Semnale - Vineri, 24 august 2007

Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului
„UNIVERSITATEA DE VARĂ - RÂMNICU SĂRAT”
24-31 august 2007

Proiectul are ca scop o mai bună cunoaştere a perioadei 1944-1989 de către studenţi, pentru a-i determina să reflecteze asupra caracterului ilegitim şi criminal al regimului comunist din România. Întrucât efectele acestei perioade încă sunt resimţite la nivelul societăţii româneşti, o mai bună cunoaştere a trecutului recent poate să determine o înţelegere aprofundată a realităţilor prezente. Contactul cu trecutul va fi realizat, pe de o parte, prin dialogul direct cu cei care au fost martori şi victime ale sistemului represiv comunist, iar pe dea altă parte, prin intermediul lectorilor, personalităţi marcante ale României post-decembriste şi istorici specializaţi pe perioada comunistă.
Universitatea de vară se va desfăşura la Râmnicu Sărat în perioada 24-31 august 2007.
Numărul de participanţi va fi de 30 de persoane.
Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă studenţii cu vârste cuprinse între 19-25 de ani, din anii I-V de la facultăţile de istorie, ştiinţe politice, sociologie, jurnalistică, litere, drept, din unităţile de învăţământ superior din România şi Republica Moldova.

Toate costurile legate de participarea la Universitatea de Vară (transport, cazare, masă) vor fi suportate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania.

Selecţia participanţilor
Candidaţii pentru Universitatea de Vară trebuie să trimită un CV, o scrisoare de intenţie (de maxim o pagină) şi să realizeze două interviuri cu foşti deţinuţi politici şi să le transcrie. Interviul se va realiza pe baza unui ghid de interviu standard care poate fi descărcat de pe site-ul IICCR. Înregistrările pot fi făcute pe casete audio sau video, sau în format electronic (mp3, wma, avi). Transcrierea interviurilor se va face în format Microsoft Word, Times New Roman, font 12, cu diacritice, după modelul afişat pe site.
Interviurile şi transcrierile vor fi trimise pe adresa IICCR şi vor fi evaluate de un juriu format din experţi ai IICCR.
De asemenea, candidaţii sunt obligaţi să completeze o declaraţie privind acordarea drepturilor de folosinţă al interviurilor către IICCR. Dreptul de folosinţă al interviurilor va fi cedat IICCR fără nici o pretenţie nici din partea celor intervievaţi nici din partea intervievatorilor. IICCR se obligă să folosească aceste interviuri doar în scop ştiinţific cu menţiunea numelor celor intervievaţi şi al intervievatorilor.
Indiferent de decizia juriului, toate interviurile primite vor intra în arhiva IICCR. Declaraţia poate fi descărcată de pe site-ul IICCR. Candidaţii care nu vor completa această declaraţie nu vor fi admişi în competiţie.
Înregistrările, transcrierile, declaraţiile, CV-ul şi scrisoarea de intenţie vor fi trimise prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul IICCR (Strada Matei Voievod, nr. 18, Sector 2, Bucureşti).

Fiecare candidat va fi înştiinţat de rezultatele evaluării, cu verdictul admis/respins. Candidaţii admişi vor primi informaţii suplimentare despre desfăşurarea Universităţii de Vară.

1. Termenul limită de predare a interviurilor şi transcrierilor: 15 iulie 2007
2. Evaluarea interviurilor şi a transcrierilor: 16 - 31 iulie 2007
3. Anunţarea rezultatelor: 1 august 2007.
4. Universitatea de Vară: 24-31 august 2007.

Persoană de contact:
Coordonator de proiect
Cosmin Budeancă
021.252.75.56
universitatea@iiccr.ro


<<< Închidere >>>