Semnale - Vineri, 26 noiembrie 2004

Academia Caţavencu a lansat suplimentul Scinteia (nr. 1 si 2).
Autorii articolelor sunt lideri politici de astazi, care in perioada comunista l-au laudat pe Nicolae Ceusescu.
Avind in vedere incercarile PSD de a face sa dispara aceste numere, consideram plasarea lor aici un act de solidaritate in armonie cu scopul acestui spatiu


Scinteia nr. 1 - 16 noiembrie 2004

SUMAR

ION ILIESCU Fericirea de a studia in Uniunea Sovietică
ADRIAN NĂSTASE Viitorul luminos al lumii va fi comunist
RODICA STĂNOIU Partidul, Ceauşescu, Romånia sprijină exemplar criminologia
TEOCTIST Deplina libertate religioasă, bazată pe ateismul ştiinţific înaintat, direcţie strălucită de acţiune pentru oamenii bisericii în epoca Nicolae Ceauşescu
CORNELIU VADIM TUDOR Geniala sistematizare a Bucureştiului duce la apariţia unor cartiere muncitoreşti minunate
VALERIU STOICA Pe uteciştii adevăraţi, înţelegerea metaforei îi electrizează
EMIL BOC Hotărîrea de a participa direct la devenirea comunistă a patriei
ANDREI MARGA Determinaţiile spiritului revoluţionar
THEODOR STOLOJAN Îmbunătăţirea organizării şi conducerii unităţilor socialiste
MUGUR ISĂRESCU Pentru eliminarea politicii de spoliere neocolonialistă practicată de marile monopoluri
VIOREL HREBENCIUC Indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu, îndreptar nepreţuit pentru viaţa din căminele studenţeşti
SERGIU NICOLAESCU Filmul, prilej de omagiu adus tînărului erou comunist Nicolae Ceauşescu
OCTAVIAN ŞTIREANU Teze fundamentale din gîndirea preşedintelui Nicolae Ceauşescu
ADRIAN SEVERIN Importanta expunere a multiubitului conducător trasează sarcini de mare răspundere tuturor
GHEORGHE COPOS Să integrăm rapid învăţămîntul cu producţia şi cercetarea
IOAN SOLCAN Cunoaşterea istoriei poporului român – temei al înfăptuirilor prezente


Scinteia nr. 2 - 23 noiembrie 2004

SUMAR

ION ILIESCU Izolarea termică a României, contribuţie de seamă la oprirea încălzirii globale
ADRIAN NĂSTASE Drepturile omului, concept retrograd al societăţilor capitaliste, instrument de otrăvire a climatului politic internaţional
ADRIAN NĂTASE Anul internaţional al păcii, prilej de reafirmare a dragostei pentru partid
IOAN TALPEŞ Clasa muncitoare şi ţărănimea au înfăptuit măreaţa zi de 23 august
MIRCEA URSACHE Cu gîndul la tovarăşul Nicolae Ceauşescu, Mircea Ursache vrea să diminueze arieratele din procesul de învăţămînt
GHEORGHE ZAMAN Lărgirea continuă a bazei de materii prime – condiţia esenţială a industrializării
DAN VOICULESCU Forţa de acţiune a centralei industriale în îndeplinirea sarcinilor de comerţ exterior
THEODOR STOLOJAN Realizarea cu prioritate a producţiei pentru export – cerinţă esenţială a etapei actuale
MIRCEA COŞEA Însufleţitoare perspective ale devenirii comuniste a patriei
Dobrogea nou - Constanţa Omul potrivit la locul potrivit - Portret de marinar - Traian Băsescu
VASILE PUŞCAŞ Tinereţea revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu
VASILE PUŞCAŞ Pentru apărarea valorilor umanităţii
VICTOR BABIUC Dezvoltarea socialistă după o idee măreaţă a lui Ilie Verdeţ
OLIVIU GHERMAN Ne-o cere partidul: un număr sporit de specialişti în toate domeniile
IOAN MIRCEA PAŞCU Gîndirea militară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, izvor de nesecată inspiraţie pentru armată
VICTOR ATHANASIE STĂNCULESCU Marea lecţie a comandantului nostru suprem: nimic nu e mai sfînt ca libertatea ţării
IOAN RUS Studenţie, creaţie, muncă
VALER DORNEANU Participarea sindicatelor la elaborarea şi aplicarea legislaţiei muncii
Lista lui Goma, la Parchet , Ziua, 26 noiembrie 2004 -articol de Bogdana Păun

  "Scriitorul Paul Goma revine in atentia opiniei publice romanesti cu o plangere adresata Procurorului general al Romaniei Ilie Botos. Intocmit in data de 20 noiembrie, la Paris, documentul a fost depus la Parchet de catre istoricul Stejarel Olaru, care a fost imputernicit de Goma in acest sens si, de asemenea cu urmarirea mersului evenimentelor. Scopul demersului lui Paul Goma este acela de a-i aduce in fata instrantei pe securistii care, in perioada ceausista, l-au hartuit, anchetat si privat de libertate."

<<< Închidere >>>