Chestionar-declaraţie Ón legătură cu cazul Viorel Rovenţu

-Extras din raspunsul domnului Marcel Petrişor depus Ón noiembrie 2013 la fila 105-

 

rugăm răspundeti (prin DA sau NU, adăugÓnd comentariile dv., dacă e cazul)†† la Óntrebările de mai jos, care pot ajuta Ón demersurile prin care domnul Viorel Rovenţu va Óncerca stabilirea adevărului privind cazul său şi repararea daunelor suferite.

 

1 Aveţi cunoştinţă, din discuţii personale cudomnul Raul Volcinschi de faptul a Óncercat Ón mai multe rÓnduri, ÓncepÓnd din anii Ď50 organizeze grupuri de rezistenţă anticomunistă, inclusiv prin procurare de armament?

MP:Da

 

2 Aţi avut cunoştinţă Ónainte sau după 1990 de faptul că Raul Volcinschi a pus la cale Ómpreună cu Viorel Rovenţu o acţiune armată Ómpotriva lui Nicolae Ceuşescu, scop pentru care Viorel Rovenţu a furat armament la Osica la 7/8 septembrie 1983?

MP: Da-Ónainte de 1990.

 

3 Aţi participat lademersurile domnului Raul Volcinschi de după 1990 Óntru eliberarea domnului Viorel Rovenţu, pe baza recunoaşterii adevăratului scop pentru care a fost făcută operaţia din 1983 (atentat) ?

MP: Da, am Óncercat Ómpreună cu Raul Volcinschi eliberarea domnului Viorel Rovenţu pe baza recunoaşterii adevăratului scop pentru care s-a făcut operaţia din 1983

 

4 Cunoaşteţi motivele pentru care domnul Raul Volcinschi nu a făcut public mai intens şi mai repede cazul Rovenţu, după 1990?

MP: 3. Ştiu că Raul Volcinschi nu a făcut public mai intens cazul Rovenţu după 1990 din pricina unor ameninţări cu moartea la adresa familiei sale"

 

5 Consideraţi că modul Ón care a fost tratat acest dosar, Ónainte şi după 1990, reprezintă un abuz politic şi judiciar continuat , cauzat de faptul că Viorel Rovenţu a fost perceput ca un duşman al regimului comunist?

MP: Da. Modul tratării acestui dosar a fost abuziv

 

6 Aveţi cunoştinţă de obstacolele de informare Ón arhive pe care domnul Rovenţu le-a ÓntÓmpinat şi de faptul că din cauza lor de-abia acum (Ón anul 2013) domnul Rovenţu a intrat Ón posesia unor informaţii şi documente utilizabile Ón consolidarea unui probatoriu ?

MP:Da, am avut cunostinta de aceste obstacole.

 

7 A fost domnul Viorel Rovenţu victima unui abuz extraordinar şi Óndelungat, care i-a distrus viaţa , Óntre 1983 si 2013?

MP:Da domnul Viorel Rovenţu a fost victima unui abuz extraordinar de Óndelungat, care i-a distrus viaţa

 

14.11.2013 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Semnat: Marcel Petrişor