CĂTRE LIDERII DEMOCRAŢIILOR OCCIDENTALE

 

Manifestanţii contra menţinerii consecinţelor pactului Hitler-Stalin, originari din Europa Centrala si Răsăriteană ca şi din ţările oprimate de comunism în Asia şi în Africa, adunaţi la 23 August 1991 în jurul statuii Libertăţii din Pa­ris, au decis sa trimită acest apel liderilor democraţiilor occidentale:

 

După război, în 1945-1946,nazismul criminal a fost condam­nat la procesul de la Nurnberg, pentru crimele sale contra uma­nităţii, pentru crimele sale contra păcii si pentru crimele de război.

 

Noi cerem, de asemenea, instaurarea unui tribunal penal in­ternaţional permanent, pentru a judeca toate crimele comise de comunism şi de către alte regimuri totalitare.

Comunismul a ţinut în captivitate secolul nostru, iată de ce este timpul de a scoate omenirea din acest îngrozitor coşmar!

 

Începând cu "lichidarea" intelectualilor, a ţăranilor, a paturilor liberale ale societăţii în anii 1920-1930,apoi te­ribilele masacre de la Katyn, unde a fost asasinată elita arma­tei poloneze, pana la tentativa aproape reuşita de a impune barbaria comunista pe planeta noastră, trebuie judecate toate crimele comise de cel mai sângeros regim din istorie.

 

După cum spunea Thomas Carlyle, „Chiar daca minciuna ar trebui sa se înalţe pana la ceruri si sa acopere lumea, va veni o zi când falimentul va trebui sa o mature si sa ne mântuie de ea". Comunismul, acest regim al „minciunii absolute", a fost ma­turat de sclavii săi.

 

Occidentul trebuie sa distrugă perdeaua de fum care a ascuns timp de 74 de ani crimele comunismului :

-zeci de milioane de fiinţe umane (printre care copii, femei şi bătrâni) asasinaţi direct sau prin foame, frig, munca forţată, iradiere şi tortura (chiar şi obligaţia de a mânca materii fecale);

-privarea de libertate şi distrugerea sănătăţii a sute de milioane de oameni;

-deportarea a milioane de oameni;

-distrugerea credinţei si a sufletului omenesc, prin „actiunea de depersonalizare";      

-spălarea creierului în închisorile politice si azilele psihiatrice, privarea deţinuţilor politici de aer, de apa si de cărţi; autocenzura generalizata;

-ridicarea crimei la rangul de virtute;

-propagarea urei, a violentei ,a terorismului ,a lui „bellum omnium, contra omnes", („războiul tuturor, contra tuturor");

-obligaţia de a aplauda pe calai;

-desfiinţarea proprietăţii private, omul nefiind stăpân nici al unei fotografii de familie sau al unei icoane;

-constrângerea unui imens număr de oameni de a deveni informatori ai teribilei politii secrete, de a trăda pe semenii lor, chiar pe părinţi;

-amestecul samavolnic în viaţa privata si de familie.

Contrar principiilor declaraţiei universale a drepturi­lor omului, comuniştii au comis „acte de barbarie care revolta conştiinţa umanităţii", au negat „demnitatea si valoarea per­soanei umane".

In scopul de a construi o noua ordine juridica interna­ţionala, cerem instaurarea de urgenta a unui tribunal penal internaţional permanent la Nurnberg, pentru a judeca crimele contra umanităţii, crimele contra păcii si crimele de război, comise de comunism si de alte regimuri totalitare.

De asemenea, trebuie sa fie menţinut principiul impres­criptibilităţii crimelor contra umanităţii, rezultând din sta­tutul tribunalului de la Nurnberg, din 1945, şi din rezoluţia Naţiunilor Unite, din 1946.

 

Solicitam răspunsul Excelentei Voastre.

 

Delegatul cambodgian, General Sosthene FERNANDEZ.

 

Delegatul croat, Dr.Neven SIMAC.

 

Delegatul eston, Ing.Maurice GOUTT-LIIV.

 

Delegatul leton, Gaida KELMERIS.

 

Delegatul lituanian, Jolanta VAICAITIS.

 

Delegatul polonez, Edmond BLICHARCZYK.

 

Delegatul cehoslovac, Zdenek VASICEK.

 

Delegatul ucrainian, Prof.Cyrille MYTROWYTCH.

 

Delegatul vietnamez, Dr.TRAN-BINH-Tinh.

 

Delegatul român, Remus RADINA. 

 

 

 

PARIS, 28 Septembrie 1991