3-25 martie 2005.  Expoziţia  SCRIPTA HOSTILIA… inscrisuri duşmănoase

Muzeul Literaturii Române din Bucureşti

                                                      Mihai Gheorghiu, 10 martie 2005

    

Am  ascultat-o pe Doina Jela  la ceas târziu  de noapte - cum programea totdeauna televiziunea  noastră  publică  reportajele  sau  interviurile având  ca subiect  lupta  anticomunistă  -  vorbind cu patos despre  ideea organizării  unei  expoziţii  samizdat ( înscrisuri  anticomuniste interzise sau   “ de sertar  “ ).   

     Organizată de Asociatia Jurnalistilor Independenţi din Romania, ea va găzdui   şi  câteva  întâlniri – dezbatere dedicate  acestei  forme  de rezistenţă  anticomunistă, prin  scris: 

- Prezentarea expozitiei - Doina Jela, secretar AZIR

- Proiectele si intenţiile Asociaţiei Jurnaliştilor Europeni  in Europa de Est  (AEJ) -  Nicolaas Peter Kramer

- Literatura si cenzura – Nicolae Manolescu

- Literatura româna şi arhivele Securităţii - Marius Oprea  ( membru AZIR şi  AEJ )

- Despre lupta si crezul meu – Vasile Paraschiv

-  Scrisorile deschise catre Nicolae Ceausescu si consecinţele lor – Doina Cornea

- Dizidenţă si samizdat in Cehoslovacia comunistă – Vaclav Bartuska ( director al bibliotecii “Vaclav Havel” )

                       *          *        *

În cele două  camere,   sunt  perezentate  documente,  manuscrise, cărţi de samizdat ;

/ Alexandru Paleologu

- Documente (in copii xerox ) din dosarul penal al procesului, judecat in ianuarie-februarie 1960,  şi  cateva documente (in copii xerox ) din arhiva personală, confiscată cu ocazia percheziţiei domiciliare ce i-a fost făcută de către Securitate, înainte de a fi deferit Justiţiei;

- Adresa (în copie xerox  ) de graţiere a lui Alexandru Paleologu, din 29 iulie 1964;

- Declaraţia (in copie xerox ) aparţinând academicianului Mihail Jora (datata 23 septembrie 1959), prin care acesta afirmă   că “nu ştie ca Alexandru Paleologu să fi făcut vreodată  politică militantă”.

/  Procesului Noica-Pillat

- Extras  din Sentinţa nr: 24/1 august 1960, a Tribunalului Militar Regiunea a II-a, in care sunt lizibile urmatoarele:

Art. 1 prin care  Constantin Noica  este condamnat la 25 de ani de munca silnică si 10 ani de degradare civică;

Art. 2 prin care  Constantin   Pillat  este condamnat la 25 de ani de muncă silnică si 10 ani de degradare civică;

Art. 3 prin care Sandu Lăzărescu  este condamnat la 16 ani de muncă silnică si 7 ani de degradare civică;

Art. 4 prin care  Gheorghe Florian  este condamnat la 16 ani de muncă silnică si 7 ani de degradare civică;

Art. 5 prin care, Acterian Arşavir, este condamnat la 18 ani de muncă silnică si 8 ani de degradare civică;

/  Alexandru  George Sergiu  

-  Un proces-verbal (in copie xerox )  de depunere la Penitenciarul Jilava,  la data de 11 aprilie 1960.

-  Maşina de scris a lui Alexandru George Sergiu,   condamnat la 7 ani de inchisoare conventionala, prin sentinta nr: 24 din 1960, pentru “uneltire impotriva ordinii sociale”.   In realitate, el difuzase “Scrisorile duşmănoase Anti-Goethe” si “Povestiri din Hegel” de Constantin Noica, pe care le redactase pe respectiva maşina de scris, şi fusese denunţat pentru că ar fi citit cărţi ale lui Cioran si Mircea Eliade <ce au un conţinut duşmănos la adresa poporului român si a regimului nostru şi in general la adresa lagărului socialist >.

/  Radu Filipescu

- Extras (in copie xerox )  din scrisoarea trimisă în strainatate de dr. Zorel Filipescu, in 1989, cu sprijinul grupului de ziarişti arestaţi   de la “Romania libera”.

- Un manifest (original ) confectionat artizanal pe o masina Dymo, aflată clandestin în posesia lui Radu Filipescu, si descoperită cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate de Securitate, in pivniţa casei acestuia, în urma difuzării respectivului manifest în cartierele Balta Alba, Mihai Bravu si Ştefan cel Mare, la 20 ianuarie 1983, de către Radu Filipescu şi Radu Eugen Negru.

/  Monica Lovinescu

- O fotocopie   din jurnalul Monicai Lovinescu (scris intre 1981 si 2000);

- Cateva exemplare (originale ) din revistele “Etos” si “Limita”, editate la Paris de Virgil Ierunca.

/    Vaile Paraschiv  

- Maşina de scris;

- Scrisoarea deschisă  (in copie xerox ) redactată  între 7 aprilie 1982 si 19 februarie 1984  ( 380 pagini  ),  în perioada în care fusese izolat la domiciliu de către Securitate.

- Câteva exemplare (in copie xerox si original   ), din seria schimburilor de telegrame de imbărbatare si solidaritate, dintre Doina Cornea si Vasile Paraschiv.

- 5 fotografii (in original ) ale lui Vasile Paraschiv, ilustrand momente ale luptei sale cu Securitatea (internarea in spitalul de boli psihice; agresiunea căreia i-a căzut victimă in pădurea Păulesti si atacul in plină stradă, intreprins de agenţi  in civil ai Securitatii, in apropierea domiciliului său . )

-  Un exemplar (in copie xerox  ) a unei scrisori trimise de un sindicat din Statele Unite, dupa vizita facută in Occident, in toamna anului 1977, de către Vasile Paraschiv, primită in anul 1978 şi interceptată de Securitate.

 

/ SLOMR (Sindicatul Oamenilor Muncii din Romania)

-  Declaraţia de constituire  (in copie xerox )  din februarie 1979, la iniţiativa dr. Ionel Cana, a economistului Gheorghe Braşoveanu si a altor 19 muncitori.   Declaraţia, despre care s-a aflat în întreaga tara, a întrunit peste 240 de adeziuni, scrisori si telefoane, pe care iniţiatorii le-au primit din toată ţara, si care au fost interceptate de către Securitate.

/  Abalaru Viorel ( pseudonim literar,  Viorel Padina)

- Dosarul de urmărire informativă  (in copie xerox ) deschis poetului  în anul 1980 ca autor al unor scrisori < cu conţinut profund duşmănos îndreptate împotriva orânduirii sociale si de stat din ţara noastra >.  

  Una dintre aceste scrisori, un “Apel catre Europa”, semnat  de Padina, Angela Marinescu, Paul Daian, Eugen Suciu a fost inmânată lui Călin Vlasie, cu scopul de a o trimite in străinatate, urmând ca ea sa fie citita la “Conferinţa de la Madrid” din 1980. 

/   Dumitru  Iuga

- Platforma program a “ Mişcării pentru libertate si dreptate sociala in Romania” (in copie xerox  ) redactată de Dumitru Iuga şi <complicii săi >, găsită de Securitate cu ocazia percheziţiei domiciliare si arestării sale din 10 septembrie 1983.

- Document (in copie xerox )  care atestă arestarea lui  la 10 septembrie 1983, si condamnarea sa la 12 ani de inchisoare <pentru complot împotriva ordinii sociale >, alături de alţi 7 condamnaţi; Dorin Grigore Mandrila, Tihenea Gheorghe, Tomescu Cornel, Vicovean Viorel, Emil Gavris si Marin Ungureanu (ace;tia fiind condamnaţi la câte 5 ani de închisoare, pentru complicitate la delictul comis de Iuga ).

- Documente  (in copii xerox )  care atestă executarea pedepsei între anii 1983 si 1988 la penitenciarele Rahova, Aiud si Jilava.

- Câteva poeme  (in copie xerox ) reproduse din memoria autorului, după eliberarea sa din inchisoare,  la 9  septembrie 1989, şi confiscate cu ocazia re-arestării sale din 12 decembrie 1989, de către Securitate.

-         

/  Monica Duna

- Manuscris de sertar al lucrării “ Şi totuşi Caligula” (in original  ) scris de catre aceasta incepand din anul 1976, conţinând proză inspirată din realităţile epocii.  Profesoară   la Colegiul Sfantul Sava din Bucuresti, doamna  Duna    nu şi-a pus  problema de a oferi vreunei edituri a vremii respectivul manuscris.

/   Gheorghe Patza

- Pagini din “ Jurnalul “ de sertar   (in original   ).  licentiat in filologie si drept.

-  “Iarba si carti” – pseudo jurnal (expus in original   ), manuscris aparinand aceluiasi autor.

/   Mihai Creanga, Petre Mihai Bacanu, Anton Uncu si Stefan Niculescu Maier

- Documente oficiale ( copii  xerox )  referitoare la tentativa acestora   de înfiinţare a unui ziar neoficial denumit “România”. Arestaţi  de Securitate, pentru aceasta iniţiativă, la 27 ianuarie 1989, dupa ce reuşisera să multiplice numai 300 de exemplare, pe care nici n-au mai apucat sa le difuzeze.

/ Dan Desliu

- Extras din Fondul SRI (  Ds. Nr. 10996, Vol. 25, Fila 161-163 (sub forma de poster  ), conţinând un fragment din scrisoarea adresata  primarului general al Bucureştiului, la 25 decembrie 1989, in chip de felicitare-protest.

/  Dorin Tudoran

-  Extras dintr-o convorbire (sub forma de poster  ) avută de Dorin Tudoran, la 25 martie 1985, cu Nicolae Croitoru, secretar al Comitetului Municipal PCR Bucuresti, in care  îi spune acestuia că ştie despre metodele de intimidare ale Securităţ ii de la fiul unui medic psihiatru.

- Extras din Raportul colonelului Marinescu Constantin ( poster amplasat pe perete), adresat Ministrului Secretar de stat si sef al Departamentului Securităţii Statului – Tudor Postelnicu, prin care il informeaza pe acesta despre masurile pe care le va lua “unitatea speciala “S “ la adresa lui Dorin Tudoran, care ameninţa, ca urmare a tergiversărilor privind emigrarea sa in SUA, ajungând până la a da Securităţii un ultimatum stabilit la data de 7 aprilie 1985.

/ Art, 167 (fost 209) Cod Penal al R.S.R. ( poster amplasat pe perete), editia 1975, privind infracţiunea de propagandă (in fapt, definitia juridica a conceptului).

/  Ana Blandiana

- Pagini din presa straina (in originale si copii xerox ) (The Independent si Il Manifesto) cu traducere si comentarii pe marginea celor 4 poeme publicate de poetă in anul 1984  in revista Amfiteatru.

- Manuscris (in original ) al lucrării-jurnal “Sertarul cu aplauze” ( intitulat iniţial   “Arta fugii”), roman de sertar scris între 1983 si 1989.

- Pagini (in original ) din revista Amfitreatru, din decembrie 1984, in care au aparut cele 4 poeme.

/  Rodica Chira

-  Samizdat  (in copie xerox )  a  fostei  studente  a Doinei Cornea, găsit de Securitate la domiciliul lui Leontin Juhaz, fiul Doinei Cornea, cu prilejul percheziţiei domiciliare, manuscrisul fiind încredinţat acestuia pentru a fi multiplicat.   Cum d-na Doina Cornea nu a recunoscut cui aparţine manuscrisul, acesta i-a fost atribuit ei.  Cu toate consecinţele, Doina Cornea şi-a asumat riscurile pentru a-si proteja studenta.  Astăzi, d-na Rodica Chira este lector la Universitatea din Alba Iulia.

/ Doina Cornea

- Samizdat  (in copie xerox )  cuprinzand traducerea lucrării “Incercarea labirintului”,  ( convorbiri avute de Mircea  Eliade cu Claude Henri Rocquet, la Paris.

- Samizdat (in copie xerox  )  reproducand articolul “Pastorii nedemni” de Mircea Eliade, din 1949.

- Samizdat  (in copie xerox ), cu traducerea lucrarii “Ieremia Valahul” a lui Petru Gherman, (preot la Misiunea greco-catolica din Paris).

- Samizdat  (in copie xerox )  cu traducerea unor texte apartinand lui Lao-Tse.

- Samizdat  (in copie xerox )  conţinând lucrarea “Omul si cele trei etici ale sale” a lui Ştefan Lupaşcu (1988).

- Revista “Idei” (nr. 4) (in original   ) – revistă samizdat realizată de Doina Cornea, conţinând texte filosofice aparţinând lui Gabriel Marcel.

/  Paul Goma

- Exemplarele originale  ale lucrărilor: “Adameva”; “Gherla”; “Amnezia la români”; “Soldatul câinelui”; “Les chiens de mort”; “Din Calindor”  si “Scrisori intredeschise”.

/   Victor Frunză

- Exemplarele originale  ale lucrarilor: “Istoria comunismului in România”; “Istoria Partidului Comunist Român”; “Istoria partidului comunist” (editura “nord”); “O ciumă bântuie Romania”; “Istoria stalinismului in România”, lucrari realizate intre 1974 si 1980.

/ Octavian Moldovan

- “Te pici pe tine de râs” (original ) lucrare editata la editura “nord” din Danemarca.

/  Elvira Iliescu

- Manuscris de sertar (original  ) al lucrării “Râsul”, redactată intre 8 martie 1980 si 20 august 1983.

-Manuscris de sertar (original ) al lucrării “Anonimul român”, scoasă din ţară, cu ocazia unei vizite efectuate la rudele sale de la Paris, si incredinţat Monicăi Lovinescu, in vederea difuzării la “Europa libera”.   Din păcate, redactorii “Europei libere” nu au difuzat lucrarea, considerând-o prea violenta. Ea a apărut abia dupa 1989, fiind editată la editura Du Styl, in colecţia “Subversiv”, la Paris.

/ Oana Orlea.

 - Fragment  al manuscrisului “Proze scurte” ( in original ) Scriitoarea,  fostă comdamnat politic intre 1952 - 1954, exilată in 1980,  a scos  manuscrisul  ascuns in tapiţeria unui fotoliu.

/   Adrian Fecătău

- Jurnal de sertar (in original )  a  intemeietorului   grupului   “Vouă” (1982-1984).

- Jurnal de sertar (1985-1989) (in original ) - manuscris.

/   Florenţa Albu

- Lucrarea “Austru”  ( original ) apărută în colecţia “Poeti romani contemporani”

-  “Zidul martor” – pagini de jurnal -, realizat intre 1970 si 1990 si publicat la editura “Cartea Romaneasca”,

dupa 1989.

- “Anno Domini” (original ), publicat de aceeasi editura.

-  Manuscrise din perioada noiembrie-decembrie 1970 (originale )

/   Mircea Horia Simionescu

- Manuscrisul   lucrării “Tratat despre echilibru” (original  )

- Manuscrisul lucrării “Inventar” (original )

- Manuscrisul bibliografiei generale la lucrarea “Ingeniosul bine temperat” ” (original  )

/   Dimitrie Iov

- Manuscrisul lucrarii “Răboj de amintiri” (copie xerox   )

(poet si prozator, arestat si inchis la Gherla, unde moare in 1957 sau 1958 )

/   Nicolae Mărgineanu

-Manuscris de sertar al memoriilor de inchisoare intitulate “Amfiteatre si închisori” (pagini originale)

   A fost arestat in 1948, acuzat si condamnat pentru <spionaj, înalta tradare si complot cu americanii>,  executând 16 ani de inchisoare (intre 1948 si 1964 ).

/   Costache Olăreanu – anonim

- “Marturisirea” - roman (1974) ( mss, copie xerox ) 

-  Eseurile  “Despre ratare” si “Omul informat” (pagini originale) datând din aceeasi perioadă.

-