Chestionar-declaraţie Ón legătură cu cazul Viorel Rovenţu

-Extras din raspunsul domnului Serban Suru depus Ón noiembrie 2013 la fila 104-

 

rugăm răspundeti (prin DA sau NU, adăugÓnd comentariile dv., dacă e cazul)†† la Óntrebările de mai jos, care pot ajuta Ón demersurile prin care domnul Viorel Rovenţu va Óncerca stabilirea adevărului privind cazul său şi repararea daunelor suferite.

 

1 Aveţi cunoştinţă, din discuţii personale cudomnul Raul Volcinschi de faptul a Óncercat Ón mai multe rÓnduri, ÓncepÓnd din anii Ď50 organizeze grupuri de rezistenţă anticomunistă, inclusiv prin procurare de armament?

ŞS:Da

 

2 Aţi avut cunoştinţă Ónainte sau după 1990 de faptul că Raul Volcinschi a pus la cale Ómpreună cu Viorel Rovenţu o acţiune armată Ómpotriva lui Nicolae Ceuşescu, scop pentru care Viorel Rovenţu a furat armament la Osica la 7/8 septembrie 1983?

ŞS: DA, după 1990.

 

3 Aţi participat lademersurile domnului Raul Volcinschi de după 1990 Óntru eliberarea domnului Viorel Rovenţu, pe baza recunoaşterii adevăratului scop pentru care a fost făcută operaţia din 1983 (atentat) ?

ŞS:DA ,au fost multe demersuri de acest gen. Printre altele, la Ónceputul anului 1990 amfostÓmpreună cu domnul Volcinschi Raul la procurorul general Gheorghe Robu pentru a dispune suspendarea pedepsei Ón vederea recursului. Raul Volcinschi a explicat atunci adevăratele motive aleacţiunii lui Rovenţu din 1983: procurarea armelor pentru atentat Ómpotriva lui Ceauşescu.

 

4 Cunoaşteţi motivele pentru care domnul Raul Volcinschi nu a făcut public mai intens şi mai repede cazul Rovenţu, după 1990?

ŞS:Da, domnul Volcinschi a afirmat că i s-a spus că dacă Viorel Rovenţuar fi eliberat, acesta ar fi ucis, fiind ameninţată şi familia lui ".

 

5 Consideraţi că modul Ón care a fost tratat acest dosar, Ónainte şi după 1990, reprezintă un abuz politic şi judiciar continuat , cauzat de faptul că Viorel Rovenţu a fost perceput ca un duşman al regimului comunist?

ŞS:Da

 

6 Aveţi cunoştinţă de obstacolele de informare Ón arhive pe care domnul Rovenţu le-a ÓntÓmpinat şi de faptul că din cauza lor de-abia acum (Ón anul 2013) domnul Rovenţu a intrat Ón posesia unor informaţii şi documente utilizabile Ón consolidarea unui probatoriu ?

ŞS:Da

 

7 A fost domnul Viorel Rovenţu victima unui abuz extraordinar şi Óndelungat, care i-a distrus viaţa , Óntre 1983 si 2013?

ŞS:Da. Cunosc dificutăţităţile materale şi morale şi avute de Rovenţu şi după 1989, datorate poziţiei sale de luptător anticomunist

 

12.11.2013†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Semnat:Suru Serban