Către,

Penitenciarul Aiud

Str. Morii, nr 7-9, jud. Alba

 

Subsemnatul, Viorel Rovenţu, cetăţean român cu domiciliul în comuna Stăneşti, sat Stăneşti nr 7 cod poştal 087215, tel 07200870263, CNP 1570902520023, posesor CI seria GG nr.354197, eliberat de SPCLEP Giurgiu la 02.03.2014,  născut la 2.09.1957 în Giurgiu, fiul lui Anton şi Dandica, am primit de la Administraţia Penitenciarelor, ca răspuns la cererea mea din 15.09.2014,  înştiinţarea că dosarul meu de la penitenciatrul Aiud nu a fost distrus şi că pot cere consultarea lui şi eliberarea de copii.

 Vă rog să-mi comunicaţi în ce perioada aş putea veni la dv împreună cu avocatul meu, pentru a consulta dosarul meu de penitenciar şi a decide paginile de pe care voi solicita copii- pentru ca eu şi avocatul meu să ne putem planifica deplasarea.

 

23.09.2014 Viorel Rovenţu

 

 


Către,

Tribunalul Giurgiu

Str. Episcopiei Nr. 13

Judeţul Giurgiu

Cod poştal 080015

 

 

 

Subsemnatul, Viorel Rovenţu, cetăţean român cu domiciliul în comuna Stăneşti, sat Stăneşti nr 7 cod poştal 087215, tel 07200870263, CNP 1570902520023, posesor CI seria GG nr.354197, eliberat de SPCLEP Giurgiu la 02.03.2014,  născut la 2.09.1957 în Giurgiu, fiul lui Anton şi Dandica, vă rog să confirmaţi sau infirmaţi faptul că în registrul dv de grefă (registrul de intrări pe hirtie -şi nu numai înregistrari în baza de date din calculator) este consemnat faptul că a fost depusă o cerere pentru dosarul meu pe 12 sau 13 februarie 2014. Este vorba de actualizarea unui recurs, ce trebuia să ajungă la Curtea de Apel Bucureşti, dar care pare a se fi rătăcit, ceea ce-mi poate produce mari daune. Precizez că am mai făcut această cerere şi oral, fiind refuzat, ceea ce constituie o incâlcare a legii.

 

23.09.2014 Viorel Rovenţu


Către Curtea de Apel Bucureşti, Splaiul Independenţei nr 5, sector 4 , Bucuresti

Secţia III Civilă

 

Subsemnatul, Viorel Rovenţu, cetăţean român cu domiciliul în comuna Stăneşti, sat Stăneşti nr 7 cod poştal 087215, tel 07200870263, CNP 1570902520023, posesor CI seria GG nr.354197, eliberat de SPCLEP Giurgiu la 02.03.2014,  născut la 2.09.1957 în Giurgiu, fiul lui Anton şi Dandica, revin asupra cererii din 2.08.2014 în care am solicitat : "comunicarea pe adresa mea a unei transcrieri a stenogramei sau înregistrării audio sau video a şedinţei de judecată din 20.02.2014 în dosarul 1636/122/2012"

Drept răspuns mi-aţi trimis, la 5.09.2014, tot încheirea de şedinţă de pe 20.02.2014 - pe care eu voiam să o confrunt cu transcrierea înregistrării audio sau steno-dactilografiate a şedinţei respective, pentru a arăta printr-un înscris, în cadrul procesului Nr 2338/2/2014 (contestaţie în anulare, amînat la 22.09.2014 pentru 19.12.2014) că am fost victima unei grave erori materiale,  fiind eronate consemnările din încheierea de şedinţă .

Dacă nu puteţi realiza transcrierea înregistrării audio/video, atunci vă rog să-mi trimiteţi o copie a înregistrării audio/video a şedinţei din 20.02.2014 pe CD, conform legii (sau măcar să confirmaţi că nu există o astfel de înregistrare)

 

23.09.2014 Viorel Rovenţu