Realitatea TV - Emisiunea 10.15: „Himera Partidului Popular” - Livia Dandara

Sub acest generic, Stelian Tănase a pus în discuţie competiţia mediatică pornită de diverse partide pentru necesitatea (sau oportunitatea) existenţei în România a unui pol popular “creştin – democratic”.

Ştirea zilei a fost că, între PNŢCD( Gh. Ciuhandu ) şi URR ( Cosmin Alexandru ) s-a semnat un Protocol şi s-a lansat un Manifest, în care s-a pledat pentru această formulă.
De asemenea, că în paralel ( sau concomitent ), Acţiunea Populară ( Em.Constantinescu) şi P.C.D (? ) s-a semnat o Adenda.

La emisiune, au participat Gh.Ciuhandu ( preşed. PNŢ-CD ) şi Cristian Pârvulescu( preşed. “ Pro- Democraţia”). Pe un ton relativ sceptic (sincer sau mimat), Stelian Tănase şi-a întrebat interlocutorii: este necesar un partid popular? de ce această obsesie pentru PP? care este necesitatea lui internă? prin ce s-ar deosebi de alte partide? care ar fi misiunea lui externă? cine ar fi legitimat să-l facă? de ce nu s-a făcut înainte de alegeri? ce putere ar avea el, având în vedere scorul modest obtinut de aceste partide în alegeri?

La aceste întrebări, din studiou sau telefonic, s-au dat următoarele răspunsuri ( pe care le sistematizăm şi rezumăm în cele ce urmează):

-Gh.Cuhandu: Acest Manifest este un mesaj; partidul popular este cerut, pe de o parte, de necesitatea unificării formaţiunilor creştin –democrate dispersate, pe de altă parte, de solicitările PP European; nu s-a făcut înainte de alegeri, pentru că nu s-a putut …
- Stel.Tănase: Acţiunea Populară de ce nu a semnat Manifestul, ci doar Adenda?
- Emil Constantinescu( telefon ): Pentru că A.P a fost acea care a înfiinţat aceast partid ca o mişcare, în acest scop. Ei au dus tratative cu PNT CD , pentru fuziune, dar totul s-a blocat , pentru că PNŢ nu a vrut să renunţe la nume, la siglă şi semn electoral, mergând singur în alegeri …
- Ciuhandu: Dacă nu se făcea atâta propagandă electorală pentru necesitatea polarizării votului, PNŢ ar fi obţinut un scor mai bun şi ar fi intrat în parlament …
- Stel.Tănase: Şi PSD a rezolvat această afiliere, lipindu-se mai întâi de “ afiliatul” PSD a lui Sergiu Cunescu, şi înghiţindu-l apoi. PNŢ nu se teme că va putea păţi ceva similar?
- Ciuhandu: Nu se teme. Acum, se declară toţi “creştini -democraţi”! Opţiunea presupune , totuşi, afilierea la Internaţionala Creştin-Democrată, ori PNL este afiliat la Internaţionala Liberală iar PD, la cea Socialistă. Numai PNŢ este afiliată…
Mişcarea creştin-democrată modernă a apărut după al doilea război mondial; în 1950, au acceptat şi P.Conservator din Anglia şi alte partide conservatoare.
În Europa există cei trei poli politici importante.: creştin-democraţia, social-democraţia, liberalismul. În România de ce se susţine doar bipolaritatea?
- Cosmin Alexandru (telefon ): Este o şansă foarte bună pentru proiectul unui partid popular, dacă se lucrează cu sinceritate şi răspundere.URR şi PNŢ se gândesc la acest proiect din 2003.
În principal, URR doreşte această unire cu PNŢ; o intereseaza mai puţin alte partide.
Oricine va dori Partid Popular , va trebui să discute cu ei, pentru că va fi singurul partid afiliat la Internaţională.
- Valeriu Stoica( PNL, telefon ): Este important să ne gândim serios la ce fel de sistem politic construim.
El consideră potrivit un sistem bipolar. El trebuie să aibă nişte faze. Mai întâi se va realiza fuziunea PNL –PD; apoi, la congres, se va stabili identitatea acestui partid : Partid Popular.
-Cristian Pârvulescu: Un Partid Popular în România ar urma să se construiască.
În general, ele sunt partide “conservatoare”.Ce să caute PNL sau PD în această familie politică?
Ar fi o adeziune formală, mecanică. Pe plan extern, importanţa unui asemenea partid este deosebită. Partidul Popular este cel mai important partid din Europa. El este interesat să aibă în orice ţară partide similare puternice. În 2009, România va avea 33 deputaţi în Parlamentul European.
Ar fi bine ca, printre ei, să fie cât mai mulţi creştin-democraţi . Miza este “europeană” .
Pe plan intern, de asemenea, este nevoie de un asemenea partid.Deocamdată, în România există două partide populare: UDMR şi PNŢCD. La această mişcare se lucra din vara 2004…
- St.Tănase: Şi cum se va rezolva denumirea acestui partid?
-Ciuhandu: PNŢ este un simbol. Când spui “ţărănesc” spui “popular” … A venit timpul ca această sintagmă să se găsească în denumire. Probabil se va numi PPCD ( PNŢ )…
Este un început de drum …


13 Ianuarie 2005

<<< Închidere >>>