Curtea de Apel Bucureşti, Splaiul independenţei nr 5 sector 4, Bucureşti

pentru dosarul 2338/2/2014 - Contestaţie īn anulare

 

Concluzii scrise

 

Domnule Preşedinte, subsemnatul Viorel Rovenţu, domiciliat īn comuna Stăneşti, sat Stăneşti, strada Primăriei nr. 7, jud. Giurgiu, cod poştal 087215, vă rog să admiteţi cererea mea din 5.04.2014, anulīnd integral Decizia 372 din 06.03.2014, pronunţată la S3 Civilă īn cauza 1636/122/2012.  Prin această decizie s-a admis recursul statului romān (prin Min. Finanţelor), īnaintat la 16.09.2013 īmpotriva sentinţei Trib. Giurgiu nr. 40/21.03.2013 (deşi acest recurs nu a fost actualizat- īn urma completării de dispozitiv- finalizată prin sentinţa Tribunalului Giurgiu nr.4/3.02.14).  Īn schimb, s-a respins recursul formulat de mine la 21.09.13, reţinīndu-se, eronat, că nu ar fi fost nici actual şi nici actualizat, după completarea de dispozitiv. Īn fapt, eu am actualizat fără echivoc recursul, aşa cum arată nota din 14.02.14, depusă la dosar la filele 28-29, īndreptīndu-l şi īmpotriva sentinţei nr. 4/3.02.14 emisă de Tribunalul Giurgiu, care a rezolvat necorespunzător- la toate cele trei capete- cererea mea de completare a dispozitivului, din 27.09.13.

 

Temeiuri de drept şi probe.

Īmi bazez cererea pe art. 318 cpc- pentru nepronuţare eronată şi erori materiale flagrante.  Argumentaţia completă este cuprinsă īn motivarea cererii, depusă la 22.09.2014, bazată pe 38 de documente depuse la termenul respectiv- listate atunci īn opis, constituind o selecţie expresivă din dosarul 1636/122/2012 -fond şi recurs. Şi pe oricare din celelalte documente depuse de mine īn acest dosar (sau īn dosarul conex 2340/2/2014- cerere de revizuire, bazată pe apariţia unor elemente noi). Īn ce priveşte īnregistrarea audio sau stenograma şedinţei din 20.02.2014, care ar lămuri eroarea comisă de instanţa de recurs, reamintesc că nu mi-a fost pusă la dispoziţie, īn ciuda cererii mele- depuse la dosar.

Al doilea sediu legitim al cererii mele este convenţia CEDO (articolele 6 şi 13 privind dreptul la justiţie şi la recurs efectiv) coroborată cu art. 20 şi 21 din constituţia Romāniei. Anularea sentinţei de recurs reprezintă īn acest moment singura cale prin care justiţia romānească mai poate corecta o gravă eroare judiciară, prin care īmi este īncălcat continuat dreptul la justiţie.

 

Erorile materiale care au determinat refuzul explicit şi ilegitim al pronunţării:

1. Instanţa de recurs a motivat explicit refuzul considerării cererii mele, prin faptul că nu aş fi actualizat recursul după completarea de dispozitiv prin sentinţa tribunalului Giurgiu 4/3.02.14: "putānd veni pe calea recursului doar īn condiţiile formulării acestuia īmpotriva sentinţei nr. 4/03.02.2014 prin care instanţa de fond s-a pronunţat asupra acestor ultime două capete de cerere. Or, recurentul nu a formulat īmpotriva acestei ultime sentinţe calea de atac a recursului, prezenta instanţă fiind sesizată doar cu recursul declarat īmpotriva sentinţe civile nr. 40/21.03.2013".

            Refuzul este rezultatul unei erori materiale evidente, pentru că, aşa cum o arată fără nici un echivoc documentul de la fila 28-29 a dosarului de recurs, eu am actualizat, īn termen legal, recursul iniţial, din 21.09.13, prin nota de motivare depusă la 14.02.14. Titlul notei respective se explică prin faptul că mai depusesesm avocatului meu o cerere de actualizare a recursului, pe 12.02.14, īnainte de a primi motivaţia sentinţei 4/3.02.14. Conţinutul notei reţinute la dosar pe 17.02.14 este motivarea exhaustivă şi fără ambiguităţi a actualizării recursului. Ceea ce se adaugă faptului că recursul iniţial, care a avut mai multe termene şi la care nu am renunţat, īşi conservase pertinenţa, din cauza deficienţelor completării de dispozitiv.

2.  Motivarea sentinţei conţine şi numeroase alte  incorectitudini pe care le putem prezuma ca datorate unor erori materiale:

a. Neglijarea adevăratelor capete de cerere, aşa cum se poate constata imediat comparīnd formularea falsă a lor operată de instanţe cu cea reală, din cererea iniţială, explicată insistent şi consistent īn intervenţiile mele ulterioare. Cum să te pronunţi pe capete pe care nu le-ai reţinut corect?

b. Alte erori prezumabil materiale care au condus la afirmaţiile vădit incorecte făcute īn motivaţia instanţei de recurs: că martorii mei nu ar fi confirmat că ştiau de complotul din 1983 (deci, nu au fost observate declaraţiile depuse, care conţin respectivele confirmări), că documentele de la CNSAS nu se refereau la mine şi la perioada de după 1983 (deci, documentele respective au fost neglijate),că recursul din mai 1990 ar avea autoritate de lucru judecat (dosarul depus, dacă ar fi fost observat arăta că dimpotrivă, farsa judiciară din 1990 nu se ocupase de loc de complotul auto-denunţat de mine atunci).

3. O altă eroare gravă- prezumabil materială- este neglijarea probatoriului depus de mine la 21.11.2013 (de care nu a ţinut cont nici instanţa de fond, deşi era elocvent pentru completarea de dispozitiv). Acest dosar dovedea/dovedeşte zdrobitor că era legitimă cererea mea de ameliorare a motivării capătului 1- deşi acesta īmi fusese aparent favorabil. Se poate presupune că acest bloc masiv de documente nu a fost observat- pentru că a fost īndosariat necorespunzător (nu este numerotat). Dacă instanţa de recurs nu ar fi comis eroarea de a-l desconsidera, şi dacă ar fi observat că īn procesul completării de dispozitiv cerute de mine s-a rejudecat şi capătul 1,  nu ar fi admis recursul (ne-actualizat) al părţii adverse la acest capăt, deşi ea nu a dus nici un argument, ci se resemnase īn faţa probatoriului depus de mine.  

 

 

   2.03.2014   Viorel Rovenţu