considerãm  necesarã  menţionarea  factorilor  noii  puteri  instalate  în  urma  celui  de-al  treilea  rând  de  Alegeri  Generale  şi  prezidenţiale  (15  noiembrie  1996),  din  considerente  ce  vor  fi  expuse  în  sectiunea :  De  ce  nu  se  poate  rezolva  impasul ?