Semnale - Sâmbătă, 10 martie 2007

Institutul de investigare a crimelor comunismului
„CE ÎNSEAMNĂ COMUNISMUL PENTRU MINE?”
„CE ÎNSEAMNĂ COMUNISMUL PENTRU MINE?”

Concurs de eseuri şi artă grafică, având ca scop creşterea interesului elevilor pentru istoria comunismului românesc
SCOPUL proiectului este de a creşte interesul copiilor şi tinerilor pentru istoria recentă a României şi a-i determina să reflecteze asupra naturii totalitare şi represive a regimului comunist din România. Stimulând cercetarea personală şi creativitatea, proiectul îşi propune să dezvolte reflecţia personală a copiilor şi tinerilor asupra unei perioade istorice care marchează încă evoluţia şi dezvoltarea societăţii româneşti.
GRUPUL ŢINTĂ al proiectului îl reprezintă elevii înscrişi în clasele V-XII în unităţile de învăţământ din România din circuitul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, atât din mediul urban, cât şi în cel rural.
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI.
Proiectul constă în lansarea a două concursuri cu tema Ce înseamnă comunismul pentru mine?, unul de eseuri şi cel de-al doilea de artă grafică.
1. Concursul de eseuri se adresează elevilor înscrişi în clasele V-XII. Participanţii vor redacta un eseu pe tema Ce înseamnă comunismul pentru mine?.
- Textul trebuie să aibă o dimensiune cuprinsă între 3 şi maxim 5 pagini, scrise la calculator cu font Times New Roman, dimensiunea caracterului 12, la 1 rând şi ½ şi va avea un titlu ales de participant. Sub titlu, se vor preciza numele semnatarului, vârsta, şcoala de provenienţă şi clasa în care este înscris, precum şi adresa şcolii şi adresa personală a semnatarului.
- Data limită de predare a eseurilor este 1 Mai 2007. Eseurile vor fi trimise, fie în variantă tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul IICCR (Strada Matei Voievod Nr. 18, Sector 2, Bucureşti), fie în variantă electronică la următoarea adresă e-mail: concurseseu@iiccr.ro Emitentului i se va confirma automat primirea e-mailului său.
- Eseurile vor fi evaluate separat, după cum urmează: clasele V-VIII şi clasele IX-XII.
- Juriul va fi format din experţi ai IICCR şi ai MEdC.
- Toţi elevii care vor trimite eseuri vor primi diplome de participare la proiect. De asemenea, toate şcolile şi profesorii coordonatori implicaţi vor primi diplome de participare la proiect. Diplomele vor fi trimise şcolilor participante prin poştă, cu confirmare de primire, acestea urmând să fie apoi distribuite de şcoală diverşilor participanţi.
- Eseurile câştigătoare vor fi publicate de IICCR într-un volum, care va fi distribuit unităţilor de învăţământ din circuitul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
- O festivitate de premiere va fi organizată de IICCR la Bucureşti, unde toţi câştigătorii vor fi invitaţi.
- Premiile acordate vor fi următoarele:
Clasele V-VIII 1 Premiu I constând în§ 1 Computer 1 Premiu II constând în§ 1 aparat foto digital 1 Premiu III constând în § 1 MP3 Player 3 Menţiuni constând în § 1 Enciclopedie de istorie universală
Clasele IX-XII 1 Premiu I constând în§ 1 Computer
1 Premiu II constând în§ 1 aparat foto digital
1 Premiu III constând în § 1 MP3 Player
3 Menţiuni constând în § 1 Enciclopedie de istorie universală
- Toate şcolile din care provin câştigătorii vor primi diplome de şcoli câştigătoare şi un premiu constând într-un flip-chart.
2. Concursul de desen şi alte forme de artă grafică se adresează elevilor înscrişi în clasele V-XII. Participanţii vor realiza desene (acoarelă, creion, etc.), colaje, afişe, grafică pe calculator, pe tema Ce înseamnă comunismul pentru mine?.
§ Planşele trebuie să aibă o dimensiune de minim A4, sau, în cazul celor realizate pe calculator, să aibă o rezoluţie de 240 DPI, necesară unei tipăriri de calitate.
§ Data limită de predare a planşelor sau a versiunilor lor electronice este 1 Mai 2007. Planşele vor fi trimise, fie în variantă tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul IICCR (Strada Matei Voievod Nr. 18, Sector 2, Bucureşti), fie în variantă electronică la următoarea adresă e-mail: concursgafica@iiccr.ro Emitentului i se va confirma automat primirea e-mailului său.
§ Pe spatele planşelor se vor preciza numele semnatarului, vârsta, şcoala de provenienţă şi clasa în care este înscris, precum şi adresa şcolii şi adresa personală a semnatarului. Pentru variantele elctronice, toate aceste date vor fi precizate în e-mail-ul care însoţeşte lucrările. Participanţii din liceele de artă vor indica şi acest aspect.
§ Planşele vor fi evaluate separat, după cum urmează: clasele V- XII şi clasele IX-XII din liceele de artă.
§ Juriul va fi format din experţi ai IICCR şi ai MEdC.
§ Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare la proiect. De asemenea, toate şcolile şi profesorii coordonatori implicaţi vor primi diplome de participare la proiect. Diplomele vor fi trimise şcolilor participante prin poştă, cu confirmare de primire, acestea urmând să fie apoi distribuite de şcoală diverşilor participanţi.
§ Planşele câştigătoare vor fi afişate de IICCR într-o mini-expoziţie organizată în timpul festivităţii de premiere sau cu titlu permanent într-o locaţie care va fi stabilită ulterior.
§ De asemenea, IICCR îşi rezervă dreptul să folosească planşele în viitoarele sale activităţi. Participanţii cedează drepturile de autor IICCR, iar planşele nu vor fi returnate ulterior.
§ O festivitate de premiere va fi organizată de IICCR la Bucureşti, unde toţi câştigătorii vor fi invitaţi.
§ Premiile acordate vor fi următoarele:
Clasele V-VIII 1 Premiu I constând în§ 1 Computer 1 Premiu II constând în§ 1 aparat foto digital 1 Premiu III constând în § 1 MP3 Player 3 Menţiuni constând în § 1 Enciclopedie de istorie universală
Clasele IX-XII 1 Premiu I constând în§ 1 Computer
1 Premiu II constând în§ 1 aparat foto digital
1 Premiu III constând în § 1 MP3 Player
3 Menţiuni constând în § 1 Enciclopedie de istorie universală

§ Toate şcolile din care provin câştigătorii vor primi diplome de şcoli câştigătoare şi un premiu constând într-un flip-chart.

PERIOADA de desfăşurare şi etape
1. Lansarea proiectului: 1 Martie 2007.
2. Data de predare a eseurilor şi a planşelor grafice: 1 Mai 2007.
3. Rezultatele vor fi anunţate începând cu 20 Mai 2007 pe site-urile celor două instituţii partenere.
4. Festivitatea de premiere: 1 Iunie 2007.
REGULEMENTUL concursului va fi de asemenea afişat de asemenea pe site-ul IICCR: www.crimelecomunismului.ro
Persoană de contact:
Coordonator de proiect
Cristina Bordaş
021. 252 75 56
concurs@iiccr.ro


<<< Închidere >>>