PROCESUL CHIŢAC - STĂNCULESCU - Cuprins

 

 

  PRIMA INSTANŢĂ - Sentinţa nr. 9/1999 a CSJ - secţia penală

               Rechizitoriul Parchetului

               Constatările instanţei

                  referitor la generalul Stănculescu

                  referitor la generalul Chiţac

               Apărările inculpaţilor

               Încadrarea juridică

               Părţile civile

               Motivaţia despăgubirilor şi determinarea valorii acestora

               Răspunderea acoperirii prejudiciului

               Obiecţiile ridicate de M.Ap.N.

               Cereri de despăgubiri respinse

               Părţi vătămae care nu s-au constituit părţi civile

               Hotărîrea instanţei

  RECURSUL

  Încheierea din 21 februarie 2000

               Cererea inculpatului Stănculescu pentru amînarea judecăţii

               Susţinerile părţilor

  Decizia nr. 8/2000 a CSJ - complet de 9 judecători

               Recursul lui Stănculescu

               Recursul lui Chiţac

               Recursul M.Ap.N.

               Recursurile lui Cherlea, Radu şi Şuşuia

               Aprecierile instanţei asupra recursurilor

                 Despre Stănculescu

                 Despre Chiţac

                 Despre legitimitatea reprimării revoluţiei

                 Răspunderea militarilor pentru ordinele emise de puterea politică

                 Legătura de cauzalitate

                 Momente istorice cînd s-a recurs la reprimări

                 Despre despăgubiri

                 Despre obligarea M.Ap.N. la despăgubiri

                 Despre Legea 42

                 Despre principiul disponibilităţii

                 Despre recursurile lui Cherlea, Radu şi Şuşuia

               Hotărîrea instanţei

  RECURSUL ÎN ANULARE

               Argumentele Parchetului General

                              Expertiza psihiatrică a inculpatului Stănculescu şi avizarea actelor medico-legale

                              Excepţia de neconstituţionalitate ridicată de inculpaţi

                              Dreptul la apărător ales al inculpatului Stănculescu

                              Condiţii legale pentru calitatea de autori ai infracţiunii

                              Contextul istoric şi politic al momentului

                              Personalitatea şi individualizarea răspunderii penale

                              Elementele constitutive ale infracţiunii

                              Activitatea inculpatului Stănculescu

                              Activitatea inculpatului Chiţac

                              Presupusa influenţare a martorilor de către Chiţac

                              Citirea decretului despre starea de necesitate

                              Violenţe contra armatei

                              Concluzie

                              Memoriul văduvei Ferkel-Şuteu

                              Excepţie de neconstituţionalitate a art. 412 alin. 1 CPP

                              Excepţie de neconstituţionalitate a art. 68 alin. 4 CPC

                              Reclamaţie împotriva judecătorilor Tiucă Ion şi Bărbulescu Lidia

                              Răspuns la reclamaţie

               Reclamaţie către comisiile parlamentare

                              Răspuns la reclamaţii

                Hotărârea instanţei cu legătură la Decizia nr. 1/2004 în extenso

                              Opinia separată a 4 judecători

  RECLAMAŢIE ÎMPOTRIVA JUDECĂTOAREI BĂRBULESCU LIDIA

               Raspunsul Consiliului Superior al Magistraturii