TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA CIVILA

 

 

 

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul, Viorel Rovenţu, cetăţean romān cu domiciliul īn comuna Stănesti, sat Stăneşti, nr. 7, jud. Giurgiu, cod poştal 087215, formulez prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

            a urmatoarelor persoane:

 

•    Statul Roman prin Ministerul Finanţelor, cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor nr.17, Sectorul 5

•    Ministerul Muncii si al Protecţiei Sociale, cu sediul in Bucuresti, str. Dem. I.Dobrescu nr.2-4 Sectorul 1

•    Ministerul Justitiei si al Libertatilor Cetatenesti, cu sediul in Bucuresti, Bd. Apolodor nr.17, Sectorul 5

 

            pentru ca prin hotararea ce se va pronunta, sa dispuna asupra următoarelor capete de cerere:

           

            1.a In baza art. 1 (al.3 şi 4) şi  art. 4 al.1 din Legea 221/2009 cer constatarea caracterului politic al condamnării mele la moarte (comutată la 25 de ani īnchisoare prin Decretul Prezidenţial nr 124/1984) prin sentinţa nr. 63 din 12 oct.1983, rămasă definitivă prin decizia nr. 70 din 27 oct. 1983 a Tribunalului Suprem - Secţia Militară, īn baza art. 208, 209, lit. a, e şi g raportate la art. 224 alin. 1 şi 3 cp (furt calificat īn paguba avutului obştesc, cu consecinţe deosebit de grave) faptele incriminate fiind că ne-am "īnsuşit prin efracţie īn noaptea de 8/9 septembrie 1983, de la Postul de Miliţie Osica de Sus, judeţul Olt, două pistoale mitralieră cu muniţia aferentă".

De peste 20 de ani semnalăm justiţiei şi opiniei publice că, impreuna cu Năstase Petre şi Stanciu Nicolae, am fost īnchişi pentru că am vrut să īnfruntăm, cu arma īn mānă, conducătorul (executat pentru genocid, la 25 dec. 1989) regimului comunist (declarat criminal - la 18 dec. 2006) īncadrāndu-ne pe deplin īn prevederile Ordonanţei 214/1999 (art. 2 al. 1 lit c1 - introdus prin Legea 568/2001- "acţiunea de impotrivire cu arma si rasturnare prin forţă a regimului comunist")

Aşa cum va rezulta din analiza cazului meu ieşit din comun, din motive care nu mi se pot imputa (un lanţ monstruos de abuzuri şi erori judiciare), detenţia politică care trebuie să mi se recunoască s-a terminat la 12.03.1999, cīnd am fost graţiat de Preşedintele Emil Constantinescu.

Art. 2 din legea 221/2009 precizează că "toate efectele hotărārilor judecătoreşti de condamnare cu caracter politic prevăzute la art.1 sunt īnlăturate de drept".

Fiind ultimul deţinut politic eliberat, menţinut abuziv īn lanţuri după 1990, am dreptul la o reparaţie morală exemplara.

 

            2. In conexiune cu punctul 1, folosind ocazia analizării dosarelor care vă vor fi puse la dispoziţie (conform art. 4 al. 2 al legii 221) vă rog să constataţi, pe līngă caracterul politic al condamnărilor, şi aspectul (conex) că au fost date cu īncălcarea legii.

            Aplicarea legii 221/2009 face inutile demersurile suplimentare pe care ar fi trebuit să le īntreprind pentru revizuire- īn baza probelor că am fost condamnat pe nedrept īn 1983, 1988, 1990 şi 1991.

            Dar constatarea explicită, īn hotărīrea dv., a ilegalităţii sentinţelor enumerate mai jos, echivalīnd  cu o revizuire, mă va īndreptăţi la despăgubirile prevăzute īn art 504-507 cpp. 

2.a In sentinţa nr. 63 din 12 octombrie 1983, īncadrarea mea la art. 224 a fost netemeinică (nu au existat consecinţele deosebit de grave invocate) şi pedeapsa cu moartea (comutată īn 1984 la 25 de ani īnchisoare) a fost excesivă, un act de represiune politică extremă - pentru că autorităţile comuniste, in frunte cu Securitatea (declarata prin legea nr.187/1999 ca autoare de actiuni criminale, degradante, inumane

Puterea comunista instaurata in Romania incepand cu data de 6 martie 1945 a exercitat, in special prin organele Securitatii statului, ca politie politica, o permanenta teroare impotriva cetatenilor tarii, drepturilor si libertatilor lor fundamentale.) au ştiut şi au ascuns ce am vrut să facem cu armele procurate de la postul de Miliţie (vezi documentul de la http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/roventu/foto_9.jpg)

            2.b In 1988 ni s-a aplicat cu rea voinţă, din motive politice, amnistierea prin Decretul  nr.11 din 26 ianuarie, īn urma căruia ar fi putut să ni se comute pedeapsa la 12,5 ani (conform art.2, cum s-a decis iniţial), şi nu la 20 de ani (cf art 3) cum a decis ulterior Tribunalul Piteşti, prin sentinţa nr 41 din 31 mai 1988- căci nu puteam fi... recondamnaţi la moarte.

            După 1990, acest abuz a fost continuat, fără să se ţină cont de faptul că articolul 224 alin 3 CP a fost modificat īn 7 ianuarie 1989 prin Decretul nr. 6, şi că spiritul comunist al titlului "infracţiuni contra avutului obştesc" (exceptate nejustificabil din Decretul de graţiere 23/1990) a devenit caduc după revoluţie şi neconstituţional după 1991, titlul fiind abrogat explicit prin Legea nr. 140/1996.

            Chiar neglijīnd scopul nostru real şi reţinīnd furtul calificat, aplicat in varianta veche, mai favorabilă - nu puteam primi decāt maxim 5 ani de īnchisoare - deja executaţi.

            S-a menţinut deci nejustificat īncadrarea la art. 3 al decretului 124/1988, căci pedeapsa cu moartea nu fusese numai comutată īn 1984 şi 1988 ci şi aboli- reprimarea mea politică continuīnd, printr-o fisură judiciară

2.c Respingerea (la 7 mai 1990) a recursului extraordinar intentat de procurorul general, prin decizia 45 a Curtii Supreme de Justitie - Tribunalul Militar, comunicată mie la 25.05.90 s-a făcut cu nerespectarea legii şi a drepturilor noastre (art 410-412 din vechiul cp). Nu am fost citaţi, deşi legea o permitea şi sitauţia o impunea. Martorii, care declaraseră īntre timp scopul real īn care am procurat armele,  nu au fost audiaţi. Nici măcar decizia procuraturii generale nr 19821/3429/90 din 7.03.1990, de suspendare a executării, pīnă la 7 mai 1990, nu mi-a fost comunicată, fiind menţinut ilegal īn captivitate, pentru ca să nu mă pot prezenta şi apăra bine la proces, fapt care dovedeşte continuarea reprimării mele politice. Ura şi dispreţul regimului postcomunist faţă de mine s-a manifestat şi īn răspunsul la adresa administraţiei penitenciare Colibaşi, īnregistrată la nr 47 din 26 ian. 1990, care conţinea memoriul meu din dec. 1989 către Comisia Naţională pentru rezolvarea sesizărilor, de pe linga CFSN. Am fost anunţat, la 5.09 1990, că hotăririle pronunţate de instanţele militare prin care am fost condamnat sīnt legale si temeinice şi că nu există temeiuri pentru promovarea unui recurs extraordinar... după ce recursul fusese promovat şi respins, īn mai 1990.

2.d  Referitor la sentinţa  nr 45 a Tribunalului Sfantu Gheorghe din 23/10/92, īn dosarul nr 2253/91, care a adăugat 2 ani la cei 13 consideraţi restanţi, cer să se constate că "evadarea" mea din 15 august 1991 a fost consecinţa menţinerii nedrepte şi anacronice īntr-o detenţie injustă şi inumană, pe baza condamnării abuzive şi politice din 1983.

A fost un act de protest faţă abuzurile puterii feseniste, un gest de disperare, o reacţie de legitimă apărare faţă de constrīngerile la care am fost expus sistematic, fiind adus īntr-o stare de depresie şi necesitate care īnlătură răspunderea penală (art. 44-46 Cp).

Din aceleaşi motive ar trebui să se īnlăture şi alte eventuale "vini" ingrămădite de procuratura criminală comunistă īn dosarul meu, cum ar fi aceea de a face revoluţie īn decembrie 1989, īn incinta penitenciarului Colibaşi, gest eroic, firesc la un deţinut politic,  pentru care, īn loc să primesc recunoaştere, preţuire şi acte de revoluţionar, am fost supus unor bestiale şi īndelungate torturi, rămase īncă necercetate şi nepedepsite.

            2.e Recunoaşterea caracterului dublu al detenţiei mele: politic (vezi 1) şi ilegal  (vezi 2) - ar constitui o reabilitare fie ea şi tardivă. Stigmatul nemeritat al "cazierului" pe care l-am purtat după 1999 a completat distrugerea, prin aruncarea mea la marginea societăţii, unde am „beneficiat” de imense umilinţe, privaţiuni şi persecuţii. Cer să se constate că nedreptatea pe care am suferit-o (erori si abuzuri judiciare, tratamente neomenoase, discriminare etc), datorită setei de libertate şi dreptate socială şi politică, mi-a produs daune mult mai mari decit cele admise de ICCJ lui Lucian Oraşel, prin decizia 148, la 15.01.2008. 

 

3. Constatand caracterul politic al condamnarii, solicit ca sentinţa pe care o veţi pronunţa să precizeze explicit că pot beneficia de prevederile Legii 118/1990 şi OUG 214/1999, pentru detenţia politică dintre 1983 si 1999, fiind astfel repus īn termen, pentru a avea şi eu posibilitatea de a face cererile de rigoare, obligand Ministerul Muncii si al Protectie Sociale sa dispuna masurile necesare pentru aplicarea Decretului-Lege nr.118/1990, fata de care, in acelaşi timp, cer să se stabileasca că am dreptul la compensare pentru anii īn care am fost privat nejustificat de efectele respectivelor legi: 1990 (pentru 6 ani de detenţie), 1991 (pentru 7 ani), …..1999 (16 ani).

 

Īn fapt, arăt că īn anul 1981, am stabilit, prin profesorul Raul Volcinschi, contactul cu un grup de intelectuali (Tudor Bugnariu, fost decan al Facultăţii de Filozofie din Cluj; Mircea Stoica, şeful catedrei de drept de la ASE Bucureşti; Simion Pop, fost decan la Facultatea de Drept din Cluj) care plănuia răsturnarea regimului ceauşist, prin organizarea unui atentat īmpotriva tiranului.

Īn vederea executării acestui plan, īmpreună cu Năstase Petrică şi Stanciu Nicolae , īn noaptea de 8/9 sept 1983 am intrat prin efracţie (dar fără nici un fel de violenţă) īn postul de Miliţie Osica de Sus , judeţul Olt, , de unde am sustras două pisoale mitralieră si muniţia aferenta (lasīnd neatins restul armamentului aflat acolo).

A urmat hăituirea noastră prin ţară, pīnă la capturarea mea din 29 septembrie 1983.  Deşi pe parcursul urmăririi s-au tras asupra noastra un număr uriaş de cartuşe, noi nu am făcut uz de arme, pentru că nu voiam să le folosim decīt īmpotriva dictatorului.

Ulterior ne-au fost īnscenate tot felul de vinovăţii, dar noi am recurs doar la gesturi rezonabile de legitimă apărare, necesare pentru a scăpa din īmpresurare.

Dupa arestare, a urmat o ancheta nefirească, extrem de scurtă şi violentă, pe parcursul căreia nu am mărturisit scopul pentru care furasem cele doua arme, sperīnd că astfel vom micşora furia şi pedeapsa şi că īi vom proteja pe intelectualii cu care plănuisem acţiunea revoluţionară.

Cred acum că anchetatorii ştiau adevarul, dar l-au ascuns, poate ca să nu-l irite pe dictator. Pentru ca să ne poată totuşi elimina (condamna la moarte) au recurs la īncadrarea abuzivă a faptei la art 224 alin 3, deşi furtul nu avusese nici măcar consecinţe grave (prejudiciul de 14.787 lei fiind recuperat), cele revoluţionare, vizate de noi, nerealizīndu-se.

Condamnarea la moarte mi-a fost modificată prin Decretul Prezidenţial nr 124/1984 la pedeapsa de 25 ani īnchisoare. Īn urma aplicării decretului de amnistie nr 11, din 26 ianuarie 1988 mi-a fost redusă pedepsa la 12,5 ani, conform art2.

Speriată de eliberarea noastră peste 6 ani (considerīndu-ne periculoşi pentru regim) procuratura militară a făcut contestaţie şi a obţinut decizia 41 din 31 mai 1988 a Tribunalul Judeţean Argeş, care ne schimba īncadrarea la 20 de ani conform art 3 , ca şi cum am fi fost din nou condamnaţi la moarte.

La 22 decembrie 1989, mă aflam in penitenciarul Colibaşi, īn clipa īn care două autoturisme Dacia cu tricolorul fluturānd pe geam, au oprit īn dreptul penitenciarului şi o femeie a strigat:"Ieşiţi afară, e revoluţie īn ţară, ieşiţi că altfel vă omoară!".

Fidel poziţiei mele anticomuniste, am participat la declanşarea revoluţiei īn penitenciar, fără ca să agresez pe cineva.

După ce revolta noastră a fost oprită, cu asigurări că vom fi de acum trataţi civilizat, de noul regim, democratic, am depus o sesizare, autodenunţīnd adevăratele motive ale acţiunii din 1983, convins că voi fi eliberat imediat.

In acelaşi timp, profesorii cu care plănuisem atentatul, au depus mărturii procurorului general Gh Robu. In baza acestor revelaţii, acesta a făcut recurs extraordinar şi a dispus eliberarea noastră condiţionată, īn ciuda opoziţiei agresive a unor securişti.

Conducerea penitenciarului nu a dat curs deciziei de suspendare, īncălcīnd legea, din comandă politică şi pentru a ne plăti poliţe pentru atitudinea revoluţionară din decembrie 1989.

Pe tot parcursul anului 1990, mai ales cind se auzea că afară se īnteţesc protestele anticomuniste, conducătorii revoltei am fost maltrataţi.

Fiind ţinuţi – ilegal- captivi īn penitenciar şi necitaţi, nu am putut interveni īn procesul din mai 1990, aşa cum ne permitea vechiul cod de procedură.

Nici martorii nu au fost audiaţi , căci judecatorii militari au avut ordin să nu corecteze situaţia, ca să nu ne putem adăuga duşmanilor contrarevoluţiei securisto-comuniste.

Deşi pedepsa cu moartea a fost abolită īn ianuarie 1990 şi mai tīrziu a fost abrogată atingerea "avutului obştesc" comunist, deşi documentele dosarului arătau că nu existaseră consecinţele deosebit de grave şi mărturiile revelau adevaratul scop al furtului,  am rămas īnchis , tocmai eu, care īncercasem eliberarea ţării, īnainte ca regimul criminal să fie răsturnat.

Nici cererile de graţiere nu l-au convins pe preşedintele Iliescu, care se afla la putere tocmai pentru că reuşise ce noi doar intenţionasem, īncīt urma să zac īncă 13 ani īn temniţă, din patriotism. 

Īn timp ce cei mai īnrăiţi criminali erau eliberaţi, eu rāmīneam expus unor condiţii de detenţie represivă, trebuind să aştept insuportabil, pentru a mă bucura de libertatea pe care o plătisem atīt de scump.

Am evadat din demnitate, disperare si constrīngere, intr-o stare acută de necesitate, fiind apoi capturat şi pus īn lanţuri, chinuit īn condiţii de exterminare.         

Miliţienii rămaşi īn penitenciare s-au răzbunat pe mine, pentru ca mi-am arătat ura pe dictatură şi nedreptate, supunīndu-mă la cazne care īncălcau normele internaţionale asumate de Romānia.

De-abia īn 1999 s-a răspuns memoriilor depuse de mine şi de martorul Raul Volcinschi, organizator al complotului, prin graţierea mea tardivă de către preşedintele Constantinescu, fără să urmeze īnsă fireasca reabilitare şi necesara reparaţie, deşi īn conferinţe de presă , articole de ziar şi emisiuni de televiziune am revelat publicului ce s-a intimplat cu noi.

Nu am reuşit să reintru īn normalitate, fiind considerat "recidivist periculos" neputīnd găsi un servici onorabil,  fiind părăsit şi de soţie, din cauza condiţiilor de viaţă proscrisă.

Am trăit, impreuna cu fiul meu,  din pensia CAP a mamei mele şi din expediente. Nu am putut primi nici pensie, nici drepturi de deţinut politic, pentru că nu am reuşit pīnă acum să alcătuiesc dosarul necesar revizuirii, din cauza dispariţiei martorilor, pretenţiilor financiare ale avocaţilor şi blocării arhivelor.

Mi s-a interzis copierea dosarelor mele, sau chiar accesul la ele, īn numele "secretului de stat". 

Comuniştii şi urmaşii lor mi-au distrus 30 de ani..

Mai bine mi se face dreptate mai tirziu, decīt niciodată.

 

 

Observaţie finală.  Am fost condamnaţi pentru motive false, ca să fie ascunse tiranului intenţiile reale ale grupului nostru: eliberarea Romāniei de sub jugul odioasei dictaturi comuniste, considerată azi act patriotic.

Dacă ancheta din 1983 ar fi fost condusă de oameni mīnaţi de dorinţa de a stabili adevărul, ar fi stabilit care a fost realitatea faptelor noastre şi mobilul acestora, şi s-ar fi putut īncerca īncadrarea noastră la tentativă de atentat (art 160,173 cp)- infracţiune anticomunista prescrisă de mult.

Vechea sentinţă, vădit netemeinică, nu poate fi īnsă "comutată" retroactiv.

Juridic/judiciar, nu pot fi pedepsit pentru că intenţionam īn 1983 să fac ceea ce au făcut īn 1989 cei recunoscuţi acum ca fiind eroi, revoluţionarii răsplătiţi cu preluarea puterii īn stat , care m-au menţinut abuziv īn captivitate īncă zece ani.

Moral, constat că, dacă grupul nostru ar fi reuşit īn 1983 să īl lichideze pe odiosul dictator comunist, poate am fi salvat vieţile eroilor măcelăriţi īn Decembrie 1989 incepand cu Timisoara si Bucuresti ...

 

            Viorel Rovenţu