Domnului prim - ministru al Guvernului României,

 

Spre ştiinţă domnului Traian Băsescu,  Preşedinte al României

 

Vă adresez această scrisoare cu gîndul la promisiunile pe care dumneavoastră şi alţi membrii ai Alianţei Dreptate şi Adevăr le-aţi făcut în campania electorală, dar şi după cîştigarea alegerilor, avînd în vedere şi discursurile pe care le-aţi rostit după investitură, în care promiteaţi că veţi fi adevăraţi apărători şi garanţi ai Constituţiei şi Legii, că doriţi binele României şi poporului român.

            După instalarea actualei puteri, în loc să treceţi neîntîrziat la elaborarea şi adoptarea unor măsuri legislative absolut necesare relansării economiei, la eficientizarea activităţii noului guvern, dacă într-adevăr doriţi să se îmbunătăţească rapid situaţia ţării şi nivel de trai, pentru a ne demonstra că sînteţi serioşi, că aveţi habar de prevederile Constituţiei României, pe care tocmai aţi jurat, că vreţi să o respectaţi şi să faceţi ca, în scurt timp, ţara noastră să devină un stat de drept, traducînd astfel în viaţa de fiecare zi şi principiile enunţate la art. 47 din Legea fundamentală, articol ce obligă guvernanţii să ia măsuri de dezvoltare economică care să asigure populaţiei un nivel de trai decent, Guvernul Tăriceanu se ocupă, în regim de urgenţă, cu acte care nu au nici o legătură cu demnitatea şi prosperitatea poporului, prin care se intenţionează să fie „despăgubit”, de fapt să îl îmbogăţească, pe fostul rege Mihai.

            Găsesc cel puţin ciudată această grabă şi grijă suspectă faţă de un neica nimeni, un individ care este răspunzător de săvîrşirea unor fapte penale imprescriptibile, vinovat de crima de înaltă trădare, de complot împotriva statului român, de abandonarea Armatei Române în mîinile inamicului, în timp de război, de furnizarea de informaţii secrete duşmanului, în timp de război, pentru a nu mai aminti şi de consecinţele devastatoare pentru România şi pentru poporul român, rezultate directe ale faptelor şi acţiunilor sale iresponsabile şi ticăloase.

            Totodată, nu pot uita că în timp ce eu împreună cu extrem de puţini români, care aveau curajul să comploteze şi să mă sprijine în acţiunea de răsturnare a dictaturii comuniste şi a dictatorului Ceauşescu, punîndu-ne serios în primejdie propria viaţa şi soarta familiilor noastre, fostul rege semna cu nonşalanţă  în vara anului 1989, de la Budapesta, Statutul de complementaritate a Transilvaniei, act contrar prevederilor Tratatului de la Adrianopol, acţiune ticăloasă (susţinută pe lîngă duşmanii României şi de alţi trădători de neam şi ţară, cu aere de români), o nouă dovadă incontestabilă, la fel de condamnabilă ca şi cele din anii 1940, la care fusese protagonist şi pentru care, în semn de supremă recunoaştere a actelor şi faptelor de trădare a naţiunii române, a primit cadouri şi a acceptat cele mai înalte decoraţii din partea promotorilor şi susţinătorilor ciumei roşii, care s-a răspîndit şi a năpădit astfel, foarte repede, România, nu înainte de a fi omorîţi şi deportaţi sute de mii de români, concomitent cu capturarea a peste 165.000 de soldaţi şi ofiţeri ai Armatei Române, făcuţi prizonieri, trimişi în lagăre de muncă forţată pentru ca şi ei să îngraşe pămîntul cimitirelor din îndepărtata Siberie. Pentru toţi aceşti buni români, care şi-au făcut cu demnitate datoria faţă de patrie, pînă astăzi nici o autoritate de stat ni a binevoit să le ridice un monument şi nici familiile acestor năpăstuiţi ai soartei nu au fost în vreun fel despăgubiţi.

            Contrar exemplului ruşinos oferit nouă de fostul rege, prin faptele noastre eroice, am dat libertate poporului român, primind în schimb, în loc de preţuire, cinstire şi recunoştinţă, campanii denigratoare, prin care fel de fel de activişti din presa fostă socialistă - trîmbiţă a epocii de „aur”, ne-au insultat şi calomniat copios, pentru că, vorba aia, aşa e la români atunci cînd le faci bine.

Dar pentru a salva aparenţele şi pentru a le demonstra reprezentanţilor lumii democratice, entuziasmaţi şi plini de admiraţie faţă de noi, tinerii care am răsturnat cu atîtea jertfe şi atîta hotărîre regimul comunist, noii comunişti, ce monopolizaseră din nou puterea, dar vroiau să pozeze într-o lumină nouă, pretinzînd că a fi „emanaţi” ai Revoluţiei, pentru a-şi arăta falsa preţuire şi ura faţă de revoluţionari autentici au promulgat Legea 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, vrînd astfel să imite o practică veche, pe care multe popoare civilizate o aplică cetăţenilor lor, atunci cînd unii dintre ei fac pentru ţara lor ceva deosebit. Aşa au făcut şi francezi cu fotbalistul Platini care, fără a fi în primejdie de moarte, a primit recunoştinţa veşnică şi importante foloase materiale doar pentru că a dat un gol la un campionat mondial, Franţa devenind campioană mondială .

 Dar iată cum s-a procedat la noi, în ţara mutilată după 50 de ani de comunism! Banda lui Ion Iliescu după ce a ordonat mai întîi să fim măcelăriţi, dacă s-ar fi putut, după mintea lui, cam 65.000 în toată ţara, a aplicat prevederile Legii 42/1990 doar în beneficiul acoliţilor lui care, desigur, nu participaseră de partea noastră la lupta anticomunistă, dar pe care cu dărnicie i-a împroprietărit însă, chiar de mai multe zeci de ori, aceeaşi persoană primind în proprietate zeci de hectare de teren bine situat, mai multe case şi mai multe spaţii comerciale, recompensaţi şi cu excursii în străinătate plătite de la bugetul de stat, dar şi prin acordarea cu dărnicie a numeroase credite, în lei şi în valută, în regim special, cu dobîndă subvenţionată, cît şi de permanente numiri în posturi bine remunerate, ca băgători de seamă. Unii chiar au primit asemenea foloase necuvenite pentru toată familia, care participase doar la dezmăţul căpătuielii.

            Astăzi, dumneavoastră domnule prim - ministru, în loc să suspendaţi activităţile abuzive ale S.S.P.R. sau chiar să îi rugaţi pe parlamentarii alianţei D.A. să introducă o iniţiativă legislativă ori să promovaţi în numele guvernului un proiect de lege, prin care să se suspende cel puţin aplicarea Legii 341/2004 (care ar trebui să fie modificată deoarece, este o lege foarte prost şi nedrept alcătuită), pînă la verificarea de către o comisie competentă, formată din oameni care au făcut parte dintre cei cîţiva care au condus Revoluţia română, care să separe adevăraţii luptători anticomunişti cu merite deosebite, de activiştii, impostorii şi infractorii care acum, în numele revoluţiei, au dobîndit nu numai titlul de revoluţionar, pentru fapte imaginare, dar şi medalii, onoruri şi avantaje materiale de tot felul, perpetuaţi încă situaţia mai mult decît jenantă, pentru orice guven cu pretenţii democratice, recunoscînd iarăşi impostorii guvernelor anterioare şi, colac peste pupăză, desăvîrşiţi injustiţia, dînd un extrem de prost exemplu atît românilor, cît şi lumii civilizate, pentru că ridicaţi trădarea, crima şi dezertarea la rang de virtuţi, care în ţările civilizate au fost şi sînt condamnate de toate regimurile din toate timpurile.

            Aşa se face că tinerii de astăzi ai României văd şi probabil vor considera benefice, utile şi chiar meritorii faptele josnice şi nedemne ale fostului rege Mihai, pe cele ale criminalului comunist Ion Iliescu sau cele ale trădătorului comunist Emil Constantinescu (vinovat nu numai de subminarea economiei naţionale şi înstrăinarea unor capacităţi industriale şi bogăţii naturale, iniţiator şi semnatar al tratatului supremei trădări naţionale, semnat în 1997 cu Ucraina) răufăcători care sînt în statul nostru original protejaţi şi chiar finanţaţi din bani publici, de la bugetul de stat pentru asemenea fapte abominabile şi pentru care a fost adoptată Legea 406/2001, lege care a fost imediat aplicată, spre beneficiul acestor răufăcători, în timp ce adevăraţii revoluţionari au fost, sînt şi vor fi persecutaţi şi marginalizaţi, probabil şi în regimul Băsescu – Tăriceanu.

            Avînd în vedere acea vorbă înţeleaptă, moştenită din bătrîni, care spune că „cine se aseamănă se adună” şi pentru că nu doresc ca dumneavoastră sau familia dumneavoastră să aibă de suferit în viitor datorită privilegiilor pe care şi le-au asigurat cei trei răufăcători, prin Legea 406/2001, impusă de uzurpatorul criminal Ion Iliescu şi, ţinînd cont de cele de mai sus, vă rog domnule prim – ministru să luaţi în consideraţie necesitatea retragerii actului normativ pe care intenţionaţi să-l treceţi prin parlament, în procedură de urgenţă, avînd ca rezultat îmbogăţirea nedreaptă şi scandaloasă a fostului rege Mihai din banii poporului român, deoarece, în opinia mea acesta nu trebuie despăgubit ci degrabă arestat, pentru că se face vinovat de crima de înaltă trădare, de nenorocirea, jefuirea şi umilirea poporului român, a armatei şi a României, fapte abominabile care au pus într-o situaţie jenantă şi a aruncat anatema şi peste toate familiile regale din Europa, care acum îl desconsideră şi-l dispreţuiesc pe cel ce, cu neobrăzare, se visează încă rege al României.

               Membrii Camerei Lorzilor şi ai Camerelor Comunelor îmi spuneau, sub cupola Parlamentului Angliei, care este rolul unui rege, de ce şi pentru ce un popor îl ţine şi întreţine cu efort şi mare cheltuială, pentru că regele trebuie să se sacrifice atunci cînd ţara o împune, pentru ca naţiunea să meargă înainte chiar dacă pentru aceasta el se sacrifică. Îmi mai spuneau că regii Angliei atunci cînd situaţia din ţara lor a cerut-o, unii dintre ei şi-au lăsat chiar şi capul pe eşafodul din Turnul Londrei, dîndu-şi viaţa pentru binele şi salvarea naţiunii engleze, iar astăzi toţi sînt veneraţi la fel, cu cinste şi respect. Regii lor nu au fugit pentru a-şi salva capul şi averea personală, ca ultimii derbedei, aşa cum a făcut-o Mihai, care a abandonat România în ghearele comuniştilor. Îmi mai spuneau că fostul rege al României este pentru ei un gunoi care, nu numai că a făcut de rîs toate monarhiile din Europa, datorită trădării şi fugii sale ruşinoase, dar şi pentru că, în lumea liberă, nu a dovedit că ar fi un om de calitate, bine educat şi instruit, la nivelul educaţiei pe care a primit-o pe cheltuiala şi strădania sărmanilor români, întrucît în lumea liberă el a acceptat slujbe şi a prestat munci pe care le putea ocupa orice prostănac.

            Ori, dacă şi acum, cînd dumneavoastră aţi ajuns prim-ministru, prin invocarea în campania electorală a dreptăţii şi adevărului, pe care v-aţi angajat să le slujiţi, respectaţi şi să le promovaţi în societatea românească, în noua guvernare, sînt iar impuse legi menite să încurajeze şi să preamărească trădarea, crima, jaful, distrugerea şi impostura, atunci vă asigur că voi începe iar să trimit scrisori tuturor parlamentarilor europeni, reprezentanţilor Comisiei Europene şi celorlalte instituţii importante din lumea civilizată, spre care pretindeţi că doriţi să vă îndreptaţi, în care voi arăta cum am fost persecutat eu şi colegii mei revoluţionari, cum am fost arestaţi, torturaţi şi lipsiţi de libertate, fără temei, după ce v-am dăruit libertatea, cum mi-au distrus autorităţile statului mie munca, cum mi-au fost furate utilaje, maşini agricole, erbicidele, îngrăşămintele, piese de schimb şi combustibili cu care lucram o fermă de 500 de hectare, fără vreun sprijin de la stat, bunuri a căror valoare de înlocuire este astăzi de multe zeci de miliarde de lei, cum a fost desfiinţat abuziv Partidul Liber Democrat, creat la iniţiativa mea, în focul luptelor, în seara de 21 decembrie 1989, de tinerii revoluţionarii, cum a fost ocupată abuziv clădirea sediului  central al P.L.D. de poliţişti şi reprezentanţi ai justiţiei originale, fără să aibă vreun drept legal, cum sînt protejaţi încă criminalii, devalizatorii şi jefuitorii ţării de magistraţi şi de procurori, cu acordul şi sub protecţia celor mai înalţi reprezentanţi ai statului român, atunci cînd nu sînt chiar promovaţi în funcţii importante, în statul nostru ce pretinde că ar fi de drept, dar şi multe alte aspecte aberante, anacronice şi neconstituţionale ce sînt tolerate şi încurajate încă de reprezentanţii autorităţilor României postcomuniste.

            Pentru a vă demonstra buna credinţă şi ataşamentul faţă de valorile morale şi practicile europene, vă sugerez că ar fi cazul să întreprindeţi urgent măsurile pe care le consideraţi oportune, în funcţia dumneavoastră de prim-ministru al Guvernului României şi, în calitate de co-preşedinte al Alianţei D.A., pentru a fi imediat abrogată Legea 406/2001 concomitent cu începerea cercetărilor şi pedepsirea celor care se fac vinovaţi de ofensarea oamenilor cinstiţi din această ţară, prin impunerea unei legi jignitoare, aşa cum este Legea 406/2001, precum şi anularea urgentă a tuturor privilegiilor de care au beneficiat nemeritat cei trei infractori arătaţi mai sus şi pedepsirea exemplară a acestora.

            Totodată consider că ar fi drept şi adevărat dacă fondurile repartizate, prin Bugetul de stat, pentru această lege ar fi puse la dispoziţia copiilor care au rămas orfani în urma crimelor săvîrşite de Ion Iliescu şi camarila sa în timpul contrarevoluţiei, crime rămase încă nepedepsite.

De asemenea, cred că ar fi drept ca palatele pe care le-a redobîndit trădătorul rege Mihai să treacă neîntîrziat în proprietatea statului împreună cu toată averea sa, urmînd ca ele să fie date spre folosinţă revoluţionarilor invalizi şi copiilor martirilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în semn de recunoştinţă şi adevărată cinstire, aceştia fiind într-adevăr îndreptăţiţi să beneficieze de ele, pentru că au făcut ceva deosebit de important pentru ţară, dar şi pentru poporul român, cît şi pentru dumneavoastră personal.

 

Nica Leon                                                                     28.01.2005

 

              


<<< Închidere >>>