Semnale - Duminică, 8 ianuarie 2006

Asa se decanteaza Stapinii de Slugi- pentru multe generatii. Restul e Progres.
NY Magazin
ROMÂNIA SCHIZOFRENICĂ - Liviu Cangeopol
Când, în 1994, am riscat o călătorie în patria-mamă, am observat iute o ciudăţenie urbanistică: în timp ce şantierele de blocuri zăceau părăsite ca după război, zeci de vile mândre, scumpe şi moderne se ridicau precum ciupercile. [] Ca un făcut, însă, vilele se nimereau a fi în majoritate ale ofiţerilor locali de poliţie. Măi, să fie, mi-am spus, ăştia fură ca’n codru, căci din salariile lor cu greu şi-ar fi putut cumpăra cremă de dat lustru la grade. Nimeni nu se îndoia de provenienţa ilegală a veniturilor poliţieneşti, căci era o problemă simplă de matematică elementară.
Cum de scăpau, atunci, de furcile justiţiei? Existau două pricini explicative: cârdăşia magistraţilor şi prudenţa inculpaţilor. Un prieten mi-a spus că prezumtivii aveau chitanţă până la ultima cărămidă. []
După cum este de notorietate de ani de zile, Adrian Năstase a reuşit rotunjirea uneia dintre cele mai spectaculoase averi ale puterii democrate. Anul trecut, a dat şi norocul peste el: mai multe rude aparent sărace i-au lăsat moştenire frumoasa sumă de 669.401 dolari. Pentru un singur an, trebuie să admiteţi, nu e puţin.[]
Adaptarea la legalitate a căpătat proporţii de masă. Ministrul Vasile Blaga a declarat recent că poliţiştii de frontieră au cei mai bogaţi socri şi cumnaţi. Plouă cu moşteniri peste demnitari săraci şi cinstiţi ca’n romanele lui Dickens, în timp ce nivelul de trai al omului de rând se adânceşte ca un puţ.[]
S’a vorbit despre existenţa simultană a mai multor Românii. Există o Românie a rudelor care-şi scot ochii prin procese pentru o petică de pământ sau două mii de dolari, dar şi una a rudelor care merg până la sacrificiul material total.[] Totuşi, cum este posibil ca, de peste 16 ani, la cârma patriei să se perinde numai dăunători cu gura mare? Cum se face că nu există măcar un singur partid care să nu aibă printre liderii săi rozători publici? Cum de nici un caz notoriu, din sutele de acest gen, n’a fost încă dus la bun sfârşit în justiţie? Există o Românie formată din tagma jefuitorilor, strânşi alături prin complicitatea la jaf, indiferent de orientarea politică, şi una alcătuită din masa jefuiţilor, indiferent cu cine au votat.[]


<<< Închidere >>>