Operator de date cu caracter personal nr.3727

 

ROMÂNIA

TRIBUNALUL GIURGIU

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 1636/122/2012

ÎNCHEIERE

 Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE Ion Cercel-Mareş

Grefier Liliana Trifu

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu a fost reprezentat de procuror Filip Aurelian

 

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant ROVENŢU VIOREL şi pe pârât STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, având ca obiect acţiune în constatare / completare dispozitiv.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul ROVENŢU VIOREL, personal şi asistat de avocat Mihuţ Georgeta, lipsă fiind pârâtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR. Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Avocat Mihuţ Georgeta pentru reclamantul  ROVENŢU VIOREL învederează instanţei că insistă în soluţionarea tuturor capetelor de cerere , cât şi pe motivarea sentinţei de fond pentru a fi epuizate toate căile de atac.

Astfel, solicită completarea lămuririi dispozitivului sentinţei civile nr. 40/21.03.2013 pronunţate de Tribunalul Giurgiu şi totodată solicită instanţei să se pronunţe în legătură cu sentinţa penală 63/12.10.1983 pentru a nu exista dubiu cu privire la infracţiunile săvârşite, în cazul în care reclamantul se va adresa instanţelor superioare.

Totodată, precizează că reclamantul ROVENŢU VIOREL dacă nu ar fi fost în penitenciar nu ar fi săvârşit fapta , iar fapta este accesorie faptei cu caracter politic.

 

Pag. 1/2

 

De asemenea, solicită să se constate că toate hotărârile de condamnare sunt nelegale şi insistă în pronunţarea instanţei cu privire la acestea.

Apărătoarea reclamantului învederează referitor la perioada de detenţie că aceasta nu este de 13 ani, ci de 15 ani, astfel că reclamantul poate beneficia de prevederile legii 118/1990 şi OUG 214/1999.

Pentru aspectele arătate , solicită completarea dispozitivului sentinţei civile nr. 40/21.03.2013 pronunţate de Tribunalul Giurgiu şi solicită instanţei a avea în vedere faptul că există înscrisuri suficiente depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul solicită respingerea cererii ca neîntemeiată.

 

INSTANŢA

 

Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a se depune concluzii sau note scrise de către părţi, urmează să amâne pronunţarea.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

 

Amână pronunţarea în cauză fa data de 03.02.2014. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2014.

 

Preşedinte,  Ion Cercel-Mareş

Grefier,  Liliana Trifu

 

 

LT/2ex/30.01.2014

Pag. 2/2