Tribunalul Giurgiu, pentru cauza 1636/122/2012

 

Subsemnatul, Viorel Rovenţu, domiciliat īn comuna Stănesti, sat Stăneşti, nr. 7, jud. Giurgiu, cod poştal 087215, īn calitatea de reclamant īn cauza 1636/122/2012, formulez prezenta 

 

PRECIZARE

 

prin care arăt īn cadrul cerererii de recurs, depusă prin registratură la data de 23.09.2013 am formulat inclusiv cerere de completare dispozitiv, conform art.281 ind. 2 Cod Proc. Civ. (art.281 si urm).

In consecinta, solicit Tribunalului se pronunţe şi pe capetele de cerere rămase īn suspensie după pronunţarea hotărārii asupra fondului.

 

Viorel Rovenţu 27 sept 2013